Successfully reported this slideshow.

Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossa

1,796 views

Published on

Published in: Education, Technology

Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossa

 1. 1. Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu? minne ollaan menossa? Pilvipalvelimien, älypuhelimien ja tablettien hyödyntäminen opetuksessa -seminaari 5-6.2.2014 KuopioIisalmi Jari Laru, KT yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opettaminen LET - Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö Kasvatustietieden tiedekunta, Oulun yliopisto
 2. 2. http://tinyurl.com/okvrcyp
 3. 3. 40 vuotta. Kolme diaa Minä ja “suhteeni teknologiaan”
 4. 4. 1974: Sikiö
 5. 5. 1994:Sysop
 6. 6. 2014: Opettaja tutkiva
 7. 7. Tutkin. Opetan. Tutkin. O.. Pari sanaa työstäni
 8. 8. Työyhteisö: LET ● Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö LET ● RaE 2014 laadunarvioinnissa tutkimuksen todettiin olevan kansainvälisesti korkeatasoista. ● On yksi teknologiatuetun oppimisen (TEL), yhteisöllisen oppimisen (CSCL) ja oppimisen itsesäätelyn (SRL) keskeisistä tutkimusryhmistä maailmassa.
 9. 9. Kurssini lukuvuonna 2013-2014 ● ● ● ● Tiedekunnan orientoivat opinnot (vaka, lo, kako, ao, muko) ○ Tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet ○ Digitaalinen media oppimisprojektina Syventävät opinnot / Aineopinnot ○ Tietotyön pedagogisia haasteita ○ Oppimisen Ohjaaminen, Opetuksen Suunnittelu ja Arviointi (OOOSA) ○ Vuorovaikutus opinnoissa ja opettajan työssä Vapaavalintaiset ○ Avoin oppimateriaali Koulutusteknologian sivuaine ja LET Masters’ programme ○ Introduction to educational technology ○ Qualitative Research ○ Technology Enhanced Learning in global contexts TEL2
 10. 10. Koulu valmistaa tulevaisuuteen... “Tänään koulunsa aloittava lapsi on työelämässä vielä vuonna 2074” (HS, Elokuu 2012)
 11. 11. ...mutta se ei kiinnosta koululaisia ● ”Useimmilla maailman koulujärjestelmillä on yksi yhteinen piirre. Se on se, että oppilaiden mielenkiinto koulua ja opiskelua kohtaan laskee mitä pidempään he koulua käyvät.” (Pasi Sahlberg 2013) ● Suomalaisten 8.-luokkalaisten opiskelumotivaatio ja opiskeluun sitoutumisen on koko vertailuryhmän heikoimmasta päästä. (TIMSS- ja PIRLS –tutkimukset) ● "Lasten ja nuorten älyllinen kapasiteetti on yksi alikäytetyimmistä resursseista Suomessa.” (Kirsti Lonka 2013)
 12. 12. Tämän esityksen aiheita ● ● ● ● Tämän vuosituhannen taidot Diginatiivit oppilaina Yksilö-ryhmä-yhteisö Teknologia työvälineenä
 13. 13. Tämän vuosituhannen taidot (21th century skills) A. Ways of thinking ● ● ● Creativity and innovation Critical Thinking, Problem Solving and Decision Making Learning to Learn and Metacognition B. Ways of Working ● ● Communication Collaboration and Teamwork C. Tools for working ● ● Information Literacy ICT Literacy D. Living in the world ● ● Citizenship, Global and Local Life and Career Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012). Defining twenty-first century skills. In Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 17-66). Springer Netherlands.
 14. 14. Keskustele: Miten tämän vuosituhannen taidot voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon?
 15. 15. Tämän esityksen aiheita ● ● ● ● Tämän vuosituhannen taidot Yksilö-ryhmä-yhteisö Diginatiivit oppilaina Teknologia työvälineenä
