Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NRK/Skole

4,429 views

Published on

Published in: Technology, Education, Business
 • Be the first to comment

NRK/Skole

 1. 1. NRK/Skole<br />Lars Marius Garshol, <larsga@bouvet.no>, twitter.com/larsga<br />Per Magnus Løvold, <Per.Magnus.Lovold@nrk.no><br />Eirik Befring, <Eirik.Befring@nrk.no><br />
 2. 2. Agenda<br />Introduksjon NRK/Skole<br />Introduksjon ontologi<br />Kobling til Grep<br />Synkronisering mot Grep<br />Integrasjon med Supernytt<br />Syndikering med Grep<br />
 3. 3. Introduksjon NRK/Skole<br />Per Magnus<br />
 4. 4. NRK Skole<br />http://nrk.no/skole/<br />Samarbeid Udir og NRK 2007<br />Digitalt klipparkiv – ca 3000 klipp pr 2009<br />Nye “Skole fjernsyn”<br />Basert på Emnekart!<br />
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. Ontologien<br />Lars Marius<br />
 10. 10. Prosess<br />Tre workshops med redaksjonen<br />Analyse av allerede produserte klipp (ca 50)<br />Studium av eksisterende systemer<br />Mye diskusjon<br />
 11. 11. Observasjoner<br />1000 klipp skulle på plass i løpet av 6 mnd<br />Liten redaksjon på 3-4 journalister<br />Ingen eksisterende klassifisering<br />ingen særlig kompetanse på dette, heller<br />Klipp må kobles til læreplan<br />Eksisterende applikasjon for registrering av klipp<br />
 12. 12. MediaDB<br />
 13. 13. Dataflyt<br />MediaDB<br />Ontopia<br />Grep<br />DB2TM<br />TMSync<br />klassifisering +<br />vedlikehold emnekart<br />strukturelle metadata<br />Redaksjonen<br />
 14. 14. Ontologien<br />bredere-smalere/<br />relatertert-til<br />Person<br />Emne<br />Program<br />hører inn under<br />handler om<br />omhandler<br />hentet fra<br />GREP<br />Klipp<br />
 15. 15. Eksempel på klassifisering (1)<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />Kvinner i arbeidslivet<br />Kjønnsroller<br />Likestilling<br />Arbeidslivet<br />Samfunn<br />Samliv<br />Emner<br />Klipp<br />
 16. 16. Eksempel på klassifisering (2)<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />Debatt Gro og Kåre<br />Kåre Willoch<br />Gro Harlem Brundtland<br />Politikk<br />Høyre<br />Arbeiderpartiet<br />Samfunn<br />Emner<br />Klipp<br />Personer<br />
 17. 17. Eksempel (3)<br />T<br />Nyere historie<br />T<br />Ideologier<br />T<br />T<br />2. verdenskrig<br />Nazisme<br />T<br />T<br />T<br />Johan Nygaardsvold<br />Adolf Hitler<br />Winston Churchill<br />(også under Ap.)<br />
 18. 18. Ting vi forsøkte, men ga opp<br />Å klassifisere klipp etter trinn<br />1-3/4-7/Ungdomsskolen/VGS<br />redaksjonen forsøkte å legge inn dette, men kvaliteten betraktes som for lav<br />Å klassifisere klipp etter innholdstype<br />debatt / foredrag / intervju / reportasje / ...<br />finnes i emnekartet, men brukes ikke<br />Geografi<br />ble diskutert i starten, men bevisst utelatt<br />Språk<br />klipp kan klassifiseres etter språk (brukes ikke)<br />
 19. 19. Oppsummering<br />En veldig enkel ontologi<br />liten grad av presisjon<br />stor grad av fleksibilitet<br />Passer godt til nettsted med begrenset datamengde<br />
 20. 20. Tanker om veien videre<br />Å innføre geografi diskuteres<br />en skisse ble laget i 2007<br />denne er fortsatt aktuell<br />Vanskelig fordi geografien er “skjev”<br />masse om Norge<br />en god del om Skandinavia<br />tynt om resten av verden<br />Kunne i så fall også hatt Google Maps-integrasjon<br />
 21. 21. Mange kokker, ett emnekart...<br />Lars Marius<br />
 22. 22. Emnehierarkiet<br />Det har blitt en del rusk her med tiden<br />navnløse emner<br />foreldreløse emner<br />
 23. 23. Hups<br />???<br />
 24. 24. 17. mai?<br />
 25. 25. Redaksjonens opplevelse<br />Personliste<br />helt uproblematisk<br />Programliste<br />ditto<br />Emnehierarkiet<br />ikke så lett...<br />“Men egentlig er det jo helt fantastisk ...”<br />
 26. 26. Emnehierarkiet<br />Noen emner er vanskelige å plassere<br />Den opprinnelige logikken bak treet passer ikke alltid lenger<br />NRK/Skole har utvidet med nye fag osv<br />Vanskelig å vite hva som er tanken bak ulike emner<br />gjør det vanskelig å plassere nye emner<br />gjør det vanskelig å endre treet<br />Hva er konsekvensen av å flytte emner?<br />ikke alltid så godt å vite<br />
 27. 27. Kunnskapsoverføring<br />Viktig med kontinuitet i emnearbeidet<br />hierarkiet burde vært dokumentert!<br />beskrivelsesfeltet på emnene kan med fordel brukes her<br />Ikke for stor turnover på de ansvarlige<br />Viktig at de ansvarlige liker struktur!<br />
 28. 28. NRK Skoles kobling mot GREP<br />Per Magnus<br />
 29. 29. GREP<br />Kompetansemål<br />Kompetansemål<br />Kompetansemål<br />bredere-smalere/<br />relatertert-til<br />Person<br />Emne<br />Program<br />hører inn under<br />handler om<br />omhandler<br />hentetfra<br />Klipp<br />
 30. 30. Kobling til Grep<br />Emne<br />Læreplan<br />Trinn<br />?<br />Person<br />Hoved-<br />område<br />Kompetanse-<br />målsett<br />Klipp<br />Kompetanse-<br />mål<br /><ul><li>Kobling fra klipp til mål/hovedområde
 31. 31. vil kreve mye kompetanse fra de som skal klassifisere klipp
 32. 32. arbeidsmengden ved klassifisering av klipp vil øke betraktelig
 33. 33. arbeidsmengden ved overgang til nye læreplaner vil bli svært stor
 34. 34. vil være redundant (valgte emner vil implisere mål/hovedområde uansett)</li></li></ul><li>Eksempel på kobling<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />Læreplan i samfunnsfag<br />(læreplan)<br />Arbeids- og næringsliv<br />(hovedområde)<br />Arbeidslivet<br />Etikk<br />Kvinner i arbeidslivet 1970<br />Kvinneroller og likestilling på...<br />Likelønn - deltid og fulltidsarb...<br />Likeverd menn og kvinner<br />diskutere noen etiske problem-<br />stillingar knytte til arbeidslivet<br />(kompetansemål)<br />Grep<br />Emner<br />Klipp<br />
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37. Merverdi av god kobling av klipp til kompetansemål<br /><ul><li>Bruke GREPs klassetrinn begrep for personifisering</li></ul>Emne<br />Læreplan<br />Trinn<br />Person<br />Hoved-<br />område<br />Kompetanse-<br />målsett<br />Klipp<br />Kompetanse-<br />mål<br />
 38. 38.
 39. 39. