Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2_2_LLKP_Alise_Vitola_prezentacija_lat

389 views

Published on

Alises Vītolas prezentācija "Lauku attīstība kopējā Latvijas attīstības kontekstā" 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2_2_LLKP_Alise_Vitola_prezentacija_lat

  1. 1. Lauku attīstība kopējā Latvijasattīstības kontekstāAlise VītolaPārresoru koordinācijas centrsAvots: wallpaperstock.net
  2. 2. Tendences & izaicinājumizudusilatvija.lvagrifoodforum.com
  3. 3. Avots: Latvijas lauku telpas attīstība un tās iespējamie nākotnes scenāriji (2012)
  4. 4. Iespējas:daži piemēriPēc 20 gadiem Amatciemā būs 500 mājasAtvērta ‘’Ražots Madonasnovadā’’ tirdzniecībasvieta Rīgas CentrāltirgūCamphill ciemats Rožkalni –sociāli terapeitiskas mājasamatciems.lvcamphillrozkalni.lvrazotsmadona.lvLETA
  5. 5. NAP 2020 atbalstsLauku attīstības programma 2014-2020, 1 280 milj. latu, t.sk.:Kooperācija ~20 milj. latuIndustriālās zonas nacionālas unreģionālas nozīmes centros, 207 milj. latuAustrumu pierobežas infrastruktūra48 milj. latuMazās ostas un uzņēmējdarbībuveicinoša infrastruktūra piekrastē53,9 milj. latuReģionālie un vietējie autoceļi377 milj. latuInternets visā Latvijas teritorijā80 milj. latuE-pakalpojumi un e-prasmes80 milj. latuKultūras pieminekļi, dabas objektuinfrastruktūra65 milj. latuLEADER aktivitātes ~45 milj. latuNelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība laukos ~75 milj. latuSabiedriskā transporta savienojumi24,5 milj. latuLauku ceļi ~89 milj. latuProduktu attīstība uz kultūrasmantojuma bāzes6 milj. latu
  6. 6. Vairāk par NAP2020www.nap.lv

×