Ceasul lui Dumnezeu din Orion
Un studiu al Bibliei și al
Spiritului Profetic, cu un mesaj
extraordinar din partea lui
Dumn...
Vocea lui Dumnezeu vine din Orion 1/2
Spiritul Profetic consemnează următoarele
într-o viziune:
Pe 16 Decembrie 1848 Domnu...
Vocea lui Dumnezeu vine din Orion 2/2
Nori întunecoși și grei se ridicară și se loviră
unii de alții. Atmosfera se despică...
Când vine vocea lui Dumnezeu?
PRIMA VIZIUNE a lui Ellen White răspunde la această
întrebare. Să citim frază cu frază…
În t...
Când vine vocea lui Dumnezeu?
Sfaturi și indicații pentru lunga călătorie:
Această lumină strălucea de-a lungul cărării și...
Când vine vocea lui Dumnezeu?
Și acum un anunț surprinzător:
Curând auzirăm vocea lui Dumnezeu
asemănătoare multor ape, ca...
Când vine vocea lui Dumnezeu?
Apoi sigilarea prin Duhul Sfânt ajunge la finalul ei:
Cei 144000 erau toți sigilați și perfe...
Când vine vocea lui Dumnezeu?
Noi știm acum deci în ce moment în timp avem să
auzim vocea lui Dumnezeu:
Când Dumnezeu anun...
O contradicție?
Prima viziune a lui Ellen White ar sta atunci în contradicție cu
cea de-a doua viziune a ei, în care vocea...
Soluția dilemei
Așa cum cele patru Evanghelii par să se
contrazică una pe cealaltă când descriu trei
inscripții diferite l...
Un principiu profetic
Același principiu poate fi găsit în cartea lui Daniel.
Mai întâi profetul primește o viziune scurtă ...
Ploaia Târzie conține o solie specială
Ploaia Târzie este deci cuplată cu un mesaj al lui
Dumnezeu, care anunță ziua și ce...
Ce este vocea lui Dumnezeu?
Putem găsi cel puțin 86 de locuri în scrierile lui Ellen White,
în care ni se spune că vocea l...
Ce este vocea lui Dumnezeu?
Însă la început am citit că Ellen White spune, că vocea lui Dumnezeu
vine din Orion și face ac...
Marea întrebare:
Unde găsim în Biblie, că Orionul este
reședința lui Dumnezeu, și că are vreo
relație cu revenirea lui Isu...
Un sfat ignorat
Capitolul cinci al Apocalipsei trebuie studiat cu
multă atenție. El este de mare importanță pentru
aceia c...
Un sfat ignorat
Esta vorba deci de capitolul 5 din Apocalipsa și de
o mare înșelare, care va veni asupra acelora care
nu î...
Un sfat ignorat
Este posibil să nu fi studiat aceste simboluri, așa
cum ar trebui? Care sunt ele?
1. Ne aflăm în Sala Tron...
Un sfat ignorat
Vom vedea acum că toate aceste simboluri au o
însemnătate profetică și ne conduc, în conexiune cu Orionul,...
O altă avertizare
Lui Ioan i-au fost prezentate scene de interes
adânc și emoționant din experiența bisericii. El
văzu sit...
Interpretarea viziunii Sălii Tronului
Să facem acum o călătorie mentală către Orion. De acolo
vine vocea lui Dumnezeu. Și ...
În Biblie găsim o descriere detaliată a Tronului lui Dumnezeu:
Chivotul Legământului
Aici se descoperea Dumnezeu lui Moise...
Câte Persoane vedem la tronul lui Dumnezeu?
2 Îngeri + Dumnezeu Însuși = 3 Persoane
Cine sunt acești Îngeri?
Înger nu înseamna decât “Sol“ sau „Trimis”. Isus
Însuși este numit “Solul legământului”, deoarece...
Sfatul Divin constă din trei Persoane
Isus + Dumnezeu Tatăl + Spiritul Sfânt = 3 Persoane
Cele trei stele ale centurii reprezintă cifra TREI și sunt localizate
exact în mijlocul constelației Orion.
Numaidecât am ...
Cele două stele ale umerilor și cele două stele ale picioarelor din
Orion reprezintă cifra PATRU și sunt aranjate în jurul...
Cifrele TREI și PATRU reprezintă împreună 3+4 = 7
care este numărul lui Isus.
Sfatul Divin (3) a luat măsuri, ca Isus să f...
Marea de cristal se află exact în josul Tronului, așa
cum este descris în Apocalipsa.
În fața scaunului de domnie mai este...
În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea
cristalului. Apoc 4,6
Nebuloasa Orion este transpa...
Însă unde găsim cele 24 de tronuri
ale celor 24 de bătrâni?
Împrejurul scaunului de domnie stăteau douăzeci și patru de sc...
În zadar vom căuta în jurul Orionului un aranjament
special de 24 de stele, însă Ezechiel ne oferă
câteva indicii:
M-am ui...
Ezechiel a văzut Tronul lui
Dumnezeu
Aceste patru făpturi vii corespund celor patru
făpturi vii, pe care le-am identificat...
Ezechiel a văzut un ceas
Un ceas arată cele 24 de ore ale
unei zile.
Și cei 24 de bătrâni ar putea să reprezinte
cele 24 de ore ale unei Zile Cereș...
Dar există în Cer o “Zi” specială?
Da, Marea Zi a Ispășirii care a început la
22 Octombrie 1844!
Mă uitam la aceste lucrur...
O considerație preliminară…
Dacă cei 24 de bătrâni reprezintă cele 24 de ore ale unei Zile Cerești,
atunci ei stau pentru ...
O altă considerație preliminară
Ceasul constă din 7 stele, iar cei 24 de bătrâni sunt orele
Zilei Cerești. O zi întreagă a...
Poziționarea celor 24 de tronuri
Cu un compas se poate foarte ușor
trasa un cerc cu 24 de puncte așezate
la distanțe egale...
Unde este centrul Ceasului lui Dumnezeu?
…cei douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul de
do...
Hristos, Mielul, este centrul adorării celor
24 de bătrâni, și cu aceasta și al ceasului.
Dar care dintre cele trei stele ...
Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește
pentru noi! Rom ...
Care Înger (trimis) se află la dreapta lui Dumnezeu?
Deci din perspectiva noastră, pe partea stângă!!!
Steaua lui Isus este
deci steaua din
stânga a centurii.
Cei 24 de bătrâni cu steaua lui Isus
în centru
Cele patru arătătoare ale lui Dumnezeu
Acum se pot trasa patru
arătătoare, în forma arătată
aici, pornind din centrul
ceas...
Cele 4 arătătoare ale lui Dumnezeu
Cele patru făpturi vii din Ezechiel au
câte patru aripi:
Tot în mijloc se mai vedeau pa...
Cele 4 arătătoare ale lui Dumnezeu
Cele patru făpturi vii din Ezechiel sunt
Heruvimi, așa cum se poate citi aici:
După ace...
Cele 4 arătătoare ale lui Dumnezeu
Ellen White ne spune privitor la acestea:
Observați umilința serafimilor în fața Lui. C...
Cele 4 arătătoare ale lui Dumnezeu
În final devine clar,
de ce arătătoarele
sunt desemnate ca
“făpturi vii”: pentru
că ele...
Cele 4 arătătoare ale lui Dumnezeu sunt
vocea lui Dumnezeu din Orion
Mai există un verset foarte important:
Când umblau, a...
Ceasul lui Dumnezeu…însă cum se fixează și se citește?
Orice ceas, pentru a putea fi citit corect,
trebuie mai întâi fixat...
Cum se poate fixa și citi Ceasul lui Dumnezeu?
Numai un popor poate să citească Ceasul lui
Dumnezeu…
Poporul care are răsp...
Întrebarea 1
Când a început Ziua de Ispășire din Cer?
Răspuns: Pe 22 Octombrie 1844
Eveniment: Ziua Marii Dezamăgiri
Care ...
Întrebarea 2
Când a început să călăreasca Călărețul pe
calul alb?
Răspuns: In anul 1846.
Eveniment: Ellen G. White împreun...
Întrebarea 3
Se poate măcar una dintre cele 4 făpturi vii să fie
adusă în relație cu una dintre cele 4 stele
arătătoare?
R...
Întrebarea 4
Care este durata unei Zile Cerești exprimată în
timp pământesc?
Pentru ca să găsim răspunsul la această între...
O avertizare încă neînțeleasă
Să facem o incursiune în cartea lui Daniel, care
este „Cartea Judecății“, deoarece numele Da...
1846
O avertizare încă neînțeleasă
Mulți studiază liniile de timp din Daniel 12, și înțeleg
foarte bine ce se va întâmpla ...
O întrebare pe care o avem toți
… Cât va mai fi până la
sfârșitul acestor minuni?
Dan 12,6
Ellen White despre aceeași într...
Un răspuns greu de înțeles
Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in,
care stătea deasupra apelor râului; el și-a ...
Un răspuns trecut cu vederea
Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in,
care stătea deasupra apelor râului; el și-...
Un text biblic încă nedescifrat
Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi
oameni stăteau în picioare, unul dincoace de...
„Imaginea“ văzută de Daniel
Elementele din imagine
Isus Hristos deasupra râuluiUn râu care separă pe cei doi bărbați necunoscuți
Un bărbat necunoscut
...
“Matematica” lui Dumnezeu 1/3
Există două numere cu totul importante, pe care Dumnezeu le folosește mereu și
mereu în Bibl...
“Matematica” lui Dumnezeu 2/3
Dumnezeu a ales aceste
numere, deoarece ele
sunt la rândul lor
compuse din alte două
numere ...
“Matematica” lui Dumnezeu 3/3
Astfel ȘAPTE are următoarea semnificație:
Sfatul Divin (3) a luat măsuri ca Isus să moară pe...
Cele două jurăminte
Un bărbat necunoscut
Un al doilea bărbat
necunoscut
Mâna stângă și mâna dreaptă a lui Isus, ridicate p...
Elementele imaginii
Isus Hristos deasupra râuluiUn râu care separă pe cei doi bărbați necunoscuți
Râul care separă pe cei ...
Două Părți ale Legământului,
două Jurăminte
Înțelegem deci acum, că
faptul că Isus a făcut
Legământul cel Nou cu două
părț...
O operație matematică ascunsă
Însă în ce relație matematică
stă Isus, reprezentat prin cifra
ȘAPTE, cu numărul semințiilor...
Mult căutatul răspuns
Răspunsul la întrebarea
lui Daniel, “cât va dura
sfârșitul, respectiv prima
parte a lui?", este:
(12...
Înapoi la întrebarea 4
Care este durata Zilei Cerești în timp
terestru?
Răspuns: Conform studiului anterior din Daniel 12,...
Întrebarea 5
Câți ani pământești corespund unei singure
Ore Cerești?
Răspuns: Este foarte ușor să aflăm acum răspunsul,
de...
1844
1846
Acum putem să fixăm Ceasul lui Dumnezeu
1. Distanțele dintre "bătrâni" măsoară exact
7 ani. Aceasta corespunde, ...
An sabatic 1847
Ceasul lui Dumnezeu după fixare
S-ar fi putut citi Ceasul și fără ajustare,
cu același rezultat, însă este...
Datele primelor patru sigilii
Articolele din seria “Istoria
se repetă” tratează mai
amănunțit faptul biblic, că
cele șase ...
1846: Primul sigiliu
După veacuri de întunecare a evangheliei,
adoptarea adevărului despre Sabat a
restabilit (așa cum vom...
1846 – 1914: Efes
Efesul este în general înțeles ca biserica „de
dorit“, așa cum sugerează și numele. Această
fază de pion...
Trei sigilii ale încercărilor
În vreme ce pentru toți Adventiștii de Ziua a
Șaptea, de orice nuanță, anii 1844 și 1846 au
...
1914: Sigiliul al doilea
Când a rupt Mielul a doua pecete, am auzit
pe a doua făptură vie zicând: Vino și vezi!
Și s-a ară...
Separarea
Datorită acestor conflicte s-a ajuns la divizare
în biserică. Cei care, în ciuda amenințării cu
închisoarea sau ...
1914 – 1936: Smirna
Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: Iată ce zice
Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, Cel ce a murit și a...
Persecuțiile din timpul Războaielor Mondiale
După ce prima biserică a Apocalipsei, “Efes”,
își pierduse “dragostea dintâi”...
1936: Sigiliul al treilea
Când a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe a
treia făptură vie zicând: Vino şi vezi! M-am u...
1936 – 1986: Pergam
Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: Iată ce zice Cel ce are sabia
ascuţită cu două tăişuri: Ştiu u...
Smirna din nou neclintită
Însă exista încă o Smirna, în acest timp numită
“Antipa, martorul meu credincios”, Biserica AZȘ
...
Antipa moare în Pergam
Din nefericire, profeția lui “Antipa, martorul meu
credincios” despre AZȘ Mișcarea de Reformă nu s-...
Acest mesaj este pentru toți creștinii
De aceea, în acest punct aș dori să subliniez,
că sunt ferm convins de faptul că Is...
1986: Sigiliul al patrulea
Când a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra
zicând: Vino și vezi! M-am...
1986 - ????: Tiatira
În etapa ei de Pergam deja coruptă prin
acceptarea unor învățături greșite, precum
părerea că în timp...
Rămășița din Tiatira
Însă din nou Dumnezeu arată că mai există
încă – în biserica AZȘ și nu numai în ea -
câțiva, care se ...
Istoria merge înainte
Oricât de incredibil ar apărea în ochii
comunităților adventiste reformiste și a multor
altor grupăr...
Ce vine după aceasta?
Acum, că știm ce este Ceasul lui
Dumnezeu și ce ne arată el, se
conturează noi întrebări:
1. Unde su...
Răspunzând la întrebările
ridicate:
1. Întrebare:
Unde sunt ultimele trei sigilii în
Ceas?
Să studiem mai întâi Judecata
c...
