Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COMPONENTS BÀSICS DE LES TIC
ÍNDEX
NEIX LA INFORMÀTICA <ul><li>La informàtica neix amb la intenció d’automatitzar </li></ul><ul><li>D’ajudarnos en el trac...
MAQUINARI O hardware <ul><li>Part física del sistema informàtic </li></ul><ul><li>Es pot tocar </li></ul>
PROGRAMARI O SOFTWARE <ul><li>part lògica del sistema informàtic </li></ul><ul><li>No es pot tocar </li></ul>
ELS ORDINADORS <ul><li>Llegir dades de l’exterior </li></ul><ul><li>Processar les dades </li></ul><ul><li>Presentar les d...
CLASSIFICACIÓ DELS ORDINADORS <ul><li>Ordinadors de propòsit generals :aquells que no ha estat dissenyats ,poden utilitz...
CPU <ul><li>Cervell de l’ordinador </li></ul><ul><li>S’encarrega del tractament de la informació </li></ul>
MEMÒRIA <ul><li>Suport d’emmagatzematge d’informació </li></ul>
PERIFÈRICS <ul><li>Dispositius externs per al tractament d’informació </li></ul>
MICROPROCESSADOR <ul><li>La cpu es troba integrada en un xip al qual denominem microprocessador </li></ul>
BUSOS <ul><li>Conjunt de líníes que permeten la comunicació </li></ul>
MEMÒRIA <ul><li>L’element onl’ordinador emmagatzemarà la informació </li></ul>
MEMÒRIA INTRNA <ul><li>Contè els programes i la informació necessaria </li></ul>
MEMÒRIA ROM <ul><li>Ès una memòria de nomès lectura </li></ul>
MEMÒRIA RAM <ul><li>Ès una memòria de lectura i escriptura </li></ul>
MEMÒRIA EXTERNA <ul><li>Ens permetra emmagatzemar informació de manera permanent </li></ul>
Dispositius magnètics <ul><li>El disc dur: són magnètics rígids ens permeten emmagatzemar grans quantitats d’informació </...
ELS PERIFÈRICS <ul><li>Perifèrics d’entrada d’informació. </li></ul><ul><li>Perifèrics de sortida d’informació. </li></ul>...
ELS PERIFÈRICS D’ENTRADA D’INFORMACIÓ <ul><li>El teclat </li></ul><ul><li>El ratolí </li></ul><ul><li>L’escàner </li></u...
EL TECLAT <ul><li>Tecles d’escriptura </li></ul><ul><li>Tecles de funció </li></ul><ul><li>Tecles numèriques </li></ul><ul...
EL RATOLÌ <ul><li>Ens permet controlar manualment la posició del cursor sobre el monitor </li></ul>
L’ESCÀNER <ul><li>És un perifèric d’entrada que ens permetrà digitalitzar imatges. </li></ul><ul><li>Podem captar fotograf...
EL JOYSTICK <ul><li>Sistema d’entreda de dedes a l’ordinador a partir d’un mecanisme de palanca situat a sobre d’una plata...
PERIFÈRICS DE SORTIDA D’INFORMACIÓ <ul><li>El monitor </li></ul><ul><li>La impressora </li></ul><ul><li>El traçador gràfic...
MONITOR <ul><li>És el perifèric de sortida més important </li></ul>
LA IMPRESSORA <ul><li>Imprassores d’injecció de tinta: funcionen llançant gotes de tinta a pressió , a través d’uns conduc...
PERIFÈRICS D’ENTRADA / SORTIDA D’INFORMACIÓ <ul><li>Els dispositus de memòria externa </li></ul><ul><li>El mòdem </li></ul>
DISPOSITUS DE MEMÒRIA EXTERNA <ul><li>Ens permeten emmagatzemar informació i en fan possible la introducció i extracció so...
EL MÒDEM <ul><li>És el perífèric que ens permet enviar i rebre informació a través de l’ordinador i utilitzant xarxa telef...
PROGRAMARI DE SISTEMA <ul><li>És l’inca,regat de dur a terme les operacions bàsiques de control d’ordinador i els seus per...
SISTEMA OPERATIU <ul><li>Conjunt de progremes que fan possible el control simple i senzill del maquinari per part usuaris....
EL PROCESSADOR DE TEXTOS <ul><li>Ens permet la creació de documents amb la integració de text </li></ul>
Bases de dades <ul><li>Permet tractar gran quantitat d’informació i dur a terme processos de consulta </li></ul>
FULLS DE CÀLCUL <ul><li>Faciliten enorment el tractament de dades </li></ul>
DISSENY GRÀFIC <ul><li>Ens ajuden en la realització i el tretament de dibuixos, plànols,esquemes i fotgrafies </li></ul>
JOCS <ul><li>Fora de tota presetació innec </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentación1

