Lasik behandeling

470 views

Published on

Bij de LASIK-methode wordt een klein gedeelte van de buitenste laag van het hoornvlies deels losgehaald. Na het prepareren van de zogenaamde flap (lamel) wordt het hoornvlies via verdamping gemodelleerd tot de juiste kromming. Dus zelfs bij zeer hoge sterktes bent u altijd binnen slechts een halve minuut geholpen. Naast de voordelen dat de LASIK-methode nagenoeg pijnloos is, u direct 'zichtbaar' resultaat merkt, en de snelste genezing geeft, heeft deze methode het voordeel dat uw twee ogen direct achter elkaar behandeld kunnen worden.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lasik behandeling

  1. 1. Lasik Centrum Boxtel Bosscheweg 149 5282 WV Boxtel T 0411 66 00 88 E info@lasikcentrum.nl Lasik Centrum Velp (Gld.) Emmastraat 63 6882 MK Velp T 026 361 22 03 E info@lasikcentrumoost.nlWat is Lasik? I www.lasikcentrum.nlBij de klassieke Lasik-behandeling wordt een dunne lamel van het hoornvlies afgeprepareerd en omgeklapt. Vervolgenswordt het eronder gelegen gedeelte van het hoornvlies met een speciaal daarvoor ontworpen laserapparaat zodanigbehandeld dat de gewenste kromming wordt bereikt of onregelmatigheden worden verwijderd. Daarna wordt hethoornvlies-lamel heel precies teruggeplaatst.In het Lasik Centrum kunnen zo afwijkingen worden behandeld met: • Bijziendheid tot -10 à -12 dioptrie • Verziendheid tot + 6 dioptrie en • Astigmatisme tot 6 dioptrieDe behandeling geschiedt na verdoving met oogdruppels enis volkomen pijnloos. De volgende dag na de behandeling iser geen noemenswaardige pijn en het zicht is meestal enkeleuren later al goed. Tijdens de behandeling wordt u goed be-geleid en in een rustige sfeer wordt uitgelegd wat er gebeurt.Na de behandeling wordt een oogkapje aangebracht. Gedu-rende 14 dagen moeten met dit kapje de ogen ‘s nachts nogbeschermd worden. Vervolgens moet het behandelde oog nogongeveer één week gedruppeld worden met een combinatie-druppel eventueel aangevuld met kunsttranen.Wie komt in aanmerking voor Lasik? • Personen ouder dan 18 jaar • De oogafwijking moet langer dan 1 jaar stabiel zijn • Men moet een goede gezondheid bezitten • Er mogen geen oogafwijkingen zijn die complicaties kunnen geven bij de behandeling Wat betreft mogelijke complicaties het volgende:Men dient zich te realiseren dat bij iedere medische ingreep complicaties mogelijk zijn. Ook dient men zich ervante vergewissen dat niet 100% gegarandeerd kan worden dat het gewenste doel (helemaal) bereikt wordt. Mochter onverhoopt een reststerkte van meer dan + of – 0.5 optreden dan is een bijhandeling mogelijk.Al 15 jaar worden enkele miljoenen Lasikbehandelingen verricht waarvan de meeste in de Verenigde Staten. Complicaties doen zich in geringe mate voor. De geregistreerde complicaties zijn meestal niet van ernstige aard.Het betreft een relatief nieuwe behandeling waarvan de effecten op heel lange termijn niet bekend zijn. Toch is debehandeling door de strenge Amerikaanse FDA goedgekeurd; hetgeen aangeeft dat ernstige problemen ook op de lange termijn niet verwacht worden.Mogelijke complicaties • Er kunnen allergische reacties optreden bij het gebruik van verdovingsdruppels of de antibioticum druppels. Staken van de druppels is dan voldoende.
  2. 2. • Er kunnen zich infecties voordoen in het hoornvlies. Een behandeling met antibiotica zal ingesteld moeten worden. • Er kunnen problemen ontstaan bij het prepareren van het hoornvlieslamel. Bij Lasik wordt gebruik gemaakt van een schaafmes dat over een zuigring beweegt om de flap te kunnen maken. Bij loslaten van de zuigring tijdens het maken van de snede kan een onvolledige snede ontstaan. De behandeling moet dan worden afgebroken. De onvolledige flap wordt teruggeplaatst. Deze zal in het algemeen volkomen herstellen. Na een genezingsperiode van enkele maanden kan de behandeling dan