Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
synliggjør det usynligedin egen lokale kjentmannpå mobiltelefon og nettbrett      Lars Rogstad  Kultur- og naturrei...
Fokstumyra                               Olivenfjellmott                 Ol...
Kultur- og naturreise – hva dreier det seg om?• formidle opplevelser og kunnskap  kulturarv, kulturminner  naturopplev...
Mange aktører• partnerne• prosjektgruppa• tre lokale piloter  Akerselva  Bø og Sauherad  Dovre• arbeidsgrupper   ...
Åpne data                                            åpen tilgang       ...
Akerselva ved Beierbrua, ca 1898P. F. WergmannAkerselven, 1918Sverre Adolf Hennum   Kunst   motiver fra elva eller o...
Sorgens triumf, Nils AasBirkelundenI Birkelunden på Grünerløkka står det en portal, ogtanken om triumfbue kommer intuitivt...
Så er det den siste aftenjeg står ved de spinkle trær.Jeg synes at hele min ungdomer ett med de trærne her.For bjerkene he...
Leksikon -faktaopplysningerwikipedia, lokalhistoriewikiOslo byleksikon
Kart1860, 1900, 1926Oslo byarkiv
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner

524 views

Published on

Foredrag for Kulturetaten Oslo kommune, ikt forum, 4. juni 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kultur- og naturreise - mobil formidling av natur og kulturminner

 1. 1. synliggjør det usynligedin egen lokale kjentmannpå mobiltelefon og nettbrett Lars Rogstad Kultur- og naturreise-prosjektet
 2. 2. Fokstumyra Olivenfjellmott Olivenfjellmott Taxonomi: Vitenskaplig navn: Metaxmeste phrygialis Norsk navn: olivenfjellmott Autor: (Hübner, 1796) Rike: Animalia Rekke: Arthropoda Klasse: Insecta Orden: LepidopteraNaturreservat: Familie: Crambidae Slekt: MetaxmesteMyrområde, fugle- og planteliv og Art: phrygialiskvartærgeologi Underart:Delområde i Dovrefjell nasjonalpark. Verneplanenomfatter areal i tilsammen 4 fylker. Delområdet er Dette er en fjellart hvis næringsplante ernaturreservat. Området ble første gang fredet ved ukjent. Biotopen er tørre og magre steder ikgl.res. av 9. november 1923. Fredningen ble endret ved bjørkebeltet og over tregrensa. I Norge erkgl. res. av 8. juni 1962 og kgl.res. av 23. mai 1969. arten utbredt i Jotunheimen og Dovre, ogOmrådet er utvidet betydelig i forhold til avgrensningen er kjent fra til sammen 10 lokaliteter. Artenved vernevedtaket i 1969. er lokal i sin optreden, men kan av og tilSammensatt myrområde oppstykka av vatn, tjern, bekker påtreffes i antall, spesielt på Dovre. Vi serog tørre rabber. Store botaniske verneverdier, deler av ingen trussel mot arten hos oss, og den gårområdet er rikmyr. Området er kjent for sitt rike fugleliv. ikke inn på rødlista.Stor artsrikdom og individtetthet, flere av artene ensjeldre eller truet. Funndato: 12.7.1996Svært viktig hekkeområde, men har også betydning Antall 1under trekk og ved myting. Inneholder kvartærgeologiske Alder: Imago/adult Aktivitet Frittflyvendeelementer som drumliner og flutings. Ferdsel i området erforbudt 1. mai - 1. august, unntatt på oppmerka sti.
 3. 3. Kultur- og naturreise – hva dreier det seg om?• formidle opplevelser og kunnskap  kulturarv, kulturminner  naturopplevelser• generelt interesserte allmennhet  lokalbefolkning  skoleelever  turister, besøkende, reisende, ”turist i egen by”• tilgang når du er på stedet  mobiltelefoner (og nettbrett)• informasjon fra eksisterende informasjonskilder  RA – Kulturminnesøk  DN – Naturbase, Artsdatabanken  Kulturrådet – Digitalt Museum, Digitalt Fortalt  Kartverket - kartdata• ulike typer innhold  tekst – «registerinformasjon»  bilder, video, lyd, kart• enkelt – lett tilgjengelig
 4. 4. Mange aktører• partnerne• prosjektgruppa• tre lokale piloter  Akerselva  Bø og Sauherad  Dovre• arbeidsgrupper  faggruppe – referansegruppe  rettigheter og lisenser  brukerkrav, spesifikasjoner, formidlingsløsningen  API-gruppe  teknisk arbeidsgruppe• forprosjekt – ut 2013  høste erfaringer  anbefalinger for videreføring  formidlingsløsninger for mobile enheter – eksempel, demonstrator
 5. 5. Åpne data åpen tilgang tredjepartsløsninger utnyttes av alle Åpent søke-API - allment tilgjengelig Norvegiana Naturbase Kartdata Kulturminnesøk Digitalt Arkivportalen Industri- Lokalhistorie-wikiDigitalt fortalt Artsdatabanken Stedsnavn museum Digitalarkivet museum Popsenteret Flyfoto Oslo byleksikon Kulturrådet Teknisk Museum Riksarkivet Direktoratet Riksantikvaren Norsk teknisk Planteliv Oslo Museum Statsarkivene Dyreliv Fortellinger for museum Oslo byarkiv Geologi Bearbeidet naturforvaltning Kartverket Byantikvaren Oslo Museum Nasjonalmuseet Oslo byarkiv innhold Kunst Litteratur
 6. 6. Akerselva ved Beierbrua, ca 1898P. F. WergmannAkerselven, 1918Sverre Adolf Hennum Kunst motiver fra elva eller områdene i nærheten inspirasjon bodde i området
 7. 7. Sorgens triumf, Nils AasBirkelundenI Birkelunden på Grünerløkka står det en portal, ogtanken om triumfbue kommer intuitivt.Formen er der, krigen som tematikk er der, mendette er ingen vinnertriumfens bue.Tvert i mot er det heller sorgens triumf og dødensport som er reist, tilbaketrukket i den nordre delen avparken.
 8. 8. Så er det den siste aftenjeg står ved de spinkle trær.Jeg synes at hele min ungdomer ett med de trærne her.For bjerkene her ved broende var mig i unge åren trøst og en støtte i troenpå alt som bar navn av vår! Akerselva, du gamle og grå, Akerselva, deg holder jeg på. Selv om Donau er aldri så blå, kan i skjønnhet den aldri deg nå. Slike farger visst aldri man så, som hvor du munner ut på skrå i den yndige duftende vrå mellom Nyland og H.A.H. Litteratur handling fra elva eller områdene i nærheten inspirasjon bodde i området
 9. 9. Leksikon -faktaopplysningerwikipedia, lokalhistoriewikiOslo byleksikon
 10. 10. Kart1860, 1900, 1926Oslo byarkiv

×