Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2_4_Sandris_Bralens_prezentacija_lat

387 views

Published on

Sandra Brālēna prezentācija "Kopdarbība - Beverīnas novadā" 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2_4_Sandris_Bralens_prezentacija_lat

 1. 1. Kopdarbība - Beverīnas novadāIzpilddirektors Sandris BrālēnsPreiļi. 2013. gada 7. jūnijāT:29190884; sandris.bralens@beverina.lvBeverīnas novads
 2. 2. Saturs1. Esošās situācijas analīze. Faktu konstatācija2. Kopdarbības ideja un realizācijas stratēģija3. Kopdarbības struktūras modelis novadā4. Īstenošanas veidsBeverīnas novads
 3. 3. 1. Situācijas analīze. Faktu konstatācija1. Vispārējās nodarbinātības jautājumi (3500-3200/ 1500 – 15%)2. Mazie zemnieki, mājražotāji, amatnieki (20/800)3. Pašvaldības, servitūtu un privāto ceļu atjaunošana, uzturēšana ( 100+ 150 km)4. Daudzīvokļu namu un pašvaldības ēku apsaimniekošana (23/5)5. Ilgspējīga mežu apsaimniekošana (7500ha- 150 īpašnieki)6. Meliorācijas grāvu uzturēšana (Ap 100 km)7. Pašvaldības ūdenstilpņu apsaimniekošana (4 ezeri+ Abulas upe)8. Pašvaldības kredītsaistības (1,6 milj / 1,2 milj uz 25 gadiem)Beverīnas novads
 4. 4. 2. Kopdarbības idejaTec, brālīti, tec māsiņa,palīdziet vezmu vilkt;Ko viens pats nejaudāja,To pulkā padarīja.« Mums visiem jāturas kopā, vai arī mūs katru atsevišķi turēs pie bendes bluķa »Bendžamins Franklins«Tas spēks, ko neredz pilienāTop liels un stiprs kopumā!»Jānis Rainis«Grūtajā pastāvēšanas cīņā mums kā mazai tautiņai trūkst vissvarīgākā,t.i., domu, jūtu, centienu, noskaņojumu vienības, kas katras valsts un kultūraszelšanai un pastāvēšanai ir tas nepieciešamākais»Sauksimies, brālīši,Viens otru talkā;Tad mums DieviņšPalīdzēs.Beverīnas novads
 5. 5. Kāpēc kooperācija?Kooperatīvi ienes rosīgumu saimnieciskajā dzīvē, jo veic tosdarbus, kuri paliktu nedarīti, ja kooperatīvu nebūtu. Var teikt arī, katie rada jaunas un labas darbavietas.Kooperācija parasti dzimst apstākļos, kad daudzi cilvēki ciešno nabadzības, posta un netaisnības. Kooperatīvu biedri neorganizērevolūcijas un negatavo valsts apvērsumus, bet vienkārši pašiuzņemas atbildību par savu dzīvi un padara to labāku.Nav tādas dzīves jomas, kurā cilvēki nevarētu organizētieskooperācijaiBeverīnas novads
 6. 6. novada saimnieciskās darbības modelis(Priekšroka uz pašvaldības finansiālo un administratīvo atbalstu tiek dota vietējiem ražotājiemun pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apvienojušies kooperatīvos vai citās kopdarbības formās)Naturālā saimniecībaPlāna ekanomikaBrīvā tirgus ekonomikaJauktā ekanomikaSociālā = innovatīvā = kooperatīvā ekonomikaBeverīnasceļšBeverīnas novads
 7. 7. Realizācijas stratēģija• Novada kultūras pamatos guļ kopējas un visiem zināmasidejas, tradīcijas un dziņas, To spēks ir ārkārtīgi liels, jo tās izrietno mūsu dvēseles dzelmēm• Ja pēc To apzināšanas un pieņemšanas seko darbība, vienotādoma velk līdzi notikumu.ĀRĒJĀ PASAULEIEKŠĒJĀ PASAULEĀRĒJĀ PASAULEIEKŠĒJĀ PASAULEBeverīnas novads
 8. 8. 3.Kopdarbība novadā. Kā to veicināt ?• No apakšas ( aktīvākie apvienojas un nāk ar inicatīvu)- neuzticība/ nedrošiba- laika un admin kompetences trūkums-komunikācija/reklāma• No augšas (Tiek radīti labvēlīgi priekšnoteikumi, saimnieciskaiaktivitātei)- administratīvā palīdzība- atbrīvota tirgus daļa- koordinēta rīcībaBeverīnas novads
 9. 9. Izaicinājumi jaundibinātiem kooperatīviem, biedrībām• Kompetents vadītājs, jomas speciālists (atalgojums!!!)• Grāmatvedība, lietvedība, finanšu plūsma• Investīciju piesaiste, projektu sagatavošana, projektu vadība• Pamatdokumentu sagatavošana (dibināšanaslīgums, statūti, protokoli, u.c.)• Biedru apmācība, kopējie pasākumi, attīstības stratēģijaBeverīnas novads