Judecata celor vii
Până aici am studiat numai perioada de timp până în anul
2012. Perioada din toamna anului 1844 și toamn...
Primăvara 2012 – Toamna 2015
Dacă lăsăm Ceasul să meargă peste 2012,
următorul an la care ajungem în Orion este la
aceeași...
Judecata celor Vii este sigiliul al 7-lea
Următorul verset biblic despre sigiliul al șaptelea ne
spune și durata acestuia:...
Unde este de găsit Sigiliul al șaselea?
Să citim mai întâi textul biblic:
Când a rupt Mielul pecetea a șasea, m-am uitat, ...
Marele Cutremur de Pământ
Primul semn al sigiliului al șaselea este marele
cutremur. Vă amintiți de un cutremur mare care ...
Soarele s-a făcut negru
Al doilea semn al celui de al 6-lea Sigiliu este întunecarea
soarelui. În sigiliul al 6-lea clasic...
Luna s-a făcut ca sângele
Internetul, YouTube și site-uri din rețele sociale sunt
pline de articole și videoclipuri despre...
Stelele au căzut din cer pe pământ
Acesta este primul
eveniment care nu a fost
încă împlinit în sigiliul al
șaselea repeta...
Sigiliile 6 și 7 se suprapun
După cum se poate vedea clar din datele
semnelor deja împlinite ale Sigiliului al șaselea
și ...
Unde este sigiliul al cincilea?
Să citim mai întâi versetele despre sigiliul al
cincilea în Biblie:
Când a rupt Mielul pec...
Căutarea după Sigiliul al cincilea
Când a fost deschis sigiliul al cincilea, Ioan Vizionarul a văzut în
viziune societatea...
Repere ale sigiliului al cincilea
Prima parte a răspunsului ne arată un reper important
în acest sigiliu al cincilea:
Fiec...
Sigiliul al cincilea este o solie de timp
Sigiliul al cincilea a început cu o întrebare de timp pe
parcursul timpului de J...
Răspunsul la întrebarea sufletelor
Avem un Dumnezeu minunat care nu ne lasă
niciodată singuri și are întotdeauna un răspun...
Sigiliul al cincilea este Solia Orionului
Aceste două date viitoare sunt răspunsul perfect la
întrebarea formată din două ...
Sigiliul al cincilea se suprapune cu al 6-lea și al 7-lea
Toamna 2015
Ultimul martir a
murit
Primăvara 2012
Judecata celor...
Timpul Plăgilor
Ultimele trei sigilii sfârșesc împreună în ziua în care Isus va
lăsa să-I cadă cădelnița mijlocirii și va ...
Cât timp vor dura plăgile?
Așa cum am aflat deja din textul biblic al sigiliului al 6-lea,
totul se va termina cu ziua cea...
Răspunzând la întrebările
ridicate:
2. Întrebare:
Unde sunt ultimele trei
biserici și ce însemnătate
au ele?
Ce au crezut pionierii?
Trei Biserici mai rămân la începutul sigiliului al
cincilea: Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Vom
...
Filadelfia va rezista
Textul biblic prezintă numai două Biserici care
sunt fără pată. Una era Smirna care fusese
distrusă ...
Filadelfia sunt cei 144000
Singurii care Îl vor vedea pe Isus, fără ca să fi gustat
moartea, sunt cei 144000. Deci trebuie...
Sardes cea moartă
Sardes este o Biserică, căreia “îi merge numele că trăiește,
însă este moartă”. Isus declară despre majo...
Laodiceea și mândria spirituală
Laodiceea nu este deci, așa cum cred mulți adventiști
reformiști și diverse grupări, numai...
Laodiceea și spiritul de critică
Aceștia sunt cei care știu pe de rost multe citate, și îi condamnă pe
frații lor care înc...
Nici o speranță pentru Sardes și Laodiceea
„Signs of the Times“, 17 Ianuarie 1901, p. 7 și 8:
„Ultimele trei Biserici repr...
Răspunzând la întrebările
ridicate:
3. Întrebare:
Mai există și alte
“arătătoare” în Ceas?
Orionul constă din 7 stele, dintre care până acum
am folosit doar 5, pentru citirea Ceasului și a anilor
corespunzători.
C...
Liniile Tronului ne descoperă alți doi ani, pe care Isus
în manieră specială îi reliefează: 1949 și 1950.
Ce s-a petrecut ...
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)

9,505 views

Published on

Un studiu al Bibliei și al Spiritului Profetic, cu un mesaj extraordinar din partea lui Dumnezeu pentru poporul Său.

Published in: Spiritual
 • numeri 7:89
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • exod 25:19,22
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • @Christian Victor: Ce te vei face tu, frate dragă, DACĂ totul se va împlini și tu vei fi azvârlit solia Martorului Credincios?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ma intreb daca in cazul neimplinirii profetiilor astfel interpretate de voi, fixarea unor date ar avantaja credibilitatea descoperirilor voastre, sau veti recurge, in urma ”amanarii”, ca si Turnul de Veghere, la altfel de interpretari care sa va scoata din esec? In 2016 ce veti mai avea de spus? Ca Domnul intarzie datorita unor tergiversari speciale??
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Stimate Andrei Dumitru, noutatile impartasite de tine nu sunt, din fericire, noutati pentru noi: pe site-ul www.lastcountdown.org poti citi in engleza sau ajutat de Google-Traducator chiar mai multe amanunte, temele in discutie sunt tratate in extenso in diferite articole, care asteapta doar sa fie traduse si in romana. Se ofera cineva sa ne ajute la traducerea lor?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ceasul lui Dumnezeu din Orion (Versiunea 4.0.3)

 1. 1. Ceasul lui Dumnezeu din Orion Un studiu al Bibliei și al Spiritului Profetic, cu un mesaj extraordinar din partea lui Dumnezeu pentru poporul Său. Curând auzirăm vocea lui Dumnezeu asemănătoare multor ape, care ne făcu cunoscut ziua și ceasul revenirii lui Isus. Sfinții în viață, 144000 la număr, recunoscură și înțeleseră vocea, în timp ce nelegiuiții crezură că era tunet și un cutremur de pământ. (EW 14.1) Versiunea 4.0.3
 2. 2. Vocea lui Dumnezeu vine din Orion 1/2 Spiritul Profetic consemnează următoarele într-o viziune: Pe 16 Decembrie 1848 Domnul mi-a dat o viziune despre clătinarea puterilor cerului. Văzui că atunci când Domnul spune „ceruri“, dând semnele menționate de Matei, Marcu și Luca, El înțelege ceruri, și când spune „pământ“, el înțelege pământ. Puterile cerurilor sunt soarele, luna și stelele. Ele stăpânesc în ceruri. Puterile pământului sunt cele care stăpânesc pe pământ. Puterile cerurilor vor fi clătinate de vocea lui Dumnezeu. Atunci soarele, luna și stelele vor fi mișcate din locurile lor. Ele nu vor dispărea, însă vor fi scuturate de vocea lui Dumnezeu. (EW 41.1)
 3. 3. Vocea lui Dumnezeu vine din Orion 2/2 Nori întunecoși și grei se ridicară și se loviră unii de alții. Atmosfera se despică și se strânse ca un sul; atunci puturăm să privim prin spațiul deschis în Orion, de unde venea vocea lui Dumnezeu. Cetatea Sfântă va coborâ prin acest spațiu deschis. Văzui că puterile pământului sunt chiar acum clătinate și că evenimentele se desfășoară în ordinea lor. Război și strigăte de război, sabie, foamete și pestilență au să scuture mai întâi puterile pământului, apoi vocea lui Dumnezei va zgudui soarele, luna și stelele și deasemenea acest pământ. Văzui că clătinarea puterilor Europei nu reprezintă, așa cum învățau unii, clătinarea puterilor cerului, ci clătinarea națiunilor înfuriate. (EW 41.2)
 4. 4. Când vine vocea lui Dumnezeu? PRIMA VIZIUNE a lui Ellen White răspunde la această întrebare. Să citim frază cu frază… În timp ce mă rugam la altarul familial, Duhul Sfânt veni asupra mea și eu păream a fi ridicată mai sus și tot mai sus, cu mult deasupra acestei lumi întunecate. M-am întors să privesc poporul advent în lume, dar nu l-am găsit, când o voce îmi zise: „Privește din nou, însă privește puțin mai sus“. La aceasta am ridicat ochii și văzui o cărare dreaptă și îngustă, aruncată sus, deasupra lumii. Pe această cărare călătorea poporul advent către cetatea care se afla la celălalt capăt al cărării. Aveau o lumină strălucitoare aflată în spatele lor la începutul cărării, despre care un înger îmi spuse că era strigătul de la miezul nopții. (EW 14.1) „Strigătul de la miezul nopții” a fost Mișcarea Millerită, iar călătoria a început în 1844, după Marea Dezamăgire.
 5. 5. Când vine vocea lui Dumnezeu? Sfaturi și indicații pentru lunga călătorie: Această lumină strălucea de-a lungul cărării și dădea lumină pentru picioarele lor, așa încât să nu se poticnească. Dacă țineau ochii ațintiți la Isus, care se afla chiar înaintea lor, conducându-i spre cetate, ei erau în siguranță. Însă curând unii au devenit obosiți, și au spus că cetatea era prea departe iar ei se așteptaseră să fi intrat de mult în ea. Atunci Isus îi încurajă ridicând brațul său drept glorios și din brațul său veni o lumină (reforma sănătății dată Bisericii AZȘ) care se revărsă asupra cetei adventiștilor, și ei strigară „Aleluia!“. (EW 14.1) Alții tăgăduiră repede lumina din spatele lor, și ziseră că nu Dumnezeu fusese acela care îi condusese așa de departe. Lumina din spatele lor se stinse, lăsând picioarele lor intr-un întuneric dens, iar ei se poticniră și pierdură din vedere marcajul și pe Isus, și căzură de pe cărare în lumea întunecată și rea de sub ei. (EW 14.1)
 6. 6. Când vine vocea lui Dumnezeu? Și acum un anunț surprinzător: Curând auzirăm vocea lui Dumnezeu asemănătoare multor ape, care ne făcu cunoscut ziua și ceasul venirii lui Isus. Sfinții în viață, 144000 la număr, recunoscură și înțeleseră vocea, în timp ce nelegiuiții credeau că era tunet și un cutremur de pământ. (EW 14.1) Când Dumnezeu anunță timpul, turnă peste noi Spiritul Sfânt și fețele noastre începură să strălucească de slava lui Dumnezeu, ca și fața lui Moise atunci când se coborâ de pe muntele Sinai. (EW 14.1) Cu această voce care a anunțat timpul, a început să cadă Ploaia Târzie și Spiritul Sfânt a pornit procesul de sigilare.
 7. 7. Când vine vocea lui Dumnezeu? Apoi sigilarea prin Duhul Sfânt ajunge la finalul ei: Cei 144000 erau toți sigilați și perfect uniți. Pe frunțile lor stătea scris Dumnezeu, Noul Ierusalim și o stea strălucitoare conținând noul nume al lui Isus. (EW 15.1) Și abia acum cei răi încep să ne persecute, încă nu cu decretul de moarte ci numai cu închisoare (mica strâmtorare), iar în partea a doua a propoziției vrăjmașii sunt neajutorați (marea strâmtorare și plăgile): Starea noastră fericită și sfântă îi înfuriă pe nelegiuiți și vrură în mod violent să pună mâna pe noi și să ne arunce în închisoare, când noi ne ridicarăm mâna în numele Domnului, ei căzură neputincioși la pământ. (EW 15.1) Atunci recunoscu sinagoga Satanei că Dumnezeu ne iubea pe noi, care ne-am spălat unii altora picioarele și am salutat pe frați cu o sărutare sfânta, și ei se închinară la picioarele noastre. (EW 15.1)
 8. 8. Când vine vocea lui Dumnezeu? Noi știm acum deci în ce moment în timp avem să auzim vocea lui Dumnezeu: Când Dumnezeu anunță timpul, turnă peste noi Spiritul Sfânt și fețele noastre începură să strălucească de gloria lui Dumnezeu, ca și fața lui Moise atunci când se coborâ de pe muntele Sinai. (EW 14.1) La revărsarea Ploii Târzii, deci cu puțin înainte de încheierea judecății de cercetare care a început în 1844.
 9. 9. O contradicție? Prima viziune a lui Ellen White ar sta atunci în contradicție cu cea de-a doua viziune a ei, în care vocea lui Dumnezeu în mod evident anunță ziua și ceasul abia la sfârșitul timpului plăgilor (vrăjmașii vrură să ucidă, însă fuseseră deja neajutorați): În timpul strâmtorării noi toți fugirăm din orașe și sate, furăm însă urmăriți de către cei nelegiuiți, care intrară cu sabia în casele sfinților. Ei ridicară sabia ca să ne omoare, însă aceasta se frânse și căzu fără putere ca un pai la pământ. Noi strigarăm zi și noapte pentru eliberare și stigătul nostru a ajuns înaintea lui Dumnezeu. Soarele răsări și luna stătu pe loc. Râurile încetară să mai curgă. Nori întunecoși și grei se ridicară și se loviră unii de alții. Însă exista un loc luminat de slava liniștită, de unde veni vocea lui Dumnezeu asemenea multor ape, care zgudui cerurile si pământul. Cerul se deschidea și se închidea și era în mișcare. Munții se clătinau ca trestia în vânt, și aruncau în jur bucăți colțuroase de stânci. Marea fierbea ca o oală și arunca pietre din adâncime pe țărm. Și când Dumnezeu rosti ziua și ceasul venirii lui Isus și încheie legământul Său veșnic cu poporul său, El rostea o frază, după care făcea pauză, în timp ce cuvintele Sale se rostogoleau peste pământ. (EW 25)
 10. 10. Soluția dilemei Așa cum cele patru Evanghelii par să se contrazică una pe cealaltă când descriu trei inscripții diferite la crucea lui Isus, acestea nu sunt nici pe departe erori sau inexactități din partea evangheliștilor. Au existat într-adevăr trei inscripții diferite la cruce, în trei limbi diferite, cu mesaje oarecum diferite pentru oameni diferiți. Puteți citi aceasta în “Hristos, Lumina Lumii”. Exact la fel este și cazul acestor două viziuni ale lui Ellen White. Avem de a face cu două evenimente distincte. Dumnezeu anuță o dată ziua și ceasul la revărsarea Ploii Târzii, pentru a-Și pregăti poporul pentru Marea Strigare, și apoi, a doua oara, dupa ce lucrul va fi sfârșit, pentru ca să încheie legământul Său veșnic cu poporul Său și să confirme ceea ce fusese promis mai devreme.
