Ce delft brandstoffen voor het wegverkeer - kenmerken en perspectief

480 views

Published on

brandstoffen

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ce delft brandstoffen voor het wegverkeer - kenmerken en perspectief

 1. 1. TNO / CE Delft FactsheetsBrandstoffen voorhet wegverkeer Kenmerken en perspectief9 juni 2011 Ruud Verbeek (TNO), Bettina Kampman (CE Delft)
 2. 2. Opmerking bij deze uitgaveTen opzichte van de uitgave van 15 april jl. zijn enkelewijzigingen aangebracht voor gasvormige brandstoffen,zowel voor personenauto’s als vrachtauto’s als in de bijlage.Tevens een correctie in de naamgeving in de tweede tabelvoor diesel personenauto’s.CopyrightAlle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke anderewijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO en CE Delft .
 3. 3. TNO / CE DelftTNO / CE Delft FactsheetsBrandstoffen voor het wegverkeerKenmerken en perspectiefRuud Verbeek (TNO), Bettina Kampman (CE Delft)9 juni 2011In opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den HaagFactsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011
 4. 4. TNO / CE Delft Inhoudsopgave1 Samenvatting 12 Personenauto’s en bestelwagens 32.1 Benzine personenauto’s en bestelwagens 32.2 Diesel personenauto’s en bestelwagens 52.3 LPG personenauto’s 72.4 CNG en groen gas voor personenauto’s 92.5 Bioethanol personenauto’s 112.6 Personenauto’s met hybride aandrijvingen 132.7 Personenauto’s op elektriciteit en op waterstof 153 Vrachtauto’s en bussen 173.1 Diesel vrachtauto’s en bussen 173.2 Aardgas en groen gas voor bussen en vrachtauto’s 193.3 Biodiesel voor vrachtauto’s en bussen 214 Bronnen 23Bijlage A: Overzichtstabel energie-inhoud 25Bijlage B: Kosten en fiscale behandeling van 27 de diverse brandstoffen Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011
 5. 5. TNO / CE Delft1 SamenvattingHet doel van dit document over brandstoffen voor het In dit document ligt de nadruk op de milieuprestaties enwegverkeer is het geven inzicht en overzicht in de ontwikkelingsperspectieven van de verschillende brandstoffen.belangrijkste eigenschappen van de verschillende alternatieve Daarnaast spelen natuurlijk ook de kosten vaak een belangrijkebrandstoffen en daarvoor geschikte motoren, te weten: rol in de keuze van de brandstof. Om de leesbaarheid van het— Praktische toepasbaarheid in een voertuig geheel te vergroten is de kosteninformatie samengevoegd aan— Luchtverontreinigende emissies in vergelijking met een het eind van het document, in Bijlage B. Deze bijlage biedt referentiebrandstof ook een overzicht van de fiscale behandeling van de diverse— Uitstoot van broeikasgassen en energieverbruik brandstoffen en voertuigen.— Infrastructuur (distributie en tank-/laadinfrastructuur)— Kosten en fiscale aspecten Onder de milieuprestaties wordt verstaan de uitstoot van de— Ontwikkelingsstadium en perspectief. belangrijkste luchtverontreinigende stoffen en de broeikas- gasemissies. Onder de eerste groep valt de uitstoot vanOverige eigenschappen zoals geluid en veiligheid zijn in deze stikstofoxide (NOx) en fijnstof (ook wel PM10 genoemd).factsheets niet meegenomen. De fijnstofemissie bestaat in dit geval uit uitlaatgassen en slijtage-emissies van remmen en banden. Door de steedsDe primaire doelgroep van dit rapport zijn beleidsambtenaren, strengere emissienormen en de toepassing van roetfilterswerkzaam op het snijvlak van mobiliteit en milieu bij de vormen de slijtage-emissies doorgaans een vergelijkbaarnationale overheid, provincies en gemeenten. Daarnaast of zelfs groter aandeel bij moderne voertuigen. Bij ouderekunnen ook private partijen, bijvoorbeeld wagenparkeigenaren voertuigen zijn de uitlaatgasemissies het grootst. De broeikas-of -beheerders, deze informatie gebruiken bij hun keuzes. gasemissie omvat allereerst de CO2-emissies van het voertuig, de zogenaamde Tank-to-Wheel (TTW) emissies. We gevenDe informatie wordt verstrekt in de vorm van factsheets, daarnaast echter ook cijfers voor de totale broeikasgasemissieswaarbij de alternatieve brandstof steeds vergeleken wordt met over de keten van de brandstoffen, de Well-to-Wheel (WTW)meest gebruikelijk voertuiguitvoeringen. Voor personenauto’s emissies. Deze is dan inclusief de bijdrage van methaan enis dat de benzineauto, voor de vrachtauto’s en bussen zijn dat N2O. Dit laatste is inclusief winning en raffinage van de olie,de dieselversies. en de emissies ten gevolge van eventuele teelt van de grondstoffen van biobrandstoffen.De vermelde emissies zijn steeds de praktijkemissies. Voor destandaard brandstoffen komen deze overeen met de Standaard Onderstaand is een samenvattend overzicht gegeven van deRekenmethode (SRM) voor luchtkwaliteit langs wegen. Hierbij belangrijkste eigenschappen voor de verschillende brandstoffenwordt steeds uitgegaan van een gemiddeld verbruik en een voor respectievelijk personenauto’s en vrachtauto’s engemiddeld voertuig. Opgemerkt wordt dat de eigenschappen bussen. De eigenschappen zijn gescoord ten opzichte van devan het voertuig (zoals het gewicht) en het rijgedrag een net referentiebrandstoffen - benzine bij personenauto’s, dieselzo grote invloed hebben op emissies en verbruik kunnen bij vrachtauto’s en bussen. Let wel: deze tabel geeft een vrijhebben als de brandstof en het aandrijflijntype. ruwe indicatie, zie de factsheets in het vervolg van dit document voor meer gedetailleerde informatie.Vergelijking brandstoffen voor personenauto’s en bestelwagens. Luchtverontreiniging Klimaat Actieradius Infrastructuur Kosten OntwikkelingsperspectiefBenzine • • • • • •Diesel – •/+ • • • •LPG –/• •/+ – • • •CNG • •/+ – – + •Groengas • + – ––/– + •Bioethanol: E85 • •/+ –/• ––/– – •Hybride aandrijving • + • • + +Elektriciteit ++ +/++ –– ––/– – ++Waterstof/brandstofcel ++ +/++ – –– n.b. n.b.• = gelijkwaardig aan referentie (benzine)Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 1
 6. 6. TNO / CE DelftVergelijking brandstoffen voor vrachtauto’s en bussen. Luchtverontreiniging Klimaat Actieradius Infrastructuur Kosten OntwikkelingsperspectiefDiesel • • • • • •CNG •/+ • –– – •/+ •Groengas •/+ + –– ––/– • •LNG (vrachtauto) •/+ + – ––/– •/+ •Biodiesel • + • • – •Hybride aandrijving • + • • + +Elektriciteit ++ +/++ –– –– – +Waterstof/brandstofcel ++ +/++ ––/– –– n.b. n.b.• = gelijkwaardig aan referentie (diesel) 2 Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011
 7. 7. TNO / CE Delft2 Personenauto’s en bestelwagensDe personenauto met Euro 5 benzinemotor is gekozen als fijnstof emissies van het voertuig komt van slijtagedeeltjesreferentie voor de andere brandstoffen. van remmen en banden. Vandaar dat deze nauwelijks afhankelijk is van de Euroklasse van het voertuig. 2.1 Benzine personenauto’s en bestelwagens Praktijkemissies luchtverontreinigende stoffen van benzinevoertuigen.Definitie/omschrijving % (introductiejaar) NOx Fijnstof* Euro 5 benzine 0,024 g/km 0,018 g/kmBenzine is de brandstof welke algemeen gebruikt wordt voor (referentie) 100 100motoren welke werken volgens het Otto principe. Dat zijn Benzine Euro 3 (2000/2001) 249 100motoren waar eerst een min of meer homogeen mengsel gemaakt Benzine Euro 4 (2005/2006) 125 100wordt van brandstof en lucht. Vervolgens wordt dat met een Benzine Euro 5 (2009/2010) 100 100vonk ontstoken. Een Ottomotor wordt dus ook een motor met Benzine Euro 6 (2014/2015) 100 100vonkontsteking genoemd. Benzine dient een voldoende hoge * Uitlaatgas + slijtage-emissieweerstand tegen zelfontbranding te hebben. Het moet pasgaan branden nadat de bougie vonkt. Die eigenschap wordt Broeikasgasemissiesaangeduid met het octaangetal: hoe hoger, hoe beter.Benzine bevat meestal ook een aandeel biobrandstof in de De CO2-uitstoot van personenauto’s varieert, en is afhankelijkvorm van bioethanol of bio-ETBE. Een aandeel tot max. 10% van onder andere grootte en gewicht van de auto, motor-bioethanol is door de EU toegestaan, gemiddeld over het jaar vermogen, snelheid en rijstijl. De CO2-uitstoot wordt nietbevat de huidige benzine (2011) ca. 4,25% biobrandstof beïnvloed door de Euroklasse. Bij elke nieuw verkochte(zie verder de factsheet ‘Bioethanol voor personauto’s’) . personenauto wordt aangegeven wat de gemiddelde CO2-uitstoot is bij de Europese typekeuring. In 2009 wasVoertuigtechniek deze uitstoot van de nieuw verkochte personenauto’s (benzine en diesel) in Nederland ca. 147 g/km. De emissies liggen inDe benzinemotor stoot weinig luchtverontreinigende emissies de praktijk echter vaak 10-30% hoger. De gemiddeldeuit. Dit komt door de in ca. 1990 geïntroduceerde drieweg- CO2-uitstoot van personenauto’s op benzine ligt rond dekatalysator en de steeds strengere emissiewetgeving. 