Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2_6_LLKP_Valdis_Kudins_prezentacija_lat

489 views

Published on

Valda Kudiņa prezentācija "5i Latvijas lauku kopienu ilgtspējīgai attīstībai" 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

Published in: Spiritual, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2_6_LLKP_Valdis_Kudins_prezentacija_lat

  1. 1. 5i Latvijas lauku kopienuilgtspējīgai attīstībai:informācija par darba grupām
  2. 2. • IZAUGSME• IDENTIFICĒŠNAS• INTEGRITĀTE• INSTRUMENTI• IZGLĪTĪBA5i
  3. 3. IZAUGSME:UZ VIETĒJIEM RESURSIEM BALSTĪTA KOPIENUEKONOMISKĀ AKTIVITĀTEIDENTIFICĒŠANĀS:PIEDERĪBA UN MIJDARBĪBA KOPIENĀSINTEGRITĀTE:KOPIENU DZĪVESVIDEINSTRUMENTI:RESURSI UN SISTĒMAS KOPIENU ATTĪSTĪBAIIZGLĪTĪBA:KOPIENU MŪŽMĀCĪŠANĀSSTARPTAUTISKĀ DARBAGRUPA:SABIEDRĪBAS VIRZĪTA ATTĪSTĪBA VIETĒJĀSEKONOMIKAS STIPRINĀŠANAI
  4. 4. IZAUGSME: UZ VIETĒJIEM RESURSIEM BALSTĪTAKOPIENU EKONOMISKĀ AKTIVITĀTEPREIĻI (KN 2.st.)IDENTIFICĒŠANĀS: PIEDERĪBA UN MIJDARBĪBA KOPIENĀS VĀRKAVAS NOV.INTEGRITĀTE: KOPIENU DZĪVESVIDE LĪVĀNU NOV.INSTRUMENTI: RESURSI UN SISTĒMAS KOPIENUATTĪSTĪBAIAGLONAS NOV.IZGLĪTĪBA: KOPIENU MŪŽMĀCĪŠANĀS RIEBIŅU NOV.STARPTAUTISKĀDARBA GRUPA:SABIEDRĪBAS VIRZĪTA ATTĪSTĪBAVIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAIPREIĻI (KN zāle)
  5. 5. IZAUGSME:VILISUZ VIETĒJIEM RESURSIEM BALSTĪTAKOPIENU EKONOMISKĀ AKTIVITĀTEPREIĻI (KN 2.st.)IDENTIFICĒŠANĀS:SKAIDRĪTEPIEDERĪBA UN MIJDARBĪBA KOPIENĀS VĀRKAVAS NOV.INTEGRITĀTE:MARIKAKOPIENU DZĪVESVIDE LĪVĀNU NOV.INSTRUMENTI:KRISTĪNERESURSI UN SISTĒMAS KOPIENUATTĪSTĪBAIAGLONAS NOV.IZGLĪTĪBA:EDGARSKOPIENU MŪŽMĀCĪŠANĀS RIEBIŅU NOV.STARPTAUTISKĀDARBA GRUPA:GORANSABIEDRĪBAS VIRZĪTA ATTĪSTĪBAVIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAIPREIĻI (KN zāle)
  6. 6. • 15:00 – AUTOBUSI DODAS UZ NORIŠU VIETĀM

×