SlideShare a Scribd company logo

Informe Omnibus Abril 2012 Gencat

Informe sobre l'ús d'Internet, mòbil i xarxes socials a Catalunya.

1 of 13
Download to read offline
INFORME DE RESULTATS
ABRIL 2012
de
DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ
CIUTADANA I DIFUSIÓ
GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/ Llull 102, 4t. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net www.twitter.com/_GESOP
MNIBUSL’
1
Abril 2012
MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ
Índex de preguntes
Fitxa tècnica 2
Els resultats 3
Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil? 4
Coneix gencat.mobi? S’hi ha connectat? 6
Amb quina freqüència es connecta a Facebook? 8
I a Twitter, amb quina freqüència s’hi connecta? 10
2
Abril 2012
MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ
Tècnica d’ investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador.
Àmbit geogràfic: Catalunya.
Univers: Població de 16 i més anys residents a llars amb telèfon i que porten més d’un any vivint a Catalunya.
Dimensió de la mostra: 1.600 entrevistes.
Tipus de mostreig: Afixació no proporcional (400 entrevistes per àmbit) segons els següents àmbits geogràfics: Barcelona ciutat, resta de l’Àrea
Metropolitana, resta de la Regió Metropolitana i resta de Catalunya. Mostra estratificada per dimensió de municipi dins de cada àmbit, amb selecció
aleatòria de les llars i per quotes creuades de sexe i edat per la selecció final de la persona a entrevistar. Per l’obtenció dels resultats, les dades
s’han ponderat d’acord al pes real de cadascun dels àmbits territorials.
Error de la mostra: L’error mostral és de ± 2,49% per al total d’entrevistes, calculat amb un nivell de confiança del 95,5% si p=q=0,5. Per a cada un
dels àmbits territorials l’error mostral és de ± 4,9% per un nivell de confiança del 95,5% i màxima indeterminació (p=q=0,5).
Treball de camp: S’ha realitzat entre el 23 i 30 d’abril de 2012.
FITXA TÈCNICA
3
Abril 2012
MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ
Resultats
4
Abril 2012
MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ
38,1 36,1 40,6 35,9
62,0 64,0 59,3 64,0
0,3
BCN (n=400) Resta AMB
(n=400)
Resta RMB
(n=400)
Resta CAT
(n=400)
Es connecta No es connecta NS/NC
25,4
4,7 2,8
62,4
0,1
4,6
0
20
40
60
80
100
Diversos cops al
dia
Un cop al dia Alguns cops a la
setmana
Amb menor
freqüència
No s’hi connecta Ns/Nc
Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil?
 El 37,5% dels entrevistats es connecta a internet a través del mòbil en alguna ocasió. En concret, una quarta part dels entrevistats ho fa
diverses vegades al dia (25,4%), un 4,7% un cop al dia, un 4,6% algunes vegades per setmana i un 2,8% amb menor freqüència. En canvi, un 62,4%
no s’hi connecta mai. El 0,1% restant no es defineix al respecte.
 No s’observen grans diferències per territoris. Els que es connecten a internet a través del mòbil superen el 35% als quatre àmbits territorials analitzats.
 L’edat és la variable que més diferències genera. El 73,3% dels joves es connecta a internet a través del mòbil, un 56,7% diverses vegades al
dia. La meitat dels que tenen de 30 a 44 anys també ho fa (51,4%). En canvi, entre els de 45 a 59 anys s’hi connecta una quarta part (24,9%) i entre els
majors d’aquesta edat només un 6,6%.
 També destaquen els que es connecten a internet a través del mòbil entre els estrangers (49,1%), els estudiants (72,6%), els que tenen formació
superior (47,3%) i els que gaudeixen d’un nivell socioeconòmic alt o mitjà-alt (55,3%)
Àmbit territorial
Es connecta amb alguna
freqüència: 37,5%
5
Abril 2012
MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ
Baix Mitjà Alt Treballa
Jubilat /
Pens.
Aturat
Tasques
llar
Estudiant
Baix /
Mitjà -baix
Mitjà
Alt / Mitjà-
alt
n=1600 n=529 n=629 n=439 n=702 n=342 n=237 n=132 n=171 n=695 n=486 n=419
Diversos cops al dia 25,4 14,3 29,7 32,7 30,7 2,4 29,2 7,8 56,9 16,0 28,7 37,4
Un cop al dia 4,7 2,8 5,3 6,3 6,7 1,0 5,2 1,4 5,2 2,5 4,9 8,3
Alguns cops a la setmana 4,6 4,6 4,4 4,7 5,0 2,0 6,2 1,3 8,3 3,5 4,5 6,4
Amb menor freqüència 2,8 2,2 2,8 3,6 3,3 1,4 4,1 1,7 2,2 2,3 3,3 3,2
ES CONNECTA 37,5 23,9 42,2 47,3 45,7 6,8 44,7 12,2 72,6 24,3 41,4 55,3
No es connecta 62,4 75,9 57,7 52,7 54,2 93,2 55,3 87,8 26,9 75,7 58,5 44,5
NS / NC 0,1 0,2 0,6 0,2
Total
Nivell d'estudis Ocupació Nivell socioeconòmic
Home Dona
De 16 a
29
De 30 a
44
De 45 a
59
De 60 i
més
Espa-
nyola
Estran-
gera
Català Castellà
Barce-
lona
Resta
AMB
Resta
RMB
Resta
Catalunya
n=1600 n=783 n=817 n=301 n=503 n=373 n=423 n=1357 n=243 n=638 n=825 n=400 n=400 n=400 n=400
Diversos cops al dia 25,4 29,1 21,8 56,7 33,9 13,3 3,5 24,6 29,5 25,0 25,3 27,3 26,8 25,8 23,0
Un cop al dia 4,7 5,2 4,3 5,9 6,7 6,0 0,5 3,9 9,1 4,7 5,1 4,5 3,3 4,5 6,0
Alguns cops a la setmana 4,6 5,5 3,7 7,7 6,8 3,1 1,0 4,3 6,1 5,1 4,0 3,0 4,0 6,3 4,7
Amb menor freqüència 2,8 2,6 3,0 3,0 4,0 2,5 1,6 2,5 4,4 2,3 3,3 3,3 2,0 4,0 2,2
ES CONNECTA 37,5 42,4 32,8 73,3 51,4 24,9 6,6 35,3 49,1 37,1 37,7 38,1 36,1 40,6 35,9
No es connecta 62,4 57,7 67,1 26,4 48,7 75,1 93,4 64,6 50,8 62,8 62,2 62,0 64,0 59,3 64,0
NS / NC 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3
Llengua habitual Àmbit territorial
Total
Sexe Edat Nacionalitat
Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil?