opnieuw uitgevoerd worden. Het ontstaan van een onvolledige snede gebeur t overigens hoogst zelden. • Incidenteel kan de flap geheel losraken van het hoornvlies. Deze wordt dan teruggelegd en met een contactlens op zijn plaats gehouden tot er weer een stevige verbinding is ontstaan. • Na de behandeling kunnen de ogen droger aanvoelen waardoor het gebruik van kunsttranen is aan te bevelen. • Niet altijd wordt het gewenste doel bereikt. Een herbehandeling is dan nodig. Dit geldt voornamelijk voor de hogere sterktes. • Na de behandeling kan zich ‘glare’ voordoen. Dit is een verschijnsel waarbij men lichtschitteringen ervaar t. Als zich dit voordoet ervaar t men dit het meest in het donker en vooral bij het naderen van tegemoetkomend licht. In het algemeen nemen de klachten na verloop van tijd af.Om de kans op complicaties nog verder te verkleinen worden onze cliënten in een specifiek geoutilleerde laserkliniek behandeld. De gebruikte apparatuur behoor t tot de meest geavanceerde. De controles en het onderhoud van deapparatuur zijn volgens strenge kwaliteitsregels geregeld (NOG/KIWA).De gepersonaliseerde behandelingDe nieuwste behandelingstechniek die wij hanteren is de gepersonaliseerde (customised) behandeling. Er wordt gewerktmet de meest accurate en snelste excimerlaser in Europa. De laser is getest en goed gekeurd door de FDA (Food and Drug Administration), met wavefront- en topografie techniek. Indien blijkt dat het gezichtsvermogen van de cliënt beperkt wordt door storende aberraties (onregelmatigheden in hethoornvlies) kan de excimer laser in combinatie met topografie en wavefront een gepersonaliseerde behandeling mogelijk maken. Door toepassing van deze techniek kunnen nog fijnere details van het oog worden waargenomen dan ooit voor mogelijk gehouden werd.Deze laser kan niet alleen een perfecte correctie van de brilsterkte uitvoeren, maar ook een gepersonaliseerde behandeling op geleide van de Wavefront en de hoornvliesanalyse. Dit betekent dat ook mensen met een“nachtblindheid” behandeld kunnen worden. Ook bij cliënten die aan een behandeling met een eerdere generatielaser glare-verschijnselen (lichtkringen rond lampen) hebben overgehouden, kunnen baat hebben bij deze methode. Alleen de beste laser is goed genoegHet Lasik Centrum beschikt over de meest geavanceerdeapparatuur op lasergebied. Er wordt gewerkt met de meestaccurate en ultramoderne 400 Hz Allegretto Eye Q flying spotlaser, ontwikkeld door de firma Wavelight. Dit is de eerste laser van de 5de generatie met Wavefront en Topolinktechniekdie in Europa geplaatst is. Deze laser is speciaal ontwikkeld meten voor oogchirurgen om het hoogste niveau van veiligheid enkwaliteit te waarborgen voor de cliënt.Stap voor stap…Allereerst willen wij graag onnodige angsten aangaande de laserbehandeling bij onze cliënten wegnemen. De behandeling geschiedt nadat uw oog met oogdruppels verdoofd is en daardoor volstrekt pijnloos is. Na de ingreep zult u nagenoeggeen pijn voelen en zult u direct zichtbaar resultaat merken.De oogspecialisten die verbonden zijn aan het Lasik Centrum zullen u zelf gedurende het gehele traject met allezorgvuldigheid begeleiden.
  3. 3. Stappenplan • Oriënterend gesprek of voorlichtingsavond • Orienterend vooronderzoek • Volledig oogheelkundig onderzoek • Persoonlijk advies • Behandeling • Controle(s) • NazorgOriënterend gesprek of voorlichtingsavondAllereerst zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden waarin u geïnformeerd wordt over de drie verschillende behandelingstechnieken (LASIK Femto Second Intralase, LASIK, LASEK, ICL). Wij raden u aan ook één van onze voorlichtingsavonden bij te wonen. Als u na het gesprek of de informatieavond heeft besloten verder te gaan met de behandeling, volgt een volledig oogheelkundig onderzoek. Volledig oogheelkundig onderzoekDit onderzoek omvat een