Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleiding social media

389 views

Published on

Inleiding op Social Media, presentatie gegeven op 21 september.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Inleiding social media

 1. 1. #Watskeburt?Een inleiding op Social Media bij SWK030
 2. 2. deel 1wat zijn social mediawaarom gebruiken mensen socialmediawat zijn de belangrijkste kanalenop dit moment?algemene aandachtspunten bijsocial media
 3. 3. Wat zijn social media?Online platformen waar degebruikers de inhoud verzorgen.Hoofdkenmerken zijn interactieen dialoog tussen de gebruikersonderling. bron: Wikipedia
 4. 4. Welke sociale media zijn er? (o.a.) yo utube S potify Wor dpress itter Go o g le +tw del i cio us Pinteres t Lin ke dIn t umblr facebo ok Hyves ins tagram vim eo
 5. 5. Welke sociale media zijn er? (o.a.) yo utube itter Go o g le +tw Spotify s s Wordpre t delicio u s Pinteres tumblr e dIn bo ok m ins tagra Link vim eo face Hyves
 6. 6. Stats? bron: Marketingfacts mei 2012
 7. 7. Stats? bron: Wikipedia 2010
 8. 8. Waarom social media gebruiken? Personen: helpen #dtv delen netwerk inspiratie makkelijk
 9. 9. Waarom social media gebruiken? Personen: Bedrijven:helpen #dtv webcare delen promotie netwerk netwerk inspiratie kennispositie makkelijk dichtbij doelgroep
 10. 10. BELANGRIJK:Het draait om persoonlijke interactie!
 11. 11. BELANGRIJK 2:Je succes hangtaf van de soort content die je plaatst
 12. 12. Hoe gedraag je je op social media?Ma g het op de lias? pag ina van A oen!vo o r N iet d de kr ant? Posit ieve feed bi e s back baEte n & Nooit negeren
 13. 13. BELANGRIJK 3:Meten is weten
 14. 14. Wat ga je doen op social media?Wie is je doelgroep?Wat is je doel?Welke boodschap wil je overbrengen?
 15. 15. Voordelen social media:Goedkoop direct contact met jedoelgroepMakkelijk promoten van productenen dienstenKennis/expertpositie versterkenSnel op de hoogte van laatste nieuws
 16. 16. Nadelen social media: kost (veel) tijd bijhouden, bijhouden, bijhouden! en oh ja, het kost tijd... (maar het scheelt stiekem ook tijd)
 17. 17. Hoe sociaal zijnUtrechtse werkplekken? Eiland 8: l 16: echt: Ha http:// NUtr w w w. f ahttps:/ cebook /twitter .com/e ilandac t .com/E iland8_ ht t m/hal1 6Utrech NUtrech book.co tweets o ok.com/ face w. f a c e b htt ps://ww trecht witter.com/nu http://t o g hiem s tra: Ho De Al nada http: chem is t //twi http: t t e r. c //ww om/D webs w. l i n k eAlch ite! edin. emist com/ 1 comp an y/de- club: alche Vecht m i s t- utrec ht ers/ 80755 6 7/memb p s/16446 om/grou cebook.c L De Pionier: w w. f a chtclubXh ttps://w k . c o m / Ve .faceboohttp s://www / Ve c h t c l ub i t t e r. c o mhttp://tw Ut re ch t/ 22 67 73 95 41 12 40 4 /p ag es /D e- Pi on ie r- ht tp s: // ww w. fa ce bo ok .c om
 18. 18. Wat doet de nationale concurrentie? ANNAvahttps:/ / w w w. f aceboo s tg o e d: k.com/ A N N A Va stgoede nCultuu r Urban R https:/ https:/ / w w w. f / w w w. f aceboo k.com/esort: Caballe https:/ aceboo pages/V / w w w. f k.com/ o l k s k ra pages/B ntgebo rofabri aceboo roedpla uw/137 k.com/ ats-de- 902982 pages/B Vlugt/1 931866 ek: https:/ roedpla 277397 / w w w. f a t s -A C T 972682 aceboo A/2262 60 http:// k.com/ 876941 t w i t t e r. Caballe 29385 com/Ca r o Fa b r i bfab20 ek 12 Kauwgo mballen fabriek https:/ / w w w. f 195499 aceboo 227153 k.com/ http:// 353 pages/A t w i t t e r. teliers- com/KB Ka u w g o FA m s t e mballen rdam fabriek /
