Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Norvegiana - åpne kulturdata i praksis

811 views

Published on

Kulturrådets seminar om åpne data i kultursektoren, Oslo, 6. feb. 2014

Published in: Technology

Norvegiana - åpne kulturdata i praksis

 1. 1. Norvegiana – åpne kulturdata i praksis Seminar om åpne data i kultursektoren Nasjonalgalleriet, Oslo, 6. februar 2014 Lars Rogstad, Kulturrådet / Kultur- og naturreise [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]
 2. 2. Kulturdata skal brukes! Store verdier i museer og samlinger  enormt kunnskapslager  kataloger og databaser ”Denne kunnskapen tilhører ikke museet eller dets ansatte, den tilhører samfunnet, brukerne, befolkningen.” Stort underforbruk av denne kunnskapen Åpne data bidrar til mer bruk  flere formidlingskanaler  flere arenaer  bredere publikum  andre typer anvendelser
 3. 3.  tatt i bruk av andre  delta på mange arenaer  være til stede på brukernes arenaer
 4. 4. Åpenhet i praksis  publisere som åpne data  åpne plattformer  maskinlesbare formater  må bli funnet  brukerne må vite om oss  åpne lisenser  må få lov til å gjenbruke innhold  ingen prising av data!  teknologi - APIer; tilgang til data
 5. 5. Norvegiana!
 6. 6. Felles datalager          1,04 mill fotografier 426.000 museumsgjenstander 17.000 kunstverk 2.100 kulturminner 442.000 arkeologiske funn 314.000 stedsnavn 6.500 fortellinger / tilrettelagt innhold 15.000 registreringer av tradisjonsmusikk 3,4 mill arkivregistreringer ——————————— 670.000 med koordinater
 7. 7. Datakilder  Arkivportalen  DigitaltMuseum  Digitalt fortalt  Fylkesfotoarkivet i Sogn og Fjordane  Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal  Stadnamn – S&fj og M&R  Kulturhistorisk leksikon – Sogn og Fjordane  Musikkarkiv – Sogn og Fjordane  Kildenett - Trøndelag ----------------------- Universitetsmuseene / MUSIT  Riksantikvaren  Miljødirektoratet  Kartverket
 8. 8. Norvegiana?  infrastruktur - "informasjonsarkitektur"  nasjonale og felles systemer  sammenstilling - felles database aggregering  metadata, standarder, utveksling  åpne data (API), felles tilgang til dataene  Europeana - EUs store kulturdatabase  lettere tilgjengelighet - til innholdet!
 9. 9. Åpne data åpen tilgang tredjepartsløsninger utnyttes av alle Åpent søke-API Norvegiana - aggregerte data, mellomlager
 10. 10. Standardisering - metadata  beskrivelsen av innholdet     Dublin Core DC Elements Europeana Semantic Elements ABM Semantic Elements  felles vokabular, felles forståelse av innholdet
 11. 11. Fordeler  felles løsninger  forenkling innhold - forenkler en kompleks virkelighet  felles grensensnitt – felles API  ”one stop shopping” Ulemper  reduserer innhold  tap av informasjon  mindre ansvar for den enkelte institusjon  mindre ansvar for egne data?
 12. 12. Norvegiana - strategisk valg  målsetting  hver institusjon ansvar for distribusjon egne data  åpne data direkte fra den enkelte datakilde • Primus – DigitaltMuseum – Norvegiana  men er dette hensiktsmessig?  kompetanse  kapasitet  tekniske løsninger  ikke i 2014 – men om noen år?  og hva skal til – for å nå dette målet?
 13. 13. Rolledeling A: Utarbeide godt innhold - institusjonene  samlingsforvaltning  metadata med god kvalitet      gode beskrivelser kodelister – faglig innhold lisensiering bildefiler stedfesting B: Infrastruktur – formidlingsløsninger  KulturIT / ASTA / Kulturrådet  felles løsninger  gode løsninger, åpne data, økt bruk  effektiv ressursbruk – for alle
 14. 14. Videreutvikling  profesjonalisere tjenesten  rutiner  dokumentasjon  rikere datamodell – Europeana EDM  Linked Open Data  lettere å etablere sammenhenger mellom ulike kilder  fotograf i Primus – fotografregisteret Preus  samarbeids- og faglig forum  Kultur- og naturreise  mer av dette!

×