Recommended

Saca lo máximo de tu blog en WordPress
Saca lo máximo de tu blog en WordPressSaca lo máximo de tu blog en WordPress
Saca lo máximo de tu blog en WordPressAdrià López Molina
 
La influència de les Xarxes Socials
La influència de les Xarxes SocialsLa influència de les Xarxes Socials
La influència de les Xarxes SocialsSagrada Família
 
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsStudy: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsLinkedIn
 
Informe Omnibus Abril 2012
Informe Omnibus Abril 2012Informe Omnibus Abril 2012
Informe Omnibus Abril 2012gencat .
 
2a Enquesta "Perfil social del blocaire ebrenc"
2a Enquesta "Perfil social del blocaire ebrenc"2a Enquesta "Perfil social del blocaire ebrenc"
2a Enquesta "Perfil social del blocaire ebrenc"Daniel Gil
 
Valoracio enquesta maig 2017 aprovat octubre 2017ok
Valoracio enquesta maig 2017 aprovat octubre 2017okValoracio enquesta maig 2017 aprovat octubre 2017ok
Valoracio enquesta maig 2017 aprovat octubre 2017okceippuigdenvalls
 
Presentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a GironaPresentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a GironaCreu Roja Girona
 

More Related Content

Similar to Informe Omnibus Abril 2012 Gencat

1er informe sobre la Soledat no volguda
1er informe sobre la Soledat no volguda1er informe sobre la Soledat no volguda
1er informe sobre la Soledat no volgudaCreu Roja a Catalunya
 
Informe sobre l'ús d'Internet, mòbils i xarxes socials
Informe sobre l'ús d'Internet, mòbils i xarxes socialsInforme sobre l'ús d'Internet, mòbils i xarxes socials
Informe sobre l'ús d'Internet, mòbils i xarxes socialsgencat .
 
2022 Presentacio_de_linforme_general_de_resultats_de_lenquesta_PDF.pdf
2022 Presentacio_de_linforme_general_de_resultats_de_lenquesta_PDF.pdf2022 Presentacio_de_linforme_general_de_resultats_de_lenquesta_PDF.pdf
2022 Presentacio_de_linforme_general_de_resultats_de_lenquesta_PDF.pdfJordi San José Buenaventura
 
Enquesta de qualitat de vida de Sabadell
Enquesta de qualitat de vida de SabadellEnquesta de qualitat de vida de Sabadell
Enquesta de qualitat de vida de SabadellDiarideSabadell
 
PERFIL ALUMNE DEL SEFED
PERFIL ALUMNE DEL SEFEDPERFIL ALUMNE DEL SEFED
PERFIL ALUMNE DEL SEFEDfjsa2sa4
 
Presentacion 23 (1)
Presentacion 23 (1)Presentacion 23 (1)
Presentacion 23 (1)BegoMS
 
Alonso encarna presentació_competic2
Alonso encarna presentació_competic2Alonso encarna presentació_competic2
Alonso encarna presentació_competic2joale1
 
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011ceippuigdenvalls
 
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna VertDincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna VertDincatComunicacio
 
LL quins coneixements té la població sobre les malalties més prevalents
LL quins coneixements té la població sobre les malalties més prevalentsLL quins coneixements té la població sobre les malalties més prevalents
LL quins coneixements té la població sobre les malalties més prevalentsInstitut Català de la Salut
 
Enquesta sobre sl Suport a la Independencia de Catalunya
Enquesta sobre sl Suport a la Independencia de CatalunyaEnquesta sobre sl Suport a la Independencia de Catalunya
Enquesta sobre sl Suport a la Independencia de CatalunyaMiqui Mel
 
Dependències a les_noves_tecnologies_dins_internet._versió_4_tamara
Dependències a les_noves_tecnologies_dins_internet._versió_4_tamaraDependències a les_noves_tecnologies_dins_internet._versió_4_tamara
Dependències a les_noves_tecnologies_dins_internet._versió_4_tamaratalarcong
 
Observatori d’Internet 2013 — Comarques de Tarragona
Observatori d’Internet 2013 — Comarques de TarragonaObservatori d’Internet 2013 — Comarques de Tarragona
Observatori d’Internet 2013 — Comarques de TarragonaUniversalCustomer
 
Jornada envelliment actiu 2014
Jornada envelliment actiu 2014Jornada envelliment actiu 2014
Jornada envelliment actiu 2014DincatComunicacio
 

Similar to Informe Omnibus Abril 2012 Gencat (20)

1er informe sobre la Soledat no volguda
1er informe sobre la Soledat no volguda1er informe sobre la Soledat no volguda
1er informe sobre la Soledat no volguda
 
Informe sobre l'ús d'Internet, mòbils i xarxes socials
Informe sobre l'ús d'Internet, mòbils i xarxes socialsInforme sobre l'ús d'Internet, mòbils i xarxes socials
Informe sobre l'ús d'Internet, mòbils i xarxes socials
 
Ecv 2020 informe 1a onada
Ecv 2020 informe 1a onadaEcv 2020 informe 1a onada
Ecv 2020 informe 1a onada
 
2022 Presentacio_de_linforme_general_de_resultats_de_lenquesta_PDF.pdf
2022 Presentacio_de_linforme_general_de_resultats_de_lenquesta_PDF.pdf2022 Presentacio_de_linforme_general_de_resultats_de_lenquesta_PDF.pdf
2022 Presentacio_de_linforme_general_de_resultats_de_lenquesta_PDF.pdf
 
Enquesta de qualitat de vida de Sabadell
Enquesta de qualitat de vida de SabadellEnquesta de qualitat de vida de Sabadell
Enquesta de qualitat de vida de Sabadell
 
Enquesta condicions de vida 2020 informe complet 2a onada
Enquesta condicions de vida 2020 informe complet 2a onadaEnquesta condicions de vida 2020 informe complet 2a onada
Enquesta condicions de vida 2020 informe complet 2a onada
 
PERFIL ALUMNE DEL SEFED
PERFIL ALUMNE DEL SEFEDPERFIL ALUMNE DEL SEFED
PERFIL ALUMNE DEL SEFED
 
Presentación 25
Presentación 25Presentación 25
Presentación 25
 
Presentacion 23 (1)
Presentacion 23 (1)Presentacion 23 (1)
Presentacion 23 (1)
 
Alonso encarna presentació_competic2
Alonso encarna presentació_competic2Alonso encarna presentació_competic2
Alonso encarna presentació_competic2
 
Diari del 18 de juny de 2013
Diari del 18 de juny de 2013Diari del 18 de juny de 2013
Diari del 18 de juny de 2013
 
Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
 
Fedaia17
Fedaia17Fedaia17
Fedaia17
 
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna VertDincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
 
Presentació alcohol JSP2011.2.ppt
Presentació alcohol JSP2011.2.pptPresentació alcohol JSP2011.2.ppt
Presentació alcohol JSP2011.2.ppt
 
LL quins coneixements té la població sobre les malalties més prevalents
LL quins coneixements té la població sobre les malalties més prevalentsLL quins coneixements té la població sobre les malalties més prevalents
LL quins coneixements té la població sobre les malalties més prevalents
 
Enquesta sobre sl Suport a la Independencia de Catalunya
Enquesta sobre sl Suport a la Independencia de CatalunyaEnquesta sobre sl Suport a la Independencia de Catalunya
Enquesta sobre sl Suport a la Independencia de Catalunya
 
Dependències a les_noves_tecnologies_dins_internet._versió_4_tamara
Dependències a les_noves_tecnologies_dins_internet._versió_4_tamaraDependències a les_noves_tecnologies_dins_internet._versió_4_tamara
Dependències a les_noves_tecnologies_dins_internet._versió_4_tamara
 
Observatori d’Internet 2013 — Comarques de Tarragona
Observatori d’Internet 2013 — Comarques de TarragonaObservatori d’Internet 2013 — Comarques de Tarragona
Observatori d’Internet 2013 — Comarques de Tarragona
 
Jornada envelliment actiu 2014
Jornada envelliment actiu 2014Jornada envelliment actiu 2014
Jornada envelliment actiu 2014
 

