Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luento 2. Teoria (410014Y) Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena välineenä

4,040 views

Published on

410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena välineenä 2. luento. Tämä luento keskittyy oppimiseen ja oppimisteorioihin.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Luento 2. Teoria (410014Y) Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena välineenä

 1. 1. Luento2: Teoria 410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä Jari Laru, KT yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus
 2. 2. ”Technology is now rapidly transitioning a tool for exploratory tinkering at the margins of mainstream education to becoming an expected component of the core, universal infrastructure of education” (Roschelle, 2013) Roschelle, J. (2013). Special Issue on CSCL: Discussion. Educational Psychologist, 48(1), 67- 70.
 3. 3. Oppimisen perusteet ja hype pitää erottaa ”We need distinguish between enduring fundamentals of learning and the transient froth splashed up by each new wave of innovation” (Goodyear & Retalis, 2010). http://www.flickr.com/photos/42956340@N00/11223187/ Oppiminen Hype
 4. 4. • ”Learning is often hard, but it’s never been more important” Learning is key.. ..but why?
 5. 5. KESKUSTELE: MIKSI OPPIMINEN ON TÄRKEÄMPÄÄ KUIN KOSKAAN?
 6. 6. Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn. J. D. Bransford (Ed.). Washington, DC: National Academy Press. Sawyer, R. K. (Ed.). (2006). The Cambridge handbook of the learning sciences (Vol. 2, No. 5). New York: Cambridge University Press. ILMAINEN http://nap.edu/catalog.php?record_id=9853
 7. 7. Kognitiiviset työkalut (erottava tekijä)
 8. 8. Kognitiiviset työkalut Davidson, I. (2010). Stone tools and the evolution of hominin and human cognition. Stone Tools and the Evolution of Human Cognition, 185-205. http://www.academia.edu/235788/Chapter_9._Stone_tools_and_the_evolution_of_hominin_and_human_cognition
 9. 9. Learning and adaptation are closely linked ”some of the oldest, most deeply- rooted and most powerful methods of human learning through - Observation, - Imitation and - Participation Works best when what must be learned is directly available to senses” => native language, pre-linguistic sharing of tool-making skills (Goodyear & Retalis, 2010). http://www.flickr.com/photos/vastateparksstaff/4170372067/
 10. 10. TEOLLISTUMINEN 1700- (NYKYAIKAINEN KOULU)
 11. 11. 1800 luvun loppu 1930-luku Haasteet ja vaatimukset muuttuvat Jäljittelystä itse-ilmaisuun. Kirjoitustaito
 12. 12. Haasteet ja vaatimukset muuttuvat ”Factory model” – massatuotannon jäljittely kouluissa “Within classrooms, too, the factory-model school is pictured as imposing uniformity on students. They are described as sitting in rows, passively listening while an authoritative teacher indoctrinates them in what the system wants them to know and how the system wants them to think.” (Hirch, 2010). Hirsch Jr, E. D. (2010). The schools we need: And why we don't have them. Random House Digital, Inc.