190-195 gram CO2/km. Daarnaast treden er ook nog emissiesDe driewegkatalysator laat de schadelijke stoffen NOx, HC en op bij olieproductie, transport en benzineproductie in deCO met elkaar reageren waardoor er uiteindelijk alleen nog raffinaderij. Dit zorgt voor nog eens ca. 15% meer emissies.maar de onschadelijke stikstof en water overblijft. Het grootste Voor benzinevoertuigen liggen de CO2-emissies over de totaledeel van de emissies, zo’n 75%, komt over het algemeen vrij keten, oftewel Well-To-Wheel (WTW), op 220-225 g/km.in de eerste 5 minuten na de koude start, de fase waarin dekatalysator nog niet warm is. InfrastructuurMet het motorrendement en de daarbij behorende CO2-uitstootis het minder goed gesteld. De CO2-uitstoot is tamelijk hoog. Benzine is bij elk tankstation te verkrijgen.De laatste jaren worden er wel flinke verbeteringen geboektdoor met name het down-sizing van de motor. Dit houdt in Ontwikkelingsperspectief techniekdat hetzelfde vermogen gehaald wordt uit een motor met eenkleinere cilinderinhoud, vaak in combinatie met een betere Benzine personenauto’s hebben al langere tijd zeer lageluchtvoorziening van de motor door het toepassen van luchtverontreinigende emissies. Daarom is de aandachtvariabele kleptiming en directe benzine injectie. Het laatste nu vooral gericht op reductie van de klimaatemmissies.houdt in dat direct in de cilinder wordt geïnjecteerd en niet Maatregelen welke steeds vaker toegepast worden om dein het inlaatsysteem. CO2-emissie te verlagen zijn: — Verlaging voertuiggewicht (na enkele decennia met eenLuchtverontreinigende emissies stijging van het voertuiggewicht) — Efficiëntere motoren: vooral door het zogenaamde down-De luchtverontreinigende uitstoot,van NOx, en fijnstof is vrij sizing. Dat betekent dat hetzelfde vermogen en koppellaag bij een benzinemotor: de NOx is laag vanwege de drieweg- gehaald wordt uit een motor met een kleinere cilinderinhoud.katalysator, het fijnstof vanwege het homogene mengsel bij — Start-stop systeemde start van de ontbranding. Het overgrote deel van de — Hybride (elektrische) aandrijving: zie factsheet hybride.Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 3
 8. 8. TNO / CE DelftOntwikkelingsperspectief brandstofBenzine is nog volop beschikbaar de komende decennia, al isde prijsontwikkeling onzeker. De komende jaren zal hetaandeel bioethanol langzaam maar zeker verder toenemen, omte voldoen aan de Europese overheidseisen op dit gebied. Erzullen de komende jaren steeds meer tankstations E10aanbieden, dat is benzine waar maximaal 10% bioethanol istoegevoegd. Het overgrote deel van het wagenpark (ca. 90%)kan deze brandstof zonder problemen tanken. Een kleinaandeel auto’s is hier echter niet geschikt voor, zodat naastdeze E10 ook benzine met max. 5% (E5) bij de tankstations tekoop zal blijven. Op www.jebentalsnelduurzaamopweg.nl/E10kan worden gekeken of een auto E10 mag tanken. 4 Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011
 9. 9. TNO / CE Delft 2.2 Diesel personenauto’s en bestelwagens BroeikasgasemissiesDefinitie/omschrijving De CO2-uitstoot van dieselauto’s is gemiddeld ca. 15% lager dan die van vergelijkbare benzineauto’s, vanwege het hogereDiesel brandstof heeft een lage zelfontbrandingstemperatuur, rendement van de motor. In 2009 was de gemiddeldewaardoor het geschikt is voor een ‘dieselmotor’. De brandstof CO2-uitstoot van de nieuw verkochte diesel personenauto’sontbrandt vanwege de hoge temperatuur na de compressie in in Nederland ca. 145 g/km volgens de typekeuring.de motor vanzelf vrij snel nadat het ingespoten wordt. Diesel De gemiddelde praktijkemissies van personenauto’s op dieselis desalniettemin relatief veilig, omdat het niet makkelijk liggen op dit moment rond de 180 gram CO2/km. Net als bijverdampt. De kwaliteit van dieselbrandstof is de laatste benzine is er ook uitstoot t.g.v. oliewinning, transport endecennia sterk verbeterd door met name de vermindering van raffinage. Dit effect vergroot de emissies met ca. 15%.het zwavelgehalte en het aandeel polycyclische koolwater-stoffen. Daardoor dalen de luchtverontreinigende emissies Infrastructuuren wordt tevens de toepassing van roefilters en katalysatorenveel gemakkelijker. Diesel is bij elk tankstation te verkrijgen. Grotere wagenparkenVolgens het Nederlandse beleid moet dieselbrandstof voor maken soms ook gebruik van niet-openbare vulstations inhet wegtransport in 2011 verplicht gemiddeld zo’n 4,25% eigen of particulier beheer.biocomponenten bevatten. Deze doestelling wordt vooralgehaald door biodiesel (op dit moment voornamelijk FAME Ontwikkelingsperspectief techniek(Fatty Acid Methyl Ester) bij te mengen. In de toekomst zullen met name de luchtverontreinigendeEnergiedichtheid Benzine Diesel emissies nog verder afnemen door de toekomstige emissie-Per liter % 100 113 wetgeving. Met name NOx-uitstoot kan t.o.v. de huidigePer kg (excl. tankgewicht) % 100 99 nieuwe dieselmotoren nog sterk verbeterd worden doorActieradius (40 liter) km 600 730 toepassing van de NOx-katalysatoren. In 2011 komen de eerste Euro 6 personenauto’s beschikbaar, terwijl Euro 6 voor personenauto’s pas in 2014/2015 verplicht wordt.Voertuigtechniek De dieselmotor heeft reeds een relatieve lage CO2-uitstoot door het gunstige motorrendement. Voor het verder verlagen vanDiesel personenvoertuigen zijn sterk ontwikkelde producten de CO2-emissie kunnen globaal dezelfde maatregelen genomenmet een relatief goed motorrendement. worden als voor benzinemotoren, alhoewel het effect vaak wat kleiner is door het standaard al wat hogere motorrendement.Luchtverontreinigende emissies De volgende maatregelen kunnen genomen worden: verlaging voertuiggewicht, verbetering motorrendement vooral doorDe dieselmotor heeft in vergelijking met benzinemotor, een down-sizing (zelfde vermogen uit kleinere motor), start-stophoge NOx-emissie. De fijnstofemissie is bij toepassing van een systemen en door toepassing van hybride aandrijving.affabriek roetfilter even laag als die van de benzinemotor. Ditroetfilter deed zijn intrede bij Euro 4 en wordt op vrijwel alle Ontwikkelingsperspectief brandstofEuro 5 voertuigen toegepast. Met Euro 6 wordt de NOx eisnog flink aangescherpt waardoor het verschil met benzine Diesel is nog volop beschikbaar de komende decennia, al is dekleiner wordt. prijsontwikkeling onzeker. Het percentage biodiesel in de standaard diesel zal naarPraktijkemissies luchtverontreinigende stoffen van diesel personenauto’s. verwachting de komende jaren verder toenemen, voor 2020 is vastgesteld dat 10% van de transportbrandstoffen uit hernieuw-% (introductiejaar) NOx Fijnstof* bare energie moet zijn geproduceerd. De biocomponentenEuro 5 benzine 0,024 g/km 0,018 g/km bestaan op dit moment vooral uit biodiesel zoals FAME (Fatty(referentie) 100 100 Acid Methyl Ester), maar kan ook HVO (HydrotreatedDiesel Euro 3 (2000/2001) 2600 350 Vegetable Oil) zijn – zie de factsheet ‘Biodiesel’ voor verdereDiesel Euro 4 (2005/2006) 1700 170 informatie. Volgens de nieuwste specificatie mag standaardDiesel Euro 5 (2009/2010) 1200 100 dieselbrandstof tot 7% FAME bevatten, de eigenschappen vanDiesel Euro 6 (2014/2015) 540 100 andere soorten biodiesel zoals HVO en BTL (Biomassa To* Uitlaatgas + slijtage-emissie Liquid) komen nog beter overeen met de conventionele diesel zodat zij in hogere percentages kunnen worden bijgemengd.Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 5