 11. 11. Un principiu profetic Același principiu poate fi găsit în cartea lui Daniel. Mai întâi profetul primește o viziune scurtă și interpretarea ei, care prezintă o vedere de ansamblu a secvenței imperiilor lumii și venirea lui Isus: Statuia lui Nebucadnețar. Apoi îi este dată lui Daniel o altă viziune, care explică, folosind diferite simboluri, pe prima, însă cu mai multe detalii și mai în profunzime: imperiile lumii simbolizate prin animale, cornul cel mic etc. Este sarcina noastră să armonizăm cele doua viziuni, respectând însă ordinea inițială a evenimentelor. Nu ni se perminte să schimbăm ordinea, deoarece aceasta ne-ar duce la confundarea evenimentelor. Dacă aplicăm această regulă, atunci nu există decât o singură soluție a problemei: De fapt este vorba despre două anunțuri diferite ale zilei și ceasului, iar primul are loc la revărsarea Ploii Târzii, pe care toți o putem primi acum.
 12. 12. Ploaia Târzie conține o solie specială Ploaia Târzie este deci cuplată cu un mesaj al lui Dumnezeu, care anunță ziua și ceasul revenirii lui Isus. Și vocea care proclamă această solie vine dinspre Orion… Articolele din seria “Ziua și ceasul” răspund atacurilor contra acestor studii datorită așa-numitei “fixări de date”.
 13. 13. Ce este vocea lui Dumnezeu? Putem găsi cel puțin 86 de locuri în scrierile lui Ellen White, în care ni se spune că vocea lui Dumnezeu este … …BIBLIA ! ! ! Biblia este vocea lui Dumnezeu, vorbindu-ne tot atât de sigur, ca și când L-am auzi cu proriile noastre urechi. Cuvântul Viului Dumnezeu nu este numai scris, el este rostit. (In locurile cerești, p.134 T. A.)
 14. 14. Ce este vocea lui Dumnezeu? Însă la început am citit că Ellen White spune, că vocea lui Dumnezeu vine din Orion și face aceste anunțuri. Fiecare poate însă să înțeleagă ușor că aceasta nu poate fi o voce reală. Cu viteza sunetului, vocea lui Dumnezeu ar avea nevoie de milioane de ani ca să parcurgă distanța de la cea mai apropiata stea a Orionului, care se află la peste 400 de ani lumină depărtare. Dumnezeu utilizează alte mijloace pentru a se face auzit. Un indiciu pentru aceasta este și faptul că numai cei 144000 vor fi în stare să înțeleagă vocea. Înseamnă că este un mesaj, pe care numai aceia îl pot descifra, care dispun de cunoștințe de bază adventiste. Rezumând în mod figurativ citatele anterioare, Ellen White ne dă următorul indiciu în limbajul ei profetic: Trebuie să studiem Biblia și vom găsi texte în Biblie, care au de a face cu constelația “Orion”. Și dacă suntem în stare să descifrăm aceste texte, ceea ce va fi posibil doar la vremea Ploii Târzii, vom primi un mesaj direct de la Dumnezeu, care ne va conduce în final la Marea Strigare.
 15. 15. Marea întrebare: Unde găsim în Biblie, că Orionul este reședința lui Dumnezeu, și că are vreo relație cu revenirea lui Isus?
 16. 16. Un sfat ignorat Capitolul cinci al Apocalipsei trebuie studiat cu multă atenție. El este de mare importanță pentru aceia care vor lua parte la lucrarea lui Dumnezeu din aceste ultime zile. Există unii, care sunt înșelați. Ei nu ințeleg, ce vine asupra acestui pământ. Aceiea care au permis ca mințile lor să le fie înnourate cu privire la înțelegerea a ceea ce constituie păcatul, sunt îngrozitor de înșelați. Dacă nu vor experimenta o schimbare decisă, vor fi găsiți cu lipsuri, când Dumnezeu va pronunța judecata asupra fiilor oamenilor. Ei au călcat Legea și au rupt Legământul cel veșnic, și vor primi conform cu faptele lor. (9T 267.1)
 17. 17. Un sfat ignorat Esta vorba deci de capitolul 5 din Apocalipsa și de o mare înșelare, care va veni asupra acelora care nu înțeleg clar ce este păcatul și cum apreciază Dumnezeu păcatul. Însă unde se vorbește despre aceasta în capitolul 5 al Apocalipsei? Citiți vă rog capitolul de la început până la sfârșit! Nu este vorba în el decât de dreptul lui Hristos de a primi Cartea cu cele Șapte Peceți și de a o deschide. Însă nimic despre vreo înțelegere specială a păcatului și nici despre vreun grup de persoane care să fie înșelate. Absolut nimic despre toate acestea! Doar că găsim multe simboluri…
 18. 18. Un sfat ignorat Este posibil să nu fi studiat aceste simboluri, așa cum ar trebui? Care sunt ele? 1. Ne aflăm în Sala Tronului, care a fost deja descrisă detaliat în cap. 4, inclusiv ordinea de ședere în sala de Judecată. Ne aflăm aici în timpul de dupa 1844, timpul Judecății de cercetare. Versetele paralele se află în Daniel 7. 2. Mielul, Isus Însuși 3. Cartea cu cele șapte peceți 4. Cele șapte Spirite ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul 5. Cele patru făpturi vii 6. Cei 24 de bătrâni 7. O mare mulțime de închinători în jurul tronului
 19. 19. Un sfat ignorat Vom vedea acum că toate aceste simboluri au o însemnătate profetică și ne conduc, în conexiune cu Orionul, la înțelegerea următoarelor lucruri: 1. Cine este grupa de persoane amăgite 2. În ce constă amăgirea în sine 3. Cum apreciază Dumnezeu păcatul 4. Cine a păcătuit aici și cum 5. Care trebuie să fie “schimbarea hotărâtă”, despre care Ellen White scrie în citatul anterior Dar si cât de strâns legat este Dumnezeu cu poporul Lui, cum l-a condus, încercat, curățat și purificat prin anii lungi ai Judecății de la 1844 încoace, pentru a trece în curând cu bine prin ultima încercare.
 20. 20. O altă avertizare Lui Ioan i-au fost prezentate scene de interes adânc și emoționant din experiența bisericii. El văzu situația, pericolele, conflictele și eliberarea finală a poporului lui Dumnezeu. El a consemnat mesajele finale, care vor duce la maturarea recoltei pământului, ca snopi pentru grânarul ceresc sau ca legături pentru focul distrugător. Subiecte de o covârșitoare importanță i-au fost arătate, în mod special pentru ultima biserică, pentru ca acei care se vor întoarce de la rătăcire la adevăr să poată fi instruiți cu privire la pericolele și conflictele care le stau în față. Nimeni nu trebuie să rămână în întuneric cu privire la ceea ce va veni asupra pământului. (GC 341.4)
 21. 21. Interpretarea viziunii Sălii Tronului Să facem acum o călătorie mentală către Orion. De acolo vine vocea lui Dumnezeu. Și unde se află Dumnezeu în Apocalipsa? În Sala Tronului Său, atât Tatăl cât și Fiul. Acum să încercam mai întâi să vedem dacă se pot găsi similarități între aranjamentul stelelor din Orion și plasarea simbolurilor din viziunea Sălii Tronului din capitolele 4 și 5. În centrul viziunii se află Tronul lui Dumnezeu. Deaceea să începem cu Tronul: Numaidecât am fost răpit în Duhul. Si iată că în cer era pus un scaun de domnie, și pe scaunul acesta de domnie ședea Cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățisarea unei pietre de jasp și de sardiu; și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Apoc 4,2.3
 22. 22. În Biblie găsim o descriere detaliată a Tronului lui Dumnezeu: Chivotul Legământului Aici se descoperea Dumnezeu lui Moise și Aaron.
 23. 23. Câte Persoane vedem la tronul lui Dumnezeu? 2 Îngeri + Dumnezeu Însuși = 3 Persoane
 24. 24. Cine sunt acești Îngeri? Înger nu înseamna decât “Sol“ sau „Trimis”. Isus Însuși este numit “Solul legământului”, deoarece El a murit pentru noi, pentru ca să putem avea îndreptățirea Lui. Iar Duhul Sfânt a fost trimis ca reprezentant al lui Isus pe pământ la Rusalii, pentru a face o lucrare specială: sfințirea noastră.
 25. 25. Sfatul Divin constă din trei Persoane Isus + Dumnezeu Tatăl + Spiritul Sfânt = 3 Persoane
 26. 26. Cele trei stele ale centurii reprezintă cifra TREI și sunt localizate exact în mijlocul constelației Orion. Numaidecât am fost răpit în Duhul. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie, și pe scaunul acesta de domnie ședea Cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de jasp și de sardiu; și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Apoc 4,2.3
 27. 27. Cele două stele ale umerilor și cele două stele ale picioarelor din Orion reprezintă cifra PATRU și sunt aranjate în jurul Tronului: cele patru făpturi vii. ... În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un vițel; a treia are fața ca a unui om; și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Apoc 4,6.7
 28. 28. Cifrele TREI și PATRU reprezintă împreună 3+4 = 7 care este numărul lui Isus. Sfatul Divin (3) a luat măsuri, ca Isus să fie trimis să moară pe cruce (+) pentru omenire (4). Acesta este planul de mântuire (7) într-o formă simbolică, folosind numere. (Mai târziu va fi explicat mai detaliat.)
 29. 29. Marea de cristal se află exact în josul Tronului, așa cum este descris în Apocalipsa. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. Apoc 4,6
 30. 30. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. Apoc 4,6 Nebuloasa Orion este transparentă, ca și cristalul. În spatele ei se află alte galaxii cu miliarde de stele… Nebuloasa Orion este deschisă către noi și ne permite să privim printr-o hală imensă... „spațiul deschis“, despre care vorbea Ellen White.
 31. 31. Însă unde găsim cele 24 de tronuri ale celor 24 de bătrâni? Împrejurul scaunului de domnie stăteau douăzeci și patru de scaune de domnie; și pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci și patru de batrâni, îmbrăcați în haine albe; și pe capete aveau cununi de aur. Apoc 4,4
 32. 32. În zadar vom căuta în jurul Orionului un aranjament special de 24 de stele, însă Ezechiel ne oferă câteva indicii: M-am uitat și iată că a venit de la miazănoapte un vânt năprasnic, un nor gros și un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieșea din mijlocul focului. Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii a căror înfățișare avea o asemănare omeneasca. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Ezechiel 1,4-6 Cât despre chipul fețelor lor era așa: înainte, toate aveau o față de om; la dreapta lor, toate patru aveau câte o față de leu; la stânga lor, toate patru aveau câte o față de bou; iar înapoi, toate patru aveau câte o față de vultur. Ezechiel 1,10 Mă uitam la aceste făpturi vii și iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare din cele patru fețe ale lor. Înfățișarea acestor roți și materialul din care erau făcute păreau de crisolit, și toate patru aveau aceeași întocmire. Înfățișarea și alcătuirea lor erau de așa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roți. Ezechiel 1,15.16 Când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile pe lângă ele; și când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau și roțile. Unde le mâna duhul să meargă, acolo mergeau, încotro voia duhul; și împreuna cu ele se ridicau și roțile, căci duhul făpturilor vii era în roți. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile; când se opreau ele, se opreau și roțile; când se ridicau de pe pământ, se ridicau și roțile; căci duhul făpturilor vii era în roți. Ezechiel 1,19-21 Când umblau, am auzit vâjâitul aripilor lor ca vâjâitul unor ape mari și ca glasul Celui Atotputernic. Când mergeau, era un vuiet gălăgios ca al unei oștiri; iar când se opreau, își lăsau aripile în jos. Și venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins peste capetele lor; iar când se opreau, îsi lăsau aripile în jos. Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care ședea pe el. Ezechiel 1,24-26 Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care-l înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am vazut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul Unuia care vorbea. Ezechiel 1,28
 33. 33. Ezechiel a văzut Tronul lui Dumnezeu Aceste patru făpturi vii corespund celor patru făpturi vii, pe care le-am identificat deja în Orion. Și Ezechiel ne spune că acestea reprezintă un sistem de roți. O roată în interiorul alteia: deci roți dințate. Unii cred că aici ar fi descrisă o navă spațială... Există însă și o cu totul altă explicație, mult mai rezonabilă, pentru ceea ce Ezechiel pare să fi văzut…
 34. 34. Ezechiel a văzut un ceas
 35. 35. Un ceas arată cele 24 de ore ale unei zile. Și cei 24 de bătrâni ar putea să reprezinte cele 24 de ore ale unei Zile Cerești.
 36. 36. Dar există în Cer o “Zi” specială? Da, Marea Zi a Ispășirii care a început la 22 Octombrie 1844! Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un Îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, și părul capului Lui era ca niște lână curată; scaunul Lui de domnie era ca niște flăcări de foc, și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Dan 7,9.10
 37. 37. O considerație preliminară… Dacă cei 24 de bătrâni reprezintă cele 24 de ore ale unei Zile Cerești, atunci ei stau pentru cifrele de pe cadran. Centrul ceasului ar fi Tronul, și ar exista patru arătătoare semnificative, liniile care pornesc de la centru și trec prin stelele umerilor și picioarelor din Orion, care stau pentru cele patru făpturi vii. Acestea ar marca deci patru “ore” speciale ale Zilei Cerești, pe care Dumnezeu vrea să ni le arate.
 38. 38. O altă considerație preliminară Ceasul constă din 7 stele, iar cei 24 de bătrâni sunt orele Zilei Cerești. O zi întreagă ar putea atunci să fie exprimată printr-un calcul de forma următoare: 7 × 24 = 168 deoarece la fiecare oră întreagă, limba (7) ar arăta spre un bătrân (24).
 39. 39. Poziționarea celor 24 de tronuri Cu un compas se poate foarte ușor trasa un cerc cu 24 de puncte așezate la distanțe egale: locurile celor 24 de tronuri. Mai este nevoie doar de o fotografie mare a Orionului și deja se poate începe. Numai că marea întrebare este acum, unde se află centrul celor 24 de tronuri. Centrul ceasului, care să fie localizat la distanță egala de fiecare tron al unui bătrân, ar trebui deci să fie centrul închinării celor 24 de bătrâni, care reprezintă cele 24 de ore ale ceasului, și anume așa cum este descris în capitolele 4 și 5 din Apocalipsa. Prin aceasta cei 24 de bătrâni înșiși ne arată centrul. Să citim…
 40. 40. Unde este centrul Ceasului lui Dumnezeu? …cei douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființa și au fost făcute! Apoc 4,10.11 Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ! M-am uitat, și, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda! Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: A Celui ce șade pe scaunul de domnie și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor! Și cele patru făpturi vii ziceau: Amin! Și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor! Apoc 5,8-14
 41. 41. Hristos, Mielul, este centrul adorării celor 24 de bătrâni, și cu aceasta și al ceasului. Dar care dintre cele trei stele ale centurii Îl reprezintă pe Isus?
 42. 42. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi! Rom 8,34 … care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălțat la cer și Și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. 1 Petr 3,22 Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Evrei12,2 Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, și a zis: Iată, văd cerurile deschise, și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Fapte 7,55.56 Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Col 3,1 De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Luca 22,69 Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Marcu 16,19
 43. 43. Care Înger (trimis) se află la dreapta lui Dumnezeu? Deci din perspectiva noastră, pe partea stângă!!!
 44. 44. Steaua lui Isus este deci steaua din stânga a centurii.
 45. 45. Cei 24 de bătrâni cu steaua lui Isus în centru
 46. 46. Cele patru arătătoare ale lui Dumnezeu Acum se pot trasa patru arătătoare, în forma arătată aici, pornind din centrul ceasului și trecând prin stelele umerilor și picioarelor. Însă există vreun indiciu în Biblie, care să ne permită cu adevărat să facem aceasta? Răspunsul la această întrebare este în același timp și explicația unei aparente contradicții între viziunea lui Ezechiel și viziunea Sălii Tronului din Apocalipsa.
 47. 47. Cele 4 arătătoare ale lui Dumnezeu Cele patru făpturi vii din Ezechiel au câte patru aripi: Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii a căror înfățișare avea o asemănare omenească. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Ezechiel 1,5.6 ... în timp ce cele patru făpturi vii din Apocalipsa au șase aripi: Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine! Apoc 4,8
 48. 48. Cele 4 arătătoare ale lui Dumnezeu Cele patru făpturi vii din Ezechiel sunt Heruvimi, așa cum se poate citi aici: După aceea, heruvimii și-au întins aripile, însoțiți de roți, și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Ezechiel 11:22 Cele patru făpturi vii din Apocalipsa sunt Serafimi, după cum ne spune Isaia: În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele, și cu două zburau. Is 6:1,2
 49. 49. Cele 4 arătătoare ale lui Dumnezeu Ellen White ne spune privitor la acestea: Observați umilința serafimilor în fața Lui. Cu aripile lor ei își acopereau fețele și picioarele. Ei se aflau în prezența lui Isus. Ei priveau Gloria lui Dumnezeu – pe Împărat în frumusețea Sa – și se acopereau pe ei înșiși. (RH, February 18, 1896 par. 2) Însă cu doua aripi ei zburau, ceea ce înseamnă că ei își întindeau două din cele șase aripi! Bineînțeles, acesta este iarăși un simbol… Un simbol pentru o funcție specială, pe care o exercită numai în Apocalipsa. Două aripi întinse (în zbor) formează o linie. O aripă arată către Isus în centrul ceasului, iar cealaltă către “ora” corespunzătoare de pe cadran.
 50. 50. Cele 4 arătătoare ale lui Dumnezeu În final devine clar, de ce arătătoarele sunt desemnate ca “făpturi vii”: pentru că ele sunt partea din ceasul lui Dumnezeu, care se mișcă (trăiește).
 51. 51. Cele 4 arătătoare ale lui Dumnezeu sunt vocea lui Dumnezeu din Orion Mai există un verset foarte important: Când umblau, am auzit vâjâitul aripilor lor ca vâjâitul unor ape mari și ca glasul Celui Atotputernic. Când mergeau, era un vuiet gălăgios ca al unei oștiri; iar când se opreau, își lăsau aripile în jos. Ezechiel 1,24 Să-l comparăm cu ceea ce Ellen White a văzut în prima ei viziune: Curând auzirăm vocea lui Dumnezeu asemănătoare multor ape, care ne făcu cunoscut ziua și ceasul revenirii lui Isus. Este deci foarte important ceea ce serafimii ne vor transmite din partea lui Dumnezeu, și are de a face de asemenea cu revenirea lui Isus.
 52. 52. Ceasul lui Dumnezeu…însă cum se fixează și se citește? Orice ceas, pentru a putea fi citit corect, trebuie mai întâi fixat, folosind un timp de referință. În mod obișnuit avem de fixat două arătătoare, orarul și minutarul. În Ceasul lui Dumnezeu însă nu avem de fixat decât un arătător, adică de identificat “ora” către care acesta arată. Apoi celelalte trei arătătoare vor indica trei “ore” pentru noi încă necunoscute, care însă pentru Dumnezeu au o însemnătate atât de mare, încât El le-a consemnat în ceruri. Pentru a putea citi cifrele, trebuie de asemenea să știm care sunt intervalele dintre ore, respectiv dintre bătrâni. Trebuie deci să învățăm mai întâi să citim ceasul. Toate acestea le vom studia în următoarea secvență.
 53. 53. Cum se poate fixa și citi Ceasul lui Dumnezeu? Numai un popor poate să citească Ceasul lui Dumnezeu… Poporul care are răspunsurile la următoarele 5 întrebări: 1. Când a început Ziua Ispășirii în Ceruri? 2. Când a pornit să călăreasca Călărețul pe calul alb? 3. Se poate măcar una dintre cele 4 făpturi vii să fie adusă în relație cu una dintre cele 4 stele arătătoare? 4. Care este durata unei Zile Cerești, exprimată în timp pământesc? 5. Câți ani pământești corespund unei Ore Cerești?
 54. 54. Întrebarea 1 Când a început Ziua de Ispășire din Cer? Răspuns: Pe 22 Octombrie 1844 Eveniment: Ziua Marii Dezamăgiri Care popor cunoaște acest răspuns? Adventiștii de Ziua a Șaptea, de orice nuanță.
 55. 55. Întrebarea 2 Când a început să călăreasca Călărețul pe calul alb? Răspuns: In anul 1846. Eveniment: Ellen G. White împreuna cu soțul ei James White au acceptat adevărul despre Sabat în acest an, și prin aceasta Evanghelia a devenit mai întâi din nou curată. Evanghelia pură este simbolizată prin “calul cel alb”. Numai proclamarea completă a tuturor celor 10 porunci originale ale lui Dumnezeu înseamnă o “Evanghelie curată”. Care popor cunoaște acest răspuns? Adventiștii de Ziua a Șaptea, de orice nuanță.
 56. 56. Întrebarea 3 Se poate măcar una dintre cele 4 făpturi vii să fie adusă în relație cu una dintre cele 4 stele arătătoare? Răspuns: Chiar și numai folosind ochiul liber sau un binocular, se poate vedea că una din stelele arătătoare este colorată roșietic. Ca urmare aceasta trebuie să fie steaua care reprezintă pe cea de-a doua făptură vie, care anunță pecetea a doua, respectiv calul roșu. Presupunând că Ceasul lui Dumnezeu funcționează asemănător ceasurilor noastre obișnuite, suntem acum în stare să asociem toate celelalte arătătoare cu făpturile vii și pecețile corespunzătoare. De aceea arătătorul din stânga jos, care intersectează steaua care reprezintă calul alb, arată spre anul 1846.. Cine cunoaște răspunsul? Numai cei care citesc și înțeleg acest mesaj. Calul roșu Calul alb
 57. 57. Întrebarea 4 Care este durata unei Zile Cerești exprimată în timp pământesc? Pentru ca să găsim răspunsul la această întrebare, avem nevoie să înțelegem că Daniel și Apocalipsa trebuiesc studiate împreună, așa cum a accentuat de multe ori EGW: Când cărțile Daniel și Apocalipsa vor fi înțelese mai bine, credincioșii vor trăi o experiență religioasă cu totul diferită. Razele de lumină care vor străluci venind prin porțile deschise ale cerurilor vor întipări în inima și în mintea lor acel caracter pe care toți trebuie să-l dezvolte pentru a înțelege binecuvântarea ce îi va fi dată ca răsplată celui cu inima curată. Domnul îi va binecuvânta pe toți cei care se vor strădui cu blândețe și cu umilință să înțeleagă ce este descoperit în Apocalipsa. Această carte conține atât de multe învățături nemuritoare și pline de slavă, încât toți cei care o citesc și o cercetează cu seriozitate vor primi binecuvântarea promisă celor ce „ascultă cuvintele acestei proorocii și păzesc lucrurile scrise în ea“. Din studiul cărții Apocalipsa, un lucru va fi înțeles cu siguranță — că legătura dintre Dumnezeu și poporul Său este strânsa și fermă. Între Universul Cerurilor și lumea aceasta există o relație minunată. (TM 114) 1846
 58. 58. O avertizare încă neînțeleasă Să facem o incursiune în cartea lui Daniel, care este „Cartea Judecății“, deoarece numele Daniel înseamnă: “Domnul este Judecătorul meu”, și ni se vorbește despre o zi a Judecății de Cercetare. Așa cum s-a petrecut mai devreme cu cap.5 din Apocalipsa, Ellen White ne sugerează, care capitol din Daniel ne-ar putea furniza răspunsul la această întrebare: „Să citim și să studiem cel de-al doisprezecelea capitol al cărții lui Daniel. Este o avertizare, pe care toți trebuie s-o înțeleagă înainte de timpul sfârșitului.“ 15 MR 228 (1903). {LDE 15.4} 1846
 59. 59. 1846 O avertizare încă neînțeleasă Mulți studiază liniile de timp din Daniel 12, și înțeleg foarte bine ce se va întâmpla odată ce vom ajunge la timpul decretelor duminicale. Însă reprezintă aceasta o avertizare? Nu, deoarece ne-ar place să știm când va veni legea duminicală, pentru ca să ne vindem bunurile lumești pentru a le investi în lucrarea Domnului. Sau, dacă tocmai am fost victime ale înșelării sau erorii, am vrea s- o știm înainte de a fi prea târziu, nu-i așa? O avertizare ar trebui să includă o serie de date: 1. Când un eveniment negativ așteptat se va produce 2. Că un eveniment pozitiv așteptat poate rezulta negativ 3. Că o decepție privitor la un eveniment se poate produce Vom constata că studiul lui Daniel 12 și Apocalipsa 5 într-adevăr ne oferă toate aceste trei avertizări.
 60. 60. O întrebare pe care o avem toți … Cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Dan 12,6 Ellen White despre aceeași întrebare: Între Universul Cerurilor și lumea aceasta există o relație minunată. Lucrurile descoperite lui Daniel au fost completate după aceea prin descoperirea făcută lui Ioan pe insula Patmos. Aceste două cărți ar trebui studiate cu atenție. Daniel a întrebat de două ori: Cât va mai fi până la sfârșitul timpului? {MP 114.6} 1846
 61. 61. Un răspuns greu de înțeles Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe Cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Dan 12,7 Ceea ce mulți au recunoscut până acum corect, este că acești trei ani și jumătate literali, care rezultă din „o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme“, vor fi un timp de persecuție, când poporul lui Dumnezeu va suferi la sfârșitul timpului. Însă Daniel (ca și noi de altfel), dorește practic nu numai să știe cât timp îi va fi permis Satanei să persecute, ci și cât timp urma să treacă până la aceste evenimente. Lui Daniel i se spusese deja când avea să înceapă judecata, de aceea întrebarea lui se referă acum evident la întreaga durată a judecății. 1846
 62. 62. Un răspuns trecut cu vederea Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe Cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Dan 12,7 Ceea ce până acum a fost trecut cu vederea, este faptul că răspunsul la întrebarea lui Daniel nu se află numai în partea a doua a textului, ci că Dumnezeu indică o zonă mare de timp, aflată înaintea celor trei ani și jumătate de persecuție, însă într-o manieră neobișnuită nouă. El îi arată profetului o imagine, care exprimă simbolic tocmai durata căutată a Zilei Cerești. Să privim împreună, ceea ce profetul Daniel A VAZUT… 1846
 63. 63. Un text biblic încă nedescifrat Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu, și altul dincolo de malul râului. Dan 12,5 Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe Cel ce trăiește veșnic… Dan 12,7 Comentariul Biblic adventist păstrează tăcere asupra acestei scene. Ceea ce este clar statuat, este că bărbatul care stă deasupra râului este Isus Însuși. Aici, noi ne aflăm pe pământ sfânt! Însă până acum nu avem nici un indiciu, cine ar putea fi ceilalți doi bărbați, de pe malurile râului, pe care îi vede profetul. Să privim însă mai întâi imaginea cu atenție… 1846
 64. 64. „Imaginea“ văzută de Daniel
 65. 65. Elementele din imagine Isus Hristos deasupra râuluiUn râu care separă pe cei doi bărbați necunoscuți Un bărbat necunoscut Un al doilea bărbat necunoscut Mâna stângă și mâna dreaptă a lui Isus, ridicate pentru jurământ
 66. 66. “Matematica” lui Dumnezeu 1/3 Există două numere cu totul importante, pe care Dumnezeu le folosește mereu și mereu în Biblie: ȘAPTE și DOISPREZECE. De ce și ce semnificație au? Cifra ȘAPTE apare mereu în conexiune cu Isus: 7 stele în mâna Sa, 7 biserici, 7 sigilii, 7 trompete, Mielul cu 7 coarne Iar DOISPREZECE este permanent legat cu un legământ făcut de Dumnezeu cu oamenii: 12 seminții ale lui Israel, 12 Apostoli, cei 144000 (12 × 12 × 1000).