 13. 13. Behaviorismi (1940-) Kaikki toimintamme perustuu käyttäytymiseen, mukaan lukien toimintamme, ajattelumme ja tunteemme. Käytöstä voi säädellä hyvällä ja huonolla palautteella
 14. 14. 16 Skinner, B. F. (1958). Teaching machines. Science. http://www.scribd.com/doc/13551290/Teaching-Machines-SKINNER “Skinner first conceptualized a teaching machine for the classroom for use by individual students. This machine could present information, reinforce appropriately and then branch to the next level of difficulty depending on the individual's performance. The roots of computer-assisted instruction can be easily seen in Skinner's teaching machine.” Programmed Instruction was characterized by: • clearly stated behavioral objectives • small frames of instruction • self-pacing • active learner response to inserted questions • immediate feedback to the correctness of the response
 15. 15. Kognitivismi (1940-1970) Jean Piaget
 16. 16. Oppiminen perustuu tietorakenteiden muuttumiseen Organisoituminen (Organisation / equilibrium): kaikki kognitiiviset rakenteet ovat keskenään riippuvaisia ja uuden tiedon täytyy sopia olemassaolevaan systeemiin. Sopeutuminen (adaptation): Organismi pyrkii sopeutumaan ympäristöönsä selviytyäkseen. • Assimilitaatio: • Akkommodaatio:
 17. 17. Konstruktivismi 1950- 1. Valmius assimiloida. Jos lapsi ei ymmärrä opetettavaa asiaa, sillä ei ole merkitystä 2. Opetuksen tulee olla riittävän simppeliä (assimilitaatio onnistuu), mutta samalla haastavaa (disequialibirum tapahtuu) 3. Pitää olla tietoinen lapsen kehitystasosta, mitä milläkin tasolla voi edellyttää ja mitä ei. (kehitystasot) 4. Älykkyys syntyy toiminnassa. Lapsi on luonnostan utelias ja tietoa pitää pystyä rakentelemaan itse => konstruktivismi. Jean Piaget
 18. 18. Bruner osoitti että (hyvinkin nuoret) oppilaat voivat oppia mitä tahansa kunhan opetus on järjestetty asianmukaisesti. Eli Brunerin näkemys on, että Kehityksen taso ei rajoita symbolista ajattelua. Tämä oli voimakkaassa ristiriidassa Piagetin ajatusten kanssa. Mieli jatkuvasti kehittyvänä prosessina => rooli sosiaaliselle vuorovaikutukselle, kielelle ja opetukselle mielen muodostumisessa
 19. 19. Konstruktivismi Nykyaikaisten oppimisympäristöjen taustateoria Oppiminen nähdään laajasti ottaen aktiivisena tietojen, merkityksien ja käsityksien rakentamisena.
 20. 20. http://3.bp.blogspot.com/_akgCqCWNQNE/S_o-VDbKVoI/AAAAAAAAApI/qxHQdxOf4ro/s640/seventies_chic_small.jpg
 21. 21. • ”Ability to distinguish between what is changing and what is staying the same. Adaptation is not enough”
 22. 22. 1970- alkaen: Mielen rakenteet ja prosessit pääteltäviä, ei suoraan observoitavia Esim. Oppiminen prosessina, joka johtaa muutoksiin syvämuistissa.
 23. 23. Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn. J. D. Bransford (Ed.). Washington, DC: National Academy Press. Tiedon luonteen muutos
 24. 24. Epämääräiset ongelmat opetuksessa
 25. 25. Jerome Bruner cognitive psychology and cognitive learning theory in educational psychology Seymort Papert Artificial Intelligence, Constructi onism, Logo programming language Jean Piaget Developmental Psychology, Constructi vism, Cognitive Development Kay, A. (1990). User Interface: A Personal View. The Art of HumanComputer Interface Design (pp. 191-207). Addison-Wesley. http://proteus.fau.edu/practicum/texts/kay.pdf Alan Kay: Doing with Images Makes Symbols Pt 1 (1987). http://www.archive.org/details/AlanKeyD198 7
 26. 26. A Personal computer for Children of All Ages He thought that computers might be instruments that would support the construction of the knowledge in a variety of media anytime, anywhere (Feldman, 2004; Kay, 1972)
 27. 27. "The word constructionism is a mnemonic for two aspects of the theory of science education underlying this project. From constructivist theories of psychology we take a view of learning as a reconstruction rather than as a transmission of knowledge. Then we extend the idea of manipulative materials to the idea that learning is most effective when part of an activity the learner experiences as constructing is a meaningful product.” (Papert, 1980)http://nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=875119
