Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus

1,976 views

Published on

ITK2014 Teemaseminaari. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa, Hämeenlinna 9-11.4.2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus

 1. 1. Ei pelkkää välineiden opettelua: case opettajankoulutus ITK2014. Hämeenlinna Laru, Manninen, Sarenius, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto https://openclipart.org/image/800px/svg_to_png/151825/tools_silhouettes.png
 2. 2. Teemaseminaarin rakenne • Negatiivinen nykytila • Kolme teemapuheenvuoroa • Positiivinen tulevaisuus • Keskustelua
 3. 3. 1. Negatiivinen nykytila
 4. 4. EI!
 5. 5. https://www.facebook. com/groups/237930856866/permalink/101519062484968 67/?stream_ref=3 Q: Mitä tvt:n opetus/oppimiskäyttöön liittyviä ennakkoluuloja tiedät? A: 65 ennakkoluuloa..
 6. 6. Suomessa on yli 100.000 opettajaa ITK:ssa on n.1800 osallistujaa (2% opettajakunnasta, jos kaikki osallistujat olisivat opettajia)
 7. 7. EI!
 8. 8. Opettajien taitotaso? OAJ:n valtuustovaaleissa jotkut eivät halunneet äänestää sähköisesti, koska eivät ymmärtäneet mitä ohjeissa mainittu “selain” tarkoittaa Lähde: anonyymi ilmiantaja
 9. 9. Opettajien asenne? “Kun kaksi vuotta on opettanut, niin opetusta ei tarvitse enää kehittää” Lähde: -
 10. 10. Keskustele vieruskaverisi kanssa: Opiskelijoiden osaaminen? mikä opettajaopiskelijoiden taitotaso ja osaaminen on teidän mielestänne? Socrative: 73362 5 min vastausaika ja sitten äänestetään.
 11. 11. Opiskelija sanoo itse: “Pinnallisuus” “Todelliset valmiudet”
 12. 12. 2. Kolme puheenvuoroa
 13. 13. “Ei pelkkää välineiden opettelua. Case: opettajankoulutus” Jari Laru, KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus Emilia Manninen, FM, yliopisto- opettaja fysiikka/kemia didaktiikka Vesa-Matti Sarenius, FM, yliopisto-opettaja, matematiikan didaktiikka
 14. 14. Puheenvuoro I: Työelämäorientoituneet pakolliset orientoivat tvt-opinnot + (muu opetus) Jari Laru, KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus
 15. 15. 5 op! Opettajaksi opiskelevan pakollisten (orientoivien) tvt- opintojen laajuus.. Kyseessä ei ole opetettava aine, joten ”siihen se jää”.
 16. 16. Aloitin kolme vuotta sitten.. …vuosi oli 2010 (”tulevaisuus”) http://drewjustice.files.wordpress.com/2009/09/future-city1.jpg
 17. 17. ..laitteistot, ohjelmistot ja menetelmät olivat “päivittämisen tarpeessa” https://www.flickr.com/photos/dasqfamily/173912315/in/photolist-gnm5c-8YEH84-ex4wwi-uXZEm-8YHN8N- 4zQQ5M-8YEMcR-8YEGYn-8YHN1U-8YHMTS-bwtgFQ-dDuQwm-bt7VWx-8YHKoo-8XbXz-9CfDyy-fKvUxf- 8tvEFP-8YEMXt-9CcK44-6hQtBU-4ugvFz-yxzUv-f7Nj8-7z8CUs-4nMPKL-6cghB9-aPMx-agQ3vC-mnpPc- nXwo-gSFJsH-gSGtYD-gSFt9W-gSGgPi-gSFpRJ-gSFHm5-gSFFxq-gSFvZh-gSGqVV-d22DC-8Xc2ri-8Xf3j3- 6fqZ3X-gSFtqh-gSFJSS-gSFAGo-gSFFD6-gSFzvA-gSFwAs
 18. 18. Esimerkki: 410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (3op)
 19. 19. Case-tehtävä
 20. 20. Kehitettävää • Palaute on pääosin erinomaista, mutta en ole itse tyytyväinen (koskaan) kursseihini • Selkeästi rajatuista ongelmista tulee siirtyä “epämääräisiin ongelmiin” => tvt-projekteihin • Käytännönläheisyyttä tulee lisätä => koulujen “tilausprojektit” jne. • Pehmeiden taitojen tukemista teknologian keinoin tulee tukea paremmin • Arviointia tulee kehittää: itsearviointi/vertaisarviointi