 67. 67. “Matematica” lui Dumnezeu 2/3 Dumnezeu a ales aceste numere, deoarece ele sunt la rândul lor compuse din alte două numere cu înaltă potență simbolică: TREI și PATRU 3 + 4 = 7 și 3 × 4 = 12 TREI simbolizează Sfatul Dumnezeiesc, care este compus din trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. PATRU simbolizează omenirea: cele patru puncte cardinale, nordul, sudul, estul și vestul. Adunarea simbolizează moartea lui Isus pe cruce + Înmulțirea simbolizează scopul legământului lui Dumnezeu cu oamenii: “Creșteți și înmulțiți-vă!” Gen 1,22
 68. 68. “Matematica” lui Dumnezeu 3/3 Astfel ȘAPTE are următoarea semnificație: Sfatul Divin (3) a luat măsuri ca Isus să moară pe cruce (+) pentru omenire (4), și acesta este Planul Mântuirii (7). Daca vrem să scriem “Isus este Salvatorul nostru” în formă simbolică, folosind numere, trebuie doar să scriem ȘAPTE. Iar DOISPREZECE are următoarea semnificație: Sfatul Divin (3) a luat măsuri să înmulțească (×) omenirea (4), pentru ca Cerul să fie repopulat, și acesta este Legământul (12). Daca vrem să reprezentăm în formă simbolică, folosind numere, “Legământul făcut de Dumnezeu cu omenirea”, trebuie doar să scriem DOISPREZECE.
 69. 69. Cele două jurăminte Un bărbat necunoscut Un al doilea bărbat necunoscut Mâna stângă și mâna dreaptă a lui Isus, ridicate pentru jurământ Isus se jură aici pe Tatăl, însă în direcția celor doi necunoscuți. El ridică câte o mână pentru fiecare. Un alt cuvânt pentru “jurământ” este “legământ” sau “contract”. Isus și cei doi bărbați reprezintă astfel cele două părți ale Noului Legământ pe care Isus l-a încheiat odată cu Abraham pentru aceia care, înainte de moartea Sa pe cruce, vor deceda având privirea ațintită la Mântuitorul care urma să vină, iar apoi l-a confirmat cu cei 12 apostoli la Sfânta Cină, pentru cei care vor crede în Mântuitorul deja venit. Astfel apare destul de legitim ca cei doi bărbați să fie reprezentați cu numărul legământului, DOISPREZECE, și Isus cu ȘAPTE.
 70. 70. Elementele imaginii Isus Hristos deasupra râuluiUn râu care separă pe cei doi bărbați necunoscuți Râul care separă pe cei doi bărbați acum cunoscuți, care reprezintă vechiul și noul Israel, reprezintă moartea pe cruce a lui Isus și revărsarea Duhului Sfânt: căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Mat 26,28 Cine crede în Mine, cum zice Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Joh 7,38 Când au venit la Isus și au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor; ci unul din ostași I-a străpuns coasta cu o suliță; și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Joh 19,33.34 + 7 12 12
 71. 71. Două Părți ale Legământului, două Jurăminte Înțelegem deci acum, că faptul că Isus a făcut Legământul cel Nou cu două părți ale omenirii poate fi exprimat prin următoarea ecuație matematică: 12 + 12 = 24 Aici primim o primă interpretare a celor 24 de bătrâni ai Ceasului lui Dumnezeu ca fiind cei doi reprezentanți ai Noului Legământ: cele 12 seminții ale vechiului și cele 12 seminții ale noului Israel. Judecata a început cu casa lui Israel și sfârșește cu… noi + 7 12 12
 72. 72. O operație matematică ascunsă Însă în ce relație matematică stă Isus, reprezentat prin cifra ȘAPTE, cu numărul semințiilor lui Israel 24 (12 + 12) ? Ar putea fi o înmulțire? Dar aceasta stă chiar scrisă în text, numai că a fost pur și simplu trecută cu vederea timp de veacuri: Cuvântul pentru “a jura”, care este folosit în Dan 12,7, este: shâba‛ shaw-bah' O rădăcina primară: a fi complet, întreg; însă de asemenea în forma sa denominativă de la H7651; A SE LUA PE SINE ÎNSUȘI DE ȘAPTE ORI; aceasta înseamnă a jura (CA ȘI CÂND S-AR REPETA O DECLARAȚIE DE ȘAPTE ORI). {H7650, tradus din Strong’s Concordance} + × 7 12 12 O repetare de șapte ori înseamnă o înmulțire cu ȘAPTE.
 73. 73. Mult căutatul răspuns Răspunsul la întrebarea lui Daniel, “cât va dura sfârșitul, respectiv prima parte a lui?", este: (12 + 12) × 7 Rezultatul este 168 Această profeție este continuarea celor 2300 de seri și dimineți, de aceea trebuie ca 168 să reprezinte iarăși zile profetice, deci 168 de ani literali. + × 7 12 12 Astfel Ziua Cerească va dura 168 de ani, până când vor începe evenimentele finale.
 74. 74. Înapoi la întrebarea 4 Care este durata Zilei Cerești în timp terestru? Răspuns: Conform studiului anterior din Daniel 12, Ziua Cerească va dura 168 de ani, până când ceva decisiv se va petrece. Și deoarece a început în toamna 1844, se va produce prin urmare după toamna 2012 (toamna 1844 + 168) Ca în orice ceas, punctul 0 este același ca pentru ora12, sau în cazul nostru, ora 24. În Ceasul lui Dumnezeu acesta este anul 1844 și anul 2012, adică după un ciclu de 24 de ore în jurul întregului cadran: 1844 (începerea Zilei de Ispășire) = ora 0 2012 (sfârșitul Zilei de Ispășire) = ora 24 Care popor cunoaște răspunsul? Din 2005 Biserica AZȘ a lepădat acest studiu și încă alte două studii biblice, care conduc la același rezultat. Acum cunoștința merge la fiecare care dorește s-o primească. 1844
 75. 75. Întrebarea 5 Câți ani pământești corespund unei singure Ore Cerești? Răspuns: Este foarte ușor să aflăm acum răspunsul, deoarece știm acum că începutul și sfârșitul Zilei cerești sunt indicate prin aceeași poziție în Ceasul lui Dumnezeu: 1844 și 2012. Ziua Cerească durează în total 168 de ani. Acești 168 de ani pământești sunt divizați în 24 de Ore Cerești, Ziua Cerească. De aceea o Oră Cerească corespunde la: 168 / 24 = 7 ani pământești. Distanța dintre doi “bătrâni”, care reprezintă o Oră Cerească a Zilei Cerești, corespunde deci unui interval de 7 ani tereștri. Care popor cunoaște acest răspuns? Aceia care citesc și înțeleg acest mesaj. 7 ani pământești
 76. 76. 1844 1846 Acum putem să fixăm Ceasul lui Dumnezeu 1. Distanțele dintre "bătrâni" măsoară exact 7 ani. Aceasta corespunde, nu la întâmplare, ritmului de ani sabatici stabiliți de Dumnezeu în Leviticul 25,4. 2. Isus a proclamat în primăvara anului 29 anul de veselie (anul jubiliar) al Domnului (Luca 4,19). Prin urmare acesta a început în toamna anului 28 și a fost primul an din ciclul anului sabatic (vezi tabela în engleză din SDA Bible Commentary vol.5, Pag. 197) 3. De aici rezultă, că din toamna anului 34 până în toamna anului 35 a fost un an sabatic. 4. Acum putem usor sa socotim, care ani din Orion au fost ani sabatici. Primul a inceput in toamna 1847. Al doilea 7 ani mai tarziu,… 5. Acum răsucim cadranul în așa fel, încât punctele marcate de batrani sa cada pe ani sabatici. 6. Rezultatul se va vedea pe următoarea folie.
 77. 77. An sabatic 1847 Ceasul lui Dumnezeu după fixare S-ar fi putut citi Ceasul și fără ajustare, cu același rezultat, însă este mai plăcut dacă bătrânii indică ani sabatici, deoarece acest lucru ne va fi de folos pentru studiu mai departe. Singurul lucru care a mai rămas este să citim și celelalte arătătoare și să identificăm anii corespunzători. Pentru a evita erori și a-l face cât mai precis, a fost folosit un program grafic modern la redactarea Ceasului lui Dumnezeu. Pe folia următoare vom vedea rezultatul, cu toate datele pe care Dumnezeu vrea să ni le arate.
 78. 78. Datele primelor patru sigilii Articolele din seria “Istoria se repetă” tratează mai amănunțit faptul biblic, că cele șase sigilii clasice, așa cum sunt înțelese în Adventism, se repetă conform modelului intrării Izraeliților în Canaan și al cuceririi Ierihonului, și anume în Ziua Cerească a Judecății. Această vedere nu afectează în nici un caz interpretarea clasică a celor șapte sigilii și biserici!
 79. 79. 1846: Primul sigiliu După veacuri de întunecare a evangheliei, adoptarea adevărului despre Sabat a restabilit (așa cum vom vedea în curând) pe pământ o biserică, care proclamă toate cele zece porunci ale lui Dumnezeu în forma lor originală. Biblia prezintă acest lucru în modul următor: M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc; i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruie. Apoc 6,2 Cucerirea triumfală a calului alb simbolizează evanghelia purificată. Chiar într-o lecțiune a școlii de Sabat s-a remarcat, că acest cal alb a pornit de două ori în istorie… O dată pe timpul primilor creștini, iar a doua oară cu Adventiștii de Ziua a Șaptea. Corect!
 80. 80. 1846 – 1914: Efes Efesul este în general înțeles ca biserica „de dorit“, așa cum sugerează și numele. Această fază de pionierat a bisericii noastre se extinde din 1844 până în 1914, un an înainte de decesul lui Ellen White. Isus are multă laudă pentru această biserică din Apoc 2,1-7, deoarece s-a distins printr-o dezvoltare spirituală minunată, în special prin prezența constantă a Spiritului Profeției. Însă în anul 1888 s-a întâmplat ceva teribil. La Conferința Generală a fost dată lumina celui de al Patrulea Înger prin pastorii Waggoner și Jones. Dar ei nu au fost luați în considerație, biserica a respins lumina. Ellen White spuse mai târziu, că biserica noastră ar fi putut la numai doi ani după acea dată să fi fost deja în ceruri. De aceea Isus îi zice: Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți, dar, aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Apoc 2,4.5
 81. 81. Trei sigilii ale încercărilor În vreme ce pentru toți Adventiștii de Ziua a Șaptea, de orice nuanță, anii 1844 și 1846 au însemnătate clară, următoarele trei date (1914, 1936 si 1986) sunt recunoscute numai de către puține grupări, ca având o semnificație evidentă, de o imensă importanță, și spre care Dumnezeu arată. Pentru ei, acestea sunt date istorice foarte semnificative, care au fost ținute ascunse de majoritatea AZȘ, din anumite motive, după cum vom vedea mai departe. Dumnezeu a marcat trei ani, în care poporul Său urma să fie în mod deosebit probat. Trei sigilii care să slujească pentru cernerea poporului Său, pentru a separa grâul de pleavă. În paralel se desfășoară primele patru biserici din Apocalipsa 2 si 3, care ne vor furniza mai multe detalii despre ceea ce s-a petrecut în aceste trei momente istorice, încât chiar Dumnezeu a considerat necesar să le consemneze în ceruri, cu propria Sa mână.
 82. 82. 1914: Sigiliul al doilea Când a rupt Mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: Vino și vezi! Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții, și i s-a dat o sabie mare. Apoc 6,3.4 În anul 1914 a început primul Război mondial, și cu el un test special pentru poporul lui Dumnezeu: problema, dacă noi ca creștini avem voie sau nu să prestăm serviciu militar, iar în caz de război să încălcăm porunca a 6-a, care spune:“Să nu ucizi!”. De asemenea Sabatul poruncii a 4-a a devenit un test într-o manieră specială, deoarece era evident că un soldat în armată nu putea păstra Sabatul, fără a intra în conflict cu ordinele comandanților săi. Ellen White se pronunțase strict împotriva serviciului militar pentru Adventiști.
 83. 83. Separarea Datorită acestor conflicte s-a ajuns la divizare în biserică. Cei care, în ciuda amenințării cu închisoarea sau a pericolului de a fi uciși de către compatrioții lor, au vrut să rămână fideli poruncilor lui Dumnezeu, au fost de către proprii lor frați și surori, care aleseseră să asculte mai degrabă de legile statului, excluși și predați autorităților. Acești loiali ai lui Isus au murit în anii războiului, ca martiri, asemenea predecesorilor lor în sigiliul al doilea clasic pe timpul persecuțiilor creștinilor de către romani. S-au format două Biserici: Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea originală, care se afla de acum definitiv pe drumul apostaziei, și membrii credincioși lui Dumnezeu, care mai târziu, după încercări fără succes de a se reconcilia cu biserica mamă, au trebuit să se reorganizeze ca Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă.
