Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FIGURES RETÒRIQUES
Jenifer Avila
Ariadna Esquius
FIGURES RETÒRIQUES
 Les figures en la construcció del missatge
 Recursos semàntics: aparició en la publicitat
contínua i...
FIGURES RETÒRIQUES
 PUNT DE PARTIDA PUBLICITAT: el llenguatge:
- SELECCIÓ DE PARAULES
- CLASSES DE SUBSTANTIUSQUE PODEN A...
FIGURES RETÒRIQUES
- ELEMENTS EMOTIUS I AFECTIUS DEL
LÈXIC
- PARAULES CLAU
- PARAULESTESTIMONI
- LA POLISÈMIA
FIGURES RETÒRIQUES
Dins de la POLISÈMIA: característica principal
llenguatge publicitari: la connotació i joc de
paraules:...
FIGURES RETÒRIQUES
- ANTONÍMIA
Antònims Recíprocs
Antònims Complementaris
Antònims Graduals
- SINONÍMIA
CANVIS SEMÀNTICS I FIGURES
RETÒRIQUES
 TROPS (canvis semàntics):
- METONÍMIA: transferència
Sinècdoque: tipus de metoními...
CANVIS SEMÀNTICS I FIGURES
RETÒRIQUES
- AL·LEGORIA
- PARÀBOLA
 SÍMBOL
L'element sensorial
L'element intel·lectual
CANVIS SEMÀNTICS I FIGURES
RETÒRIQUES
 PUBLICITAT = DESCRIPCIONS
- RETRAT
Prosopografia
Etopeia
- PRAGMATOGRAFIA
- TOPOGR...
FIGURES RETÒRIQUES
 HIPÈRBOLE: L’exageració.
 EXCLAMACIÓ: Signe de puntuació
 No perdi aquesta ocasió!
 PROSOPOPEIA: A...
FIGURES RETÒRIQUES. ADJECTIU
 ADJECTIU: És la manera de dotar el
substantiu de valors específics.
 EPÍTET
 Funció bàsic...
FIGURES RETÒRIQUES. EPÍTET
 Tipificador :atribueix una qualitat al substantiu.
 Morfològic :utilitza una metàfora per ad...
FIGURES RETÒRIQUES
 ANTÍTESI: La antonímia utilitzada amb fins
literaris o publicitaris i de manera
intencionada.
 PARAD...
FIGURES RETÒRIQUES
 GRADACIÓ: Les emocions van creixent
progressivament fins a assolir un alt nivell.
 COMPARACIÓ: Estab...
FIGURES RETÒRIQUES
 AL·LITERACIÓ: Repetició de sons amb la
finalitat de provocar certs efectes o imitar
algun so de la na...
FIGURES RETÒRIQUES
 ASÍNDETON: Eliminació de les conjuncions.
 POLISÍNDETON: La repetició de
conjuncions.
 ANÀFORA: Rep...
FIGURES RETÒRIQUES
 HIPÈRBATON: Alteració de l'ordre lògic de
les paraules.
 OXÍMORON: Aproximació de dues paraules
de s...
FIGURES RETÒRIQUES
 PRETERICIÓ: S'afirma que no es diu o que no es
va a dir, el que s'acaba dient.
 ZEUGMA: Omissió d'al...
FIGURES RETÒRIQUES
 EPANALEPSIS: Apareix la mateixa paraula al
principi i al final de la frase.
 PLEONASME: Repetició o ...
FIGURES RETÒRIQUES
 EL·LIPSI: Desaparició intencionada d'algun
element del missatge.
 ASSONÀNCIA: Paraules que s'assembl...
PRINCIPALS FIGURES. OPOSICIÓ
 L'oposició pot donar-se a dos nivells:
 FORMA
 Art  Obres de Chillida, Arp, Motherwell.
...
PRINCIPALS FIGURES. DOBLE
SENTIT I PARADOXA
 En el doble sentit, una similitud aparent
dissimula una diferència real
 En...
FIGURES DE SUPRESSIÓ
 L’EL·LIPSI: Supressió de certs elements de la
imatge.
 ZEUGMA: Consisteix en manifestar una sola
v...
FIGURES DE SUBSTITUCIÓ
 SINÈCDOQUE: Substitució d'un element
més ampli per un altre més restringit.
 HIPÈRBOLE.
 METONÍ...
FIGURES DE SUBSTITUCIÓ
 AL·LEGORIA: Metàfora continuada.
 PERSONIFICACIÓ O PROSOPOPEIA: Donar
vida humana a objectes no ...
FIGURES D'INTERCANVI -
INVERSIÓ
 ANACOLUT: Realització d'una imatge
impossible.
 PRÉSTEC: Utilitzar elements d'un altre ...
 Figures retòriques
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Figures retòriques