 19. 19. Conclusie:facebook is grote winnaarMaar... vaak slecht onderhouden
 20. 20. Dus..Linke dIn face bo ok itter tw
 21. 21. En niet... yo utube rd press/blogWo Hyves
 22. 22. aaro m? e dIn: WLinkNetwerk onderhoudenVakkennis up to date houdenAcquisitie
 23. 23. Pro f ielLi nke dIn
 24. 24. Gro u psLi nke dIn
 25. 25. Gro u psLi nke dIn
 26. 26. mpany e dIn CoLink
 27. 27. mpany e dIn CoLink
 28. 28. ZakelijkLin ke d In: Positioneren door mengen in themagroepen Promotie van producten en diensten
 29. 29. In: Hoe?Lin ke dmaak gebruik van de company pagezoek voor jou interessantethemagroepenzet eigen themagroepen opmeng je in relevante discussies
 30. 30. Beh eerL inke dInCompany page is door meerderebeheerders te onderhoudenmengen in discussies kan alleen oppersoonlijke titeltijdsbesteding: 1 uur per week
 31. 31. el o f N iet? e dIn: W LinkVoordelen:AdressenboekjeWeten waar je doelgroep zitPersoonlijke titelLow maintenance Nadelen: Persoonlijke titel Onoverzichtelijk Promotie vs interactie
 32. 32. k: Wat?face bo oLeuke dingen delen: Nieuwtjes/foto’s & filmpjes/ evenementen/ervaringenje vrienden volgenje agenda bijwerken
 33. 33. face bo okWaar draait facebook om?1) Likes2) Shares3) Reacties4) Aantal vrienden/Fans
 34. 34. k: prof ielface bo o
 35. 35. k: prof ielface bo o Coverfoto
 36. 36. k: prof iel face bo o CoverfotoAvatar
 37. 37. k: prof iel face bo o CoverfotoAvatarStatus updates
 38. 38. k: prof iel face bo o Ticker CoverfotoAvatarStatus updates
 39. 39. k: prof iel face bo o Ticker CoverfotoAvatar Nu onlineStatus updates
 40. 40. k: prof iel face bo o Ticker Coverfoto addsAvatar Nu onlineStatus updates
 41. 41. k: prof iel face bo o Ticker Coverfoto addsAvatar Nu apps onlineStatus updates
 42. 42. k: prof iel face bo o Ticker Coverfoto addsAvatar Nu apps onlineStatus updates Activiteit
 43. 43. k: prof iel face bo o Ticker Coverfoto addsAvatar Nu apps online Time-Status updates line Activiteit
 44. 44. : ti mel in efaceb o ok
 45. 45. : ti mel in efaceb o ok
 46. 46. : ti mel in e faceb o oknavigatiebalk
 47. 47. : ti mel in e faceb o oknavigatiebalk updates vrienden
 48. 48. : fanpage sfaceb o ok
 49. 49. beheerface bo ok:
 50. 50. beheerface bo ok:
 51. 51. beheerface bo ok:Meldingen
 52. 52. beheerface bo ok: PriveMeldingen berichten
 53. 53. beheer face bo ok: Prive Meldingen berichtenvind-ik-leuks
 54. 54. beheer face bo ok: Prive Meldingen berichtenvind-ik- Statistiekenleuks
 55. 55. k: p o s tsface bo o
 56. 56. k: p o s tsface bo o
 57. 57. k: p o s tsface bo o
 58. 58. roe pen ace bo ok: gf
 59. 59. ro u ppo s ts ace bo ok: gf
 60. 60. k: A dd sface bo o
 61. 61. zakelijk?face bo ok: 1) Fanpagina: - informatie over bedrijf - informatie over bedrijfstak - nieuwtjes delen - advertenties plaatsen 2) Groepen: - themagroep voor doelgroep - regie uit handen
