Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stedfesting, kart og felles geografisk infrastruktur - oslobilder, nov 2013

505 views

Published on

Presentasjon for prosjektgruppa oslobilder.no.
Norsk Teknisk Museum

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stedfesting, kart og felles geografisk infrastruktur - oslobilder, nov 2013

  1. 1. Primus koder • • • • • • • • • • Sted med ukjent tilknytning Brukssted Funnsted Tidligere plassering Eksponeringssted Produksjonssted Sted for overdragelse av gjenstand Avbildet sted Utsikt over Utsikt fra
  2. 2. Primus koder • • • • • • • • • • Sted med ukjent tilknytning Brukssted Funnsted Tidligere plassering Eksponeringssted - fotografens plassering Produksjonssted Sted for overdragelse av gjenstand Avbildet sted Utsikt over Utsikt fra - fotografens plassering
  3. 3. DigitaltMuseum Antall Prosent 75.372 6 Arbark Dextra Norsk folkemuseum Norsk Teknisk Museum Oslo byarkiv Oslo Museum Telemuseet Universitetsbiblioteket i Bergen 16 6 28.037 1.561 91 27.627 0 10.653 1 0 8 6 0 50 89
  4. 4. Norvegiana • infrastruktur • metadata, standarder, datautv eksling • sammenstilling og forenkling • tilgjengelighet • aggregering til Europeana • API
  5. 5. Åpne data åpen tilgang tredjepartsløsninger utnyttes av alle Wikis eget søkeAPI Åpent søke-API - allment tilgjengelig Norvegiana - aggregerte data, mellomlager, felles datamodell, åpen tilgang Digitalt fortalt Kulturrådet Akerselva digitalt Industrimuseum Fortellinger Bearbeidet innhold Norsk teknisk museum Naturbase Direktoratet for naturforvaltning Artsdatabanken Artsdatabanken Stedsnavn SSR Kartverket Kulturminnesøk Digitalt museum Riksantikvaren Byantikvaren Bø og Sauherad Norsk teknisk museum Oslo Museum Oslo byarkiv Nasjonalmuseet - mange museer Arkivportalen Digitalarkivet Arkeologi Ev. andre datakilder Eksisteredne WMS ”honningkrukker” Leksikonartikler Kartdata Popsenteret ---------- Riksarkivet Statsarkivene MUSIT Universitet smuseene Kunst Litteratur Planteliv Dyreliv Geologi Wikipedia lokalhistore -wiki Kartverket
  6. 6. Arbeidsdeling • samlingseiere     gode metadata koordinater bildefiler – bra kvalitet åpen lisensiering • Kulturrådet – KulturIT – Knreise     infrastruktur åpne data – tilgjengelighet mange kanaler mobilformidling
  7. 7. Stikkord • beskrive hvilket punkt eller objekt som er grunnlaget for stedfestingen • eksempel – med et stort bilde, og hva man skal legge vekt på • Primus eller DiMu – muligheter og begrensninger • http://www.gorissen.info/Pierre/maps/google MapLocation.php?lat=62.618017&lon=2.4829 10&setLatLon=Set

×