1,970 views

Published on

TEMA 5: LES FIGURES RETÒRIQUES

Published in: Art & Photos
 • Login to see the comments

Figures retòriques

 1. 1. FIGURES RETÒRIQUES Jenifer Avila Ariadna Esquius
 2. 2. FIGURES RETÒRIQUES  Les figures en la construcció del missatge  Recursos semàntics: aparició en la publicitat contínua i intensitat evident. *SEMÀNTICA: estudia la substància del significat  IDENTIFICACIÓ, INFORMACIÓ I PERSUASIÓ
 3. 3. FIGURES RETÒRIQUES  PUNT DE PARTIDA PUBLICITAT: el llenguatge: - SELECCIÓ DE PARAULES - CLASSES DE SUBSTANTIUSQUE PODEN APARÈIXER EN ELTEXT - EUFEMISMES - CARACTERÍSTIQUES DEL LÈXIC - CLIXÉS I FRASES PROVERBIALS
 4. 4. FIGURES RETÒRIQUES - ELEMENTS EMOTIUS I AFECTIUS DEL LÈXIC - PARAULES CLAU - PARAULESTESTIMONI - LA POLISÈMIA
 5. 5. FIGURES RETÒRIQUES Dins de la POLISÈMIA: característica principal llenguatge publicitari: la connotació i joc de paraules: Polisèmia voluntària Polisèmia històrica - HOMONÍMIA Homonímia parcial Homonímia absoluta Homonímia gramatical
 6. 6. FIGURES RETÒRIQUES - ANTONÍMIA Antònims Recíprocs Antònims Complementaris Antònims Graduals - SINONÍMIA
 7. 7. CANVIS SEMÀNTICS I FIGURES RETÒRIQUES  TROPS (canvis semàntics): - METONÍMIA: transferència Sinècdoque: tipus de metonímia Antonomàsia: tipus de sinècdoque - METÀFORA: Metàfora impura Metàfora sinestèsica Metàfora descriptiva Metàfora pura
 8. 8. CANVIS SEMÀNTICS I FIGURES RETÒRIQUES - AL·LEGORIA - PARÀBOLA  SÍMBOL L'element sensorial L'element intel·lectual
 9. 9. CANVIS SEMÀNTICS I FIGURES RETÒRIQUES  PUBLICITAT = DESCRIPCIONS - RETRAT Prosopografia Etopeia - PRAGMATOGRAFIA - TOPOGRAFIA - CRONOGRAFIA
 10. 10. FIGURES RETÒRIQUES  HIPÈRBOLE: L’exageració.  EXCLAMACIÓ: Signe de puntuació  No perdi aquesta ocasió!  PROSOPOPEIA: Atribueix a éssers inanimats propietats dels éssers animats.
 11. 11. FIGURES RETÒRIQUES. ADJECTIU  ADJECTIU: És la manera de dotar el substantiu de valors específics.  EPÍTET  Funció bàsicament expressiva i no és imprescindible. Destaca del substantiu una qualitat que ja li és pròpia i pot anteposar.  Bell, confortable iVolkswagen.
 12. 12. FIGURES RETÒRIQUES. EPÍTET  Tipificador :atribueix una qualitat al substantiu.  Morfològic :utilitza una metàfora per adjectivar.  Emfàtic :emfatitza una qualitat del substantiu.  Apositius :adjectius gairebé amb valor de substantiu.  Creadors :aporten una imatge qualitativa i creativa al substantiu.  Frase :de vegades és tota una frase la qual actua com a adjectiu.
 13. 13. FIGURES RETÒRIQUES  ANTÍTESI: La antonímia utilitzada amb fins literaris o publicitaris i de manera intencionada.  PARADOXA: Treballa en el camp de l'aparent contradicció. La seva clau és el doble sentit.  IRONIA: S’afirma el contrari del que es pensa.
 14. 14. FIGURES RETÒRIQUES  GRADACIÓ: Les emocions van creixent progressivament fins a assolir un alt nivell.  COMPARACIÓ: Establiment de similitud entre dos conceptes.  RETRUÉCANO: Contraposició de dues frases que contenen els mateixos elements però en funcions diferents.