 28. 28. Tietotekninen vallankumous 1970-1980 henk.koht. koneet
 29. 29. Two strategiesA.Language • Abstract thought and ability to deal with complex conceptual systems • Creation and manipulation of symbolic representations of the world B.Use of ICT • to render visible – more broadly – to make available to the senses – that which would otherwise be abstract or hidden” • THESE two strategies are often combined. (Goodyear & Retalis, 2010)
 30. 30. TIETOTEKNIIKKA KOGNITIIVISENA TYÖKALUNA
 31. 31. KESKUSTELE: MITÄ ARJEN SUJUMISEN KANNALTA VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ VÄLINEITÄ TIEDÄT? MITÄ KOGNITIIVISIA TYÖVÄLINEITÄ OLET KÄYTTÄNYT
 32. 32. YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN
 33. 33. http://www.opettaja.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OpettajaLehti%2FPage%2Fjuttusivu&cid=1351276519632 &juttuID=1355755409657
 34. 34. Yhteisöllinen oppiminen (1970) “Collaborative education in the U.S. began in the 1970s as a response to the previous decade’s mentality that students who needed help and didn’t seek this help did not belong in college. In response to this, colleges began providing peer tutoring and in-class group work. This led to the discovery that these forms of collaboration did not change what people learned, but how they learned”
 35. 35. Dickson, W. & Vereen, M. A. (1983). Two students at one microcomputer. Theory Into Practice, 22(4), 296-300. doi:10.1080/00405848309543077 Tutkimus: parityöskentelyä tietokoneen äärellä “it appeared that when we did have to put two children in front of a computer, the results were actually positive: the imperfect individualisation was compensated for by the benefits of social interactions” 1983: Key educational principle was the adaptation of instruction to individual needs
 36. 36. Yleinen käsitys tvt-tuetusta oppimisesta on kuitenkin edelleen individualistinen.. • ”The modern fable is that computers will precisely track and monitor the exact state of every student’s needs, capabilities, and preferences. In this vision, students work in isolation so that they can move at their own pace” (Roschelle, 2013).Roschelle, J. (2013). Special Issue on CSCL: Discussion. Educational Psychologist, 48(1), 67-70.
 37. 37. Teknologia(n käyttö) on kuitenkin muuttunut sosiaaliseksi..
 38. 38. Oppiminenkin on muuttumassa yhteisölliseksi, ihan kuten teknologiakin.. • In the 20th century, (collaborative) learning was almost always in the service of individual knowledge outcomes • Now ability to participate in a collaborative knowledge building activities is a core ability that schools and societies should cultivate in order to prepare students for the realities of knowledge work (Bereiter, 2002) • OECD is planning to asses students’ collaboration skills in 2015
 39. 39. Oppilaiden yhteistyötaitoja tultaneen mittaamaan OECD:n PISA-testissä 2015 PISA 2015. DRAFT COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING FRAMEWORK. March 2013. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Framework%20.pdf
 40. 40. KESKUSTELE: JOS YHTEISTYÖTAITOJA RYHDYTÄÄN MITTAAMAAN, TULEEKO KOULUN MUUTTUA JA JOS TULEE, NIIN MITEN?
 41. 41. Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by collaborative learning. Collaborative learning Cognitive and computational approaches, 1–16. Citeseer. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.167.4 896&rep=rep1&type=pdf A coordinated synchronous activity that is the result of continued attempt to construct and maintain a shared conception of a problem (Roschelle & Teasley, 1995) Roschelle, J., & Teasley, S. (1995). The construction of shared knowledge in paired problem solving. Computersupported collaborative learning (pp. 69-97). Springer-Verlag. What is collaborative learning?
