Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

oslobilder - bakgrunn, planer, flere institusjoner

1,052 views

Published on

Presentasjon på workshop 14. okt. 2010, om utvidelse av prosjektet oslobilder.no med flere institusjoner.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

oslobilder - bakgrunn, planer, flere institusjoner

 1. 1. <ul><li>Presentasjon på workshop om oslobilder.no </li></ul><ul><li>Oslo byarkiv, 14. oktober 2010 </li></ul><ul><li>Lars Rogstad, fotoarkivar, Oslo byarkiv </li></ul><ul><li>prosjektleder oslobilder-prosjektet </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.oslobilder.no - oslobilder.blogspot.com </li></ul>oslobilder.no - om prosjektet - videreutvikling – planer, idéer og vyer - flere institusjoner
 2. 2. Hva er oslobilder <ul><li>Søkeportal </li></ul><ul><ul><li>nettsted </li></ul></ul><ul><ul><li>mange spennende oslobilder! </li></ul></ul><ul><li>2. Samarbeidsprosjekt </li></ul><ul><ul><li>formidling av kulturhistoriske foto </li></ul></ul><ul><ul><li>tettere samarbeid – fotomiljøene i Oslo </li></ul></ul><ul><ul><li>styrke formidlingsarbeidet </li></ul></ul><ul><ul><li>brukerne i fokus </li></ul></ul><ul><ul><li>flere bilder tilgjengelige på nett </li></ul></ul><ul><ul><li>ta fotoskattene i bruk! </li></ul></ul>
 3. 3. Hva har skjedd <ul><li>Oslo byarkiv og Oslo Museum </li></ul><ul><li>tidlig idé – allerede i 2004 </li></ul><ul><ul><li>Oslo Bymuseum og Oslo byarkiv </li></ul></ul><ul><ul><li>to store fotosamlinger </li></ul></ul><ul><ul><li>utfyller hverandre </li></ul></ul><ul><ul><li>Bymuseum eller Byarkiv – who care? </li></ul></ul><ul><ul><li>brukerne ser ikke forskjellen – og dette er heller ikke viktig! </li></ul></ul><ul><ul><li>felles publisering </li></ul></ul><ul><li>økonomisk støtte – ABM-utvikling </li></ul><ul><ul><li>2009 og 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>KulturIT </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitalt Museum </li></ul></ul><ul><li>2009 og 2010 - utvikling av nettstedet – oslobilder.no </li></ul><ul><ul><li>KulturIT </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitalt Museum </li></ul></ul>
 4. 5. Bruk og erfaringer så langt <ul><li>Stor trafikk </li></ul><ul><ul><li>2.500 – 3.500 besøk per uke </li></ul></ul><ul><ul><li>50.000 – 80.000 sidevisninger (bilder) per uke </li></ul></ul><ul><ul><li>totalt - ca 90.000 besøk, og drøyt 2 mill sidevisninger </li></ul></ul><ul><ul><li>8 minutter per besøk </li></ul></ul><ul><ul><li>stedsnavn – desidert viktigste søkeord </li></ul></ul><ul><li>Mange positive tilbakemeldinger </li></ul><ul><ul><li>spennende bilder </li></ul></ul><ul><ul><li>brukervennlig formidlingsløsning </li></ul></ul><ul><li>Etterspørselen etter bildekopier økt kraftig </li></ul><ul><ul><li>2 x 3 ganger så mange som før oslobilder </li></ul></ul><ul><li>Mange tilbakemeldinger med kommentarer til bildene </li></ul><ul><li>Hvem er brukerne - hvor kommer de fra? </li></ul><ul><ul><li>ca 1/3 – direkte til oslobilder.no </li></ul></ul><ul><ul><li>ca 1/3 – via Google </li></ul></ul><ul><ul><li>ca 1/3 – fra andre nettsteder (Oslo byarkiv, Oslo Museum, diverse blogger, Facebook) </li></ul></ul><ul><ul><li>brukerundersøkelse </li></ul></ul>
 5. 6. oslobilder – flere institusjoner
 6. 7. Kommende aktiviteter <ul><li>Brukerundersøkelse </li></ul><ul><ul><li>er dette et godt nettsted? </li></ul></ul><ul><ul><li>hvordan er brukervennligheten </li></ul></ul><ul><ul><li>utvalget av motiver og bilder </li></ul></ul><ul><ul><li>registreringene – metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>hva ønsker du deg i neste runde? </li></ul></ul><ul><li>Felles registreringspraksis </li></ul><ul><ul><li>Majorstua – Majorstuen </li></ul></ul><ul><ul><li>hvor er egentlig Grünerløkka? </li></ul></ul><ul><ul><li>Sofienberg, Dælenenga – Rodeløkka </li></ul></ul><ul><ul><li>gate, gata, gt, gt </li></ul></ul><ul><ul><li>navnepraksis </li></ul></ul><ul><ul><li>steder og områder </li></ul></ul><ul><ul><li>emneord og terminologi </li></ul></ul>