 15. 15. FIGURES RETÒRIQUES  AL·LITERACIÓ: Repetició de sons amb la finalitat de provocar certs efectes o imitar algun so de la natura.  ONOMATOPEIA: Transmissió d'un so o soroll.  PARONOMÀSIA: Semblança fonètica de paraules o grups de paraules.
 16. 16. FIGURES RETÒRIQUES  ASÍNDETON: Eliminació de les conjuncions.  POLISÍNDETON: La repetició de conjuncions.  ANÀFORA: Repetició d'una paraula al començament de cada frase o vers.  Si aquesta repetició es produeix al final de cada frase, es diu epífora.
 17. 17. FIGURES RETÒRIQUES  HIPÈRBATON: Alteració de l'ordre lògic de les paraules.  OXÍMORON: Aproximació de dues paraules de significat contrari.  LÍTOTE: Quan es nega per afirmar.
 18. 18. FIGURES RETÒRIQUES  PRETERICIÓ: S'afirma que no es diu o que no es va a dir, el que s'acaba dient.  ZEUGMA: Omissió d'alguna part de la comunicació.  LA PREGUNTA RETÒRICA: Una pregunta que no espera resposta.  ESTRANGERISME: Utilització de paraules en altres idiomes.
 19. 19. FIGURES RETÒRIQUES  EPANALEPSIS: Apareix la mateixa paraula al principi i al final de la frase.  PLEONASME: Repetició o aclariment innecessària per òbvia.  PARÈNTESI: Es comença una informació i, abans d'acabar, s'intercala una altra.  METAGRAFO: És el desordre ortogràfic.
 20. 20. FIGURES RETÒRIQUES  EL·LIPSI: Desaparició intencionada d'algun element del missatge.  ASSONÀNCIA: Paraules que s'assemblen entre si.
 21. 21. PRINCIPALS FIGURES. OPOSICIÓ  L'oposició pot donar-se a dos nivells:  FORMA  Art  Obres de Chillida, Arp, Motherwell.  CONTINGUT  Antítesi  Contraposar una idea a una altra.  Literari  Ahir vas néixer, moriràs demà.  Publicitari  Vestim els peus utilitzant el cap.  Art  Man Ray.
 22. 22. PRINCIPALS FIGURES. DOBLE SENTIT I PARADOXA  En el doble sentit, una similitud aparent dissimula una diferència real  En la paradoxa, una oposició aparent cobreix una identitat real.  PARADOXA  Figura de pensament que s'aproxima a dues idees oposades i en aparença irreconciliables.
 23. 23. FIGURES DE SUPRESSIÓ  L’EL·LIPSI: Supressió de certs elements de la imatge.  ZEUGMA: Consisteix en manifestar una sola vegada i deixar sobreenteses les altres vegades, una expressió, una imatge, un element.
 24. 24. FIGURES DE SUBSTITUCIÓ  SINÈCDOQUE: Substitució d'un element més ampli per un altre més restringit.  HIPÈRBOLE.  METONÍMIA: Substitució d'un terme propi per un altre que es troba amb ell en una relació física.
 25. 25. FIGURES DE SUBSTITUCIÓ  AL·LEGORIA: Metàfora continuada.  PERSONIFICACIÓ O PROSOPOPEIA: Donar vida humana a objectes no humans.  IRONIA: Proposar una idea perquè s'entengui la seva contrària.
 26. 26. FIGURES D'INTERCANVI - INVERSIÓ  ANACOLUT: Realització d'una imatge impossible.  PRÉSTEC: Utilitzar elements d'un altre codi ja conegut, sigui aquest artístic, publicitari o d'un altre llenguatge.  HIPÈRBATON: Figura que altera l'ordre gramatical dels elements del discurs.

×