 10. 10. TNO / CE Delft 2.3 LPG personenauto’s InfrastructuurDefinitie/omschrijving LPG is verkrijgbaar bij ca. 2.000 tankstations (ca. 45% van alle tankstations). Dit aantal is de afgelopen jaren langzaamLPG is een vloeibaar gas dat bestaat uit een mengsel van afgenomen, onder andere ten gevolge van het veiligheids-propaan en butaan. beleid voor LPG opslag van de overheid.Bij personenvoertuigen zijn LPG motoren altijd aangepastebenzinemotoren. Ontwikkelingsperspectief techniekEnergiedichtheid Benzine LPG De ontwikkeling van LPG motoren voor personenauto’s zalPer liter % 100 77 aansluiten op die van benzinemotoren.Per kg (excl. tankgewicht) % 100 105Actieradius (40 liter) km 600 450 Ontwikkelingsperspectief brandstof Het aandeel LPG in de totale brandstofverkopen is in deVoertuigtechniek periode 2000-2008 langzaam afgenomen, maar lijkt na 2008 weer iets te stijgen, o.a. door de hoge benzine- enBij meer dan 90% van de LPG voertuigen wordt het LPG dieselprijzen in 2008. Het aandeel ligt de afgelopen jarensysteem na aflevering van het voertuig pas ingebouwd rond de 4-5%, de verwachting is niet dat dit veel zal(retrofit): het zijn affabriek benzinevoertuigen, welke dan veranderen de komende jaren.voorzien worden van een type G3 (3e generatie) LPG systeem.Naast het LPG injectiesysteem wordt een LPG tankgeïnstalleerd. Deze kan zowel in kunststof als in staal wordenuitgevoerd. Soms is de tank weggewerkt onder de auto of inde ruimte van het reservewiel.Luchtverontreinigende emissiesDe luchtverontreinigende emissies van LPG auto’s dieaffabriek worden geleverd, zijn vergelijkbaar met die vanbenzine. De NOx-emissies van retrofit LPG auto’s zijn hoger,zie de onderstaande tabel.Praktijkemissies luchtverontreinigende stoffen van LPG personenauto’s.% NOx Fijnstof*Euro 5 benzine 0,024 g/km 0,018 g/km(referentie) 100 100LPG Euro 3 retrofit 910 100LPG Euro 4 retrofit 440 100LPG Euro 5 retrofit 350 100LPG Euro 6 retrofit 350 100* Uitlaatgas + slijtage-emissieBroeikasgasemissies:De CO2-uitstoot van LPG personenauto’s (per kilometer) isca. 90% van die van benzineauto’s, en is daarmee vergelijkbaarmet de uitstoot van dieselauto’s.Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 7
 11. 11. TNO / CE Delft 2.4 CNG en groen gas voor personenauto’s Praktijkemissies luchtverontreinigende stoffen van CNG personenauto’s.Definitie/omschrijving % NOx Fijnstof* Euro 5 benzine 0,024 g/km 0,018 g/kmCNG staat voor Compressed Natural Gas, en bestaat uit aardgas. (referentie) 100 100Het aardgas bestaat grotendeels uit methaan en wordt bij CNG en bio-CNG Euro 4 290 100normale temperaturen niet vloeibaar. Daardoor is de energie- CNG en bio-CNG Euro 5 230** 100inhoud wel flink kleiner dan die van benzine ondanks de CNG en bio-CNG Euro 6 230** 100hoge druk opslag van ca. 200 bar. * Uitlaatgas + slijtage-emissieIn plaats van aardgas kan ook groengas worden gebruikt ** Gebaseerd op beperkte statistische informatie. Voertuigen met affabriek(een mix van beide is ook goed mogelijk). Groengas wordt in systeem relatief dichter bij benzinevoertuigenhet algemeen geproduceerd uit biogas of stortgas. Het wordtook aangeduid met bio-CNG of CBG (Compressed Bio Gas). BroeikasgasemissiesBiogas is het resultaat van vergisting van biomassa zoalsbijv. mest en maïs, stortgas komt vrij bij stortplaatsen, door In geval van CNG uit aardgas zijn de CO2-emissies ca. 80% vanafbraak van organisch afval. Voor gebruik in transport wordt die van vergelijkbare benzineauto’s, vanwege het relatief lagehet biogas vrijwel altijd opgewerkt of verrijkt naar aardgas- koolstofgehalte van aardgas.kwaliteit. Distributie van dit bio-CNG vindt meestal plaats via De CO2-emissies van bio-CNG zijn in het algemeen veel lager,het gewone aardgasnetwerk (via bijmenging). Er worden dan en afhankelijk van herkomst van het groengas. In vergelijkingzogenaamde groen-gas certificaten verhandeld om voor de met benzine en over de gehele brandstofketen (Well To Wheel) isafnemer van het gas te waarborgen dat groen gas wordt de uitstoot ca. 85% lager dan van benzine bij bio-CNG uit stort-aangekocht (analoog aan groene stroom voorziening). gas. Bij bio-CNG uit covergisting (van 50% maïs en 50% mest)Alternatief is directe levering aan tankstations, dan wordt er komt het voordeel vaak lager uit.ook daadwerkelijk groengas (in de vorm van bio-CNG) getankt.De energiedichtheid van CNG en bio-CNG is aanzienlijk lager Infrastructuurdan dat van benzine, dit maakt deze brandstof vooral geschiktvoor voertuigen die relatief beperkte afstanden afleggen of in Aardgas (CNG) en groengas (bio-CNG) zijn op dit momentgebieden waar veel vulstations zijn. (begin 2011) te verkrijgen bij ruim 50 tankstations, verspreid over het land. Waarschijnlijk groeit dit aantal in 2011 totEnergiedichtheid Benzine CNG ca. 100 stations in het kader van het subsidieprogrammaPer liter tankinhoud % 100 – Tankstations Alternatieve Brandstoffen (TAB). Daarna zou hetPer kg tankinhoud 135 120 in 3 jaar nogmaals kunnen verdubbelen. De tankstations zijnActieradius (40 liter) km 600 – in het algemeen direct aangesloten op het aardgasnetwerk, (20 kg) km – 300 een beperkt aantal pompen levert direct bio-CNG.Voertuigtechniek Ontwikkelingsperspectief techniekDe meeste CNG voertuigen zijn in staat om op zowel op Deze brandstof is de laatste tijd in opkomst, mede dooraardgas als op benzine te rijden. Deze worden vaak met stimuleringsbeleid zoals het subsidieprogramma Tankstations‘BiFuel’ aangeduid. Daarnaast zijn er voertuigen, waarvan de Alternatieve Brandstoffen, en locale en regionale initiatieven.motor verder geoptimaliseerd is op de goede verbrandings- Het aantal tankstations dat CNG of bio-CNG/groengas aanbiedteigenschappen van aardgas. Deze voertuigen worden vaak neemt dan ook gestaag toe. Het aantal voertuigmodellen dataangeduid met ‘dedicated’ CNG. Ze hebben meestal een kleine affabriek met een CNG installatie wordt aangeboden zal naarbenzinetank, welke functioneert als een reserve. De meeste verwachting flink groeien. De verdere ontwikkeling zalCNG voertuigen worden affabriek geleverd, in tegenstelling afhangen van de wijze waarop de stimulering wordt doorgezet,tot LPG waar de ombouw meestal achteraf plaatsvindt (retrofit). en of consumenten bereid zijn voor deze brandstof te kiezen.Luchtverontreinigende emissies Ontwikkelingsperspectief brandstofDe NOx-emissie van CNG voertuigen in de praktijk ligt iets Aardgas is in ruim voldoende mate beschikbaar, al is dehoger dan die van benzinevoertuigen, maar lager dan die van verwachting dat de import uit o.a. Rusland de komende jarendieselvoertuigen. De fijnstofemissie is gelijk aan die van verder zal groeien, terwijl de Nederlandse aardgasproductiebenzinevoertuigen. afneemt.Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 9
 12. 12. TNO / CE DelftHet beschikbare potentieel groengas dat volledig uitreststromen en afval wordt geproduceerd (bijv. uit stortgas)is momenteel nog beperkt en voldoende voor ca. 5000voertuigen. Deze capaciteit zal in 2012 verdubbelen viaprojecten die nu in ontwikkeling zijn. Grotere hoeveelheden,voldoende voor 100.000 voertuigen, zouden rond 2020kunnen worden geproduceerd uit de vergisting en synthesevan in Nederlands beschikbare reststromen. Hierbij dientwel aandacht te worden besteed aan het beheersen van derisico’s van methaanslip bij inzet van maïs in de covergisting. 10 Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011
