Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Museumsdata ut i verden - digital infrastruktur for kulturdata

1,043 views

Published on

Det relevante museum, Kompetanseutvikling, Trondheim, 27. okt 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

Museumsdata ut i verden - digital infrastruktur for kulturdata

 1. 1. Det relevante museum, 27. oktober 2015 Kartverket, Amtskartsamling, 1681 Digital infrastruktur for kulturdata – museumsdata ut i verden Bård Bie-Larsen og Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]
 2. 2. Museumsdata ut i verden  digital infrastruktur  standarder og metoder  formater og modeller  samlingsforvaltning  registrering i katalog
 3. 3. Dokumentasjon Samlingsforvaltning + +  katalogen – muséenes ”skattkiste”  se innholdet i en større sammenheng utover egen (interne) virksomhet snever ”gjenstandsforvaltning” • misforstå meg rett ….
 4. 4. Kulturarvdata skal brukes! 1. Store verdier i museer og samlinger  kataloger og databaser  digitalisert materiale  enormt kunnskapslager ”Denne kunnskapen tilhører ikke museet eller dets ansatte, den tilhører samfunnet, brukerne, befolkningen.” 2. Stort underforbruk av denne kunnskapen 3. Åpne data bidrar til mer bruk  flere formidlingskanaler  flere arenaer  bredere publikum  andre typer anvendelser – bedre datakvalitet!
 5. 5. [Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet]
 6. 6. Museumsutvikling - program for digital utvikling  Hovedområder i programmet styrke fellesløsninger • verktøy – Primus, KulturNAV, DigitaltMuseum • data – gjenbruk, andre sammenhenger økt datakvalitet rikere brukeropplevelser  Programmet skal bidra til mer data bedre data åpnere data
 7. 7. Åpne kulturdata?  maskinlesbare utnytte i apper og nettsider • andre løsninger enn muséenes egne  kan brukes i praksis får lov til å bruke dem – lisenser tilgjengelige - teknikk
 8. 8. Hvordan var dette mulig?  VG – en god ide  datagrunnlag Våre falne DIS – registrert innholdet  Nasjonalbiblioteket innholdet som XML rettigheter  crowdsourcing korrektur, feilretting
 9. 9. Synlig og tilgjengelig - i praksis  data må finnes!  må bli funnet  brukerne må vite om oss  publisere som åpne data  åpne plattformer  maskinlesbare formater  åpne lisenser  må få lov til å gjenbruke innhold  holdninger / policy  løsninger / infrastruktur / teknikk  Norvegiana
 10. 10. https://norvegianablog.wordpress.com/
 11. 11. Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mGxXe Norvegiana
 12. 12. Innhold  6,7 mill objekter  3,4 mill arkivregistreringer  1,04 mill fotografier  830.000 arkeologiske funn  426.000 museumsgjenstander  314.000 stedsnavn  17.000 kunst(verk)  15.000 registreringer av tradisjonsmusikk  6.500 fortellinger / tilrettelagt innhold --------------------  1,5 mill med koordinater
 13. 13. Norvegiana - aggregerte data Åpne data åpen tilgang tredjepartsløsninger utnyttes av alle Åpent søke-API
 14. 14. Europeana  Europas kulturhistorie tilgjengelig for alle  digital skattkiste - 45 millioner objekter  bøker, aviser, dokumenter, arkiver  filmer, fotografi, kart, maleri, kunst, museumsgjenstander  38 land, 30 språk  2.300 institusjoner  finansiert av Europakommisjonen (EU)  fra Norge – 1,7 mill objekter  1,5 mill bilder  210.000 tekster  15.000 lydklipp  1.800 videoer
 15. 15. Infrastruktur for åpne kulturdata  hard - teknikk database; datalager; databasseng API - teknikk datamodell; metadata  myk – kompetanse faglig samarbeid; faglig forum erfaringsutveksling faglig nettverk faglig forum åpne kulturdata
 16. 16. • data.norvegiana.no
 17. 17. Muséenes rolle – og ansvar Utarbeide godt innhold  god samlingsforvaltning, god kvalitet  gode fortellinger – god formidling  godt innhold  digitalt innhold  bildefiler – tilstrekkelig oppløsning  metadata med god kvalitet  gode (tekstlige) beskrivelser  kodelister – faglig innhold • standarder • KulturNAV  stedfesting  lisensiering – åpne for gjenbruk
 18. 18. Konklusjon (”moral”)  produser godt innhold størrelse bildefil – 1.200 px åpen lisens tittel • gjerne beskrivelse også emneord – standard koordinater  gode formidlingsløsninger  større publikum  bedre datakvalitet

×