Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologiatuettu oppiminen ja opetus 4op - johdantoluento + digitalisaatio

940 views

Published on

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kurssin "teknologiatuettu oppiminen ja opetus" johdantoluento. Luennoitsija: Jari Laru, KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teknologiatuettu oppiminen ja opetus 4op - johdantoluento + digitalisaatio

 1. 1. Kurssin avaus: Johdanto 405028Y Teknologiatuettu oppiminen ja opintoihin orientointi – tvt-osuus 4op Jari Laru, KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus, Oulun yliopisto
 2. 2. Polku nykyiseen tehtävääni: • Pelaaja, Commodore 64 1983- • SysOp, Large’s Security BBS 1999-1994 • Luokanopettaja, teknologiapain. Koulutus, 1997-2003, gradu: “Langattomat päätelaitteet hajautetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen tiedonrakentelun tukena” • Fil.yo, tietojenkäsittelytiede, 1999- (kesken) • Kasvatustieteiden tohtori “scaffolding learning activities with mobile devices and collaborative scripts” 2012 / Oppimisympäristöjen monitieteinen (valtakunnallinen) tutkijakoulu • Yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus, oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö Palkkiot ja huomionosoitukset • Vuoden 2014 tieto- ja viestintätekniikan opettaja (valtakunnallinen palkinto) Luottamustehtävät: • Oulun yliopisto, koulutusneuvoston jäsen • Oulun yliopisto, tieto- ja viestintätekn. Pedag. Kehittämistyöryhmän pj • AV-uudistustus/tilatyöryhmät: KTK erityisopetustilat, OY yleisopetustilat, LEAFORUM tutkimuslaboratorio ym
 3. 3. Kurssin opettajat
 4. 4. Kurssin opettajat Nimi Vastuualue Jari Laru, Yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus Luennot, projektityön tutorointi, hyväksiluennat ym. Kurssin vastuuhenkilö + harjoituksien vetämistä Eija Hevosmaa, FM Harjoituksissa opettajana
 5. 5. Vastuuhenkilön yhteystiedot Voit olla yhteydessä esim. AHOT asioissa, mutta kaikenlaisesta muustakin voimme keskustella :D • Työhuone: KK227 (toinen käytävä parkkipaikalta lukien) • Sähköposti: jari.laru@oulu.fi • Työpuhelin: 0294 48 3810 (Whatsapp, tekstiviesti, puhelu) • Some: Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp (0405118478) • Kalenteri: oulu.doodle.com/jarilaru • Kahvila
 6. 6. Kurssin oppimisympäristö
 7. 7. Korvaavuudet ja poissaolot • Poissaoloja ei seurata, mutta jos et osallistu harjoituksiin ja luennoille “putoat kuin kivi” aihepiirin ulkopuolelle • Kurssia ei läpäise ellei tehtäviä löydy Google Classroom -järjestelmästä • Korvaavuuksia ei ole AHOT-käsittelyä lukuunottamatta. Aihepiiri on niin monipuolinen ja laaja että jokaiselle löytyy tekemistä. • Kurssi on sinua varten, ei opettajaa varten.
 8. 8. Täydennyskoulutus on vähäistä, opintojen aika on nyt. “Opettajien tieto- ja viestintäteknologian täydennyskoulutus on kyselyn mukaan täysin riittämätöntä. Viiden viime vuoden aikana opettajat ovat tyypillisesti saaneet täydennyskoulutusta yhteensä alle työpäivän. Koulutus on keskittynyt lähinnä laitteiden ja perusohjelmistojen tekniseen käyttöön, mistä on pitkä matka siihen, että teknologiaa ja digitaalisia aineistoja hyödynnettäisiin luontevasti päivittäin opetuksessa ja opiskelussa.” 29.01.2016 - klo 09:00Täydennyskoulutus ratkaisee digiloikan onnistumisen OAJ
 9. 9. Kurssin oppimisympäristö
 10. 10. https://sites.google.com/oulu.fi/too Kurssin yleiset tiedot ja ohjeet löytyvät Google Sites- palvelusta https://www.facebook .com/groups/teknologi atuettuoppiminen/
 11. 11. http://edu.oulu.fi ja sieltä: Google Classroom. Kurssikoodi on: j7x8uky Kurssin tehtävät ovat Google Classroomissa https://www.facebook .com/groups/tvt2016/
 12. 12. Kurssin rakenne
 13. 13. Harjoituskerran sisältö Harjoituskerran sisältö Opeka -kysely Kurssipalautteen täyttäminenDebrief -sessio Debrief -sessio Debrief -sessio Debrief -sessio Debrief -sessio Luento 3. Algoritminen ajattelu ja ohjelmointi Luento 4. Tiedonhankintataidot ja tekijänoikeudet ym. Luento 1. Johdanto + Yhteiskunnallinen muutos ja digitalisaatio Luento 2. Teknologiatuettu OPPIMINEN ja OPETUS Luento 5. Yhteenveto + töiden esittely Harjoituskerran sisältö Harjoituskerran sisältö Harjoituskerran sisältö Itsenäisenä/ ryhmätyönä tehtävät työt: (valitse väh 2) 1. Kerää itsellesi linkkisalkku 2. Sovella oppimaasi 3. Tuota tietoa muille C. Toimisto-sovellukset B. Tiedonhaku, yhteisöt ja kuratointi D. Ohjelmointi ja robotiikka E. Animaatiot ja videoedit Kevyt portfoliomateriaali Kevyt portfoliomateriaaliKevyt portfoliomateriaali Portfolion koostaminen videoksi (kuva/video) A. Fyysinen ja Digitaalinen oppimisympäristö Kevyt portfoliomateriaal*i Arvottava lämmittelyesitys Arvottava lämmittelyesitys Arvottava lämmittelyesitys Arvottava lämmittelyesitysTyöskentelyn suunnittelu Suunnitelman päivitys Suunnitelman päivitys Suunnitelman päivitys Suunnitelman päivitys Työskentelyn suunnittelu Lisäsisällöt / eriytys Alakohtaiset Alakohtaiset Alakohtaiset Alakohtaiset * Kerää portfolioon kuvia, kuvakaappauksia, videoita, tekstiä ym. Alakohtaiset