 13. 13. TNO / CE Delft 2.5 Bioethanol (E85) personenauto’s Praktijkemissies luchtverontreinigende stoffen van personenauto’s op ethanol.Definitie/omschrijving % (introductiejaar) NOx Fijnstof*Bioethanol is een alcohol dat gemaakt wordt door fermentatie Euro 5 benzine 0,024 g/km 0,018 g/kmuit suiker, maïs of tarwe. (referentie) 100 100Met relatief kleine aanpassingen aan de benzinemotor, E85 Euro 4 (2005/2006) 155 107kan deze heel goed overweg met ethanol in een heel hoog E85 Euro 5 (2009/2010) 112 102bijmengpercentage tot 85%. Dit wordt met E85 aangeduid, E85 Euro 6 (2014/2015) 100 100terwijl de daarvoor geschikte voertuigen worden aangeduid * Uitlaatgas + slijtage-emissiemet Flex Fuel Vehicle (of FFV). Brazilië en Scandinavië hebbeneen relatief groot aandeel van deze voertuigen. BroeikasgasemissiesIn Nederland wordt de meeste bioethanol als low blendbijgemengd met benzine, zodat voldaan wordt aan het De uitstoot van CO2-emissies bij bioethanol (over de gehelebiocomponent aandeel in het kader van de Nederlandse keten gezien) hangt voornamelijk af van de gebruiktebiobrandstoffenverplichting. Tot voor kort mocht benzine grondstoffen, en in mindere mate ook van het productieproces.max. 5% bioethanol bevatten, maar steeds meer tankstations Bioethanol uit maïs of tarwe vermindert de CO2-uitstoot metzullen de komende jaren E10 aanbieden. Dat is benzine waar maximaal ca. 70%. Bij bioethanol uit suikerriet kan die zelfsmaximaal 10% bioethanol is toegevoegd. Het overgrote deel 80-90% verminderen. In veel gevallen leidt de teelt vanvan het wagenpark (ca. 90%) kan deze brandstof zonder deze gewassen echter tot een verandering van landgebruikproblemen tanken. Een klein aandeel auto’s is hier echter (bijv. omzetting van bos- naar landbouwgrond), met extraniet geschikt voor, zodat naast deze E10 ook benzine met broeikasgasemissies tot gevolg. In het algemeen lijken demax. 5% (E5) bij de tankstations te koop zal blijven. gevolgen hiervan echter minder groot dan bij biodiesel, erOp www.jebentalsnelduurzaamopweg.nl/E10 kan worden blijft vaak nog (gemiddeld) 20-50% CO2-reductie over.gekeken of een auto E10 mag tanken. Op Europees niveau worden duurzaamheidzeisen ontwikkeld die de CO2-uitstoot over keten moet verminderen.Energiedichtheid Benzine Benzine Bioethanol De CO2-uitstoot van bioethanol blends vermindert evenredig E10 E85 met het percentage bijgemengde bioethanol.Per liter % 100 97 72Per kg (excl. tankgewicht) % 100 97 72 InfrastructuurActieradius (40 liter) km 600 580 430 Verreweg het grootste deel van de in Nederland verkochte bioethanol wordt bijgemengd bij de standaard benzine.Voertuigtechniek Het aantal E85 tankstations in Nederland is op dit moment beperkt tot ca. 30, de komende jaren zal dit netwerk verderEthanol is agressiever dan benzine voor zowel metalen als worden uitgebreid (o.a. door stimulering via de subsidie-kunststoffen, en kan daardoor bijvoorbeeld motoronderdelen regeling TAB).zoals pakkingen en afdichtingen aantasten. E10 (10%ethanol) geeft voor de meeste gewone benzine auto’s echter Ontwikkelingsperspectief techniekgeen problemen. Hogere blends (~ E20 tot E85) kunnen alleenin speciale Flexible Fuel Vehicles (FFV) worden toegepast. Naar verwachting zal de ontwikkeling van Flex Fuel VehiclesDeze voertuigen hebben een brandstof injectiesysteem dat die van gewone benzinemotoren volgen, omdat ze technischoverweg kan met de grote variatie in eigenschappen en niet veel van elkaar verschillen. Dat houdt in dat ethanol-bovendien zijn de gebruikte materialen bestendig voor E85. motoren de trend van direct injectie en down-sizing zullen volgen.Luchtverontreinigende emissies: Ontwikkelingsperspectief brandstofBij blends < E10 is er evenveel uitstoot als bij benzine.Bij gebruik van E85 nemen de emissies gemiddeld iets toe Ethanolproductie uit de huidige grondstoffen (suikerriet ofomdat het voertuig vooral geoptimaliseerd is voor benzine. -biet, maïs, graan, etc.) zal niet veel meer kunnen wordenVanaf Euro 6 zullen de verschillen naar verwachting verder verbeterd, al kan er nog wel milieuwinst worden behaaldafnemen, omdat de emissie-eisen bij gebruik van E85 dan door bijv. het energiegebruik in de keten te vergroenen,gelijk gesteld zijn aan die bij gebruik van benzine. of – in de toekomst – de CO2 die vrijkomt, ondergronds opFactsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 11
 14. 14. TNO / CE Delftte slaan. Het meeste ethanolonderzoek richt zich echter opde productie van ethanol uit niet-voedselgewassen zoalsstro, reststromen of houtachtige gewassen. Dit wordt vaak2e generatie ethanolproductie genoemd. De verwachting is datde broeikasgasuitstoot van dergelijke routes minder is, en dater bovendien geen concurrentie is met voedselproductie. 12 Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011
 15. 15. TNO / CE Delft 2.6 Personenauto’s met hybride aandrijving BroeikasgasemissiesDefinitie/omschrijving De CO2-uitstoot van hybride auto’s (full-hybrid) is ca. 20% lager dan van vergelijkbare benzineauto’s. Bij lichtere vormenHybride aandrijvingen bestaan er in vele soorten en maten. van hybridisatie is de reductie uiteraard minder.Bij een hybride aandrijving werkt een verbrandingsmotor Worden bij plug-in hybriden ook de CO2-emissies van de(op benzine of diesel) samen met een tweede krachtbron. elektriciteitsproductie meegenomen, dan hangt de totalAlle momenteel leverbare hybride aandrijvingen zijn e CO2-reductie die wordt bereikt sterk af van de herkomstelektrische hybriden. De tweede krachtbron is dan een van de elektriciteit: bij kolenstroom zullen de emissies nietelektromotor en de energieopslag vind plaats in accu’s of veel afwijken van die van de gewone hybride, bij stroomeventueel super-capaciters (condensatoren). De redenen uit aardgas zal de uitstoot verder afnemen. Bij een groeiendwaarom een hybride tot een lager energieverbruik leidt zijn aandeel hernieuwbare elektriciteit zal de CO2-winst verderdrieledig: 1) de motor draait gemiddeld onder gunstigere toenemen.condities, b) er wordt remenergie teruggewonnen doorelektrisch te remmen en de elektrische energie op te slaan Infrastructuurin de accu’s en c) het ingebouwde start-stop systeem.Bij relatief constante snelheid op de snelweg, levert alleen Hybride auto’s rijden op standaard benzine (of diesel).het eerste punt maar voordeel op. Vandaar dat bij veelsnelweggebruik het voordeel van de hybride tegen kan vallen. Ontwikkelingsperspectief techniekOok binnen elektrisch hybriden zijn zeer veel variantenmogelijk. Er kan onderscheid gemaakt worden van een lichte Het ontwikkelingsperspectief is richting hybriden met eentot een zwaardere vorm van hybridisatie. De lichtste vorm zero-emissie range en plug-in hybriden. Deze voertuigenvan hybridisatie is een start-stop systeem plus lichte vorm kunnen een beperkte afstand, vaak beperkt tot lagerevan remenergieterugwinning. Een nieuwe ontwikkeling is de snelheid, volledig elektrisch rijden. Die afstand zal doorgaansplug-in hybride, waarbij de accu’s kunnen worden opgeladen uit maximaal enkele tientallen kilometers zijn. Bij plug-inhet elektriciteitsnet. Deze auto’s hebben meer accucapaciteit hybrides kunnen de accu’s tevens aan het stopcontact wordenaan boord dan de gewone hybriden, en kunnen daardoor ook opgeladen.wat langere afstanden volledig elektrisch rijden, op stroom‘uit het stopcontact’. De benzine- of dieselmotor wordt dan Nog een stapje verder zijn elektrische voertuigen metgebruikt bij hogere snelheden of als de accu’s leeg zijn. zogenaamde range extenders. Dit zijn voertuigen die een afstand van zo’n 50 tot 100 km volledig elektrisch kunnenVrachtauto’s en bussen met hybride aandrijving afleggen, en waarvan de accu’s aan het stopcontact kunnen worden opgeladen. Rijdt de auto echter verder dan de accu’sDe eerste hybride vrachtauto’s en bussen komen rond 2011 toelaten, dan start een verbrandingsmotor die op benzineop de markt. Er gelden globaal dezelfde voordelen als voor (of diesel) loopt, en de accu’s oplaadt. Het verschil met depersonenauto’s mits ze een dynamisch inzet hebben in de plug-in hybride is de motor bij de range extender niet destad en op buitenwegen, en niet veel op de snelweg. wielen direct aandrijft, maar alleen de accu’s oplaadt. Bij de plug-in hybride kan de motor de wielen wel directeLuchtverontreinigende emissies aandrijven.Aan de luchtverontreinigende emissies worden dezelfde eisen Ontwikkelingsperspectief brandstofgesteld als aan niet-hybride voertuigen. Als de hybride autovolledig elektrisch rijdt zijn de emissies ter plekke nul. Hybride auto’s maken van dezelfde benzine en diesel gebruikDe elektriciteitsopwekking brengt in veel gevallen wel emissies als de conventionele auto’s. Het aandeel biobrandstof hierinmet zich mee, die zullen elders (en op een ander tijdstip) zijn zal hier de komende jaren waarschijnlijk verder in wordenuitgestoten. verhoogd (zie voor verdere informatie de desbetreffende factsheets).Praktijkemissies luchtverontreinigende stoffen voor personenauto’s met De plug-in hybriden en elektrische voertuigen met rangehybride aandrijving. extenders gebruiken daarnaast ook elektriciteit, en kunnen% NOx Fijnstof* derhalve profiteren van de verwachtte vergroening dieEuro 5 benzine 0,024 g/km 0,018 g/km komende decennia in de elektriciteitsproductie zal plaats-(referentie) 100 100 vinden (o.a. vergroting van het aandeel hernieuwbare energie).Benzine hybride (full-hyrbid) 100 100* Uitlaatgas + slijtage-emissieFactsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 13