Informe Omnibus Abril 2012 Gencat

 • 1. INFORME DE RESULTATS ABRIL 2012 de DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/ Llull 102, 4t. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net www.twitter.com/_GESOP MNIBUSL’
 • 2. 1 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Índex de preguntes Fitxa tècnica 2 Els resultats 3 Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil? 4 Coneix gencat.mobi? S’hi ha connectat? 6 Amb quina freqüència es connecta a Facebook? 8 I a Twitter, amb quina freqüència s’hi connecta? 10
 • 3. 2 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Tècnica d’ investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador. Àmbit geogràfic: Catalunya. Univers: Població de 16 i més anys residents a llars amb telèfon i que porten més d’un any vivint a Catalunya. Dimensió de la mostra: 1.600 entrevistes. Tipus de mostreig: Afixació no proporcional (400 entrevistes per àmbit) segons els següents àmbits geogràfics: Barcelona ciutat, resta de l’Àrea Metropolitana, resta de la Regió Metropolitana i resta de Catalunya. Mostra estratificada per dimensió de municipi dins de cada àmbit, amb selecció aleatòria de les llars i per quotes creuades de sexe i edat per la selecció final de la persona a entrevistar. Per l’obtenció dels resultats, les dades s’han ponderat d’acord al pes real de cadascun dels àmbits territorials. Error de la mostra: L’error mostral és de ± 2,49% per al total d’entrevistes, calculat amb un nivell de confiança del 95,5% si p=q=0,5. Per a cada un dels àmbits territorials l’error mostral és de ± 4,9% per un nivell de confiança del 95,5% i màxima indeterminació (p=q=0,5). Treball de camp: S’ha realitzat entre el 23 i 30 d’abril de 2012. FITXA TÈCNICA
 • 4. 3 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Resultats
 • 5. 4 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ 38,1 36,1 40,6 35,9 62,0 64,0 59,3 64,0 0,3 BCN (n=400) Resta AMB (n=400) Resta RMB (n=400) Resta CAT (n=400) Es connecta No es connecta NS/NC 25,4 4,7 2,8 62,4 0,1 4,6 0 20 40 60 80 100 Diversos cops al dia Un cop al dia Alguns cops a la setmana Amb menor freqüència No s’hi connecta Ns/Nc Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil?  El 37,5% dels entrevistats es connecta a internet a través del mòbil en alguna ocasió. En concret, una quarta part dels entrevistats ho fa diverses vegades al dia (25,4%), un 4,7% un cop al dia, un 4,6% algunes vegades per setmana i un 2,8% amb menor freqüència. En canvi, un 62,4% no s’hi connecta mai. El 0,1% restant no es defineix al respecte.  No s’observen grans diferències per territoris. Els que es connecten a internet a través del mòbil superen el 35% als quatre àmbits territorials analitzats.  L’edat és la variable que més diferències genera. El 73,3% dels joves es connecta a internet a través del mòbil, un 56,7% diverses vegades al dia. La meitat dels que tenen de 30 a 44 anys també ho fa (51,4%). En canvi, entre els de 45 a 59 anys s’hi connecta una quarta part (24,9%) i entre els majors d’aquesta edat només un 6,6%.  També destaquen els que es connecten a internet a través del mòbil entre els estrangers (49,1%), els estudiants (72,6%), els que tenen formació superior (47,3%) i els que gaudeixen d’un nivell socioeconòmic alt o mitjà-alt (55,3%) Àmbit territorial Es connecta amb alguna freqüència: 37,5%
