Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2_5_LLKP_Martins_Cimermanis_prezentacija_lv

454 views

Published on

Mārtiņa Cimermaņa prezentācija "Latvijas lauku teritoriju sociālekonomiskā attīstība" 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

Published in: Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2_5_LLKP_Martins_Cimermanis_prezentacija_lv

 1. 1. Latvijas lauku teritorijusociālekonomiskā attīstība.Mārtiņš CimermanisMārtiņš Cimermanis««LLatvija lauku Konsultāciju un Izglītībasatvija lauku Konsultāciju un IzglītībasCentrs»Centrs»PREIĻI 2013PREIĻI 2013
 2. 2. TĀ TAM BŪS BŪT...• LABKLĀJĪBAS PAMATS IRPRODUKTĪVS DARBS!• JA TERITORIJĀS IR RESURSI DARBARADĪŠANAI CILVĒKI PALIKS TURDZĪVOT, JA TĀ NAV TERITORIJAS TIKSPAMESTAS !• JAUNIEŠI IR MOBILI UN VIŅI SEKOSDARBAM!
 3. 3. Iedzīvotāju skaita pārmaiņas,2006-2010. gados
 4. 4. Bezdarbs: darbavietu trūkums reģionosBezdarba līmenis, 2010
 5. 5. Izteiktas reģionālās atšķirības2013.g.2030.g.Reģionālā IKP uz 1 iedz. dispersija, %, 2006-2007
 6. 6. 9Lauksaimniecības nodarbināto skaitaun radītās PV pārmaiņas - fakts
 7. 7. Agrobiznesa nodarbinātībasizmaiņu ietekme uz nodarbinātībulaukosšobrīd 2020. SC_0 2020. SC_MAX322,7 tūkst. nodarbinātie, t.sk.,77,5 tūkst. agro primārā sfēra;48,9 tūkst. rūpniecībā (iesk. agroproduktu pārstrādi);167 tūkst. pakalpojumu nozarēs.203,5 tūkst. nodarbinātiepar 54,2 tūkst. ↓ agro primārā sfērā;par 3,3 tūkst. ↓ agro prod. pārstrādē;↓ riska zonā 61,7 tūkst. pakalpojumunozarēs232,6 tūkst. nodarbinātiepar 45 tūkst. agro primārā sfērā;par 1,5 tūkst. ↑ agro prod. pārstrādē;↓ riska zonā 46,6 tūkst.pakalpojumu nozarēsTe trūkst 57,5 tūkst.jaunas darba vietasreālajā ražošanāUn te – 43,5 tūkst. jaunasdarba vietas ražošanā
 8. 8. Jautājums sabiedrībai• Vai esam gatavi uzņemties atbildību parvismaz 43,5 tūkst. jaunu ar agrobiznesutieši nesaistītu darba vietu radīšanailaukos?
 9. 9. 5Lauku attīstība Jautājums par lauku attīstību nav tikai laukuekonomiskās attīstības jautājums Jautājums par lauku attīstību ir :sabiedrības dzīves modeļa, jebdarba – māju – kopienu – lauku telpājautājums.
 10. 10. PilsētasLauki“pilsētnieki”“laucinieki”Robeža?Kdef i nt ?āēSvarīgi – jo lauku iedzīvotājiem pieņemamus lēmumus jāpieņem visai sabiedrībaiun vismaz izpratnei par lēmuma objektu jābūt kopējai!
 11. 11. Iedzīvotāju blīvuma atšķirības
 12. 12. Iedzīvotāju blīvuma rādītāji novadosAvots: Pēc PMLP datiem, "Reģionu attīstība Latvijā 2010", VRAA
 13. 13. Agriculture related rural policiesAGRO (resursu)- atkarīgie sektoriTeritorijas servisabiznesiLauksaimniecība –augkopība un lopkopība;(bioresurss pārtikaiun rūpniecībai)Ar agrovidisaistītāatpūta untūrismsAgro –pārstrāde CitarūpniecībaSociāliePakalpo-jumiKomunāl-pakalpo-jumi Tirdz-niecībaLauku teritorija un tāssociālekonomiskā struktūraInfrastruktūraTransportsVeselībasaprūpeIzglītībaTele-komunikācijasCita reālā ekonomikaPakal-pojumiZivsaimniecībaMežsaimniecība
 14. 14. Un noslēgumā ....• Laukos mūs neizbēgami sagaida lielassociālekonomiskas pārmaiņas• To apjoms var būt vēl daudz lielāks, patšodien grūti aptverami liels, ja sabiedrībajau šodien:– nenovērtēs procesu būtību, cēloņus unapjomu– Nedefinēs savas rīcība– Nepieņems adekvātus attīstības lēmumus
 15. 15. Pēc tumsas nākgaisma!

×