 10. 10. Kopdarbības realizācijas struktūra(Lauku biznesa inkubātors)Biedrība «Beverīnas kopdarbības asociācija»ŪdenstilpņuapsaimniekošanaDzīvokļu / mājuapsaimniekošanaLauksaimniecības unmeža produktu:- Uzglabāšana;- Pirmapstrāde;- Realizācija;- Jaunu produkturadīšana;- Audzēšanasveids, kvalitāte, sortimentsBiedrībasdibinātāji- sniegt finanšu unadministratīvās vadībaspakalpojumus novadāreģistrētām biedrībām unkooperatīviem;- izstrādāt investīcijuprojektus. Virzīt tos saskaņā arnovada ilgspējīgas attīstībasstratēģiju 2012.-2024.gadam;- izveidot vienotu informācijassistēmu par biedrību unkooperatīvu darbību Beverīnasnovadā;- veikt mārketinga aktivitātes .Beverīnas novadadome• Kopā saimnieciskāsdarbības jomas veidodaudzfunkcionālukopdarbības sistēmu• Katrai jomai savaattīstības stratēģija• Kopdarbības struktūra iratvērta ikvienamnovada iedzīvotājamRada darba vietas un sekmē saimnieciskorosību novadā ( 3 X)Novadabiedrības- Mežuapsaimniekošana, taiskaitā kurināmāsagatavošana;- Ceļu uzturēšana unatjaunošana , karjeraizstrāde;- Meliorāciju sistēmuuzturēšana.Amatnieku, rokdarbuprodukcijas realizācijaMežsaimniecībaspakalpojumukooperatīvsLauksaimniecībaspakalpojumukooperatīvs‘Interešu grupubiedrībasBeverīnas novadsPārvaldes uzdevumu deleģēšana:(Izrietoši no pašvaldības autonomāsfunkcijas: sekmēt saimnieciskodarbību un rūpēties par bezdarbasamazināšanu )Daudzīvokļu mājudzīvokļu īpašniekukooperatīvsPašvaldība, kā privāto tiesībusubjekts ir kooperatīvabiedrs
 11. 11. Dalība kopdarbībā biedram rada iespēju• Gūt papildus peļņu (no papildus produkcijas/pakalpojuma realizācijas)• Sadalīt saimnieciskās darbības riskus (starp individuālo saimnieciskodarbību un kopdarbību)• Ilgtermiņā palielināt īpašumu vērtību (meliorācijas sistēmas un pievadceļuatjaunošana, uzturēšana)• Sekmē individuālās saimniecības attīstību (racionālāka resursuizmantošana, ražošanas apjoma celšanās)• Iespēja lielākai profesionalizācijai (katrs dara to, kas labāk sanāk -produkta / pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana)• Produkta vērtības palielināšana (Uzglabāšanas un pārstrādesinfrastruktūras izveides iespējas)Beverīnas novads
 12. 12. Kopdarbības struktūras pamatprincipi novadā• Koopdarbības struktūra vienmēr ir atvērta jauniem biedriem;• Iestāšanās un izstāšanās ir brīvprātīga;• Katram biedram viena balss;• Katra biedra obligāta ekonomiskā dalība , ienākumi irproporcionāli ieguldījumam;• Visi kooperatīvi un biedrības sadarbojās savā starpā• Ar savu darbību sekmēt novada garīgo un materiālo labklājībuBeverīnas novads
 13. 13. Kultūra – Beverīnas novada attīstības virzītājspēksKopienas identitātespamatsAttīstības līdzeklisun resurssVērtība pati parsevi«Kas es esmu?» «Nokurienes es esmu cēlies?»«Kādu dzīves ceļu ir gājušimani senči un kādu ceļu ietman pašam?»Kultūras, izglītības untautsaimniecības nozarusinerģijā attīstās inovatīvāekanomikaCilvēces garīgās attīstības unpieredzesnepārtrauktība, kas piešķirjēgu cilvēku eksistencei.Kultūra nes sevī garīgās vērtības, kas jāņem ceļamaizei gājumā uz materiālo labklājībuTā veicinās sabiedrības saliedētību, jeb spēju sadarboties , kas ņemta par pamatuBeverīnas novada attīstībaiBeverīnas novads4. Īstenošanas veids
 14. 14.  1«Beverīnas raksti»Mērķis: Veicināt sabiedrības spēju sadarboties, kasbalstīta uz senču tradīcijām, darba prasmi un garīgāmvērtībām, tādējādi sekmējot kopējo un katra individuālolabklājību
 15. 15. Paldies par uzmanībuBeverīnas novads

×