 • 6. 5 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Baix Mitjà Alt Treballa Jubilat / Pens. Aturat Tasques llar Estudiant Baix / Mitjà -baix Mitjà Alt / Mitjà- alt n=1600 n=529 n=629 n=439 n=702 n=342 n=237 n=132 n=171 n=695 n=486 n=419 Diversos cops al dia 25,4 14,3 29,7 32,7 30,7 2,4 29,2 7,8 56,9 16,0 28,7 37,4 Un cop al dia 4,7 2,8 5,3 6,3 6,7 1,0 5,2 1,4 5,2 2,5 4,9 8,3 Alguns cops a la setmana 4,6 4,6 4,4 4,7 5,0 2,0 6,2 1,3 8,3 3,5 4,5 6,4 Amb menor freqüència 2,8 2,2 2,8 3,6 3,3 1,4 4,1 1,7 2,2 2,3 3,3 3,2 ES CONNECTA 37,5 23,9 42,2 47,3 45,7 6,8 44,7 12,2 72,6 24,3 41,4 55,3 No es connecta 62,4 75,9 57,7 52,7 54,2 93,2 55,3 87,8 26,9 75,7 58,5 44,5 NS / NC 0,1 0,2 0,6 0,2 Total Nivell d'estudis Ocupació Nivell socioeconòmic Home Dona De 16 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 De 60 i més Espa- nyola Estran- gera Català Castellà Barce- lona Resta AMB Resta RMB Resta Catalunya n=1600 n=783 n=817 n=301 n=503 n=373 n=423 n=1357 n=243 n=638 n=825 n=400 n=400 n=400 n=400 Diversos cops al dia 25,4 29,1 21,8 56,7 33,9 13,3 3,5 24,6 29,5 25,0 25,3 27,3 26,8 25,8 23,0 Un cop al dia 4,7 5,2 4,3 5,9 6,7 6,0 0,5 3,9 9,1 4,7 5,1 4,5 3,3 4,5 6,0 Alguns cops a la setmana 4,6 5,5 3,7 7,7 6,8 3,1 1,0 4,3 6,1 5,1 4,0 3,0 4,0 6,3 4,7 Amb menor freqüència 2,8 2,6 3,0 3,0 4,0 2,5 1,6 2,5 4,4 2,3 3,3 3,3 2,0 4,0 2,2 ES CONNECTA 37,5 42,4 32,8 73,3 51,4 24,9 6,6 35,3 49,1 37,1 37,7 38,1 36,1 40,6 35,9 No es connecta 62,4 57,7 67,1 26,4 48,7 75,1 93,4 64,6 50,8 62,8 62,2 62,0 64,0 59,3 64,0 NS / NC 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 Llengua habitual Àmbit territorial Total Sexe Edat Nacionalitat Amb quina freqüència es connecta a internet a través del mòbil?
 • 7. 6 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ 5,0 5,3 17,0 15,8 16,0 79,0 80,5 0,5 0,3 3,76,8 15,7 77,077,5 BCN (n=400) Resta AMB (n=400) Resta RMB (n=400) Resta CAT (n=400) Sí, coneix i s'hi ha connectat Sí, coneix però no s'hi ha connectat No coneix NS/ NC 5,0 16,1 0,2 78,7 0 20 40 60 80 100 Sí, coneix i s'hi ha connectat Sí, coneix però no s'hi ha connectat No coneix NS/NC Coneix gencat.mobi? S’hi ha connectat?  Una cinquena part dels entrevistats coneix gencat.mobi. Un 5,0% s’hi ha connectat alguna vegada, mentre que el 16,1% restant no ho ha fet mai. En canvi, gairebé vuit de cada deu diuen no conèixer aquesta eina. El 0,2% restant no es pronuncia al respecte.  A nivell territorial no s’observen grans diferències. Al voltant d’un 20% coneix gencat.mobi als quatre àmbits analitzats i aproximadament un 5% l’ha fet servir alguna vegada.  Els que més coneixen gencat.mobi són els joves (25,5%), els estudiants (24,8%), els que tenen formació universitària (25,1%) i els que gaudeixen d’un nivell socioeconòmic alt o mitjà-alt (26,4%). Aquests segments són també els que més diuen haver-s’hi connectat. En canvi, els que menys coneixen aquesta eina són els castellanoparlants (82,5%), els jubilats / pensionistes (83,8%), els que tenen un nivell d’estudis baix (84,5%) i els que tenen un nivell socioeconòmic baix o mitjà-baix (83,4%). Àmbit territorial Coneix gencat.mobi: 21,1%
 • 8. 7 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ 5,0 6,1 7,3 6,9 6,2 7,4 5,7 8,2 16,1 17,5 17,8 16,4 15,2 17,8 18,2 84,5 76,5 74,7 76,5 83,8 78,5 81,0 75,2 83,4 76,2 73,6 2,7 2,0 0,9 0,7 13,2 13,6 18,3 14,8 17,4 78,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,5 0,3 0,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=1600) Baix (n=529) Mitjà (n=629) Alt (n=439) Treballador (n=702) Jubilat / pensionista (n=342) Aturat (n=237) Tasques de la llar (n=132) Estudiant (n=171) Baix / Mitjà-Baix (n=695) Mitjà (n=486) Mitjà-alt / Alt (n=419) 5,0 6,4 7,9 7,6 4,2 5,1 4,7 5,0 4,7 16,1 15,9 14,9 15,7 16,4 14,6 18,1 12,6 78,7 77,6 79,8 74,5 77,3 80,1 82,1 78,3 80,7 76,6 82,5 3,8 0,7 16,3 16,8 17,6 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Total (n=1600) Home (n=783) Dona (n=817) De 16 a 29 (n=301) De 30 a 44 (n=503) De 45 a 59 (n=373) 60 i més (n=423) Espanyola (n=1357) Estrangera (n=243) Català (n=638) Castellà (n=825) Sexe Edat Nacionalitat Llengua habitual Nivell d’estudis Ocupació Estatus socioeconòmic Coneix gencat.mobi? S’hi ha connectat? Sí, coneix i s'hi ha connectat Sí, coneix però no s'hi ha connectat No coneix NS/ NC