 16. 16. TNO / CE Delft 2.7 Personenauto’s op elektriciteit Voertuigtechniek en op waterstof Elektrische voertuigenDefinitie/omschrijving Enkele bekende automerken hebben aangekondigd in 2011Elektrische voertuigen en 2012 met een volledig elektrisch voertuig op de markt te komen.De aandrijving van een elektrisch voertuig bestaat uitsluitend De oplaadtijd van de accu’s thuis of aan een standaarduit een elektromotor, een regelunit en elektrische energie- laadpaal kan variëren van 4 tot 8 uur, afhankelijk van deopslag in de vorm van accu’s. De accu’s worden opgeladen gebruikte technologie. Er worden daarnaast in diverse‘uit het stopcontact’. De actieradius met volle accu is onder landen proeven gedaan met snelladen, zodat de voertuigengunstige omstandigheden ca. 100 tot 150 km. Als veel gebruik in de toekomst ook onderweg kunnen ‘bijladen’, binnengemaakt wordt van de verwarming of de air conditioning, dan ca. 20-30 minuten. Als alternatief voor het ter plekke ladenzal de actieradius met zo’n 25% kunnen dalen. Hiervan is nog van de autoaccu’s heeft een fabrikant een systeem ontwikkeldweinig informatie uit de praktijk beschikbaar. In extreme waarbij lege accu’s voor volle gewisseld kunnen worden bijgevallen kan de daling groter zijn. een accuwisselstation. Dit systeem, waarmee lange laadtijdenNB. Voor de plug-in hybride en elektrische auto met range kunnen worden vermeden, wordt op dit moment in diverseextender, zie de factsheet ‘personenauto’s met hybride landen getest.aandrijving’. Zolang deze auto’s d.m.v. alleen elektriciteitworden aangedreven vertonen zij uiteraard veel overeen- Waterstofvoertuigenkomsten met de elektrische voertuigen. Deze auto’s hebbendoorgaans minder accucapaciteit aan boord dan volledig Een aantal grote merken heeft prototypen brandstofcel-elektrische auto’s, een verbrandingsmotor zorgt dan voor voertuigen beschikbaar, De prestaties zijn goed, maar deeen grotere actieradius. infrastructuur (om de waterstof te produceren en te transporteren naar de tankstations) is ingewikkeld enWaterstofvoertuigen: kostbaar.Waterstofvoertuigen zijn eigenlijk elektrische voertuigen met Luchtverontreinigende en broeikasgasemissieseen relatief kleine accu en een brandstofcel als permanente‘oplader’ van de accu. Meestal wordt waterstof gebruikt als De luchtverontreinigende emissies van elektrische voertuigenenergiebron. Eventueel kan ook een andere brandstof getankt en brandstofcelvoertuigen zijn lager. De fijnstofemissie blijftworden, zoals methanol. Dit wordt dan aan boord van het echter voor een flink deel bestaan, omdat het grootste deelvoertuig omgezet in H2. hiervan afkomstig is van slijtage van banden en remmen.Waterstofvoertuigen zijn nog niet op de markt verkrijgbaar. Eventueel kan rekening gehouden met de NOx en fijnstofWel zijn er een aantal demonstratieprojecten in verschillende emissie van de productie van de elektriciteit of waterstof,landen. De in de afgelopen decennia aangekondigde plannen deze hangt af van de productiewijze (variërend van wind-voor serieproductie werden steeds niet waargemaakt. tot kolenstroom).De infrastructuur – zeg maar de pompstations – voor water- Praktijkemissies luchtverontreinigende stoffen voor personenauto’s metstof en ook de voertuigen zelf zijn complex vanwege de elektrische aandrijving of H2 brandstofcelaandrijving.veiligheidsvoorschriften. Waterstof is een zeer klein molecuul,lekt daardoor gemakkelijk door verbindingen e.d. en % NOx Fijnstof*ontbrandt ook nog eens heel snel. Een voordeel ten opzichte Euro 5 benzine 0,024 g/km 0,018 g/kmvan elektrische voertuigen is wel de grotere actieradius. (referentie) 100 100 Elektrisch voertuig: elektriciteit 0 90Energiedichtheid Benzine Elektrisch Waterstof gemiddelde mix in NLPer liter tankinhoud % 100 – 10-20 (H2 brandstofcel: H2 uit aardgas) 0 90Per kg tankinhoud % 135 – 377 (H2 brandstofcel: H2 uit kolen) 0 90Per kWh batterij capaciteit – 11 – * Uitlaatgas + slijtage-emissieActieradius40 liter tankinhoud km 600 – – De broeikasgasemissies worden volledig bepaald door de20 kWh batterijcapaciteit km – 100-150 – productiemethode van de elektriciteit of het waterstof.4 kg H2 tankinhoud km – – 300-400 Ze kunnen gemaakt worden uit fossiele brandstoffen maarFactsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 15
 17. 17. TNO / CE Delftook uit hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie, Er wordt op dit moment door een groot aantal partijen (zowelwindenergie of biogas of biomassa. Een elektrische auto uit het bedrijfsleven, de EU, en diverse nationale overhedendie op de huidige gemiddelde Nederlandse elektriciteitsmix over de hele wereld) inspanningen verricht op gebied vanrijdt, zorgt voor ca. 40% minder CO2-uitstoot. Neemt het onderzoek en ontwikkeling, stimulering van de markt enaandeel hernieuwbare bronnen toe (geen CO2-uitstoot), het opzetten van proeftuinen en demonstratieprojecten.dan zal de CO2-emissie nog sterk dalen, bij stroomproductie De komende jaren zal blijken in hoeverre dit tot technischeuit kolen is de reductie daarentegen vrijwel nihil. doorbraken en kostendalingen zal leiden, en vervolgens totAls waterstof uit aardgas wordt geproduceerd is de een succesvolle doorbraak op de automarkt.CO2-reductie ca. 40%, productie uit kolen heeft echtermeer emissies tot gevolg dan rijden op benzine (+20%). Ontwikkelingsperspectief brandstofInfrastructuur Elektrische voertuigenElektrische voertuigen De verwachting is dat de elektriciteitsproductie de komende decennia sterk zal vergroenen, o.a. door vergroting van hetDe infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s ligt aandeel hernieuwbare energie en andere maatregelen t.b.v.er in principe al: de oplaadpunten kunnen worden gekoppeld reductie van de CO2-uitstoot. Er wordt daarnaast ook gewerktaan het bestaande elektriciteitsnet. Het aantal laadpalen waar aan het benutten van de mogelijkheden die de accu’s vandaadwerkelijk gebruik van kan worden gemaakt is echter nog elektrische auto’s bieden voor bijvoorbeeld de opslag vanzeer beperkt. Er zijn maar relatief weinig autobezitters die hernieuwbare energie in tijden van overproductie (als dede auto in hun eigen garage kunnen opladen. Als de aantallen productie hoog is en de vraag laag), dit wordt ‘smart charging’elektrische auto’s de komende jaren toenemen, zullen er nog genoemd.veel laadpalen langs openbare parkeerplaatsen,bedrijfsterreinen e.d. bij moeten komen. Op termijn zal Waterstofvoertuigendan een landelijk dekkende laadinfrastructuur nodig zijn.Binnen Nederland is inmiddels wel een keuze gemaakt voor De toekomst voor waterstofvoertuigen is onzeker, vooraleen stekker, maar binnen de EU is er nog geen eenduidigheid vanwege de hoge investeringen aan de kant vanover het type stekker dat in de voertuigen en laadpalen moet voertuigproductie en infrastructuur.worden gebruikt. Dit kan tot de lastige situatie leiden dateen voertuig niet aan alle palen kan worden opgeladen.WaterstofvoertuigenDe infrastructuur voor waterstof-tankstations is erg kostbaar,onder andere vanwege de veiligheidvoorzieningen. Op ditmoment zijn er nog geen beslissingen genomen om zo’ninfrastructuur aan te leggen. Mede daardoor is de toekomstnog onzeker.Ontwikkelingsperspectief techniekElektrische voertuigenDe toekomst van rijden op elektriciteit ziet er gunstig uitomdat de meeste grote autoproducenten en toeleveranciersde elektrische auto geaccepteerd hebben en producten inontwikkeling hebben. Met name de accu dient nog verderontwikkeld te worden zodat deze goedkoper en ook lichterwordt. Dat heeft tijd nodig, waarbij het belangrijk is datzich wereldwijd een markt ontwikkelt waaruit die verdereontwikkeling betaald kan worden. 16 Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011
