Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fra lokalarkiv til Europeana – nye kanaler for formidling

506 views

Published on

Det norske arkivmøtet, Fornebu, 5. april 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Fra lokalarkiv til Europeana – nye kanaler for formidling

 1. 1. Det 6. norske arkivmøtet, 5. april 2016 Kartverket, Amtskartsamling, 1681 Fra lokalarkiv til Europeana – nye kanaler for formidling Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]
 2. 2. Foto: Eiendomshuset Malling & Co
 3. 3. Digital utvikling i muséene  effektive og velfungerende samlingsforvaltnings-systemer  museumsdata skal være åpent tilgjengelig  forbedring av datakvalitet  gode formidlingsløsninger og brukeropplevelser for publikum
 4. 4. • åpne data  kunst- og kulturdata  kulturminner  geodata • lettere tilgjengelig • 2016 – ambisjoner om mer
 5. 5. Kulturarvdata skal brukes! 1. Store verdier i arkiver og museer  kataloger og databaser  digitalisert materiale  enormt kunnskapslager ”Denne kunnskapen tilhører ikke museet eller dets ansatte, den tilhører samfunnet, brukerne, befolkningen.” 2. Stort underforbruk av denne kunnskapen 3. Åpne data bidrar til mer bruk  flere formidlingskanaler  flere arenaer  bredere publikum  andre typer anvendelser – bedre datakvalitet!
 6. 6. [Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet]
 7. 7. Hvordan var dette mulig?  VG – en god ide  datagrunnlag  Våre falne  DIS – registrert innholdet  Nasjonalbiblioteket  innholdet som XML  rettigheter  crowdsourcing  korrektur, feilretting  gode kulturdata
 8. 8. Kulturrådets målsettinger « …. bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig» « …. alle kan få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse, samt å samle inn, bevare, dokumentere og formidle kulturarv.»
 9. 9. Hvor er brukerne? 1. Google 2. Facebook 3. YouTube 4. VG 5. Finn 6. Wikipedia 7. Dagbladet 8. Yahoo 9. NRK --------------- 103. Arkivverket - Digitalarkivet 252. DIS Norge - slektsforskning 663. Nasjonalbiblioteket 1.376 Bibsys 1.700 DigitaltMuseum 2.265 Deichmanske bibliotek
 10. 10.  telemuseum.no  byggebolig.no  osloby.no  startsiden.no  forum.arkivverket.no  ovrevoll.no  sarabraaten.wordpress.com  nrk.no  skyscrapercity.com  sondreaker.no  kulturetaten.oslo.kommune  rivern.no  jernbane.net  regjeringen.no  jeepclubnorway.no  pinterest.com  marmorberget.no  stemmerettsjubileet.no  noblad.no  grefsenterrassehus.no  nypesuppe.blogspot.no  tekniskmuseum.no  susannekaluza.com  pl.wikipedia.org  nittedalsporten.no
 11. 11. Brukerne?  et mangfold av arenaer  stort sett ikke på ”våre” nettsider  åpne data – tas i bruk av andre
 12. 12. Europeana  Europas kulturhistorie tilgjengelig for alle  digital skattkiste - 52 millioner objekter  bøker, aviser, dokumenter, arkiver  filmer  fotografi  kart  maleri, kunst  museumsgjenstander  > 40 land  > 30 språk  3.500 institusjoner  finansiert av Europakommisjonen (EU)
 13. 13.  Rijksmuseum – Amsterdam  British Library  Louvre  Koninklijke Bibliotheek (Nederland)  Norsk Folkemuseum  Riksarkivet  Oslo Museum  Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane  Lindesnes Bygdemuseum  Fotballmuseet
 14. 14. Data fra Norge  5,3 mill objekter  2.0 mill bilder  3,3 mill tekster  LoCloud 3,2 mill  Norvegiana 2,1 mill  Universitetsmuseene 72.000  Riksarkivet / Statsarkivene 3,2 mill  Folketelling 1891  Folkemuseet 290.000  Fylkesarkivet S&Fj 250.000
 15. 15. 39
 16. 16. Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mGxXe Norvegiana
 17. 17. Innhold  7,3 mill objekter  arkivregistreringer  inkl. Ft1910  fotografier  arkeologiske funn  museumsgjenstander  stedsnavn  kart  kunst(verk)  registreringer av tradisjonsmusikk  fortellinger / tilrettelagt innhold --------------------  1,8 mill med koordinater
 18. 18. Norvegiana - aggregerte data Åpne data åpen tilgang tredjepartsløsninger utnyttes av alle Åpent søke-API
 19. 19. Datasett - utvalgte  MUSIT – universitetsmuseene arkeologi  DigitaltMuseum kulturhistoriske museer kunstmuseer  Planer / pågående arbeid UiO - naturhistoriske samlinger Kartverket - historiske kart Riksarkivet – Folketelling 1910 Riksantivaren - Askeladden
 20. 20. Infrastruktur for åpne kulturdata  hard - teknikk database; datalager; databasseng API - teknikk datamodell; metadata  myk – kompetanse faglig samarbeid; faglig forum erfaringsutveksling faglig nettverk faglig forum åpne kulturdata
 21. 21. Informasjonsarkitektur  standardiserte metadata  felles vokabular • Dublin Core, DC Elements • Europeana Semantic Elements / Europeana Data Model • ABM Semantic Elements  en felles database  ett felles API • xml, json, kml  standardisert tilgang til dataene  forenklet innhold - forenkler en kompleks virkelighet
 22. 22. knreise.no/demonstratorer
 23. 23. Aktiviteter 2016  ny nettside – enkel «portal»  vise alle metadata, inkl. RDF og lenka ressurser  kartvisning  ny (drifts)funksjonalitet  automatiserte høsterutiner  bedre skille produksjon / test  avtaleverk samarbeidspartnere  lisensiering av innhold  LOD / RDF – sparql endpoint  EDM datamodell
 24. 24. Arkivenes rolle – og ansvar Utarbeide godt innhold  gode kataloger  vanlig godt registreringsarbeid  orden i sysakene  digitalt innhold  bildefiler – tilstrekkelig oppløsning  metadata med god kvalitet  gode (tekstlige) beskrivelser  kodelister – faglig innhold • standarder • KulturNAV  stedfesting  lisensiering – åpne for gjenbruk
 25. 25. Konklusjon (”moral”)  produser godt innhold størrelse bildefil – 1.200 px åpen lisens tittel • gjerne beskrivelse også emneord – standard koordinater  gode formidlingsløsninger  større publikum  bedre datakvalitet
 26. 26. data.norvegiana.no
 27. 27. Mer informasjon  norvegiana.no  data.norvegiana.no  knreise.no/demonstratorer  europeana.eu  locloud.eu  arkivverket.no/locloud slideshare.net/larsrogstad

×