Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kultur- og naturreise - Akerselvapiloten

657 views

Published on

Eksempler på innhold for Akerselvapiloten, basert på innhold fra aktuelle samarbeidsinstitusjoner. Oversikt teknisk løsning dataflyt

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kultur- og naturreise - Akerselvapiloten

  1. 1. Akerselva ved Beierbrua, ca 1898P. F. WergmannAkerselven, 1918Sverre Adolf Hennum Kunst motiver fra elva eller områdene i nærheten inspirasjon bodde i området
  2. 2. Sorgens triumf, Nils AasBirkelundenI Birkelunden på Grünerløkka står det en portal, ogtanken om triumfbue kommer intuitivt.Formen er der, krigen som tematikk er der, men dette eringen vinnertriumfens bue.Tvert i mot er det heller sorgens triumf og dødens portsom er reist, tilbaketrukket i den nordre delen av parken.
  3. 3. Så er det den siste aftenjeg står ved de spinkle trær.Jeg synes at hele min ungdomer ett med de trærne her.For bjerkene her ved broende var mig i unge åren trøst og en støtte i troenpå alt som bar navn av vår! Akerselva, du gamle og grå, Akerselva, deg holder jeg på. Selv om Donau er aldri så blå, kan i skjønnhet den aldri deg nå. Slike farger visst aldri man så, som hvor du munner ut på skrå i den yndige duftende vrå mellom Nyland og H.A.H. Litteratur handling fra elva eller områdene i nærheten inspirasjon bodde i området
  4. 4. Leksikon - faktaopplysningerwikipedia, lokalhistoriewikiOslo byleksikon
  5. 5. Kart1860, 1900, 1926Oslo byarkiv
  6. 6. Byantikvaren i OsloMurbyen. Leiegårder oppført før 1914Funksjonalisme, bygninger oppført slutten av 1920 talletog fram til 2. verdenskrig
  7. 7. Åpne data åpen tilgang tredjepartsløsninger utnyttes av alle ”honningkrukker” «Teknikk»: Dataflyt, kommunikasjon, API’er, utvekslingsformater, standarder, struktur, dokumentasjon, metadata Naturbase Kartdata Kulturminnesøk Digitalt Arkivportalen Industri- Lokalhistorie-wikiDigitalt fortalt Artsdatabanken Stedsnavn museum Digitalarkivet museum Popsenteret Flyfoto Oslo byleksikon Kulturrådet Teknisk Museum Riksarkivet Direktoratet Riksantikvaren Norsk teknisk Planteliv Oslo Museum Statsarkivene Dyreliv Fortellinger for museum Oslo byarkiv Geologi Bearbeidet naturforvaltning Kartverket Byantikvaren Oslo Museum Nasjonalmuseet Oslo byarkiv innhold Kunst Litteratur Innhold - produksjon og tilrettelegging Tilgang produsere innhold lisenser koordinater! rettigheter bearbeiding, popularisering pris

×