402 views

Published on

febres textels

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación1

 1. 1. COMPONENTS BÀSICS DE LES TIC
 2. 2. ÍNDEX
 3. 3. NEIX LA INFORMÀTICA <ul><li>La informàtica neix amb la intenció d’automatitzar </li></ul><ul><li>D’ajudarnos en el tractament i gestió de la informacó </li></ul>
 4. 4. MAQUINARI O hardware <ul><li>Part física del sistema informàtic </li></ul><ul><li>Es pot tocar </li></ul>
 5. 5. PROGRAMARI O SOFTWARE <ul><li>part lògica del sistema informàtic </li></ul><ul><li>No es pot tocar </li></ul>
 6. 6. ELS ORDINADORS <ul><li>Llegir dades de l’exterior </li></ul><ul><li>Processar les dades </li></ul><ul><li>Presentar les dades processades </li></ul><ul><li>Emmagatzemar les dades </li></ul>
 7. 7. CLASSIFICACIÓ DELS ORDINADORS <ul><li>Ordinadors de propòsit generals :aquells que no ha estat dissenyats ,poden utilitzar per diverses funcions (gestió, ofimàticjocs) </li></ul><ul><li>Ordinadors de propòsit especifics:el disseny es fonamenta en un treball concret </li></ul>
 8. 8. CPU <ul><li>Cervell de l’ordinador </li></ul><ul><li>S’encarrega del tractament de la informació </li></ul>
 9. 9. MEMÒRIA <ul><li>Suport d’emmagatzematge d’informació </li></ul>
 10. 10. PERIFÈRICS <ul><li>Dispositius externs per al tractament d’informació </li></ul>
 11. 11. MICROPROCESSADOR <ul><li>La cpu es troba integrada en un xip al qual denominem microprocessador </li></ul>
 12. 12. BUSOS <ul><li>Conjunt de líníes que permeten la comunicació </li></ul>
 13. 13. MEMÒRIA <ul><li>L’element onl’ordinador emmagatzemarà la informació </li></ul>
 14. 14. MEMÒRIA INTRNA <ul><li>Contè els programes i la informació necessaria </li></ul>
 15. 15. MEMÒRIA ROM <ul><li>Ès una memòria de nomès lectura </li></ul>
 16. 16. MEMÒRIA RAM <ul><li>Ès una memòria de lectura i escriptura </li></ul>
 17. 17. MEMÒRIA EXTERNA <ul><li>Ens permetra emmagatzemar informació de manera permanent </li></ul>
 18. 18. Dispositius magnètics <ul><li>El disc dur: són magnètics rígids ens permeten emmagatzemar grans quantitats d’informació </li></ul><ul><li>Disquets: són amb menor capacitat que un disc dur formats per làmines de material magnètic </li></ul>
 19. 19. ELS PERIFÈRICS <ul><li>Perifèrics d’entrada d’informació. </li></ul><ul><li>Perifèrics de sortida d’informació. </li></ul><ul><li>Perifèrics d’entrada/sortida d’informació. </li></ul>
 20. 20. ELS PERIFÈRICS D’ENTRADA D’INFORMACIÓ <ul><li>El teclat </li></ul><ul><li>El ratolí </li></ul><ul><li>L’escàner </li></ul><ul><li>La taula digitalitzadora (dibuix-disseny) </li></ul>
 21. 21. EL TECLAT <ul><li>Tecles d’escriptura </li></ul><ul><li>Tecles de funció </li></ul><ul><li>Tecles numèriques </li></ul><ul><li>Tecles especials </li></ul><ul><li>Tecles de control o edició </li></ul>
 22. 22. EL RATOLÌ <ul><li>Ens permet controlar manualment la posició del cursor sobre el monitor </li></ul>
 23. 23. L’ESCÀNER <ul><li>És un perifèric d’entrada que ens permetrà digitalitzar imatges. </li></ul><ul><li>Podem captar fotografies,gràfics,textos… </li></ul>
 24. 24. EL JOYSTICK <ul><li>Sistema d’entreda de dedes a l’ordinador a partir d’un mecanisme de palanca situat a sobre d’una plataforma. </li></ul>
 25. 25. PERIFÈRICS DE SORTIDA D’INFORMACIÓ <ul><li>El monitor </li></ul><ul><li>La impressora </li></ul><ul><li>El traçador gràfic o plòter </li></ul>
 26. 26. MONITOR <ul><li>És el perifèric de sortida més important </li></ul>
 27. 27. LA IMPRESSORA <ul><li>Imprassores d’injecció de tinta: funcionen llançant gotes de tinta a pressió , a través d’uns conductes </li></ul><ul><li>Impressores làser: fa una rèplica del que volem imprimir a sobre d’un tembor </li></ul>
 28. 28. PERIFÈRICS D’ENTRADA / SORTIDA D’INFORMACIÓ <ul><li>Els dispositus de memòria externa </li></ul><ul><li>El mòdem </li></ul>
 29. 29. DISPOSITUS DE MEMÒRIA EXTERNA <ul><li>Ens permeten emmagatzemar informació i en fan possible la introducció i extracció sobre un mateix suport fisic </li></ul>
 30. 30. EL MÒDEM <ul><li>És el perífèric que ens permet enviar i rebre informació a través de l’ordinador i utilitzant xarxa telefònica </li></ul>
 31. 31. PROGRAMARI DE SISTEMA <ul><li>És l’inca,regat de dur a terme les operacions bàsiques de control d’ordinador i els seus perifèrics entre usri i màquna </li></ul>
 32. 32. SISTEMA OPERATIU <ul><li>Conjunt de progremes que fan possible el control simple i senzill del maquinari per part usuaris. </li></ul>
 33. 33. EL PROCESSADOR DE TEXTOS <ul><li>Ens permet la creació de documents amb la integració de text </li></ul>
 34. 34. Bases de dades <ul><li>Permet tractar gran quantitat d’informació i dur a terme processos de consulta </li></ul>
 35. 35. FULLS DE CÀLCUL <ul><li>Faciliten enorment el tractament de dades </li></ul>
 36. 36. DISSENY GRÀFIC <ul><li>Ens ajuden en la realització i el tretament de dibuixos, plànols,esquemes i fotgrafies </li></ul>
 37. 37. JOCS <ul><li>Fora de tota presetació innec </li></ul>

×