Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Norvegiana - infrastruktur for åpne kulturarvdata

848 views

Published on

Nordisk arkivformidlingskonferanse, Oslo, 17. mars 2014

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Norvegiana - infrastruktur for åpne kulturarvdata

 1. 1. Norvegiana – infrastruktur for åpne kulturarvdata Nordisk arkivformidlingskonferanse Oslo, 17. mars 2014 Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no @larsrogstad [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]
 2. 2. Kulturdata skal brukes! 1. Store verdier i museer og samlinger  enormt kunnskapslager  kataloger og databaser ”Denne kunnskapen tilhører ikke museet eller dets ansatte, den tilhører samfunnet, brukerne, befolkningen.” 2. Stort underforbruk av denne kunnskapen 3. Åpne data bidrar til mer bruk  flere formidlingskanaler  flere arenaer  bredere publikum  andre typer anvendelser – bedre datakvalitet!
 3. 3. [Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet]
 4. 4.  tatt i bruk av andre  delta på mange arenaer  være til stede på brukernes arenaer
 5. 5. Hvor er brukerne? 1. Google 2. Facebook 3. YouTube 4. VG 5. Finn 6. Wikipedia 7. Dagbladet 8. Yahoo 9. NRK 10. live.com --------------- 103. Arkivverket - Digitalarkivet 252. DIS Norge - slektsforskning 1.700 DigitaltMuseum
 6. 6. Åpenhet i praksis  publisere som åpne data åpne plattformer maskinlesbare formater  må bli funnet brukerne må vite om oss  åpne lisenser må få lov til å gjenbruke innhold ingen prising av data!  løsninger / infrastruktur / teknikk
 7. 7. Norvegiana!
 8. 8. Felles datalager  3,4 mill arkivregistreringer  1,04 mill fotografier  830.000 arkeologiske funn  426.000 museumsgjenstander  314.000 stedsnavn  17.000 kunstverk  15.000 registreringer av tradisjonsmusikk  6.500 fortellinger / tilrettelagt innhold --------------------  970.000 med koordinater
 9. 9. Norvegiana?  infrastruktur - "informasjonsarkitektur"  nasjonale og felles systemer  sammenstilling - felles database - aggregering  metadata, standarder, utveksling  åpne data (API), felles tilgang til dataene  Europeana - EUs store kulturdatabase  lettere tilgjengelighet - til innholdet!
 10. 10. Norvegiana - aggregerte data, mellomlager Åpne data åpen tilgang tredjepartsløsninger utnyttes av alle Åpent søke-API
 11. 11. Gevinster  felles løsninger  forenkling innhold - forenkler en kompleks virkelighet  felles grensesnitt – felles API  ”one stop shopping”
 12. 12. Rolledeling 1. Innhold – institusjonene 2. Infrastruktur – løsninger
 13. 13. Innhold - institusjonene Utarbeide godt innhold  samlingsforvaltning  metadata med god kvalitet gode (tekstlige) beskrivelser kodelister – faglig innhold digitalt innhold • dokumenter • bildefiler stedfesting lisensiering - gjenbruk
 14. 14. Infrastruktur 1. Produksjonsløsninger 2. Formidlingsløsninger KulturIT / ASTA / Kulturrådet  felles løsninger  effektiv samlingsforvaltning og publisering  åpne data, økt bruk  effektiv ressursbruk – for alle

×