Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01 llkp dg_prezentacija_preili

389 views

Published on

Preiļu darba grupas "Uz vietējiem resursiem balstīta kopienu ekonomiskā aktivitāte" rezultāti

Published in: Travel, Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

01 llkp dg_prezentacija_preili

  1. 1. iZAUGSME:UZ VIETĒJIEM RESURSIEM BALSTĪTAKOPIENU EKONOMISKĀ AKTIVITĀTEPreiļu novads, 7.06.2013.TEMATISKĀS DARBA GRUPAS REZULTĀTI
  2. 2. Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  3. 3. Aktuālie izaicinājumi1. Mazs atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai2. Zemes (resursu) noturēšana savā kopienā(īpašumā)3. Vietējo produktu un uzņēmēju atzīšana,vērtības veidošana4. Resursu (t.sk. zemes) nepieejamība mājokļuizveidei un ražošanaiAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  4. 4. 1. Mazs atbalsts uzņēmējdarbībasuzsākšanaiRīcība Atbildīgais1.1. Aministratīvā sloga mazināšana uzņēmējiem (uzņēmēju“netraucēšana”, sodīšanas vietā – konsultēšana)FM, VID1.2. Nodokļu atlaides pirmajos uzņēmuma darbības gados FM1.3. Publisko finanšu instrumentu (reāla) pieejamība PašvaldībasZM, EM1.4. Pašvaldību līdzfinansējums vietējiem uzņēmumiem (konkurss) PašvaldībasZM, EM1.5. Krājaizdevu sabiedrību un kooperatīvu veidošana PašvaldībasNVOAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  5. 5. 2. Zemes (resursu) noturēšana savākopienā (īpašumā)Rīcība Atbildīgais2.1. Izveidot valsts zemes fondu ZM, FM, VARAM2.2. Zemes uzturēšana un lietderīga izmantošana Zemju īpašniekisadarbībā arpašvaldībām2.3. Zemes kā nozīmīga resursa apziņas veidošana sabiedrībā (t.sk.globālajā kontekstā)SkolasĢimenesKopienasAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  6. 6. 3. Vietējo produktu un uzņēmējuatzīšana, vērtības veidošanaRīcība Atbildīgais3.1. Bioloģisko produktu vietējā pašpatēriņa veicināšana (pircējuizglītošana, papildus nodokļi neveselīgai pārtikai)SkolasUzņēmējiPašvaldībasZM, FM3.1. Sabiedrības izglītošana par vietējo produktu patēriņu unpievienotās vērtības atgriešanos vietējā sabiedrībāIzglītības iestādes(dažādu līmeņu)1.3. Tematiskās sadaļas “Ražots …. “ / “Vietējie produkti” izveidekatras pašvaldības mājas lapāMK (noteikumi)PašvaldībasVietējieuzņēmumiAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  7. 7. 4. Resursu (t.sk. zemes) nepieejamībamājokļu izveidei un ražošanaiRīcība Atbildīgais4.1. Valdības grantu nodrošināšana jaunienācējiem laukos (darbamun uzņēmējdarbībai)MK, FM, ZM4.2. Pašvaldības un valsts zemes / dzīvojamā fonda nodrošināšanamājokļu pieejamībai un uzņēmējdarbības atbalstamMKPašvaldības4.3. “Iespējamās misijas” programmas izveide dzīvei laukos NVOAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

×