 21. 21. Miten tämän vuosisadan taidot toteutuvat tällä kurssilla.. Taitoluokka Selite Tapa ajatella ● Reflektointi ● Yhteisöllinen ongelmanratkaisu Tapa tehdä työtä ● Itsenäinen työskentely (blogi, kuratointi jne. ) ● Yhteisöllinen työskentely (o365, google drive) Työvälineiden hallinta ● Keskeiset välineet ja laitteistot Kansalaisena maailmassa ● Digikuilut ● Tekijänoikeudet jne.
 22. 22. Puheenvuoro II: Ympäristöoppi Osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien tietojensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella (POPS, 2004, 7.7. Fysiikka ja Kemia) Emilia Manninen, FM, yliopisto- opettaja fysiikka/kemia didaktiikka
 23. 23. https://wiki.oulu. fi/display/AIJIMJLK2/Matem atiikan+harjoitukset https://wiki.oulu. fi/display/YI2/Materiaalit Tiedon hakeminen
 24. 24. Tutkimus Mitä ympäristökasvatukseen liittyviä aiheita käsittelitte ryhmätyössänne? Veteen liittyen monia asioita: veden käyttö/kulutus, puhtaan veden merkitys ja sen riittävyys, jäteveden puhdistus, vesistöjen rehevöityminen. Vesien suojelu, liikenneturvallisuus, veden säästäminen Kestävä kehitys Energia, energian siirtyminen, energian säästäminen, Ilmastonsuojelua, ilman laatu Avaruusromu Veden käyttö, vesien puhdistaminen, puhtaan veden merkitys ja sen riittävyys, vesistöjen rehevöityminen Ilmastonsuojelu, ilmanlaatu https://www.youtube.com/watch? v=XJ1QZpruRRU
 25. 25. Havaintojen pohtiminen
 26. 26. Miten tämän vuosisadan taidot toteutuvat kursseillani? Taitoluokka Toteutuu opinnoissa Selite Tapa ajatella ● Yhteisöllinen ongelmanratkaisu ● Ennakkokäsitysten kanssa toimiminen Tapa tehdä työtä ● Eheyttäminen ● Yhteisöllinen työskentely Työvälineiden hallinta ● Sosiaalinen media ● Mobiililaitteet
 27. 27. Puheenvuoro III: Matematiikan didaktiikka “Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee käyttää oppilaan oppimisprosessin tukemisessa.” (POPS, 2004, 7.6. Matematiikka) Vesa-Matti Sarenius, FM, yliopisto-opettaja, matematiikan didaktiikka
 28. 28. Tarpeet • Matematiikka on yhdessä tekemistä • Matematiikan didaktiikan työskentelymenetelmien pitäisi kuvastaa tätä • Arvioinnin tulisi olla osa tavoitteellista oppimista
 29. 29. Suunnittelun heitteillejättö • Ryhmätöitä määriteltäessä ei yleensä kiinnitetä huomiota muuhun kuin sisältöön • Saavatko ryhmät hyvät lähdöt töiden tekemiselle, jos ohjeistus on: “Tehkää ryhmätyö aiheesta x.” • Opiskelijoiden työn suunnitteluprosessi kannattaa siis tehdä näkyväksi opettajalle. Näin opettaja voi auttaa tältä osin myös oppimaan oppimisessa.
 30. 30. Arvionti • Oman osaamisen tunnistaminen. • Itsearviointi, ryhmän arviointi, yksilöllinen ja yhteisöllinen. • Jatkuva arviointi, palaute sähköisesti. http://deeprunwildcats.org/metcalf/wp- content/uploads/2011/03/SameTest4Everyon e.jpg
