Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Åpne kulturdata og Norvegiana - nasjonal digital infrastuktur

695 views

Published on

Presentasjon på møtemellom Riksantikvaren, Kulturrådet og Kultur- og naturreise, 2. februar 2015, Oslo

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Åpne kulturdata og Norvegiana - nasjonal digital infrastuktur

 1. 1. Riksantikvaren, Kulturrådet, KNreise – 3. februar 2015 Kartverket, Amtskartsamling, 1777 Åpne kulturdata og Norvegiana – nasjonal digital infrastruktur Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no @larsrogstad [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]
 2. 2. Framtidens digitale forvaltning Kommunal og moderniserings-departementet  styring og organisering av IKT på tvers av sektor- og virksomhets-grenser  felles digital infrastruktur  robust plattform av nasjonale felleskomponenter
 3. 3. Digitalisering  … stimulering av:  digital tilstedeværelse  deling og gjenbruk av data  styrking av digital kompetanse  felles digital infrastruktur  … samarbeid på tvers som sikrer dette best  … koordinering  Kulturrådet  Riksarkivaren  Nasjonalbiblioteket  Riksantikvaren og andre aktuelle etater
 4. 4. Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mGxXe Norvegiana
 5. 5. Innhold  6,4 mill objekter  3,4 mill arkivregistreringer  1,04 mill fotografier  830.000 arkeologiske funn  426.000 museumsgjenstander  314.000 stedsnavn  17.000 kunst(verk)  15.000 registreringer av tradisjonsmusikk  6.500 fortellinger / tilrettelagt innhold --------------------  1,3 mill med koordinater
 6. 6. Norvegiana - aggregerte data Åpne data åpen tilgang tredjepartsløsninger utnyttes av alle Åpent søke-API
 7. 7. Infrastruktur for åpne kulturdata  hard - teknikk database; datalager; databasseng API - teknikk datamodell; metadata  myk – kompetanse faglig samarbeid; faglig forum erfaringsutveksling faglig nettverk faglig forum åpne kulturdata
 8. 8. Norvegiana  Kulturrådets rammeverk / strategiske grep  virkemiddel i arbeidet med åpne kulturdata • fungerende tjenester • drivkraft; påvirke andre aktører Tjenester fra Norvegiana  åpne data – for bruk i andre løsninger  ett felles API; felles tilgang til mange kilder • «one stop shopping» • sammenstilling – felles database  tilbud til institusjoner som ikke har egne løsninger  standardiserte metadata – felles terminologi  forenkling; reduksjon av komplekst innhold
 9. 9. Samarbeid og faglig nettverk  møteplass – faglig forum  erfaringsutveksling  bygge kompetanse  teknikk – verktøy, løsninger, «fikling»  datakvalitet  standarder; datamodell  lisensproblematikk  formidling og presentasjon
 10. 10. Flere eksempler  Krigsminnelandskap Troms  Pilegrimsleden  Historiske vandreruter  Drømmemila (Telemark)  Vox Publica  Ætteforsker  stedr (Sintef / EU-prosjekt)
 11. 11. Gevinster for brukerne  støtter lokale / regionale initiativ  gjenbruk felles komponenter  effektiv oppgave- og rolledeling: 1. Infrastruktur, felles komponenter 2. Produksjon av innhold  legger til rette for andres løsninger  private initiativ og kreativitet  lokale behov og løsninger  uavhengig av «standardiserte» løsninger  bidrar til mangfold

×