refractiemeting, oogdrukbepaling en een onderzoek van het inwendige oog. Teneinde een betrouwbaar onderzoek te kunnen uitvoeren dienenzachte contactlenzen 4 weken en harde lenzen 6 weken niet te worden gedragen. Omhet onderzoek te optimaliseren vinden er geavanceerde onderzoeken plaats waarbij umoet denken aan topografie, hoornvliesdiktemeting en bepaling van de aberraties. Persoonlijk adviesOp basis van de onderzoeksresultaten wordt er een persoonlijk advies aan de cliëntgegeven. Indien de cliënt hierna besluit behandeld te willen worden, wordt er een afspraak gepland.BehandelingIn de meeste gevallen zullen tijdens de laserbehandeling beide ogen tegelijk behandeldworden.NazorgEén dag na de oogbehandeling zal de eerste controle plaatsvinden en worden verderecontroleafspraken met u gemaakt na één week en één maand.Wij adviseren u de hieronder vernoemde behandelinstructies zorgvuldig op te volgen: • 1ste dag: niet lezen • 1ste twee weken: stoffige en rokerige ruimtes vermijden • 1ste twee weken: geen oog make-up gebruiken • 1ste twee weken: ’s nachts oogkapjes dragen • 1ste twee weken: niet zwemmen • 1ste twee weken: niet diepzeeduiken • 1ste twee weken: niet motorrijden • Per week: 4 maal daags antibioticum druppels en frequent kunsttranen gebruiken • Niet in de ogen wrijven • Gebruik een zonnebril bij fel licht • Bij gebruik van de zonnebank de ogen afdekken • Dringend verzoek om geen mascara en make-up te gebruikenOnze artsen zijn 24 uur per dag bereikbaar bij acute problemen of complicaties.Bij elke vraag of onzekerheid betreffende uw behandelde ogen, schroomt u zich niet ons te bellen. Via ons nummer 0411-660088, wordt u bij afwezigheid, via de voicemail op de hoogte gesteld van de diensdoende oogarts met vermelding van het GSM nummer. Neem in ieder geval contact op bij een persisterend pijnlijk en rood oog.
  4. 4. KostenGepersonaliseerde behandeling LASIK all-in-pakket per oog: € 1.750(incl. nazorgcontroles en eventuele herbehandeling per oog gedurende 2 jaar)Optioneel: • Naar gelang van verzekeringsvorm kunnen soms kortingen worden verleend, informeert u daarover bij onze secretaresses. • Gespreid betalen behoor t tot de mogelijkheden: Vraag ons secretariaat hoe dit 4 termijnen betalingssysteem in zijn werk gaat. Bel: 0411-660088. Wij houden een oogje in het zeil….. Eén van de belangrijkste aspecten van de refractie- chirugie is de NAZORG. Daarom wordt deze door de oogchirurgen zelf verricht. Onze behandeling is pas geslaagd zodra onze cliënt tevreden is met het eindresultaat. Wij evalueren de nazorg door middel van het afnemen van telefonische en schriftelijke enquêtes. Voor de resultaten van een recent klant- tevredenheidsonderzoek verwijzen wij naar onze website. Uiterste zorgvuldigheid wordt bij al onze oog- behandelingen betracht en voorkomende oogaf- wijkingen worden zo precies mogelijk gecorrigeerd. Wat niet wegneemt dat het resultaat bij geen enkele behandeling exact kan worden voorspeld. Een kleine restafwijking blijft echter mogelijk. Wij raden u aan zelf ook de risico’s te beperken door onze behandelinstructies, advisering en controle-afspraken zorgvuldig na te komen.Indien u een klacht heeft dan kunt u contact met één van onze medewerkers opnemen. Wij zullen graag samen met unaar een oplossing zoeken.www.igz.nl (inspectie voor de gezondheidszorg) biedt u de mogelijkheid voor opmerkingen en vragen.Volgens ons privacy-reglement zijn uw persoonsgegevens beschermd. U kunt op verzoek uw medische gegevens bij onsaltijd opvragen.Aangezien het een relatief nieuwe behandeltechniek betreft waarvan de resultaten op de zeer lange termijn niet bekend zijn moet men een schriftelijke toestemming voor de operatie geven (het zogenaamde informed consent). OOGCHIRURGEN S.J. Bootsma P.S.J.R. Crobach W.R.O. Goslings H.G. Jansen P.A. Tutein Nolthenius C.Verdoorn Y.H.Yong

×