 18. 18. TNO / CE Delft3 Vrachtauto’s en bussenDe vrachtauto met Euro V dieselmotor is gekozen als Broeikasgasemissiesreferentie voor de andere brandstoffen. De CO2-uitstoot varieert sterk tussen verschillende vracht- 3.1 Diesel vrachtauto’s en bussen auto’s, en is afhankelijk van met name het motorvermogen, het gewicht van het voertuig en de lading, route, rijgedrag,Definitie/omschrijving snelheid etc. De volgende richtgetallen kunnen voor CO2-emissie in de praktijk worden gehanteerd:Dieselbrandstof heeft een lage zelfontbrandingstemperatuur, — lichte truck: 350 g/kmwaardoor het geschikt is voor een ‘dieselmotor’. De brandstof — middelzware truck: 650 g/kmontbrandt vanwege de hoge temperatuur na de compressie in — zware truck: 900 g/kmde motor vanzelf vrij snel nadat het ingespoten wordt. Diesel — trekker-oplegger: 950 g/kmis desalniettemin relatief veilig, omdat het niet makkelijkverdampt. De kwaliteit van dieselbrandstof is de laatste Infrastructuurdecennia sterk verbeterd door met name de verminderingvan het zwavelgehalte en het aandeel polycyclische kool- Diesel is bij elk tankstation te verkrijgen. Een kwart van dewaterstoffen. Daardoor vermindert de luchtverontreinigende tankstations biedt speciale opstelplaatsen voor vrachtauto’suitstoot en wordt de toepassing van roefilters en katalysatoren aan, waar met hogere vulsnelheden kan worden getankt.veel gemakkelijker. Grotere wagenparken maken ook wel gebruik van niet-Daarnaast moet de diesel volgens het Nederlandse beleid openbare vulstations in eigen of particulier beheer.in 2011 verplicht gemiddeld zo’n 4,25% biocomponentenbevatten. Deze doestelling wordt vooral gehaald door Ontwikkelingsperspectief techniekbiodiesel (op dit moment voornamelijk FAME, Fatty AcidMethyl Ester) bij te mengen. De luchtverontreinigende uitstoot zal verder verminderen door de toekomstige strengere emissiewetgeving. NOx en fijnstof-Voertuigtechniek emissies kunnen t.o.v. de huidige dieselmotoren nog sterk ver- minderd worden door toepassing van NOx reductietechnologieënDieselmotoren voor vrachtauto’s zijn sterk ontwikkelde en roetfilters. De eerste Euro VI vrachtauto’s worden binnenkortproducten met een relatief goed motorrendement en daarmee verwacht, terwijl deze norm pas in 2012/2013 verplicht wordt.lage CO2-emissies. Vrachtauto dieselmotoren zijn meestal al geoptimaliseerd op een laag brandstofverbruik en daarmee op een relatief lageLuchtverontreinigende emissies CO2-emissie. Het energieverbruik en de CO2-uitstoot kan desalniettemin nog verder verminderd worden door diverseDe NOx emissie van vrachtauto’s is nu nog relatief hoog maar motor- en voertuigtechnieken, een slimmere integratie vanzal naar verwachting met de introductie van Euro VI (2013) het voertuig met trailer en opbouw en ICT hulpmiddelen voorsterk dalen. De fijnstof emissie uit de motor is met de een beter rijgedrag.introductie van Euro IV en V al sterk gedaald. Verdere dalingis lastig omdat slijtage emissies van remmen en banden gaan Ontwikkelingsperspectief brandstofdomineren. Diesel is nog volop beschikbaar de komende decennia, al is dePraktijkemissies luchtverontreinigende stoffen van een middelzware prijsontwikkeling onzeker. Het percentage biodiesel in dieselvrachtauto (gemengde inzet: 10% stad, 20% buitenweg en 70% snelweg). zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen, voor 2020 is vastgesteld dat 10% van de transportbrandstoffen uit% (introductiejaar) NOx Fijnstof* hernieuwbare energie moet zijn geproduceerd.Diesel Euro V 4,8 g/km 0,10 g/km De biocomponenten bestaan op dit moment vooral uit(referentie) 100 100 biodiesel zoals FAME (Fatty Acid Methyl Ester), maar kanDiesel EURO III (2000/2001) 145 190 ook HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) zijn – zie de factsheetDiesel EURO IV (2005/2006) 130 100 ‘Biodiesel’ voor verdere informatie. Volgens de nieuwsteDiesel EURO V (2008/2009) 100 100 specificatie mag standaard dieselbrandstof tot 7% FAMEDiesel EURO VI (2013) 20 90 bevatten, andere soorten biodiesel zoals HVO en BTL (Biomassa* Uitlaatgas + slijtage-emissie To Liquid) kan in hogere percentages worden bijgemengd.Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 17
 19. 19. TNO / CE Delft 3.2 Aardgas en groengas voor vrachtauto’s omgebouwde motor tot ongeveer 75%. De actieradius van en bussen dual-fuel voertuigen is afhankelijk van de voertuigtank- opbouw en het bijmengpercentage en zal in de praktijkDefinitie/omschrijving liggen tussen die van CNG en Diesel.Aardgas en groengas kunnen als brandstof gebruikt worden Luchtverontreinigende emissiesvoor bussen en vrachtauto’s. Het gas, dat voor meer dan 80%uit methaan bestaat, kan zowel in gecomprimeerde vorm als De motor met vonkontsteking wordt over het algemeenin vloeibare vorm opgeslagen worden in het voertuig. gebruikt vanwege de lage uitstoot van luchtverontreinigendeGecomprimeerd wordt aangeduid met CNG of bio-CNG/CBG emissies, terwijl voor de dual-fuel motor het accent ligt bij(Compressed Natural Gas of Compressed Bio Gas). Het vloeibare lagere brandstofkosten en minder CO2-uitstoot. Met degas wordt cryogeen (bij ca. –160° C) opgeslagen. Dit wordt introductie van Euro VI zal het verschil in luchtverontreinigendeaangeduid met LNG of bio-LNG/LBG (Liquified Natural Gas emissies tussen diesel en gas naar verwachting afnemen.or Liquified Bio Gas). Groengas wordt in het algemeengeproduceerd uit biogas of stortgas. Biogas is het resultaat Praktijkemissies luchtverontreinigende stoffen voor bussen. Referentievan vergisting van biomassa zoals bijv. mest en maïs, stortgas bussenknop: 50% stad, 50% buitenweg.komt vrij bij stortplaatsen, door afbraak van organisch afval.Voor gebruik in transport wordt het biogas vrijwel altijd % (introductiejaar) NOx Fijnstof*opgewerkt of verrijkt naar aardgaskwaliteit. Distributie van Diesel Euro V 4,8 g/km 0,10 g/kmbio-CNG vindt meestal plaats via het gewone aardgasnetwerk (referentie) 100 100(via bijmenging). Er worden zogenaamde groen-gas certificaten Aardgas** Euro IV 173 89verhandeld om voor de afnemer van het gas te waarborgen dat Aardgas** Euro V / EEV lean-burn 136 82groen gas wordt aangekocht (analoog aan de groene stroom Aardgas** Euro V / EEV stoichiometrisch 48 82voorziening). Alternatief is directe levering aan tankstations, 3-weg katalysatordan wordt er ook daadwerkelijk groengas getankt. Aardgas** Euro V dual fuel (CNG en LNG) 100 100 * Uitlaatgas + slijtage-emissieDe energiedichtheid (energie-inhoud per liter) van CNG ** Geldt ook voor groengas mits opgewaardeerd tot aardgaskwaliteiten LNG is flink lager dan die van diesel. 1 kg CNG heeft eenvergelijkbare energie-inhoud als 1 l diesel, terwijl 1 kg LNG Broeikasgasemissiesdaar ruim 15% boven ligt. Vanwege de verschillen inactieradius wordt CNG vooral ingezet voor stadsbussen, De CO2-emissie is afhankelijk van het koolstofgehalte vanen is LNG vooral geschikt voor bussen en vrachtauto’s die de brandstof en het rendement van de motor. Er zijn beperktlangere afstanden moeten afleggen. gegevens beschikbaar over de CO2-emissies van HD voertuigen op aardgas en er is flinke variatie afhankelijk van hetEnergiedichtheid Diesel CNG LNG motortype. De CO2-emissie voor voertuigen op gas varieertPer liter % 100 – – van ongeveer gelijk aan diesel tot een besparing van 10-20%.Per kg tankinhoud % 120 105 140 Bij een dual-fuel motor is voordeel te behalen afhankelijk vanActieradius lange-afstand het bijmengpercentage van het gas. De CO2-uitstoot komt uit1000 liter tankinhoud km 3000 – – op ca. 85% tot 95% van de dieselmotor, proportioneel met het300 kg tankinhoud km – – 1000 bijmengpercentage van het aardgas.Actieradius distributie250 liter tankinhoud km 1000 – – Bij gebruik van groengas zijn aanzienlijk grotere reducties50 kg tankinhoud km – 250 – te behalen voor alle typen motoren, maar afhankelijk van de100 kg tankinhoud km – – 500 herkomst van het groengas. Over de gehele brandstofketen bezien is de CO2-uitstoot ca. 80% lager dan bij diesel, bij bio-CNG uit stortgas. Bij bio-CNG uit covergisting (van 50%Voertuigtechniek maïs en 50% mest) komt het voordeel vaak lager uit.Er zijn twee motorvarianten voor aardgas en groengas. De Infrastructuurmotor met vonkontsteking en de dual-fuel motor. De laatstevariant, welke vrijwel alleen bij trucks toegepast wordt, Aardgas (CNG) en groengas (bio-CNG) zijn op dit momentgebruikt zowel dieselbrandstof als gas. Het aardgasaandeel (begin 2011) te verkrijgen bij ruim 50 tankstations, verspreidkan variëren van ongeveer 20% bij een relatief eenvoudig over het land. Waarschijnlijk groeit dit aantal in 2011 totFactsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 19
