Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

YouTube, Wikipedia, blogg - formidling av historiske oslofilmer

1,148 views

Published on

Presentasjon av ulike nettbaserte formidlingskanaler for historiske filmer fra Oslo byarkiv, 2009

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

YouTube, Wikipedia, blogg - formidling av historiske oslofilmer

  1. 1. <ul><li>YouTube, blogg og wikipedia </li></ul><ul><li>Oslofilm på brukernes premisser </li></ul><ul><li>Lars Rogstad, Oslo byarkiv </li></ul><ul><li>- presentasjon Høgskolen i Oslo, nov. 2009 </li></ul>
  2. 3. Hovedpunkter <ul><li>Formidlingskanaler for oslofilm </li></ul><ul><ul><li>Oslo byarkivs nettsider </li></ul></ul><ul><ul><li>filmer på YouTube </li></ul></ul><ul><ul><li>artikler Wikipedia </li></ul></ul><ul><ul><li>blogg </li></ul></ul><ul><li>Hvorfor disse kanalene </li></ul><ul><li>Resultater og erfaringer </li></ul><ul><li>Samtale og diskusjon </li></ul>
  3. 6. Formidling - tilgjengeliggjøring <ul><li>formidling </li></ul><ul><li>informasjon </li></ul><ul><li>tilgjengelig </li></ul><ul><li> fortelling tilrettelegge </li></ul><ul><li>tilgang </li></ul><ul><li>” generelt interesserte allmennhet” </li></ul>
  4. 14. Blogg - dummyside med Grunerløkkafilmen
  5. 19. <ul><li>alle videoer på YouTube – 400 ”titt” per uke </li></ul><ul><li>” Fra Oslo Centrum” – 140 per uke </li></ul><ul><li>Oslo byarkivs side om film – 50 besøk per uke </li></ul>
  6. 22. oslofilm.wordpress.com
  7. 23. Mer informasjon?
  8. 24. Problemstillinger <ul><li>Hvordan skal brukerne finne oss? </li></ul><ul><ul><li>Google </li></ul></ul><ul><ul><li>YouTube </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikipedia </li></ul></ul><ul><li>Egne nettsiders fortreffelighet </li></ul><ul><ul><li>Oslo byarkiv </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitalt fortalt </li></ul></ul><ul><ul><li>Telemark museum </li></ul></ul><ul><li>Er YouTube bare positivt? </li></ul><ul><ul><li>kommersiell leverandør </li></ul></ul><ul><ul><li>useriøse assosiasjoner </li></ul></ul>

×