 • 9. 8 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ 47,6 52,1 55,9 51,4 3,0 3,8 3,2 49,3 44,8 40,3 45,0 0,3 0,3 2,8 0,20,5 BCN (n=400) Resta AMB (n=400) Resta RMB (n=400) Resta CAT (n=400) Es connecta No es connecta No té perfil NS/NC 21,0 10,4 8,5 3,2 44,8 0,3 11,7 0 20 40 60 80 100 Vàries vegades al dia Un cop al dia Alguns dies a la setmana Amb menor freqüència No es connecta No té perfil a Facebook NS/NC Amb quina freqüència es connecta a Facebook?  La meitat dels entrevistats es connecta a Facebook amb alguna freqüència (51,6%). En concret, un 21,0% ho fa diverses vegades al dia, un 10,4% un cop al dia, un 11,7% algunes vegades a la setmana i un 8,5% amb menor freqüència. En canvi, un 3,2% diu que no s’hi connecta mai i un 44,8% assegura que no té perfil a Facebook.  A nivell territorial, els que més es connecten a Facebook són els residents a la resta de l’RMB (55,9%), mentre que els barcelonins són els únics que no arriben al 50% (47,6%).  Però, novament, és l’edat la variable que més discrimina. El 91,2% dels joves es connecta a Facebook, un 58,4% diverses vegades al dia. També ho fan dos terços dels que tenen de 30 a 44 anys. En canvi, la majoria dels que superen aquesta edat no es connecta a aquesta xarxa social, especialment entre els majors de 59 anys (81,3%).  Els que es connecten a Facebook amb alguna freqüència també destaquen entre els estrangers (72,0%), els aturats (69,8%) i els estudiants (95,5%). Àmbit territorial Es connecta amb alguna freqüència a Facebook: 51,6%
 • 10. 9 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Baix Mitjà Alt Treballa Jubilat / Pens. Aturat Tasques llar Estudiant Baix / Mitjà -baix Mitjà Alt / Mitjà- alt n=1600 n=529 n=629 n=439 n=702 n=342 n=237 n=132 n=171 n=695 n=486 n=419 Varies vegades al dia 21,0 16,1 25,5 20,4 17,8 2,1 30,5 13,9 65,0 16,7 25,3 23,4 Un cop al dia 10,4 7,9 12,0 11,5 13,3 4,8 10,0 7,8 13,6 8,2 10,6 14,0 Alguns dies a la setmana 11,7 6,2 14,9 14,0 14,0 4,0 16,7 7,7 12,8 7,8 16,0 13,3 Amb menor freqüència 8,5 6,1 7,2 13,5 11,4 4,2 12,6 2,1 4,1 6,6 9,1 11,0 ES CONNECTA 51,6 36,3 59,6 59,4 56,5 15,1 69,8 31,5 95,5 39,3 61,0 61,7 No es connecta 3,2 4,6 1,9 3,4 4,8 2,3 1,9 3,2 3,3 2,9 3,3 No té perfil a Facebook 44,8 58,6 38,5 36,7 38,5 82,3 27,7 65,4 3,9 56,9 35,9 34,6 NS / NC 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 Total Nivell d'estudis Ocupació Nivell socioeconòmic Home Dona De 16 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 De 60 i més Espa- nyola Estran- gera Català Castellà Barce- lona Resta AMB Resta RMB Resta Catalunya n=1600 n=783 n=817 n=301 n=503 n=373 n=423 n=1357 n=243 n=638 n=825 n=400 n=400 n=400 n=400 Varies vegades al dia 21,0 19,8 22,2 58,4 22,1 10,8 2,0 19,1 31,7 17,5 23,1 21,3 21,5 23,3 19,0 Un cop al dia 10,4 10,2 10,6 14,9 13,8 8,0 5,5 10,1 12,4 10,8 10,5 10,0 11,0 11,0 10,0 Alguns dies a la setmana 11,7 12,2 11,2 12,8 18,2 11,5 3,4 10,9 15,9 10,4 12,1 10,5 10,8 12,3 12,7 Amb menor freqüència 8,5 10,7 6,4 5,1 12,3 10,7 4,6 7,9 12,0 9,0 8,0 5,8 8,8 9,3 9,7 ES CONNECTA 51,6 52,9 50,4 91,2 66,4 41,0 15,5 48,0 72,0 47,7 53,7 47,6 52,1 55,9 51,4 No es connecta 3,2 3,6 2,9 0,3 5,3 2,9 3,1 3,4 2,2 3,4 2,8 2,8 3,0 3,8 3,2 No té perfil a Facebook 44,8 43,3 46,3 8,2 28,3 55,3 81,3 48,4 25,0 48,8 43,0 49,3 44,8 40,3 45,0 NS / NC 0,3 0,2 0,4 0,3 0,8 0,2 0,2 0,9 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 Total Sexe Edat Nacionalitat Llengua habitual Àmbit territorial Amb quina freqüència es connecta a Facebook?
