Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Norvegiana, hack4dk, september 2014, København

823 views

Published on

Ignite Talk at #hakc4dk 2014

Published in: Internet
  • Be the first to comment

Norvegiana, hack4dk, september 2014, København

  1. 1. Norvegiana – kulturdata ut av boksen! Ignite #6, hack4dk 2014 Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no @larsrogstad [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]
  2. 2. Åpne data åpen tilgang tredjepartsløsninger utnyttes av alle Åpent søke-API Norvegiana - aggregerte data, mellomlager
  3. 3. 6,4 mill objekter  3,4 mill arkivregistreringer  1,04 mill fotografier  830.000 arkeologiske funn  426.000 museumsgjenstander  314.000 stedsnavn  17.000 kunst(verk)  15.000 registreringer av tradisjonsmusikk  6.500 fortellinger / tilrettelagt innhold --------------------  1,3 mill med koordinater
  4. 4. Norvegiana  infrastruktur - "informasjonsarkitektur”  plattform – åpne kulturdata  aggregering til en felles database  standardiserte metadata  åpne data – for bruk i andre løsninger API  Europeana - EUs store kulturdatabase  lettere tilgjengelighet - til innholdet!

×