Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Olamaz gibi görünüyor ama.. ! 
Holocaust’un Resim ve filmlerinin 
çokça çekilmesi için emir verdiğinde 
GENERAL DWIGHT D. ...
HOLOCAUST 
68 yıl kadar önce 
Naziler’in planladığı 
gibi gerçekleştirildi..
Müttefik Kuvvetlerin Başkomutanı EISENHOWER temerküz/ölüm 
kamplarında kurbanları bulduğunda olabildiğince çok resim ve fi...
Bunun nedeni mi? 
“Mümkün olduğunca resim, 
film ve kanıt toplamak. 
Çünkü günün birinde bir 
‘SON OF A BITCH’ bu 
hiç olm...
Kötülüğün başarısı için 
gerekli herşey, iyi 
insanların hiçbir şey 
yapmamasıdır. 
(Edmund Burke)
İNGİLTERE artık İngiliz okullarında HOLOCAUST konusunda 
bilgi verilmesini durdurdu. Ders programından sildi. 
Nedeni ise ...
Ve bu kararla her ülke 
kendini bu şekilde 
öldürtmeye bu kadar 
kolay izin veriyor 
demek.. 
2.Dünya savaşı biteli 
60’ta...
66 mmiillyyoonn YYaahhuuddii,, 
2200 mmiillyyoonn RRuuss,, 
1100 mmiillyyoonn 
hhrriissttyyaann 
ööllddüürrüüllddüü,, 
bbo...
İRAN ve benzeri ülkeler HOLOCAUST’un bir yalan, bir efsane 
olduğunu BEYAN ediyor. 
Bu e-postanın amacı Dünyanın heryerind...
Bu e-postanın dünyayı dolaşmasında zincirin 
bir ek halkası olun siz de !!!
Hemen silmeyin... 
Başkalarına iletmek için 1 dakikanız yeter..
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Holokost

720 views

Published on

2. Dünya Savaşı

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Holokost

 1. 1. Olamaz gibi görünüyor ama.. ! Holocaust’un Resim ve filmlerinin çokça çekilmesi için emir verdiğinde GENERAL DWIGHT D. EISENHOWER haklıydı
 2. 2. HOLOCAUST 68 yıl kadar önce Naziler’in planladığı gibi gerçekleştirildi..
 3. 3. Müttefik Kuvvetlerin Başkomutanı EISENHOWER temerküz/ölüm kamplarında kurbanları bulduğunda olabildiğince çok resim ve film çekilmesini emretti ve civardaki Almanları DEHŞET’i görsünler diye bu kamplara getirterek bazı durumlarda da cesetleri onlara yaktırdı.
 4. 4. Bunun nedeni mi? “Mümkün olduğunca resim, film ve kanıt toplamak. Çünkü günün birinde bir ‘SON OF A BITCH’ bu hiç olmadı diyecek”
 5. 5. Kötülüğün başarısı için gerekli herşey, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır. (Edmund Burke)
 6. 6. İNGİLTERE artık İngiliz okullarında HOLOCAUST konusunda bilgi verilmesini durdurdu. Ders programından sildi. Nedeni ise Müslüman toplumların şimdiki inancına göre HOLOCAUST’un hiç olmamış olduğu. Evet, İNGİLTERE..
 7. 7. Ve bu kararla her ülke kendini bu şekilde öldürtmeye bu kadar kolay izin veriyor demek.. 2.Dünya savaşı biteli 60’tan fazla yıl geçti..
 8. 8. 66 mmiillyyoonn YYaahhuuddii,, 2200 mmiillyyoonn RRuuss,, 1100 mmiillyyoonn hhrriissttyyaann ööllddüürrüüllddüü,, bbooğğaazzllaannddıı,, tteeccaavvüüzz eeddiillddii,, yyaakkııllddıı,, aaşşaağğııllaannddıı.. BBuu ee--ppoossttaa ttüümm iinnssaannllıığğaa aannıımmssaattııccıı oollaarraakk hhaazzıırrllaannddıı....
 9. 9. İRAN ve benzeri ülkeler HOLOCAUST’un bir yalan, bir efsane olduğunu BEYAN ediyor. Bu e-postanın amacı Dünyanın heryerinde okunmasıdır.
 10. 10. Bu e-postanın dünyayı dolaşmasında zincirin bir ek halkası olun siz de !!!
 11. 11. Hemen silmeyin... Başkalarına iletmek için 1 dakikanız yeter..

×