 84. 84. 1914 – 1936: Smirna Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: Iată ce zice Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, Cel ce a murit și a înviat: Știu necazul tău și sărăcia ta (dar ești bogat) și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte. Apoc 2,8-11 Aceia pe care Isus îi numește aici “sinagoga Satanei” au fost frații și surorile AZȘ care i-au lăsat pe frații si surorile lor fără sprijinul Bisericii în fața autorităților, excluzându-i și predându-i închisorii și morții.. 1914 – o dată dezonorabilă pentru organizația Bisericii AZȘ, însă una glorioasă pentru credincioșii lui Dumnezeu, care s-au organizat în acel timp ca Biserica AZȘ Mișcarea de Reformă.
 85. 85. Persecuțiile din timpul Războaielor Mondiale După ce prima biserică a Apocalipsei, “Efes”, își pierduse “dragostea dintâi” și deja în 1888 avusese loc o divizare internă, Biserica AZȘ trăiește adevărata despărțire și criza grea, despre care Ellen White vorbise, abia în 1914. Trădați de către proprii lor frați și surori, se reliefează acum o biserică, care nu primește nici o mustrare de la Isus în scrisorile către bisericile din Apocalipsa. Numai două dintre cele șapte biserici nu primesc reproș: Smirna și Filadelfia. Va trebui să vedem, ce s-a întâmplat mai departe cu Smirna. O lungă perioadă de strâmtorare începu pentru biserica credincioasă a lui Dumnezeu, însă ultimii ani de încercare în cel de-al doilea Război Mondial, care au durat aproape 10 ani, așa cum fusese prezis pentru Smirna, au fost și mai răi…
 86. 86. 1936: Sigiliul al treilea Când a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: Vino şi vezi! M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. Şi, în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: O măsură de grâu pentru un leu! Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul! ! Apoc 6,5.6 În culmea Marii Depresiuni a venit Hitler în 1933 la putere. În anul marcat de Dumnezeu 1936, cu trei ani înainte de începerea războiului, a venit a doua încercare de cernere pentru poporul lui Dumnezeu, cu multă amenințare. Regimul nazist interzisese deja din anul 1933 atât Biserica AZȘ cât și Biserica AZȘ Mișcarea de Reformă. După numai o singură săptămână, biserica AZȘ decide să se alieze cu Naziștii și imediat a fost reabilitată, redobândindu-și bunurile lumești, casele de rugăciune și terenurile confiscate.
 87. 87. 1936 – 1986: Pergam Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri: Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când, Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea la curvie. Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor, pe care Eu o urăsc. Pocăieşte-te, dar. Altfel, voi veni la tine curând şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte. Apoc 2,12-17 În prima rundă a bisericilor, Pergam a fost deja biserica dispusă pentru compromise. Încercarea îngăduită de Dumnezeu, care a început în anul 1936, a vizat în mod special păstrarea Sabatului. Hitler cerea prezența elevilor la scoală în zilele de Sabat. Biserica AZȘ a fost de acord. Si bineînțeles problema serviciului militar devenise din nou actuală. Biserica AZȘ a corupt Evanghelia prin aceea că a acceptat toate pretențiile regimului nazist și astfel a făcut compromise. Astfel s-a repetat în mod literal profeția Pergamului…
 88. 88. Smirna din nou neclintită Însă exista încă o Smirna, în acest timp numită “Antipa, martorul meu credincios”, Biserica AZȘ Mișcarea de Reformă, care urma să reziste la aceasta probă, așa cum o făcuse mai devreme în primul Război mondial. Trădați din nou de către frați, ei au fost de data aceasta chiar mai sever testați. Însă nici lagărele de concentrare, nici moartea nu au reușit să-i rețină pe cei credinciosi de a depune mărturie pentru Isus. Ei au rămas neclintiți și fideli lui Dumnezeu, până la moarte. Dumnezeu a scris suferințele lor în cer, pentru ca noi să putem învăța din ele, să urmăm curând exemplului lor și să nu cădem, când va veni ultima încercare prin legile duminicale înainte de încheierea Judecății de Cercetare. Și Dumnezeu ne arata prin Ceasul Său unde se aflau credincioșii Săi în acel timp, și cine a continuat în procesul de apostazie prin compromise.
 89. 89. Antipa moare în Pergam Din nefericire, profeția lui “Antipa, martorul meu credincios” despre AZȘ Mișcarea de Reformă nu s- a încheiat aici. Se spune că Antipa “a fost omorât la voi, acolo unde locuiește Satana”. Isus nu spune că doar câțiva au fost uciși, ci că întreaga biserică credincioasă, ca și Valdenzii mai înainte, a fost eradicată. Cei 10 ani de persecuție din timpul Nazismului au fost atât de grei, încât nici măcar credincioșii Bisericii Reformiste nu au supraviețuit, cel puțin nu spiritul lor în Biserică. Ce fel de spirit a intrat după aceea, se poate vedea în faptul că la Conferința Generală a lor de după cel de-al doilea Război Mondial, datorită neînțelegerilor în problema divorțului și datorită pretențiilor de putere, s-au certat, pentru ca în anul 1951 să se ajungă la scandal și la separarea în două Biserici reformiste: IMS în Germania și SDA-RM în USA. Din această cauză Smirna nu mai apare menționată în profețiile ulterioare.
 90. 90. Acest mesaj este pentru toți creștinii De aceea, în acest punct aș dori să subliniez, că sunt ferm convins de faptul că Isus trimite acest mesaj nu numai Bisericii AZȘ sau uneia din grupele ei dizidente, ci la toată frățietatea care are inima lui Antipa, martorul credincios, și vor acționa după exemplul celor care au rămas loiali în timpul celor două Războaie Mondiale. Apartenența la Comunitate, egal care ar fi aceea, nu ajunge pentru a fi salvat; inima si caracterul fiecărui individ este ceea ce contează și că el acceptă doctrinele AZȘ, recunoscându- le ca Adevăr, și urmând Marelui Învățător care conduce în tot Adevărul. Mesajul Orionului a fost dat pentru a cimenta încă o dată aceste doctrine, și ca să unească pe o bază comună pe toți aceia care vor forma în curând Filadelfia, care dă mărturie ca Smirna, dar fără a-și pierde viața.
 91. 91. 1986: Sigiliul al patrulea Când a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: Vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea, și împreuna cu el venea după el Locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Apoc 6,7.8 În ciclul clasic, sigiliul al patrulea reprezintă supremația papală. Calul gălbui stă pentru o Evanghelie muribundă, iar călărețul - pentru moartea spirituală și veșnică, care vine peste toți aceia care ar urma acestor doctrine false, corupte. Ellen White în mod repetat a subliniat că biserica lui Dumnezeu trebuie să se abțină total de a intra în vreo alianță cu Papalitatea sau cu Protestantismul apostaziat. În anul 1986 a fost și această indicație divină încălcată în mod public de către Biserica AZȘ. Biserica a participat, în 1986 neoficial, la Ziua de rugăciune pentru pacea mondială în Assisi, care fusese organizată de către Papa Ioan Paul al 2-lea ca prima întrunire ecumenică mondială; din 2002 însă a participat la astfel de întruniri în mod oficial. Anul 1986 a fost în Germania de asemenea marcat de intrarea Bisericii AZȘ în ACK. În SDA_interfaith_relations se pot urmări mișcările din ultimii ani în direcția dialogului dintre Biserica AZȘ și alte denominațiuni…
 92. 92. 1986 - ????: Tiatira În etapa ei de Pergam deja coruptă prin acceptarea unor învățături greșite, precum părerea că în timp de război sau datorită obligației școlarilor Sabatul poate fi călcat, și de asemenea și desconsiderarea poruncii a șasea, Biserica AZȘ a decăzut atât de mult, încât a început să facă alianță fățișă, publică cu Izabela (Papismul și bisericile-fiice ale lui = Ecumenismul = Babilonul). Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă: Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta: tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! Apoc 2,18-21
 93. 93. Rămășița din Tiatira Însă din nou Dumnezeu arată că mai există încă – în biserica AZȘ și nu numai în ea - câțiva, care se aseamănă cu aceia care deja de două ori fuseseră loiali lui Dumnezeu în cele mai grele încercări. Peste aceștia nu era nevoie să se pună nici o altă greutate, adică nici o persecuție la începutul acestei perioade de timp. Această profeție arată că rămășița există întotdeauna, în oricare moment al istoriei. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut „adâncimile Satanei“, cum le numesc ei, vă zic: Nu pun peste voi altă greutate. Numai țineți cu tărie ce aveți, până voi veni! Apoc 2,24.25 Bisericile AZȘ Reformiste exclud orice alianța sau chiar și numai dialogul cu Mișcarea Ecumenică sau cu Papalitatea, în ascultare de preceptele divine date prin Spiritul Profetic. Aceasta ar trebui să slujească Bisericii AZȘ de exemplu!
 94. 94. Istoria merge înainte Oricât de incredibil ar apărea în ochii comunităților adventiste reformiste și a multor altor grupări dizidente, Dumnezeu a arătat în „Cartea cu cele Șapte Sigilii“ că răbdarea Sa cu Biserica Sa încă nu a ajuns la capăt. Biserica AZȘ se află într-o stare de decădere, fără îndoială! Însă ea încă nu a ajuns în faza de Babilon, deoarece pentru aceasta ar trebui să preia învățăturile Babilonului: 1. acceptarea sfințirii Duminicii și 2. acceptarea credinței în nemurirea naturală a sufletului. Se prea poate ca pentru mulți să fi devenit deja imposibil de a se mai întruni în Sabat, pentru slujbele religioase, cu frații lor apostaziați din biserica AZȘ. Înțeleg foarte bine această situație. Soluția pentru acest timp, dacă chiar nu există altă variantă, ar fi formarea de mici grupe în case particulare, unde cei credincioși să se poată întruni în aceeași credință. Dar nu-i lăsați pe frații voștri apostaziați nici singuri de tot! Dați ajutor, pentru ca mulți dintre ei să poată afla această solie minunată și să se poată regăsi în Filadelfia.
 95. 95. Ce vine după aceasta? Acum, că știm ce este Ceasul lui Dumnezeu și ce ne arată el, se conturează noi întrebări: 1. Unde sunt ultimele trei sigilii în Ceas? 2. Unde sunt ultimele trei biserici și ce însemnătate au ele? 3. Există și alte „arătătoare“ în acest Ceas? 4. Ce fel de mesaj este acesta de fapt, și de ce îl primim tocmai acum? 5. Există și alte dovezi în favoarea faptului că Ceasul lui Dumnezeu este corect și că el are într-adevăr de-a face cu Biblia?
 96. 96. Răspunzând la întrebările ridicate: 1. Întrebare: Unde sunt ultimele trei sigilii în Ceas? Să studiem mai întâi Judecata celor Vii
 97. 97. Judecata celor vii Până aici am studiat numai perioada de timp până în anul 2012. Perioada din toamna anului 1844 și toamna anului 2012 reprezintă însă numai judecata celor morți. Să ne amintim de bărbatul din Daniel 12, care stătea deasupra râului. În jurământul acestui “bărbat” (Isus) către cei doi bărbați avem incluși și cei trei ani și jumătate de Judecată a celor Vii de la sfârșitul istoriei lumii. Aceasta temă este mai târziu în Daniel 12 prin cele 1290 și 1335 de zile mai îndeaproape tratată. Isus jură sub forma unei imagini celor doi bărbați, care reprezintă pe cei morți din Noul Legământ, că Judecata celor Morți urma să dureze 168 de ani, și în același timp sub formă verbală celor în viață, că Judecata celor Vii urma să dureze trei ani și jumătate. De aceea trebuie ca cei trei ani și jumătate să înceapă cu puțin înainte de a se termina Judecata celor Morți, și Judecata celor Vii să se suprapună pentru o jumătate de an cu Judecata celor Morți, deoarece revenirea lui Isus cu siguranță trebuie să aibă loc într-o toamnă. Prin urmare Judecata celor Vii a început în primavara anului 2012, și noi va trebui să vedem dacă Ceasul Lui Dumnezeu ne confirmă această idee.
 98. 98. Primăvara 2012 – Toamna 2015 Dacă lăsăm Ceasul să meargă peste 2012, următorul an la care ajungem în Orion este la aceeași poziție ca în 1846. Astfel în 2014 vom atinge din nou linia Calului Alb care reprezintă nu numai Evanghelia pură, dar și biserica curățată. Noi trebuie să ne întrebăm, la care moment va fi curățată biserica din nou? Acesta va fi cazul, când toți cei care pot fi salvați, vor fi sigilați. Sigilarea va fi finalizată cu puțin înainte de închiderea harului și începutul plăgilor. Între 2012 și 2014 sunt cuprinși, după socoteala aritmetică, numai doi ani. Orionul indică însă anii din toamnă până în toamnă. “2014” durează astfel din toamna 2014 pană în toamna 2015. Judecata celor Vii va dura, așa cum este de așteptat de altfel, 3 ½ ani (incluzând jumătatea de an de suprapunere cu Judecata celor Morți).
 99. 99. Judecata celor Vii este sigiliul al 7-lea Următorul verset biblic despre sigiliul al șaptelea ne spune și durata acestuia: Când a rupt Mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Apoc 8.1 Versetul face absolut clar că trebuie să calculăm în timp ceresc dacă vrem să aflăm ce înseamnă în timp pământesc jumătatea de oră cerească. Noi o putem face acum cu ușurință (în timp ce pentru cei care nu sunt familiarizati cu acest studiu este imposibil)! După cum știm deja, o oră în Ceasul lui Dumnezeu stă pentru 7 ani pământești. Astfel o jumătate de oră din ceruri corespunde cu 3 ½ ani pe pământ. Aceasta este exact durata Judecății celor Vii și prin urmare Judecata celor Vii în sine este pecetea a șaptea. Putem înțelege, de asemenea, perfect de ce există această tăcere în cer în timpul Judecății celor Vii. Întregul univers urmărește într-o tăcere tensionată, să vadă dacă cei 144.000 pot fi găsiți și sigilați pentru a putea intra la ultimul lor test din timpul plăgilor, după Judecata celor Vii.