 20. 20. TNO / CE Delftca. 100 stations in het kader van het subsidieprogrammaTankstations Alternatieve Brandstoffen (TAB). Daarna zou hetin 3 jaar nogmaals kunnen verdubbelen. De tankstations zijnin het algemeen direct aangesloten op het aardgasnetwerk,een beperkt aantal pompen levert direct bio-CNG. Groterewagenparken maken ook wel gebruik van niet-openbarevulstations in eigen of particulier beheer. Er was in januari2011 één vulpunt voor LNG/bio-LNG.Ontwikkelingsperspectief techniekKenmerkend voor gasmotoren is dat de onderlinge verschillenin zowel luchtverontreinigende als CO2-emissies groot zijn.Sommige motorfabrikanten leveren nu al motoren met vonk-ontsteking met emissies rondom of onder het Euro VI niveau.Voor de overige motoren is dat het ontwikkelingsperspectiefvoor de komende jaren. De energie-efficiency en de CO2-emissies kunnen zeker voor de minder optimale motoren metca. 25% worden verbeterd vooral door down-sizing.Ontwikkelingsperspectief brandstofAardgas is in Nederland in ruim voldoende mate beschikbaar,al is de verwachting dat de Nederlandse aardgasproductieafneemt en de import uit o.a. Rusland de komende jarenverder zal groeien. Het beschikbare potentieel groengas datvolledig uit reststromen en afval wordt geproduceerd (bijv.uit stortgas) is momenteel nog beperkt en voldoende voorca. 5000 voertuigen. Deze capaciteit zal in 2012 verdubbelenvia projecten die nu in ontwikkeling zijn. Groterehoeveelheden, voldoende voor 100.000 voertuigen, zoudenrond 2020 kunnen worden geproduceerd uit de vergistingen synthese van in Nederlands beschikbare reststromen.Hierbij dient wel aandacht te worden besteedt aan hetbeheersen van de risico’s van methaanslip bij de inzetvan maïs in de covergisting. 20 Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011
 21. 21. TNO / CE Delft 3.3 Biodiesel voor vrachtauto’s en bussen termijn meestal verkort. Om problemen te voorkomen, hanteert de auto-industrie het maximum van 7% FAMEDefinitie/omschrijving in dieselbrandstof. Voor HVO en BTL geldt die limiet niet. Deze brandstoffen kunnen in ieder geval tot 30% bijgemengdDe term biodiesel wordt meestal uitsluitend gebruikt voor de worden.conventionele biodiesel, hetgeen een veresterde plantaardigeolie is. De scheikundige naam is Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Personenauto’s op biodieselof Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE). Het molecuul kenmerkt zichdoor veel gebonden zuurstof waardoor de energie-inhoud per Evenals vrachtauto’s, kunnen personenauto’s rijden opkg lager is. biodiesel. Hogere blends biodiesel worden echter afgeraden. Vooral bij auto’s met affabriek roetfilter is er risico opVrijwel alle biodiesel die in Nederland wordt verkocht, wordt in motorschade.lage percentages bijgemengd in gewone diesel. Er zijn slechtsenkele vulpunten waar hogere blends worden aangeboden. Luchtverontreinigende emissiesBij dit laatste gaat het meestal om B30, diesel waarbij 30%biodiesel is bijgemengd, of B100, d.w.z. pure biodiesel. Als het De luchtverontreinigende emissies veranderen niet sterk bijaandeel biodiesel (FAME) onder de 7% blijft, kan het product gebruik van biodiesel en is proportioneel met het bijmeng-als standaard diesel worden verkocht, bij hogere percentages percentage. Bij FAME gaat de NOx doorgaans wat omhoog.moet dat worden aangegeven aan de pomp. Bij B100 kan dat vrij veel zijn. De fijnstofemissie dalen met alle biobrandstoffen.Het is raadzaam het toepassen van hogere blends dan B7,met de fabrikant van het voertuig af te stemmen. Vooral bij Invloed biobrandstof op praktijkemissies luchtverontreinigende stoffen.moderne dieselmotoren met roetfilter zijn er risico’s op schade. Referentie Euro V vrachtautomotor.Bij vrachtauto’s kunnen wel vaak hogere blends wordentoegepast, maar met enkele aanpassingen en een aangepast % NOx Fijnstof*onderhoudsschema. Diesel Euro V (referentie) 4,8 g/km 0,10 g/km Diesel EN590 B0 100 100Biodiesel wordt voornamelijk geproduceerd uit plantaardige Diesel EN590 B7 100 100oliën en vetten zoals koolzaad-, zonnebloem- of sojaolie, uit B30 112 95gebruikte (frituur)oliën en vetten of dierlijk afval (vetten). B100 156 75De overige duurzame biobrandstoffen worden ook wel 100% HVO of BTL 90 93aangeduid met ‘renewable diesel fuels’. Bekende voorbeelden * Uitlaatgas + slijtage-emissiehiervan hier van zijn Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) enBiomass To Liquid (BTL). Deze brandstoffen bevatten geen Broeikasgasemissieszuurstof, waardoor ze veel meer lijken op gewone diesel.De grondstoffen voor HVO zijn grotendeels hetzelfde als voor De effecten van biodiesel op de CO2-uitstoot hangen voor-FAME, namelijk plantaardige oliën. De grondstoffen voor BTL namelijk af van de gebruikte grondstoffen, en in minderezijn voornamelijk hout en houtafval. mate ook van het productieproces. Indien B100 wordt getankt dat uit gebruikt frituurvet is geproduceerd kan de CO2-reductieEnergiedichtheid Diesel FAME HVO BTL oplopen tot zo’n 90%. Als het uit plantaardige olie zoalsPer liter % 100 91 95 92 koolzaad-, soja- of palmolie is geproduceerd, komt de reductiePer kg (excl. tankgewicht) % 100 87 103 101 vaak veel lager uit (maximaal ca. 50%). In veel gevallen kanActieradius lange-afstand km 3000 2700 2850 2750 de biodiesel dan zelfs tot meer emissies leiden dan de fossielevrachtauto (1000 liter) diesel, bijv. als er regenwoud of grasland tot landbouwgrond wordt omgezet om de olie te produceren. Op Europees niveau worden daarom duurzaamheideisen ontwikkeld die dit laatsteVoertuigtechniek tegen moeten gaan.De meeste dieselmotoren zullen gewoon draaien op elke Infrastructuurbiodiesel variant, maar er kan wel (sterk) verhoogde slijtageoptreden. Bekende problemen zijn vervuiling van injectoren, Verreweg het grootste deel van de verkochte biodiesel wordtverstopping van filters en achteruitgang van de smeerolie- bijgemengd bij diesel (tot 5%), en als standaard diesel via dekwaliteit. Daarom wordt bij hogere blends de olieverversings- gangbare tankstations aangeboden. Er zijn op dit momentFactsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 21
