Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Åpne lenkede data og kulturarvsektoren

726 views

Published on

Lansering av KulturNAV, 20. jan 2015. Riksarkivet

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Åpne lenkede data og kulturarvsektoren

 1. 1. Lansering KulturNAV, 20. januar 2015 Kartverket, Amtskartsamling, 1777 Åpne lenkede data og kulturarv-sektoren Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no @larsrogstad [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]
 2. 2. Wilse / DEXTRA Photo / Digitalt Museum http://goo.gl/1GnMqd
 3. 3. Mange datakilder!  Riksantikvaren  Riksarkivet  Fylkesarkivene  Nasjonalbiblioteket  Bibsys  Kulturhistoriske museer  Kunstmuseene  Universitetsmuseene  og sikkert mange flere!
 4. 4. Sammenheng – koblinger?  manuelt  Fridtjof Nansen  Polhøgda / Polhöjden  Gnr 41 / bnr 29  «automatiske koblinger»  en våt drøm?  internett – «åpen bokhylle»  entydige id’er  URI - Uniform Resource Identifier  lenker • http://lod.riksarkivet.no/ft1910/person/pf01036373008006  åpne – allment tilgjengelige  permanente / stabile
 5. 5. http://lod.riksarkivet.no/ft1910/person/pf01036373008006
 6. 6. Fordeler – hva vil vi oppnå?  bedre brukeropplevelser  større forståelse  mer utdyping  navigere i en stor informasjonsmengde rikere data sammenhenger koblinger samspill  utnytte potensialet i dataene bedre
 7. 7. KMD - framtidens digitale forvaltning styring og organisering av IKT på tvers av sektor- og virksomhets- grenser felles digital infrastruktur løsninger som hele forvaltningen kan benytte robust plattform av nasjonale felleskomponenter
 8. 8. Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mGxXe Norvegiana
 9. 9. Innhold  6,4 mill objekter  3,4 mill arkivregistreringer  1,04 mill fotografier  830.000 arkeologiske funn  426.000 museumsgjenstander  314.000 stedsnavn  17.000 kunst(verk)  15.000 registreringer av tradisjonsmusikk  6.500 fortellinger / tilrettelagt innhold --------------------  1,3 mill med koordinater
 10. 10. Norvegiana  PLATTFORM infrastruktur - "informasjonsarkitektur” sammenstilling - felles database - aggregering metadata, standarder, utveksling forenkling; reduksjon av komplekst innhold åpne data – for bruk i andre løsninger • API; ”maskin-til-maskin” tilgang
 11. 11. Norvegiana  PLATTFORM  infrastruktur - "informasjonsarkitektur”  sammenstilling - felles database - aggregering  metadata, standarder, utveksling  forenkling; reduksjon av komplekst innhold  åpne data – for bruk i andre løsninger • API; ”maskin-til-maskin” tilgang  (søkeportal)  aggregator til Europeana  Kulturrådets strategiske grep / rammeverk  virkemiddel i arbeidet med åpne data
 12. 12. Europeana  Europas kulturhistorie tilgjengelig for alle  digital skattkiste - 39 millioner objekter  bøker, aviser, dokumenter, arkiver  filmer, fotografi, kart, maleri, kunst, museumsgjenstander  38 land, 30 språk  2.300 institusjoner  finansiert av Europakommisjonen (EU)  fra Norge – 1,7 mill objekter  1,5 mill bilder  210.000 tekster  15.000 lydklipp  1.800 videoer
 13. 13. LOD og Norvegiana  definisjoner - eksterne autoriteter  Kartverket  GeoNames  Feltkatalog for kunst- og kulturhistoriske museer  Europeana  verdier  geografiske enheter – Kartverket / GeoNames • kommune • stedsnavn • adresse • gnr / bnr  kodelister – emneord – KulturNAV  personer og institusjoner – Dbpedia  Norvegiana som RDF  SPARQL endpoint
 14. 14. Norvegiana og KulturNAV  god rolledeling KulturNAV – autoritetene Norvegiana – ”innholdet”  Norvegiana som bruker av KulturNAV autoritetene kodelistene  dataeierne / primærdata bedre datakvalitet
 15. 15. Norvegiana
 16. 16. Åpne data - strategiske valg  målsetting  hver institusjon ansvar for distribusjon egne data  åpne data direkte fra den enkelte datakilde • Asta – Arkivportalen • Primus – de enkelte museene • DigitaltMuseum – felles løsning • Universitetsmuseene – Unimus/MUSIT  men er dette realistisk – i dag?  kompetanse  kapasitet  tekniske løsninger  Norvegianas rolle  verktøy og løsninger i dag  pådriver  arena for faglige diskusjoner
 17. 17. Åpne lenkede data i praksis Norsk Teknisk Museum / Digitalt Museum http://shar.es/1mGxI6
 18. 18. Kultur- og natur-LOD  Kultur- og naturreise  Riksarkivet  Riksantikvaren  Kulturrådet  erfaringer  kompetanse  praktisk bruk
 19. 19. Riksantikvaren  et mer effektivt og brukervennlig system  se data i sammenheng  utnytte potensialet  antikvarisk arkiv  dagligarkiv - postjournal  økonomi, regnskap  fagsystemer – Askeladden
 20. 20. Riksarkivet  Folketellingen 1910  Matrikkelen 1838  Matrikkelen 1886  Panteregistre  Matrikler - grunneiendommer  DigitaltMuseum  Askeladden  MUSIT
 21. 21. Problemstillinger Norsk Teknisk Museum / Digitalt Museum http://shar.es/1mGxI6
 22. 22. Johan Brun / Norsk Folkemuseum http://goo.gl/ijpcD6
 23. 23. Personer  ”alle” personer  Folkeregisteret  historisk befolkningsregister  Norsk biografisk leksikon  Norsk kunsterleksikon  Fotografregisteret  svenske arkitekter - KulturNAV
 24. 24. Johan Brun / Norsk Folkemuseum http://goo.gl/ijpcD6
 25. 25. Hvordan komme fram til riktige autoriteter?  praksis vil vise hva som er best?  ikke bare teknikk  faglige diskusjoner  samarbeid  erfaringsutveksling  samarbeidsforum / faglig arena  KulturNAV – museene / KulturIT  Norvegiana – Kulturrådet  Kultur- og naturreise-prosjektet

×