 42. 42. • Structure of interaction designed to facilitate accomplishment of an end product or goal through people working together in groups • well-stuctured knowledge domain • is accomplished by the division of labor among participants, as an activity where each person is responsible for a portion of the problem solving Cooperative vs. Collaborative • Collaboration as a philiosophy of interaction and personal lifestyle • Ill-structured knowledge domain • mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve problem together Cooperative learning Collaborative learning Resta & Laferriere, 2007; Panitz, 1996; Slavin, 1997; Teasley, 1995
 43. 43. Commonalities • Learning is active • The teacher is usually more a facilitator than a “sage on the stage” • Teaching and learning are shared experiences • Students participate in small-group activities • Students take responsibility for learning • Students reflect on their own assumptions and thought processes • Social and team skills are developed through the give- and-take of consensus-building Kirchner, 2001
 44. 44. Four instructional motives for the use of technology in support of collaborative learning 1. To prepare students for the knowledge society (collaboration skills and knowledge creation 2. To enhance students cognitive performance or foster deep understanding 3. To add flexibility of time and space for cooperative/collaborative learning 4. To foster student engagement and keep track of student cooperative/collaborative work Resta & Laferriere, 2007
 45. 45. Computer- Supported Collaborative Learning Dillenbourg, P., Järvelä, S., & Fischer, F. (2009). The evolution of research on computer-supported collaborative learning: from design to orchestration. In Technology-Enhanced Learning. Principles and products (p. 3-19). Edited by N. Balacheff, S. Ludvigsen, T. de Jong, T., A. Lazonder & S. Barnes. Springer. most of images used have been retrieved from commons.wikipedia.org
 46. 46. 52 LET - Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö Jari Laru, 22.4.2009 Tärkeimpiä tutkimuskysymyksiä CSCL:n opetuskäytössä • Kollaboraatio itsessään ei synnytä oppimistuloksia; se on riippuvaista siitä kuinka ryhmät sitoutuvat vuorovaikutukseen • Tutkijoita laajalti kiinnostava kysymys on: mitkä ovat ne olosuhteet jossa CSCL ympäristö tukee tehokkaasti oppimista (Dillenbourg, Baker, Blaye, & O’Malley, 1996) – Missä olosuhteissa spesifit vuorovaikutusprosessit tapahtuvat? – Mitä vuorovaikutusprosesseja voidaan pitää oppimista ennakoivina? • Kolme oppimista edistävää oppimisprosessia – Selittäminen – Argumentointi / väittely – Yhteisen ymmärryksen hakeminen
 47. 47. 53
 48. 48. OPPIMISEN ITSESÄÄTELY
 49. 49. Despite intensive research in computer- supported collaborative learning (CSCL) over the last decade, there is relatively little research about how groups and individuals in groups engage, sustain, support, and productively regulate collaborative processes. (Järvelä & Hadwyn, 2013) Järvelä, S., & Hadwin, A. F. (2013). New frontiers: Regulating learning in CSCL. Educational
 50. 50. Pelkkä jakaminen ja yhteistyö ei riitä • Sekä itsenäinen että yhteisöllinen oppiminen vaatii strategista otetta oppimiseen – me tarvitsemme itsesäätelyn taitoja oppimisesta (self-regulated learning) • Kollaboraatio on hankalaa: se on haastavaa ja se ei ole spontaania. Eri yksilöillä on omat käsitykset, taustat, mielipiteet, tavoitteet. • Itsesäätelytaitoja voi opetella
 51. 51. Itsesäätelytaitoja •Tehtävän ymmärtäminen: mitä teen, miksi teen, mistä tässä on kyse, miksi tästä on hyötyä, miksi tämä on tärkeä •Suunnittelu: tehdään suunnitelmia ja asetetaan tavoitteita. Mitä minun tulisi ymmärtää, mitä minun tulisi tehdä saavuttaakseni tavoitteeni? •Työskentely: SRL oppilaat hyödyntävät strategioita opiskellessaan: alleviivauksia, linkittämisiä, käsitekarttoja ym, oman toiminnan tarkkailu
 52. 52. http://www.youtube.com/watch?v=lowJzysaXJg http://sannajarvela.wordpress.com/
 53. 53. ”Tulevaisuuden” luokka • Active learning, active student’s minds • Support students Ask questions, find answers, arque, disarque.. => stimulate active engagement (Järvelä, 2013)

×