 16. 16. Oppimisessa on tärkeätä.. ● ..learning deeper conceptual understanding, rather than superficial facts and procedures. ● ..learning connected and coherent knowledge, rather than bits of knowledge. ● ..learning authentic knowledge in its context of use, rather than decontextualized classroom exercises. ● ..learning in collaboratively, rather than in isolation. Sawyer, R. K. (2008). Optimising learning: Implications of learning sciences research. Innovating to learn, learning to innovate, 45.
 17. 17. Suunnittele monipuolisia teknologiatuettuja oppimistilanteita! ”Learning scientists have discovered that deep learning is more likely to occur in complex social and technological environments” (Bransford et. al, 2000) ● Vähennä bulimia-opetusta, suunnittele opetus siten että opettajan yksinpuhelun asemesta aktiviteetit vaihtelevat välillä yksilö-ryhmä-luokka ● Luennoinnin asemesta orkestroi luokan toimintaa ● Kyseenalaista vanhoja käytäntteitä. Mieti uusia arviointitapoja.
 18. 18. Esimerkki: koulutusteknologian kurssi Laru, J., Näykki, P., & Järvelä, S. (2012). Supporting small-group learning using multiple Web 2.0 tools: A case study in the higher education context. The Internet and Higher Education, 15(1), 29-38.
 19. 19. http://www.image.fi/artikkelit/n-koulu-ei-kehity
 20. 20. Hyödynnä valmiita pedagogisia malleja Esim. Paavola, S., Lipponen, L., & Hakkarainen, K. (2004). Models of innovative knowledge communities and three metaphors of learning. Review of educational research, 74(4), 557-576. Lisää: http://edutechwiki.unige.ch/en/Category: Instructional_design_models
 21. 21. Keskustele: Miten lisätä oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja vähentää opettajajohtoista opetusta?
 22. 22. Tämän esityksen aiheita ● ● ● ● Tämän vuosituhannen taidot Yksilö-ryhmä-yhteisö Diginatiivit oppilaina Teknologia työvälineenä
 23. 23. Diginatiivi vs. ● Tekee useita asioita samanaikaisesti ● Internet tietopankkina ● Käyttää monipuolisesti teknologiaa (mobiili sosiaalinen media) ● On laajalti verkottunut ja toimii erilaisissa yhteisöissä ● Globaali kansalainen ● Tiedon luoja ja tuottaja Koulu ● Perinteiset mediat ● Lineaarinen ja vaiheittainen ● Tekstikirjat, kynä ja paperi ● Suljettu luokkahuone ● Suoritusorientaatio
 24. 24. 90% ajattelee näin? Kännykkä on uhka..
 25. 25. 10% näkee myös mahdollisuuksia
 26. 26. Keskustele: Diginatiivi luokassa! Matkapuhelin tunnilla! Uhka vai mahdollisuus? Perustele
 27. 27. Tämän esityksen aiheita ● ● ● ● Tämän vuosituhannen taidot Diginatiivit oppilaina Yksilö-ryhmä-yhteisö Teknologia työvälineenä
 28. 28. Kognitiivinen työkalu
 29. 29. Kypsä teknologia käyttöön: Sähköiset oppimateriaalit Langaton kuvansiirto
 30. 30. Tulossa vuosikymmenen sisällä.. ● Learning analytics ● BIG data ● Näkyvän valon Internet (LiFi / VLC) ● Esineiden Internet (internet of things) Stefan Schmid, Giorgio Corbellini, Stefan Mangold, and Thomas R. Gross. 2013. LEDto-LED visible light communication networks. In Proceedings of the fourteenth ACM international symposium on Mobile ad hoc networking and computing (MobiHoc ’13). ACM, New York, NY, USA, 1-10.
 31. 31. Teknologiahype vaanii opettajaa Laru, J., & Järvelä, S. (2013) Using Gartner’s Hype Cycle as a basis to analyze research on the educational use of ubiquitous computing. In proceeding of: To See the World and a Grain of Sand: Learning across Levels of Space, Time, and Scale: CSCL 2013 Conference Proceedings Volume 1 — Full Papers & Symposia
 32. 32. Keskustele: Miten hyödyntää (oppilaiden omia) mobiililaitteita oppimisessa ja opetuksessa pedagogisesti perustellulla tavalla?
 33. 33. Kiitos! ● https://wiki.oulu.fi/display/~jlaru/Opetusportfolio ● http://www.slideshare.net/larux ● https://www.researchgate.net/profile/Jari_Laru

×