 31. 31. Jotain uutta • Voisiko opettajankoulutuksessa olla kurssi, joka lähtökohdiltaan on jo äärimmäisen ongelmalähtöinen, vaatii teknologioihin tutustumista, vaatii laajaa sisällön (matematiikan oppimisen) ymmärtämistä tai siitä selvänottoa? • Oppikirjat ovat tiensä päässä? • Avoimet oppimateriaalit ovat tulevaisuutta. • Sähköinen kirja ei ole ratkaisu, teknologia mahdollistaa pedagogisesti paljon mielekkäämpiä ratkaisuja. • Tulevaisuuden oppimateriaalilta vaaditaan: monenlaista käytettävyyttä (oppijalähtöistä, erilaiset oppijat ja opettajat huomioonottavaa), täydennettävyyttä, helppokäyttöisyyttä. • Kurssi: avoin oppimateriaali, matematiikka • Opiskelijat suunnittelevat tänä vuonna teknisiä mahdollisuuksia ja sisällön komponentteja. Jatkossa tätä luurankoa täydennetään, tähtäimenä käytettävä avoin oppimateriaali. Pelle Peloton -potentiaalia!
 32. 32. Miten tämän vuosisadan taidot toteutuvat kursseillani? Taitoluokka Toteutuu opinnoissa Tapa ajatella Oppimisen suunnitteluun kiinnitetään huomiota. Opetusta tulee kritisoida Tapa tehdä työtä Yhteisöllinen kirjoittaminen Yhdessä oppiminen Työvälineiden hallinta Työvälineet tarpeen mukaan. Ne opetellaan työtä tehdessä Kansalaisena maailmassa Työelämäkytkentä Todellisia ongelmia Tutkimusperustaisuus
 33. 33. 3. positiivinen tulevaisuus
 34. 34. Taitoluokka Toteutus Tapa ajatella ● Teoreettisesti perusteltu kurssidesign (esim. yhteisöllinen ongelmanratkaisu) ● Suunnittelun ja työskentelyn tukeminen (sivupohjat, kommentointi jne.) ● Itsearviointi/vertaisarviointi, arvioinnissa ryhmäkomponentti ja yksilökomponentti Tapa tehdä työtä ● Sopivassa suhteessa itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä ● Suunnittelun osuutta korostettava ja siinä keskiössä lasten ja nuorten oppiminen ● Yhteisöllinen opettajuus tavoitteena Työvälineiden hallinta ● Henkilökohtaiset oppimisympäristöt vakioitujen epäkelpojen dinosaurusten tilalle ● Käytä teknologiaa kuin “pippurimyllyä” Valtakunnallinen uudistamistarve
 35. 35. Miten opettajankoulutus pääsee näihin tavoitteisiin? Keskustele vieruskaveri kanssa n. 5min. Socrative: 73362 (socrative.com)
 36. 36. Miten opettajankoulutus pääsee näihin tavoitteisiin? “Muutos tapahtuu vain jos lakataan kiinnittämästä huomiota opetukseen ja sen sijaan käännetään katse oppimisen suunnitteluun ja tukemiseen” (puhuja III)
 37. 37. Taitoluokka Toteutus Tapa ajatella ● Teoreettisesti perusteltu kurssidesign (esim. yhteisöllinen ongelmanratkaisu) ● Suunnittelun ja työskentelyn tukeminen (sivupohjat, kommentointi jne.) ● Itsearviointi/vertaisarviointi, arvioinnissa ryhmäkomponentti ja yksilökomponentti Tapa tehdä työtä ● Sopivassa suhteessa itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä ● Suunnittelun osuutta korostettava ja siinä keskiössä lasten ja nuorten oppiminen ● Yhteisöllinen opettajuus tavoitteena Työvälineiden hallinta ● Henkilökohtaiset oppimisympäristöt vakioitujen epäkelpojen dinosaurusten tilalle ● Käytä teknologiaa kuin “pippurimyllyä” Valtakunnallinen uudistamistarve
 38. 38. Kiitos! https://www.facebook.com/groups/itk2014teemaseminaari. oulu/ Jari Laru, KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus Emilia Manninen, FM, yliopisto- opettaja fysiikka/kemia didaktiikka Vesa-Matti Sarenius, FM, yliopisto-opettaja, matematiikan didaktiikka

×