Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Girşimcilik

517 views

Published on

Girişimcilik

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Girşimcilik

 1. 1. YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA GİRİŞİMCİLİK
 2. 2. GİRİŞİMCİ KİMDİR?
 3. 3. Üretimin riskini, üretilen malın satış olanaklarından kaynaklanan belirsizliği üstlenerek, üç faktörü (emek, toprak, sermaye) bir araya getirip üretim yapan kişilere girişimci (müteşebbis) denir.
 4. 4. Girişimciliğin tanımıyla ilgili dört temel unsur vardır;  Yaratım süreci  Çaba harcanması  Risk  Getiri
 5. 5. GİRİŞİMCİ DÜŞÜNCE NASIL OLMALI?
 6. 6. Dört girişimci düşünce vardır. Bunlar;  Yenilikçi ve Yaratıcı Olma: Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder.  Risk Alma: Girişimci karar sürecinde faktörler üzerindeki etkilerini araştırmalıdır.  Öncü Olma: Girişimciyi rakiplerinden öne geçirmede en önemli düşünce tarzıdır.  Rekabetçi Düşünme: Girişimcilerin piyasada tutunabilmeleri kaliteli ürün üretmeleri ve verimli çalışmalarını sağlar.
 7. 7. GİRİŞİM İÇİN ÖNEMLİ UNSURLAR
 8. 8. 1. ZAMAN 2. ÇARESİZLİK 3. KARARLILIK 4. CESARET 5. HIRS 6. İNANÇ 7. YARATICILIK 8. KİŞİLİK 9. KARİZMA VE İNCELİKLİ DÜŞÜNCE
 9. 9. GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ
 10. 10. Globalleşme süreci ile giderek yoğunlaşan ve bilgi ekonomisine dayalı bir kavram haline gelen rekabet, girişimciliğin ve girişimcilerin önemini daha da artırmaktadır. Rekabet üstünlüğüne dayalı bir dünya düzeninde, girişimcilerimize daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.
 11. 11. Girişimcilik tüm gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde de önemlidir. Bu önem özellikle üç alan için vurgulanabilir.  Yenilikçilik - icatçılık  Yeni işletmelerin doğması - büyümesi  Yeni iş alanları oluşturma
 12. 12. Gelişmiş ülkelerde artan girişimcilik – yenilikçilik faaliyetleri durgun endüstrilere harekete geçirmiş, yeni iş alanları sağlamış, işsizlik sorunlarını azaltma eğilimi yaratmıştır.
 13. 13. BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ
 14. 14.  Vizyon sahibi ve etkili bir lider olmak  Yöneticilik yeteneklerine sahip olmak  Değişime duyarlı olmak ve piyasaları iyi izlemek  Riske girmeyi sevmek  Değişim yaratacak üretim, satış ve pazarlama stratejileri geliştirmek  Ürün ve hizmetlere olan ihtiyaç ve taleplere ilişkin öngörülerde bulunmak
 15. 15.  Pragmatizm  Parayı (çok) sevmek  Bereketli bir hayal gücü  Yüksek motivasyon yeteneği  Zamanı iyi yönetmek  Diplomasi
 16. 16. Kısacası girişimcilik ruhunu şu noktalarda toplamak mümkündür; yeni fikirler üreten, sentez yapan, ürün – hizmet geliştiren bunları yeni stratejilerle pazarlayan, önderlik yapan, risk alan ve geleceği öngören kişiler girişimcilerdir.
 17. 17. Girişimcilik iyi analiz edilip değerlendirilmeli devlet bu alanda girişimciliği desteklemelidir.
 18. 18. DEVLETİN ALACAĞI ÖNLEMLER
 19. 19.  Ekonomik faaliyet sahalarında bürokrasinin en aza indirilmesi  İşlemlerin sayı ve zaman olarak azaltılması  Yüksek vergilerin kademeli olarak aşağıya çekilmesi  Kayıt dışı ekonominin olabildiğince kayıt altına alınması
 20. 20.  Finans maliyetlerinin azaltılması  Belediyelerin yerel girişimciliğin gelişimine katkıda bulunacak hizmet ve destek faaliyetlerine girmelerinin sağlanması  Yüksek enerji ve istihdam maliyetlerinin makul düzeylere getirilmesi
 21. 21. DEVLETİN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK TEŞVİKLERİ NELER OLMALIDIR?
 22. 22.  Bürokratik Kolaylıklar  Başarılı özelleştirme çalışmaları  İşlevsel büyük serbest bölgeler  Daha cazip hale getirilmiş organize sanayi bölgeleri  Üniversite sanayi iş birliği  Orta öğretimden itibaren eğitimde sanayicilik ve girişimcilik konuları üzerine dersler verilmesi
 23. 23.  Girişimcilere bedelsiz ya da düşük bedelli arsa temini  Vergi kolaylıkları  Etkili ve istikrarlı ekonomik programlar  Yabancı sermayeyi çekecek tedbirler
 24. 24.  Küçük ve orta ölçekli sanayicilerin daha ciddi desteklenmeleri  İşletmelere eğitim ve tanıtım konularında parasal ve hizmet desteğinin sağlanması  Sektörel ve bölgesel bazda rasyonel uygulanacak teşvikler
 25. 25. Girişimcilerin önünün açılması ve engellerin kaldırılması ile, ekonomik kalkınmanın hızlanmasına, işsizliğin azaltılmasına ve refahın büyüyüp yaygınlaşmasına hizmet edileceği bilinmelidir.
 26. 26. Girişimciler bir yandan işlerini büyütürken, bir yandan da içinde yaşadıkları toplumun ekonomik gücünü büyütmekte, bölgesel kalkınmayı ve kentsel gelişmeyi tetiklemektedirler. Bu açıdan girişimciler, bulundukları yörenin, deyim yerinde ise ‘büyüme makinesi’dirler.
 27. 27. HAZIRLAYAN: İLKER TUNCER

×