Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminari del Portafolis Digital del Pràcticum

191 views

Published on

http://late-dpedago.urv.cat/pinnovaciopdp/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminari del Portafolis Digital del Pràcticum

 1. 1. Seminari del Portafolis Digital del Pràcticum
 2. 2. L’acreditació i validació de competències dels estudiants universitaris per mitjà del portafolis digital. Un procés pel seguiment i l’avaluació de les pràctiques externes a les escoles. Participa: • Escola de Pràctiques • Escola l'Agulla • Col·legi Mare de Déu del Carme • Escola Dr. Alberich i Casas Coordina: 2014SGR1399 2014ARMIF00032
 3. 3. MetodologiaMetodologia: Design by Research
 4. 4. MetodologiaEstructura dels Resultats 1. Planificació i organització personal. 2. Interacció. 3. Contingut i recollida d’evidències. 4. Usabilitat de l’eina. Focus Group a: • Alumnes • Tutors centres • Tutors Universitat
 5. 5. MetodologiaResultats I: Planificació i organització personal. Planificació i organització personal Estudiants Més organització Tutors Universitaris Apartats que no es poden realitzar fins al final
 6. 6. MetodologiaResultats II: Interacció Interacció Estudiants Falta de formació Tutors Universitaris Falta de formació Tutors Centres Falta de formació Dificultats de l’eina per realitzar feedback
 7. 7. MetodologiaResultats III: Contingut i recollida d’evidències Contingut i recollida d’evidències Estudiants Varietat d’evidències Tutors Universitaris Varietat d’evidències
 8. 8. MetodologiaResultats IV: Usabilitat de l’eina Usabilitat de l’eina Estudiants Falta de flexibilitat de l’eina Tutors Universitaris Falta de flexibilitat de l’eina Tutors Centres Falta de flexibilitat de l’eina
 9. 9. MetodologiaPlantilla portafolis
 10. 10. MetodologiaDifusió Marqués-Molías, L.; Esteve-González, V.; Holgado-Garcia, J.; Cela-Ranilla, J.; Sánchez-Caballé, A.(2016) Student Perceptions of ePortfolio as competence assessment during the practical training period for Early Childhood and Primary School Teaching. ECEL. Praga, República Txeca. Sánchez-Caballé, A.; Esteve-González, V.; Marqués-Molías, L.; Holgado-García, J. & Cela-Ranilla, J. (2016) La evaluación de las prácticas externas de los maestros en formación mediante el uso del portafolio digital. Corubric16. Málaga. Holgado García,J.; Esteve González,V.; Marqués Molias, L.; Cela Ranilla, J. & Sánchez-Caballé, A. (2016) Use of the e-portfolio by students on the double bachelor’s degree in infant and primary education. EDULEARN. Barcelona. Marqués, L. ; Esteve-González, V.; Sánchez-Caballé, A.; Cela; J. i Holgado, J.(2016) Criteris de disseny per a l’ús del portafolis digital en la recollida i la validació d’evidència en les pràctiques externes. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. CIDUI. Barcelona. Esteve-González, V., Sánchez-Caballé, A., Marqués, L., Holgado, J. & Cela-Ranilla, J.(2015) Diseño de un portafolio digital para la validación de competencias de los estudiantes universitarios de las prácticas externas en las escuelas. EDUTEC. Riobamba, Equador.
 11. 11. MetodologiaEPPAL: El Portafolis digital com a eina de suport en el model de Pràctiques en Alternança de doble titulació Objectius Generals: OG1: Establir els trets fonamentals de les pràctiques en alternança, tenint en compte la seva relació amb altres matèries i per tal d’utilitzar el portafolis digital en el seu desenvolupament, el seguiment i la tutoria de pràctiques, identificant les possibles adaptacions del model formatiu planificat al programa de doble titulació. OG2: Definir tots els elements que ha d’integrar el portafolis per tal que l’alumne sigui autònom en la gestió de les evidències aportades i vinculades a les competències demanades en les pràctiques. Ref. 2015 ARMIF 00028
 12. 12. MetodologiaEPPAL: El Portafolis digital com a eina de suport en el model de Pràctiques en Alternança de doble titulació Objectius Específics: OE1: Establir els requisits dels tutors pels dos tipus de pràctiques a partir de la identificació de les competències que s’esperen d’ells des de la perspectiva lingüística, de l’acció tutorial, didàctica i tecnològica. OE2: Optimitzar l’estructura actual del portafolis en funció dels requisits identificats a l’hora d’establir la programació del cinquè curs i les mateixes condicions de les pràctiques en alternança. OE3: Identificar els factors claus que ajudin a l’autogestió de les evidències per part de l’estudiant i faci del portafolis una veritable eina per a la reflexió i l’aprenentatge autònom. OE4: Definir el conjunt específic de rúbriques i indicadors per l’avaluació de les competències que l’estudiant ha d’assolir en les pràctiques en alternança. OE5: Optimitzar el procediment per a la recollida i la validació de les evidències aportades pels alumnes en les pràctiques en alternança. OE6: Analitzar de forma col·laborativa amb els possibles ocupadors la funció i l’estructura del portafolis com a eina de suport per a facilitar la inserció professional dels egressats.
 13. 13. MetodologiaDistribució del Seminari Taula Aula Perfil del tutor: Dinamitza: Luis Marqués Molías 111 Procés de Pràctiques: Dinamitza: José M. Cela Ranilla 203 Tecnologia del seguiment i l’avaluació de les pràctiques: Dinamitza: Vanessa Esteve i Anna Sánchez Caballé 204
 14. 14. Seminari del Portafolis Digital del Pràcticum

×