Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1_1_LLKP_Rasma_Karklina_prezentacija_lat

329 views

Published on

Rasmas Kārkliņas prezentācija "Ilgtspējīgas lauku kopienas- līdzdalīgas demokrātijas stūrakmens Latvijas valstij" 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1_1_LLKP_Rasma_Karklina_prezentacija_lat

  1. 1. Ilgtspējīgas lauku kopienas-līdzdalīgas demokrātijasstūrakmens Latvijas valstijDr. Rasma KārkliņaPreiļi, 07.06.2013.
  2. 2. Kopienu sabiedriskā rosība un iesaiste savupašvaldību darbā būtiski veicina vietējo attīstību• Līdzdalības veidi:– sabiedriskās apspriedes par attīstības plāniem;– vietējās pilsoniskas sabiedrības, rīcības grupu un partnerību aktivitātes• Līdzdalības jēga:– vietējie ļaudis vislabāk zina, kas viņu pagastā vai novadā ir vajadzīgs un– viņu iesaiste plānu veidošanā ved uz to, ka viņi piedalās plānu īstenošanā• Piemēri:– veiksmes stāsti mazo skolu pārveidē kopienu centros,– koordinēta lauku tūrisma attīstība,– kaimiņu sadarbība krājaizdevu biedrību un zaļo tirdziņu veidošanā.
  3. 3. Paldies par uzmanību!Papildus izklāsts: www.savskaktins.lu.lv

×