Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aprendre a avaluar un estudi de cas d’avaluació 360º

18 views

Published on

Esteve-González, V. & Mogas-Recalde, J. (2019) Aprendre a avaluar: un estudi de cas d’avaluació 360º. Redes-Innovaestic 2019, Alcanant, Espanya.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aprendre a avaluar un estudi de cas d’avaluació 360º

 1. 1. SGR2017-1682 Aprendre a avaluar: un estudi de cas d’avaluació 360º Jordi Mogas Recalde @joppcc Vanessa Esteve González @vesteveg Alacant, 6 de juny de 2019
 2. 2. Avaluació 360º Educació emocional (Bisquerra, 2006) Avaluació competencial Ciències de la salut Origen en entorns laborals
 3. 3. CONTEXT  Grau de Pedagogia, URV  Disseny de recursos educatius i d’entorns tecnològics per a la formació (12 ECTS)  Participants n=77 (81,8% dones, 18,2% homes)  Distribució de la mostra: Gènere TotalHomes Dones Curs 2016/17 4 22 26 2017/18 5 21 26 2018/19 5 20 25 Total 14 63 77
 4. 4. Avaluació 360º vs Avaluació tradicional Avaluació 360º • Autoavaluació vs Coavaluació vs Heteroavaluació • 3 cursos acadèmics OBJECTIUS
 5. 5. PROCEDIMENT Fitxes de registre Pauta d'avaluació Autoavaluació •Cada alumne corregeix la seva prova Coavaluació •Cada alumne corregeix la prova d'un company Heteroavaluació •El professor corregeix la prova dels alumnes
 6. 6. RESULTATS Curs acadèmic Autoavaluació Coavaluació Heteroavaluació (Tradicional) 360º 2016/17 7,48 7,45 6,37 7,10 2017/18 7,22 6,88 5,44 6,51 2018/19 7,36 7,95 7,64 7,64 O1 - Avaluació tradicional vs 360º
 7. 7. RESULTATS Curs acadèmic Autoavaluació Coavaluació Heteroavaluació (Tradicional) 360º 2016/17 7,48 7,45 6,37 7,10 2017/18 7,22 6,88 5,44 6,51 2018/19 7,36 7,95 7,64 7,64 O2 - Avaluació 360º
 8. 8. RESULTATS Millor qualificació amb 360º que amb mètode tradicional. No es van poder respectar varies qualificacions 360º (dif. > 10%) Suspesos que s'autoavaluen a l'alça. Significació asimptòtica menor a 0,05 en tots els casos excepte en l'autoavaluació. S'evidencia la subjectivitat de la correcció. Els resultats difereixen més on les dades qualitatives recollides també són més desfavorables.
 9. 9. CONCLUSIONS L'avaluació 360º és favorable respecte a la tradicional - (O1) • Millors qualificacions numèriques • Millores qualitatives • Prendre consciència sobre el progrés d'aprenentatge • Posar en valor l'avaluació com a part de l'acció formativa • ... Existeixen diferències en la seva aplicació en funció del grup classe - (O2) • Autoavaluacions altes • Coavaluacions altes • Eficiència en funció del grup- classe • Valoració positiva dels alumnes
 10. 10. SGR2017-1682 Gràcies! Jordi Mogas Recalde @joppcc Vanessa Esteve González @vesteveg Alacant, 6 de juny de 2019

×