 • 11. 10 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ 4,7 2,4 4,1 3,5 82,2 0,1 3,1 0 20 40 60 80 100 Vàries vegades al dia Un cop al dia Alguns dies a la setmana Amb menor freqüència No es connecta No té perfil a Tw itter NS/NC 16,9 12,9 12,7 14,7 79,0 85,0 83,5 81,7 3,54,02,3 4,0 0,3 BCN (n=400) Resta AMB (n=400) Resta RMB (n=400) Resta CAT (n=400) Es connecta No es connecta No té perfil NS/NC I a Twitter, amb quina freqüència s’hi connecta?  El 14,3% dels entrevistats es connecta amb alguna freqüència a Twitter. Concretament, un 4,7% ho fa vàries vegades al dia, un 2,4% un cop al dia, un 3,1% algunes dies de la setmana i un 4,1% amb menor freqüència. Un 3,5% no s’hi connecta mai i un 82,2% no té perfil a aquesta xarxa social. El 0,1% restant no es defineix sobre aquesta qüestió.  En aquest cas són els barcelonins els que més es connecten a Twitter (16,9%), mentre que a la resta d’àmbits territorials analitzats no superen el 15%.  Els joves són també els que més fan servir aquesta xarxa social (un 31,5% s’hi connecta amb alguna freqüència i un 11,9% ho fa diverses vegades al dia). Després, a mesura que creix l’edat dels entrevistats, es redueix l’ús de Twitter. Els que es connecten a aquesta xarxa social també destaquen entre els estudiants (32,9%) i els que tenen un nivell socioeconòmic alt o mitjà-alt (21,6%).  A diferència del facebook on l’ús per gènere és similar, el twitter té un perfil d’usuaris més masculí. Àmbit territorial Es connecta amb alguna freqüència a Twitter: 14,3%
 • 12. 11 Abril 2012 MNIBUSL’ DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ Home Dona De 16 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 De 60 i més Espa- nyola Estran- gera Català Castellà Barce- lona Resta AMB Resta RMB Resta Catalunya n=1600 n=783 n=817 n=301 n=503 n=373 n=423 n=1357 n=243 n=638 n=825 n=400 n=400 n=400 n=400 Varies vegades al dia 4,7 6,1 3,3 11,9 5,3 2,6 0,5 5,1 2,2 5,8 3,3 5,8 4,8 3,8 4,5 Un cop al dia 2,4 3,6 1,3 5,0 2,8 1,3 0,9 2,4 2,3 3,2 1,8 1,8 2,5 2,8 2,5 Alguns dies a la setmana 3,1 3,7 2,5 6,0 4,4 2,2 0,2 2,8 4,7 3,1 2,8 4,8 2,3 1,8 3,5 Amb menor freqüència 4,1 5,4 2,9 8,6 4,2 3,3 1,5 3,3 8,5 3,8 4,2 4,5 3,3 4,3 4,2 ES CONNECTA 14,3 18,8 10,0 31,5 16,7 9,4 3,1 13,6 17,7 15,9 12,1 16,9 12,9 12,7 14,7 No es connecta 3,5 4,0 2,9 4,1 5,6 2,7 1,0 3,5 3,5 4,5 2,7 4,0 2,3 4,0 3,5 No té perfil a Twitter 82,2 77,2 87,0 64,3 77,6 87,8 95,6 82,9 78,8 79,6 85,1 79,0 85,0 83,5 81,7 NS / NC 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 Llengua habitual Àmbit territorial Total Sexe Edat Nacionalitat Baix Mitjà Alt Treballa Jubilat / Pens. Aturat Tasques llar Estudiant Baix / Mitjà -baix Mitjà Alt / Mitjà- alt n=1600 n=529 n=629 n=439 n=702 n=342 n=237 n=132 n=171 n=695 n=486 n=419 Varies vegades al dia 4,7 2,5 4,7 7,3 4,9 0,6 5,7 0,7 13,8 2,8 4,4 8,1 Un cop al dia 2,4 2,1 3,0 2,0 3,1 1,2 2,0 0,7 4,0 1,5 3,7 2,5 Alguns dies a la setmana 3,1 0,8 4,7 3,6 3,7 3,9 1,0 7,6 0,9 3,4 6,5 Amb menor freqüència 4,1 2,2 4,0 6,7 4,1 1,4 7,1 1,4 7,5 2,3 6,3 4,5 ES CONNECTA 14,3 7,6 16,4 19,6 15,8 3,2 18,7 3,8 32,9 7,5 17,8 21,6 No es connecta 3,5 2,2 3,2 5,5 4,8 1,3 4,2 0,6 3,7 2,4 2,6 6,3 No té perfil a Twitter 82,2 90,1 80,5 75,0 79,3 95,2 77,0 95,6 63,4 90,0 79,6 72,2 NS / NC 0,1 0,2 0,3 0,1 Total Nivell d'estudis Ocupació Nivell socioeconòmic I a Twitter, amb quina freqüència s’hi connecta?
 • 13. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. C/ Llull 102, 4t. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net www.twitter.com/_GESOP