 7. 8. Tilgjengelighet – hvordan ta samlingene i bruk <ul><li>synlighet – hvem kjenner egentlig til www.oslobilder.no </li></ul>
 8. 12. Tilgjengelighet – hvordan ta samlingene i bruk <ul><li>synlighet – hvem kjenner egentlig til www.oslobilder.no </li></ul><ul><li>må bli funnet av søkemotorene </li></ul>
 9. 13. Bildefiler <ul><li>størrelse </li></ul><ul><li>metadatastyrt </li></ul><ul><li>EXIF (metadata) i bildefila </li></ul>
 10. 14. Tilbakemeldinger <ul><li>feilmeldinger </li></ul><ul><li>tagger, emneord </li></ul><ul><li>egne historier </li></ul><ul><li>tilbakeføring og redigering </li></ul><ul><li>lagre i primærsystemene – Primus, Fotostation, Bibliofil </li></ul>
 11. 15. Personlig oppsett <ul><li>lagring av egne søk og trefflister </li></ul><ul><li>abonnement på nye bilder – varsle ved publisering </li></ul><ul><li>utforming og layout </li></ul><ul><ul><li>antall treff i trefflista </li></ul></ul><ul><ul><li>standard sortering </li></ul></ul>
 12. 18. ABM-samsøk, Europeana, Google PRIMUS AGENT DiMu GateWay SPESIAL AGENT Primus NASJONAL BASE SRU Egne løsninger XMP AGENT FotoStation Oslo byarkiv - Filemaker UB Bergen – egen løsning Universitetshistorisk fotobase Oslo Museum Norsk Teknisk Museum Norsk Folkemuseum ARBARK Riksantikvaren OBOS Riksarkivet – ASTA? Bibliofil Deichmanske bibliotek Historielagene SPESIAL AGENT
 13. 19. Flere institusjoner - hovedprinsipper <ul><li>samarbeidsprosjekt – formidling av foto i Oslo </li></ul><ul><li>formidlingsløsning – og kun dette </li></ul><ul><ul><li>egne fotodatabaser </li></ul></ul><ul><ul><li>beholder alle rettigheter til egne bilder </li></ul></ul><ul><ul><li>egen pris- og formidlingspolitikk </li></ul></ul><ul><li>institusjonene fortsatt ansvarlige for egne registreringer </li></ul>
 14. 20. Innhold – hva er et oslobilde? <ul><li>geografisk tilknytning til Oslo </li></ul><ul><ul><li>avbildet sted </li></ul></ul><ul><ul><li>personer </li></ul></ul><ul><li>alle motivtyper </li></ul><ul><ul><li>dagligliv, boliger, hjemmeinteriør </li></ul></ul><ul><ul><li>uteaktiviteter, lek, friluftsliv </li></ul></ul><ul><ul><li>arbeidsliv, næringsliv, yrkesaktiviteter </li></ul></ul><ul><ul><li>” vi har nok bilder av trikker i Storgata” </li></ul></ul><ul><li>allmenn interesse </li></ul><ul><ul><li>ikke interne arrangementer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>arkivdag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>utstillingsåpninger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vandringer </li></ul></ul></ul><ul><li>hver institusjon bestemmer selv </li></ul><ul><ul><li>felles retningslinjer </li></ul></ul><ul><ul><li>” redaksjon”? </li></ul></ul>
 15. 21. Deltakelse i prosjektet <ul><li>Fase 1 – oslobilder versjon 1, 3. mars 2010 </li></ul><ul><li>Fase 2 – til og med 1. halvår 2011 </li></ul><ul><ul><li>deltakerne forvalter egen fotodatabase </li></ul></ul><ul><ul><li>deltakerne eier og forvalter egne data </li></ul></ul><ul><ul><li>prosjektet eies av Oslo Museum og Oslo byarkiv </li></ul></ul><ul><ul><li>deltakelse i prosjektgruppa </li></ul></ul><ul><ul><li>ingen direkte kostnader i prosjektperioden </li></ul></ul><ul><ul><li>driftskostnader etter 1. juli 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>resultat: oslobilder 2.0 – med flere institusjoner </li></ul></ul><ul><li>Fase 3 – 2. halvår 2012 </li></ul><ul><ul><li>organisering av prosjektet </li></ul></ul><ul><ul><li>driftsorganisasjon? </li></ul></ul><ul><li>Prosess </li></ul><ul><ul><li>invitasjon nå </li></ul></ul><ul><ul><li>melde sin interesse – innen 1. november? </li></ul></ul><ul><ul><li>prosjektet velger ut aktuelle deltakere </li></ul></ul>
 16. 22. Aktiviteter i fase 2 <ul><li>Utvide med flere institusjoner </li></ul><ul><li>Brukerevaluering </li></ul><ul><li>oslobilder.no versjon 2 </li></ul><ul><li>Retningslinjer for registrering av metadata </li></ul><ul><li>Innspill til utvekslingsstandard </li></ul><ul><li>Fra prosjekt til drift </li></ul><ul><ul><li>eierskap – stiftelse? </li></ul></ul><ul><ul><li>redaksjon – for innholdet </li></ul></ul><ul><ul><li>utvikling av applikasjonen </li></ul></ul>

×