Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FIET2015 - L'acreditació i validació de competències dels estudiants universitaris per mitjà del portafolis digital.

95 views

Published on

Un procés pel seguiment i l'avaluació de les pràctiques externes a les escoles.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FIET2015 - L'acreditació i validació de competències dels estudiants universitaris per mitjà del portafolis digital.

 1. 1. L'acreditació i validació de competències dels estudiants universitaris per mitjà del portafolis digital. Un procés pel seguiment i l'avaluació de les pràctiques externes a les escoles. 2014ARMIF00032 - Escola de Pràctiques - Escola l'Agulla - Col·legi Mare de Déu del Carme - Escola Dr. Alberich i Casas
 2. 2. Objectius generals OG1: Determinar els aspectes clau en la utilització d’eines TAC com el portafolis digital en el desenvolupament, seguiment i la tutoria de pràctiques, tenint en compte el perfil dels tutors de pràctiques en el context universitari i dels centres educatius, tant des de la perspectiva formativa com a tecnològica. OG2.- Generar els procediments i els instruments integrats al e- portafolis per tal de portar a terme la recollida i validació de les evidències vinculades a les competències, utilitzant les rúbriques i indicadors associats a aquestes competències.
 3. 3. Objectius específics OE1: Fer una descripció dels perfils dels tutors a partir de la identificació de les competències que s’esperen d’ells . OE2: Aplicar una estructura de portafolis adaptada a les accions requerides als estudiants en les pràctiques escolars. OE3: Establir les tasques bàsiques que tant l’estudiant com els tutors haurien de fer, per tal d’utilitzar el portafolis com una veritable eina de suport a l’aprenentatge i la millora de l’acció tutorial. OE4: Aplicar, mitjançant l’ús del portafolis, d’un conjunt de rúbriques i indicadors per l’avaluació de les competències que l’estudiant ha d’assolir en les pràctiques. OE5: A partir d’un consens entre els tutors, associar a aquest conjunt de rúbriques i indicadors un procediment per la recollida i validació de evidències.
 4. 4. Design by Research (DBR) METODOLOGIA PROJECTE
 5. 5. Design by Research (DBR)
 6. 6. Generic design
 7. 7. Descripció del context • Descripció/explicació del pla formatiu de doble titulació: esquema general de pràctiques, menció, etc. • Perspectiva de l’alumnat: expectatives sobre les pràctiques, competència digital per l’ús del portafolis • Descripció/Explicació del model de pràctiques de la FCEP: Accions, rols, competències, resultats, etc. • Perspectiva del departament d’ensenyament: centres acreditats, expectatives i rols dels tutors, equip directiu... • El portafolis integrat a Moodle com a instrument propi de la URV.
 8. 8. Cerca bibliogràfica
 9. 9. Proposta del portafolis digital
 10. 10. En resum…
 11. 11. La nostra experiència 2014-15 Exp. 1 2n curs 2015-16 Exp. 2 3er curs 2015-16 Exp. 3 2n curs Criteris validesa Diferents estudiants • Perfil del tutor • Catàleg d’evidències • Beneficis esperats • etc • Fase de prototipatge Principis de disseny Mateixos estudiants Iteració I Iteració II Iteració III
 12. 12. Moltes gràcies…

×