 62. 62. beheerface bo ok:Fanpage is door meerderebeheerders te onderhoudenGemiddeld 1-3 posts per weekTijdsbesteding: 1-2 uur per week
 63. 63. ok: tips face bowerk visueelcheck je statistiekenEen fanpage is geen advertentiepaginaBerichten kan je van te voreninplannen
 64. 64. : Ja/n ee? faceb o okVoordelen:Dit is waar de doelgroep zitPositionering van bedrijfLaagdrempelig contactDuidelijke statistiekenAdvertentie mogelijkheden Nadelen: Goeie berichten luisteren nauw
 65. 65. wat? itter:tw meningen ervaringen kennis: halen & brengen
 66. 66. wat? itter:tw 1) 140 tekens 2) volgers 3) @mentions 4) ReTweets (RT) 5) # hashtags
 67. 67. er Profielpaginatw itt
 68. 68. er Profielpaginatw itt Avatar
 69. 69. er Profielpaginatw itt Avatar Verstuurde tweets
 70. 70. er Profielpaginatw itt Avatar bio Verstuurde tweets
 71. 71. er Profielpaginatw itt Avatar bio info Verstuurde tweets
 72. 72. er Profielpaginatw itt Avatar bio info navigatie Verstuurde tweets
 73. 73. er Feedtw itt
 74. 74. er 140 tekenstw itt
 75. 75. er volgerstw itt
 76. 76. @mention/ ittertw ReTweet (RT
 77. 77. er # Hashtagstw itt
 78. 78. ittertw
 79. 79. er Toolstw itt
 80. 80. er Toolstw itt
 81. 81. wat? itter:tw 1) @swk030 (bedrijfsaccount): - nieuwtjes delen - informatie over bedrijf - informatie over bedrijfstak - hulpvragen beantwoorden 2) @BertMertens (pers. account) - op de hoogte blijven wat er speelt - rol als specialist versterken
 82. 82. itter:tw he er Be Bedrijfsaccount is door meerdere beheerders te onderhouden Gemiddeld 1-3 tweets per dag Tijdsbesteding: 10 minuten per dag
 83. 83. tips tter:t wi Gebruik de tools Zoek de interactie en word geen zendpaal Plan tweets van te voren in Zorg dat duidelijk is wie de tweets verstuurd
 84. 84. r: ja/ ittetw e? neVoordelen:Snel makkelijk contactPositionering van bedrijfDuidelijke statistieken Nadelen: Dagelijks bijhouden 140 tekens is weinig
 85. 85. Fans & volgers krijg je niet vanzelf: Kwal iteit print kwa bo ve ntite n it! emailhantekening nieuwsbrief (mailchimp?) links op de website goeie content
 86. 86. En dan zijn dit pas 3 platformen...
 87. 87. Deel 2Waar te beginnen? rol en ambitie doelgroep kansen en moeilijkheden welke berichten
 88. 88. RolWelke rol wil SWK030 spelen inUtrecht?Hoe wil SWK030 bekend staan over 2jaar?
 89. 89. DoelgroepWat is de doelgroep van SWK030? leeftijd interesses ...
 90. 90. Kansen & moelijkhedenWelke kansen zie jij voor SKW opsocial media? Noem er 2
 91. 91. Kansen & moelijkhedenWelke kansen zie jij voor SKW opsocial media? Noem er 2Welke gevaren zie jij voor SKW opsocial media? Noem er 2
 92. 92. Kansen & moelijkhedenWelke kansen zie jij voor SKW opsocial media? Noem er 2Welke gevaren zie jij voor SKW opsocial media? Noem er 2Hoe kunnen die gevaren wordenweggenomen?
 93. 93. Welke medium past bij SWK030, en waarom? dpress yo utube Wor Go og le + tw itter del i cio us Pinteres t S potify Lin ke dIn tumblr facebo ok ins tagram vim eo Hyves
 94. 94. Soort berichtenWat voor een soort berichten kan jeplaatsen?Bedenk 5 fictieve posts/tweets/upates
 95. 95. Hoe nu verder?

×