 100. 100. Unde este de găsit Sigiliul al șaselea? Să citim mai întâi textul biblic: Când a rupt Mielul pecetea a șasea, m-am uitat, și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele,și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toi robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: Cădeți peste noi, și acoperiți- ne de Fața Celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, și cine poate sta în picioare? Apoc 6.12-17 Conform modelului Ierihonului din Iosua 6,3-4 trebuie ca repetarea sigiliului al șaselea să înceapă înainte de marșul sigiliului al șaptelea din a șaptea zi, care corespunde Zilei Judecății cerești. Avem nevoie deci să investigăm, dacă au avut loc evenimente pe care le putem interpreta ca semnele sigiliului al șaselea în textul biblic.
 101. 101. Marele Cutremur de Pământ Primul semn al sigiliului al șaselea este marele cutremur. Vă amintiți de un cutremur mare care a avut loc cu puțin înainte ca pecetea a șaptea să se deschidă în primăvara anului 2012? Nu poate fi nici o îndoială, la care cutremur se referă textul biblic. În Wikipedia (în română) putem citi despre Marele Cutremur din Japonia de la 11 Martie 2011, cu o magnitudine de 9,0 grade pe scara Richter: A fost cel mai puternic cutremur care s-a înregistrat vreodată în Japonia, și al patrulea cel mai puternic cutremur din lume, de când au început înregistrările moderne în 1900. Cutremurul a declanșat valuri seismice (tsunami) puternice care au atins înălțimi de până la 40.5 metri și au pătruns... până la 10 km în interiorul insulei. Cutremurul a mișcat Honshu (principala insula a Japoniei) cu 2,4 m către est, a deplasat axa pământului cu aproximativ 10-25 cm și a generat unde sonore care au putut fi detectate chiar de satelitul Goce, aflat în orbită joasă. [Traducere din limba engleză Wikipedia] Acest cutremur a fost repetarea “plină de har” a Marelui Cutremur din Lisabona a anului 1755, din sigiliul al șaselea clasic – ziua a șasea din modelul Ierihonului.
 102. 102. Soarele s-a făcut negru Al doilea semn al celui de al 6-lea Sigiliu este întunecarea soarelui. În sigiliul al 6-lea clasic am avut Ziua întunecată din New England pe 19 mai 1780 ca precursor al unui eveniment misterios din 2013, care a speriat pe oamenii de știință făcându-i să creadă că Soarele s-ar putea afla intr-un stadiu incipient al morții sale. Un telescop spațial țintit spre soare a descoperit o gaură gigantică în atmosfera solară – o pată întunecată care acoperă aproape un sfert din cea mai apropiată stea a noastră, aruncând material solar și gaz în spațiu. Această așa-numită pată solară deasupra Polului Nord solar a venit la vedere între 13 și 18 Iulie [2013] și a fost observată de SOHO – Solar and Heliospheric Observatory. Soarele se comportă ciudat. De obicei, acesta oferă la fiecare 11 ani un spectacol de activitate magnetică pentru observatorii solari de toate clasele, dar de data aceasta a adormit. Când în cele din urmă s-a trezit (un an mai târziu), a dat cea mai slabă performanță în 100 de ani. Însă și mai ciudat este faptul că oamenii de știință, care de obicei găsesc repede explicații, de data aceasta nu au nici una. Vă rugăm să rețineți că chiar și soarele "a dormit" în anul de grație pe care l-a dat Dumnezeu din 2012 până în 2013!
 103. 103. Luna s-a făcut ca sângele Internetul, YouTube și site-uri din rețele sociale sunt pline de articole și videoclipuri despre rara Tetradă a Lunii de Sânge, care a început la 15 aprilie 2014. În timp ce ziua întunecată din New England a coincis cu reperarea lunii ca sângele în aceeași zi, Tetrada Lunii de Sânge este un semn al timpului sfârșitului foarte specific și chiar vizibil la nivel global pentru mulți creștini și evrei. Numai frații noștri din Biserica Adventistă par a trece cu vederea faptul că Biblia în multe locuri face aluzie la acest eveniment. Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel: ... Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum; soarele se va preface în întuneric, și luna în sâne, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua a ceea mare și strălucită. Din Fapte 2,17-20 Aceste versete sunt conectate cu revărsarea Duhului Sfânt în ploaia târzie și profetizarea poporului lui Dumnezeu în timpul sfârșitului. Ultima Lună de Sânge a Tetradei va avea loc pe 28 Septembrie 2015, cu doar câteva zile înainte ca timpul plăgilor (ziua cea mare a Domnului) să înceapă.
 104. 104. Stelele au căzut din cer pe pământ Acesta este primul eveniment care nu a fost încă împlinit în sigiliul al șaselea repetat. Dar a fost profetizat de Ellen G. White că se va întâmpla. Este contrapartida înspăimântătoare a Furtunii de Meteoriți din 1833. Vinerea trecută dimineața o scenă foarte impresionantă a fost prezentată chiar înainte de trezire. Mi se părea că mă trezesc din somn, dar nu eram acasă. Din fereastră am putut vedea o incendiere teribilă. Mingi mari de foc cădeau peste case, și din aceste mingi zburau săgeți de foc în toate direcțiile. Era imposibil să se țină sub control focurile care s-au aprins, și multe locuri au fost distruse. Teroarea oamenilor era de nedescris. După un timp m-am trezit și m-am găsit acasă. Evanghelizare 29 (1906). {CKB 19,6; LDE.24.3} Și se va întâmpla în curând, deoarece toate celelalte părți ale Sigiliului al șaselea trebuie să fie împlinite înainte de toamna 2015. Și să nu ne spuneți niciodată: "Voi ați știut! De ce atunci nu ne-ați spus? Noi n-am știut."
 105. 105. Sigiliile 6 și 7 se suprapun După cum se poate vedea clar din datele semnelor deja împlinite ale Sigiliului al șaselea și din ultima frază a descrierii biblice care spune că sigiliul va dura până în ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu, al 6-lea sigiliul începe cam cu un an mai devreme decât cel de-al 7-lea și se termină împreună cu el. Acest lucru înseamnă că sigiliile 6 și 7 se suprapun, până când ating finalul lor comun chiar în ziua în care Isus sfârșește serviciul Său de mijlocire în Sfânta Sfintelor în toamna anului 2015. Toamna 2015 Ușa harului se închide Primăvara 2012 Judecata celor Vii începe 11 Martie 2011 Cutremurul din Japonia 13 Iulie 2013 Întunecarea soarelui 14 Aprilie 2014 – 28 Sept. 2015 Tetrada lunilor de sânge Toamna 2015 Judecata celor Vii se încheie Rămâne o singură întrebare: Când vor cădea "stelele" ca furtuna de meteoriți din 1833? Noi credem că acesta este evenimentul mingilor de foc pe care Ellen G. White l-a văzut în două viziuni. De fapt, nu a mai rămas prea mult timp pentru el, deoarece distrugerea cauzată de acest eveniment va conduce la proclamarea imediată a Legii Duminicale și astfel va începe Marele Test al nostru.
 106. 106. Unde este sigiliul al cincilea? Să citim mai întâi versetele despre sigiliul al cincilea în Biblie: Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei i s-a dat o haina albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. Apoc 6,9-11 Este doar logic că sigiliul al cincilea trebuie să înceapă înainte de al 6-lea! Prin urmare, trebuie să ne uităm la un eveniment important înainte de 11 martie 2011. Ellen G. White ne dă un indiciu ...
 107. 107. Căutarea după Sigiliul al cincilea Când a fost deschis sigiliul al cincilea, Ioan Vizionarul a văzut în viziune societatea celor care fuseseră măcelăriți pentru Cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Isus Hristos. După aceea au venit scenele descrise în capitolul al optsprezecelea din Apocalipsa, când cei credincioși și loiali sunt chemați afară din Babilon. {Mar 199.5} Acest text arată că la timpul deschiderii sigiliului al cincilea nu există imediat persecuție, deoarece Marea Strigare a Îngerului al Patrulea va fi auzită numai după aceea. Dacă citim textul biblic încă o dată cu atenție, observăm că el începe cu o întrebare despre “timp”, care ne amintește de asemenea de întrebarea lui Daniel din capitolul 12: Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Această întrebare trebuie să fi fost pusă în timp ce se desfășura încă Judecata celor Morți, deoarece ea provine de la martirii simbolici ai epocilor trecute de sub altar. Prin urmare, sigiliul al cincilea trebuie să fi fost deschis cu ceva timp înainte de toamna 2012. Vom vedea în “Umbrele sacrificiilor de la Sanctuar” că acest lucru se poate demonstra cu exactitate pe bază biblică.
 108. 108. Repere ale sigiliului al cincilea Prima parte a răspunsului ne arată un reper important în acest sigiliu al cincilea: Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă… Când îi este dată cuiva o haină albă? Când a fost judecat ca neprihănit! Când vor fi în cele din urmă toate sufletele de sub altar judecate? Când Judecata celor Morți se va fi încheiat în toamna anului 2012. Însă aceasta nu e totul... Sufletele de sub altar așteaptă nerăbdători ca Dumnezeu să pedepsească pe urmașii foștilor lor persecutori, dar răspunsul este că ele mai trebuie să aștepte... ... până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. Acest lucru va fi împlinit atunci când ultimul martir va fi murit. Știm că nu are sens să mai moară vreun martir după închiderea harului, deoarece sângele său nu ar mai putea contribui la mântuirea niciunui suflet. Prin urmare, cel de-al 5-lea sigiliu se termină la fel ca și cel de-al șaselea și al șaptelea, cum am văzut mai sus, exact în aceeași zi în care Isus încetează cu mijlocirea din Sfânta Sfintelor.
 109. 109. Sigiliul al cincilea este o solie de timp Sigiliul al cincilea a început cu o întrebare de timp pe parcursul timpului de Judecată a celor Morți, și a fost dat un răspuns alcătuit din două părți. Știm din cele două părți, că mai întâi trebuie să se termine Judecata celor Morți și că sigiliul se termină atunci când ultimul martir va fi murit. Dar este acesta într-adevăr un răspuns la întrebarea martirilor vechi? Nu ar merita ei un răspuns mai clar din partea Domnului pentru care ei și-au dat viața? Întrebarea lor chiar nici nu a fost, când judecata lor va fi finalizată sau cât de mult ar trebui să aștepte ei învierea lor la a doua venire. Întrebarea lor a avut și ea două părți: Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Notați că ei se referă la cei care locuiesc pe pământ! Ei cer judecată și pedeapsă pentru cei VII. În primul rând ei vor să știe când va începe Judecata celor vii, și în al doilea, când vor avea loc pedepsele pentru nedrepții aflați în viață.
 110. 110. Răspunsul la întrebarea sufletelor Avem un Dumnezeu minunat care nu ne lasă niciodată singuri și are întotdeauna un răspuns, dacă acest răspuns este relevant pentru timpul nostru prezent. Adevărul vechi este întotdeauna baza pentru noul adevăr, pe care îl numim apoi adevărul prezent. Daniel a întrebat despre sfârșitul tuturor acestor lucruri, și i s-a spus că trebuie să se odihnească până la învierea sa pentru a obține răspunsul, deoarece era încă pentru multe "zile". Apostolii au întrebat despre revenirea lui Isus și li s-a spus că nu era treaba lor să știe acest lucru (pentru că era încă pentru multe "zile"). William Miller pusese întrebarea despre a Doua Venire și distrugerea pământului prin foc. El a fost prima persoana care avea să primească o dată, dar nu a evenimentului pe care-l aștepta, ci pentru începutul Judecății celor Morți. Și apoi a întrebat John Scotram și lui i-a fost arătat Ceasul lui Dumnezeu din Orion la începutul anului 2010, și acest Ceas sfânt arată numai două date în viitor...
 111. 111. Sigiliul al cincilea este Solia Orionului Aceste două date viitoare sunt răspunsul perfect la întrebarea formată din două părți a sufletelor de sub altar... Prima parte a întrebării a fost: Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci… pe locuitorii pământului? Răspunsul a fost primul an în viitor din Ceasul din Orion pe care l-am găsit în acest studiu. În primăvara anului 2012 a început Judecata celor Vii și s-a suprapus pe o jumătate de an cu Judecata celor Morți până în toamna anului 2012. Răspunsul la a doua parte a întrebării este chiar atât de important încât Domnul a folosit steaua Călărețului pe Calul Alb, simbolizându-L pe El Însuși, ca răspuns la întrebare... Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești… să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Timpul de persecuție, moarte și judecăți aspre împotriva creștinătății apostaziate va începe în toamna anului 2014. Totul începe cu faptul că Ezechiel 9 se va împlini la casa lui Dumnezeu - Biserica AZȘ.
 112. 112. Sigiliul al cincilea se suprapune cu al 6-lea și al 7-lea Toamna 2015 Ultimul martir a murit Primăvara 2012 Judecata celor Vii începe 23 Ianuarie 2010 Publicarea Soliei Orionului Primul răspuns la întrebarea sufletelor de sub altar Toamna 2015 Judecata celor Vii se încheie Cineva ar putea întreba de ce numai ultimele trei sigilii se suprapun, în timp ce primele patru nu fac acest lucru? Textul biblic sugerează deja un tratament diferit al primelor patru și ultimelor trei sigilii. Primele patru peceți utilizează simbolismul călăreților să ne spună că trebuie să ne uităm după patru "îngeri", care sunt reprezentați în Orion prin stele. Toamna 2014 Încep pedepsele aspre ale lui Dumnezeu. Al doilea răspuns la întrebarea sufletelor 11 Martie 2011 Cutremurul din Japonia Ultimele trei sigilii nu au simbolismul călăreților și doar o stea este implicată în răspunsul la cea de a doua parte a întrebării sufletelor de sub altar... Saiph, steaua Călărețului de pe Calul Alb, care indică cine va fi persoana care acționează și va purifica biserica începând din toamna 2014: Domnul nostru Isus Hristos însuși.