 22. 22. TNO / CE Delft(stand december 2010) ca.10 tankstations waar hoge blendsbiodiesel wordt aangeboden, variërend van B20 tot B100.Daarnaast is er een aantal tankstations vlak over de grensin Duitsland waar hogere blends verkocht worden.Ontwikkelingsperspectief techniekOp dit moment ligt de grens van bijmenging van FAME voorveel personenauto’s bij 7%. Alle motoren geschikt maken voorhogere bijmengpercentages zou technisch wel kunnen, maarkost veel moeite. Ook voor vrachtautomotoren neemt decomplexiteit in de toekomst toe met het van kracht wordenvan strengere emissienormen (Euro VI vanaf 2013) en dedaarbij behorende emissiecontrole systemen. Voor de handliggende alternatieven zijn a) het geschikt maken van alleeneen deel van de vloot voor hogere bijmengpercentages en/ofb) het verhogen van het biocomponentaandeel boven de7% met HVO en BTL.Ontwikkelingsperspectief brandstofBiobrandstoffen worden al op grote schaal toegepast vanwegede door de EU verplichte bijmenging. In 2011 is het bijmeng-percentage ca. 4,25%. Dit zal naar verwachting verdertoenemen, in 2020 moet 10% van de brandstoffen in hetwegverkeer uit hernieuwbare bronnen zijn geproduceerd.Voor standaard dieselbrandstof zal het FAME gehalte beperktblijven tot ca. 7%. Daarboven zal bijgemengd worden met HVOof (in de toekomst) BTL. Dit kan dan zonder meer tot ca. 30%voor de algemeen beschikbare dieselbrandstof en misschienook wel hoger. Voor geselecteerde voertuigvloten met eigentankfaciliteiten kunnen FAME, HVO en BTL ook in pure vormgebruikt worden. Het toekomstige potentieel van met nameFAME en HVO zal afhangen van de duurzaamheideisen, dieaan de grondstoffen en productieprocessen worden gesteld.BTL wordt nog niet op commerciële schaal geproduceerd.De komende jaren zullen moeten uitwijzen of detechnologische ontwikkeling succesvol is. 22 Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011
 23. 23. TNO / CE Delft4 BronnenTNO, 2010. Sebastiaan Bleuanus, et.al.: Well-to-tank — www.belastingdienst.nlbroeikasgas emissies van aardgas, biogas en diesel in — www.fuelswitch.nl.Nederland – analyse van 2010 en projectie naar de toekomst. — www.cartuning-guide.com/lpg-inbouw.htmlReport TNO-RPT-2011-00091, december 2010. — www.autoweek.nl/autonieuws/14234/ Opel-Agila-op-LPG-bpm-en-wegenbelastingvrijCE Delft, 2010. B.E. (Bettina) Kampman, H.J. (Harry) Croezen, — www.opel.nlG.M. (Gijs) Verbaak, F.P.E. (Femke) Brouwer: Rijden en varen — www.ford.nlop gas: Kosten en milieueffecten van aardgas en groen gas — www.volkswagen.nlin transport. Delft, CE Delft, juni 2010. — www.cbs.nl (Statline)ECN, 2009. Duurzame innovatie in het wegverkeer, Een — Bussenknop: zie informatie op www.infomil.nl/evaluatie van vier transitiepaden voor het thema Duurzame onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/Mobiliteit. Renewable Energy Directive: Directive 2009/28/EC rekenen-meten/car-iiof 23 April 2009: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:en:PDF CAR emissiefactoren: Voor wegen met bebouwing (SRM1): www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/verslagen/Ministerie van Financiën, 2010. Wijzigingen in de 2010/03/24/emissiefactoren-voor-niet-snelwegen.html.belastingheffing met ingang van 1 januari 2011. Voor snelwegen (SRM2): www.rijksoverheid.nl/ documenten-en-publicaties/verslagen/2010/03/17/TNO / CE Delft, 2009. Verbeek, R., B. Kampman, G.L.M., Rabé, S. emissiefactoren-voor-snelwegen.html.Bleuanus, X. Rijkee 2009 (Dec). Impact of biofuels on airpollutant emissions from road vehicles, phase 2. TNO reportMON-RPT-033-DTS-03967A. TNO Science and Industry. Projectnumber 033.21296. BOLK: www.pbl.nl/en/dossiers/Transboundaryairpollution/ content/Dutch_Policy_Research_Programme_on_Air_and_Climate.TNO / CE Delft, 2008. Verbeek, R., Smokers, R.T.M., Kadijk, G.,Hensema, Amber, Passier, G.L.M., Rabé, E.L.M., Kampman, B.& Riemersma, I. J. 2008 (June). Impact of biofuels on airpollutant emissions from road vehicles. TNO report MON-RPT-033-DTS-2008-01737. TNO Science and Industry. Projectnumber 033.16166. BOLK: www.pbl.nl/en/dossiers/Transboundaryairpollution/content/Dutch_Policy_Research_Programme_on_Air_and_Climate:TNO, 2010. W. Vonk, R. Verbeek, H. Dekker: Emissieprestatiesvan jonge Nederlandse personenwagens met LPG en CNGinstallaties. TNO rapport MON-RPT-2010-01330a, mei 2010.Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 23
 24. 24. TNO / CE DelftBijlage A Overzichtstabel energie-inhoudEnergy content40353025201510 5 0 ** ** el gy el ) O H2 l E el BG G O tro 00 DM PP es LP HV es BG es r er ba /L E1 d di Pe di Di en /C ui io l( 0 G FT liq 35 h /b LN no G ig L/ CN 2 /h ha H ME XT Et p. FA cu m Ac Co MJ/dm3 MJ/kg* * Inclusief gewicht tank ** Lichtgewicht tankFactsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 25
 25. 25. TNO / CE DelftBijlage B Kosten en fiscale behandeling van de diverse brandstoffen Inleiding — De elektriciteitsprijs varieert over de tijd, en is daarnaast ook afhankelijk van het verbruik: kleinverbruikers zoalsDe kosten van het rijden op de verschillende brandstoffen huishoudens betalen meer dan grootverbruikers. In veelworden vooral bepaald door gevallen is er ook nog sprake van dubbele tarieven, zodat1. De kosten van de brandstoffen zelf en de heffingen op er ’s nachts goedkopere stroom kan worden getankt dan de brandstoffen (zoals accijns en BTW) – in combinatie overdag. In 2010 was de gemiddelde prijs bij klein- met het verbruik van het voertuig. verbruikers met enkel tarief 0,283 €/kWh, met dubbeltarief2. De aanschafkosten van de voertuigen (incl. de aanschaf- werd gemiddeld 0,279 €/kWh betaald. belasting BPM en evt. BTW).3. De belastingen op bezit van het voertuig (de motor- Alle prijzen zijn inclusief BTW. rijtuigenbelasting MRB en in geval van leaseauto’s de fiscale bijtelling). Prijsverschillen tussen brandstoffen onderling kunnen voor een groot gedeelte worden verklaard uit het verschil inOok de kosten van onderhoud, verzekering en afschrijving heffingen en belastingen zoals accijns, energieheffing e.d.kunnen verschillen tussen de diverse voertuigen, maar deze — Bij benzine bedragen de heffingen ca. 73 ct€/l.verschillen zijn vaak beperkter en zullen we hier niet — Bij diesel zijn de heffingen lager, ca. 43 ct €/l.behandelen. — Het belastingtarief van LPG, LNG en bio-LNG is ca. 16 ct€/kg. — Over CNG en bio-CNG moet een heffing worden betaaldIn het volgende geven we een overzicht van deze kosten- van 3,2 ct€/m3.posten voor de diverse brandstoffen, zover mogelijk per — De heffingen op biodiesel zijn gelijk aan die van diesel,januari 2011. Op www.belastingdienst.nl is de gedetailleerde d.w.z. ca. 43 ct€/l.informatie te vinden om zowel de BPM als ook de motor- — Als bio-ethanol wordt bijgemengd bij benzine is de accijnsrijtuigenbelasting vast te stellen, hier beperken we ons gelijk aan die van benzine, 73 ct€/l. Als de ethanol echtertot een beschrijving van de hoofdlijnen. als E85 wordt verkocht geldt een 27% lager accijnstarief, ca. 53 ct€/l. Dit is ter compensatie van het hogere 1 Brandstoffen: kosten en belastingen brandstofverbruik. — Kleinverbruikers (bijv. huishoudens) betalen voorDe brandstofkosten aan de pomp variëren over de tijd, elektriciteit een heffing van 11,2 ct€/kWh. Dit tarief isafhankelijk van met name de kosten van de grondstoffen (bijv. lager voor grootverbruikers (bijv. 4,1 ct€/kWh voorruwe olie, aardas, plantaardige oliën), marktomstandigheden 10.000-50.000 kWh/jr).etc. Daarnaast zijn de verschillen in kosten tussen de diverse — De kosten van waterstof zijn nog niet goed in te schatten.brandstoffen aanzienlijk:— In 2010 was de gemiddelde benzineprijs aan de pomp ca. N.b.: bovenstaande tarieven zijn alle heffingen excl. BTW, 1,49 €/liter. en gelden voor 2011. Bij alle brandstoffen wordt daarnaast— Voor een liter diesel is gemiddeld ca. 1,15 €/ betaald. 19% BTW geheven. De tarieven worden jaarlijks opnieuw— De pompprijs van LPG was gemiddeld ca. 0,72 €/liter in 2010. vastgesteld, in veel gevallen betreft dat een indexatie— Er zijn nog maar relatief weinig aanbieders van CNG, (verhoging in lijn met inflatie). waardoor de prijs nog lastig is vast te stellen. De prijs komt gemiddeld uit op ca. 0,88 €/kg (of 0,73 €/m3).— De kosten van bio-CNG zijn hoger, maar dit wordt in het algemeen niet doorberekend in de prijs aan de pomp. Die is meestal gelijk aan de prijs van CNG op basis van aardgas.— De pompprijzen van LNG en bio-LNG zijn nog niet bekend. Waarschijnlijk zullen de kosten zonder heffingen niet veel afwijken van die van CNG/bio-CNG.— Biodiesel in hogere blends wordt op dit moment voor rond de 1,50 €/l aangeboden.— Bio-ethanol kost op dit moment ca. € 1,31 aan de pomp (n.b.: vanwege de relatief lage energie-inhoud is het verbruik echter wel ca. 30% hoger dan bij benzine).Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer | TNO-RPT-2011-00607 | 9 juni 2011 27

×