 14. 14. https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/ Kerää itsellesi digipankki - linkkisalkku Tuota tietoa muille RYHMÄ 2-3 pieni tutkimusprojekti (tutkivan oppimisen menetelmä) teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen aihepiireistä. Tuotoksen muoto: oppimateriaalia muille opiskelijoille Sovella oppimaasi oppimis*- tai opetuskontekstissa** TAI tee (jakso)suunnitelma RYHMÄ 2-3 Esittely joulukuun luennolla (osaamismerkki) Suunnittelu (koko kurssin ajan, ei vain alussa) *oppimiskonteksti = muut opinnot syyslukukauden aikana. **opetuskonteksti = kerhot, koulut, päiväkodit ym. jossa pienimuotoinen opetustuokio Jaetaan opiskelijoiden kesken kurssin lopussa. Valitse 2/3
 15. 15. Palautettavat harjoitteet Työskentelyn suunnittelu Pitkin kurssia päivitettävä suunnitelma sis. Myös B-kohdan suunnittelun Arvottava lämmittelyesitys (opiskelijoita aktivoiva esitys, esittely tai video) Kevyt portfoliomateriaali (sisältää kaikki harjoitusten työt+työprosessit (kuva, video, teksti) Kerää digipankki (sisältöjen kuratointitehtävä) Sovella oppimaasi oppimis*- tai opetuskontekstissa** TAI tee (jakso)suunnitelma Tuota tietoa muille - pieni tutkimusprojekti joka tuottaa oppimateriaalia Jos tehtävää ei ole tehtynä arvan sattuessa kohdalle, tulee lisätehtävä Palautetaan Google Classroomissa. Jakaminen muille vapaaehtoista Palautetaan Google Classroomissa. Näkyy vain opettajalle ja mahd. parille Jokainen tuotos palautetaan Google Classroomissa olevaan jaettuun taulukkoon B. HARJOITUSTEN ULKOPUOLELLA: (itsenäisesti tai 2-3 hengen ryhmässä) Alla olevista tehtävistä tehdään vähintään kaksi (2) omalla ajalla itsenäisesti tai 2-3 hengen ryhmässä. Jos harjoituksessa jää aikaa, sitä voi käyttää näiden tekemiseen A. HARJOITUSTEN AIKANA (1-2henk) Harjoitusten aikana tehtävistä tehtävistä opiskelija laatii portfolion siten että jokaisesta teemasta syntyy portfolioon sisältöjä. Lisäksi palautetaan työskentelyn suunnitteludokumentti. Lämmittelyesitystä ei palauteta PAITSI jos esitystä ei ole arvan osuessa kohdalle. Vain arvotut esitykset pidetään
 16. 16. Digitalisaatio 198x - NYT
 17. 17. Kuusi vuosikymmentä, kolme sukupolvea 87 201757 Isoisä 6v Minä 12v Tytär ~12v
 18. 18. 2047?
 19. 19. Leinonen, 2017
 20. 20. Leinonen, 2017
 21. 21. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Oxford, UK: Oxford Martin School. Available at http://acikistihbarat.com/Dosyalar/effect-of- computerisation-on-employment-report-acikistihbarat.pdf
 22. 22. Neelen & Kirchner (2017). A THREE STAGE PLAN TO PREPARE OUR YOUTH FOR JOBS THAT DON’T EXIST (YET) However, what is truly ‘21st century’ is the enormous increase in information (and information resources) and the challenge around the question whether or not the information is reliable. Therefore, Kirschner argues, the only skills that are truly ‘21st century’ are: •Information literacy: also known as information problem-solving skills including searching for, identifying, evaluating (the quality and reliability of information sources), and effectively using the information that has been obtained; and •Information management: the ability to capture, curate, and share information.
 23. 23. "The newest set of skills is combined in this grouping of tools for working. These skills – information literacy and ICT literacy are the future and mark a major shift that is likely to be as important as the invention of the printing press.. 2000-luvun taitojen viitekehys TAPA AJATELLA 1. Luovuus ja innovatiivisuus 2. Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu 3. Oppimaan oppiminen TAPA TEHDÄ TYÖTÄ 4. Kommunikaatio 5. Yhteistyö TYÖVÄLINEIDEN HALLINTA 6. Informaation lukutaito 7. TVT -taidot ja verkko-oppiminen KANSALAISENA MAAILMASSA 8. Globaali ja paikallinen kansalaisuus 9. Elämä ja työura 10. Kulttuuritietoisuus ja sosiaalinen vastuu Suomentaja: https://ktl.jyu.fi/atc21s Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012). Defining twenty-first century skills. In Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 17-66). Springer Netherlands.
 24. 24. L-taidot
 25. 25. http://ele.fi/assets/arviointikehikko_microsoft_170605.pdf LUENTOKOTITEHTÄVÄ: Lue tämä kevyesti läpi.
 26. 26. Kysymyksiä? Kiitos!

×