 113. 113. Timpul Plăgilor Ultimele trei sigilii sfârșesc împreună în ziua în care Isus va lăsa să-I cadă cădelnița mijlocirii și va părăsi Sanctuarul Ceresc. Putem găsi un simbol pentru timpul plăgilor în Orion? Care grupă de credincioși va fi în timpul plăgilor încă în viață? Aceștia vor fi cei 144.000, care nu vor gusta moartea, ci vor rămâne în viață până la venirea lui Isus. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, și ai numărului numelui ei. Apoc 15.1-2 Unde găsim marea de sticlă în Orion? Înaintea tronului lui Dumnezeu; aceasta este marea Nebuloasă Orion. În timp ce cercul celor 24 de bătrâni reprezintă călătoria noastră pe acest pământ spre Canaanul ceresc, și se întinde până la sfârșitul Ceasului Judecății din toamna anului 2015, marea de sticlă este locul unde Apocalipsa îi vede pe cei 144.000 în timpul plăgilor.
 114. 114. Cât timp vor dura plăgile? Așa cum am aflat deja din textul biblic al sigiliului al 6-lea, totul se va termina cu ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu. Această "zi" este numită timpul plăgilor și va începe în toamna anului 2015. Începutul ei este, de asemenea, marcat de steaua Călărețului pe Calul Alb. La sfârșitul acestei "zile" vor avea loc scenele din Apocalipsa 19, și Isus va reveni. Atunci vom fi aduși fizic în Nebuloasa Orion: Noi toți am intrat împreună în nor și am fost transportați în sus șapte zile către marea de sticlă, unde Isus a adus coroanele și le-a așezat pe capetele noastre cu propria Sa mână dreaptă. {ST p 15} În Biblie o zi stă în mod normal pentru un an, astfel că plăgile vor dura aproximativ un an, din toamna 2015 până în toamna 2016. Întrebarea deschisă este: Cât timp durează această "zi profetică"? Va dura 360 sau 365 de zile și ar trebui să includem în calculul nostru cele 7 zile pe care Noe le-a petrecut în arcă înainte de a ploua, pentru că Isus a spus că va fi ca în zilele lui Noe? Vom vedea în "Umbrele Jertfelor" că există o profeție ascunsă în Biblie care ne dă răspuns la această întrebare.
 115. 115. Răspunzând la întrebările ridicate: 2. Întrebare: Unde sunt ultimele trei biserici și ce însemnătate au ele?
 116. 116. Ce au crezut pionierii? Trei Biserici mai rămân la începutul sigiliului al cincilea: Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Vom vedea că ele se suprapun așa cum se suprapun și cele trei sigilii. Numai una singură este fără pată, numai una singură primește cununa: Filadelfia. Să citim însă, ce credeau pionierii la timpul lor, că ar însemna aceste trei Biserici, deoarece același lucru este valabil și astăzi, în sens figurat. Pe www.whiteestate.org putem citi: În primii ani după experiența din 1844, adventiștii sabatiști se identificau pe ei înșiși ca biserica Filadelfia, pe ceilalți adventiști ca Laodiceea, iar pe non-adventiști ca Sardes. În anul 1854 însă Ellen White a fost nevoită să constate că “rămășița nu era pregătită pentru ceea ce urma să vină peste pământ. O stare de prosteala, asemenea unei letargii, părea să domnească peste mințile celor mai mulți care mărturisesc a crede că noi deținem ultima solie…Voi, concentrați-vă mințile, pentru ca să nu fiți atât de ușor sustrași de la lucrarea de pregătire și de la adevărurile cele mai importante pentru aceste ultime zile!” În anul 1856 James White, Uriah Smith și J.H. Waggoner le spuneau unor grupe de tineri adventiști în mod clar, că solia către Laodiceea se putea aplica la adventiștii păstrători ai Sabatului precum și la alții, care erau “căldicei” în experiența lor spirituală. De asemenea considerau în concluziile lor, că solia îngerului al treilea ar fi ultima solie către o “lume rebelă” iar solia către Laodiceea - ultima solie către o “biserică încropită”.
 117. 117. Filadelfia va rezista Textul biblic prezintă numai două Biserici care sunt fără pată. Una era Smirna care fusese distrusă ca Antipa, iar cealaltă este Filadelfia la sfârșitul timpului. În primul rând, textul ne arată că ne aflăm aproape de închiderea ușii harului: Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide, și nimeni nu va închide, Cel ce închide, și nimeni nu va deschide: Știu faptele tale: iată, ti-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puțină putere, și ai păzit Cuvântul Meu și n-ai tăgăduit Numele Meu. Apoc 3, 7.8 Apoi vine promisiunea că Filadelfia nu va fi distrusă: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Apoc 3,10
 118. 118. Filadelfia sunt cei 144000 Singurii care Îl vor vedea pe Isus, fără ca să fi gustat moartea, sunt cei 144000. Deci trebuie ca Filadelfia să fie această Biserică, deoarece Isus o va păstra în Timpul Plăgilor. Este o Biserică curată, în mod perfect simbolizată prin Calul cel Alb, a cărui linie va fi din nou atinsă în anul 2014/2015. Membrii acestei Biserici provin din toate grupele, care au ascultat și au urmat sfaturile acestei solii. Sunt deci credincioși din rândurile Bisericilor Adventiste și din grupări dizidente, „cei puțini din Sardes, care nu și-au pătat hainele“ și aceia din Laodiceea, care tocmai la timp „au cumpărat alifie pentru ochi și aur“ Nimeni nu va fi salvat datorită apartenenței sale confesionale, și de asemenea, nimeni nu va fi condamnat din această cauză. Aceasta este o stare spirituală. Pentru a face parte din Filadelfia sunt de altfel necesari 7 stâlpi ai credinței. Aceștia vor fi mai târziu prezentați în detaliu. Să ne uităm acum la Sardes și Laodicea, care de asemenea fac parte dintre cele trei biserici din urmă.
 119. 119. Sardes cea moartă Sardes este o Biserică, căreia “îi merge numele că trăiește, însă este moartă”. Isus declară despre majoritatea celor de acolo: Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț, și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Apoc 3,3 Cei mai mulți membri din Sardes nu cunosc deci, în care oră va veni Isus, deoarece aceștia nu-L vor fi primit pe Duhul Sfânt (vezi începutul prezentării). De aceea Isus va veni pentru ei în mod neașteptat, surprinzându-i. Este deci important să nu faci parte din Sardes, biderica moartă. Pentru aceasta trebuie să înțelegi ce înseamnă Sardes. Din Biserica Sardes fac parte efectiv toți aceia care nu au acceptat sfatul lui Isus către Sardes. Cum se prezintă Isus membrilor din Sardes? Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: Iată ce zice Cel ce are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: Știu faptele tale: că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Apoc 3,1 Isus amintește încă o dată cele Șapte Stele, Orionul, căci acolo ar fi fost salvarea pentru starea spirituală moartă. O nouă trezire, care ar fi venit prin reînviorarea dată de Spiritul Sfânt, dacă această minunată solie ar fi fost acceptată. Cei mai mulți însă din Sardes erau deja mai dinainte morți.
 120. 120. Laodiceea și mândria spirituală Laodiceea nu este deci, așa cum cred mulți adventiști reformiști și diverse grupări, numai Biserica AZȘ, ci acea parte încropită a tuturor Bisericilor și grupărilor AZȘ. În biserica AZȘ Mișcarea de Reformă, ca și în toate celelalte grupări, există bineînțeles astfel de membri, atât în cadrul conducerii cât și în rândurile membrilor. Caracterul tipic de Laodiceean se crede bogat, deoarece el este de părere că, “înarmat” cu Biblia și Spiritul Profetic, lui nu i se poate întâmpla nimic. El a uitat însă că tocmai EGW a fost, care mereu și mereu a zis că istoria se repetă, că noi ar trebui să învățăm din ea, că va exista încă mult mai multă lumină nouă, că noi ar trebui să căutăm după ea ca după comori ascunse, și că numai cine caută, va și găsi până la urmă. Sunt aceia, care datorită “stabilirii de date” a acestor studii, aduc citate pe care ei înșiși nu le-au înțeles, pentru că sunt săraci, orbi și goi. Ei nu caută după adevăr, deoarece ei cred că deja l-au cuprins cu propria lor judecată. Ei sunt orbi, deoarece nu pot recunoaște frumusețea Orionului și nici armonia acestor profeții. Ei nu iau în considerație reproșurile lui Isus, care stau scrise acolo, deoarece ei se cred deasupra tuturor lucrurilor. Isus are pentru ei cele mai rele cuvinte care, în Biblie, vin din gura Lui.
 121. 121. Laodiceea și spiritul de critică Aceștia sunt cei care știu pe de rost multe citate, și îi condamnă pe frații lor care încă mai stau în Biserica Adventistă, care pentru ei este “Babilon”; care cred că au datoria să-i cheme pe aceștia afară, deoarece Biserica lor este evident mult mai “bogată”. În același timp, datorită încropelii lor, nu mai manifestă iubire de aproapele și nici măcar iubire pentru proprii frați. Ei critică în permanență și sunt preocupați teologic să despice firul în patru, sau își concentrează atenția mai degrabă asupra politicii lumii, deoarece consideră că în Cuvântul lui Dumnezeu au găsit deja tot ce se putea găsi. Dau aceste studii la o parte deoarece ori le consideră total nebunești ori o teologie fără rost, uitând însă unde se află adevăratele comori de aur: așteptând, în Cuvântul lui Dumnezeu, să fie găsite. Dacă cei din Sardes erau pur și simplu morți spiritual, deoarece dragostea lor de Dumnezeu murise, cei din Laodiceea trebuie să primească reproșul că sunt mândri spiritual, deoarece ei cred despre sine că sunt singurii care dețin Adevărul. Ei nu mai caută după lumină nouă, nu pentru ca ar fi devenit morți sau înverșunați, ci doar pentru că sunt de părere că au întrecut pe toți ceilalți în dezvoltarea lor spirituală. Acesta este păcatul mândriei și al judecării, și aceștia vor fi vărsați din gura Domnului din cauza înfumurării lor. Mulți sunt de părere, că la timpul din urmă mulți vor putea încă să părăsească repede Sardesul și Laodiceea. Citiți privitor la aceasta următoarele cuvinte în “Semnele Timpului”.
 122. 122. Nici o speranță pentru Sardes și Laodiceea „Signs of the Times“, 17 Ianuarie 1901, p. 7 și 8: „Ultimele trei Biserici reprezintă trei stări de fapt, trei condiții prezente: 1. (Sardes) Foarte lumesc, mort, în timp ce se crede viu, neposedând viața lui Hristos - se află în bisericile tradiționale. 2. (Filadelfia) Devotată, căutând sincer după Dumnezeu, se manifestă într-un număr mult mai restrâns, care sunt interesați în venirea Domnului. 3. (Laodiceea) Aceia care au o cunoaștere pe dinafară a adevărului lui Dumnezeu, se simt bogați datorită acestor cunoștințe, mândri, deoarece dețin o morală superioară, nu cunosc însă dulceața harului lui Dumnezeu, puterea iubirii Sale mântuitoare. Nu există nici o speranță pentru Sardes și nici pentru Laodiceea. Părăsind aceste stări, biruitorii vor trebui să se regăsească în Filadelfia (dragostea frățească). Hristos luptă cu acele puține nume din Sardes. Peste cei mai mulți din Sardes El va veni ca un hoț, în vederea unei judecăți rapide, dar va salva câțiva totuși. Iar pentru Laodiceea, ca întreg, Domnul nu are nici o făgăduință. “Dacă aude cineva glasul Meu” - El se luptă cu fiecare în parte; însă numai aceia care deschid ușa inimilor lor și-L lasă pe Hristos să intre, intră în părtășia slăvită cu Domnul lor divin, și se strămută astfel, prin același proces, în starea iubirii frățești. Aceștia formează rămășița, care păstrează cuvântul răbdării Sale, pentru care nu există osândă și care sunt pregătiți pentru preschimbare. În contrast cu starea de căldicei, aceștia se pregătesc prin luptă grea, străduință sinceră și conflicte puternice; căci numai cel care va birui, va avea parte la Împărăția lui Dumnezeu. (Traducerea autorului)
 123. 123. Răspunzând la întrebările ridicate: 3. Întrebare: Mai există și alte “arătătoare” în Ceas?
 124. 124. Orionul constă din 7 stele, dintre care până acum am folosit doar 5, pentru citirea Ceasului și a anilor corespunzători. Ceea ce lipsește este un studiu al celor două stele ale centurii, aflate în dreapta stelei lui Isus, și care reprezintă respectiv tronul Tatălui și al Duhului Sfânt. Împreună cu Tatăl Său și cu Duhul Sfânt Isus arată către doi ani deosebiți. Acești doi ani trebuie să fie de o extremă importanță, dacă sunt semnalați de către cele trei Persoane ale Sfatului Divin! Ne aflăm aici pe un teren de trei ori sfânt: Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine! Apoc 4,8 Liniile Tronului
 125. 125. Liniile Tronului ne descoperă alți doi ani, pe care Isus în manieră specială îi reliefează: 1949 și 1950. Ce s-a petrecut atunci, ca Isus să privească aceasta cu o așa de mare seriozitate? În anul 1949 a început procesul de ștergere consecutivă din cărțile noastre de învățătură a doctrinei despre natura căzută a lui Isus. Biserica dorea acces la Mișcarea Ecumenică. Acesta a fost începutul unei decăderi îngrozitoare de la învățăturile pionierilor, care credeau că Isus a venit exact în aceeași carne ca a noastră , deci cu aceeași natura păcătoasa, căzută, și de aceea a suferit sub ispite în același mod ca și noi. Dacă este îndepărtată această învățătură și se spune că Isus a venit într-o carne necăzută, atunci se spune în același timp că Isus ar fi avut un avantaj în comparație cu noi, deoarece el era Dumnezeu, și de aceea nu a păcătuit. Deci am putea rămâne în păcatele noastre, iar El ne-ar mântui în păcatele noastre, în loc să ne mântuiască din păcatele noastre. 1949: Natura „necăzută“ a lui Isus

×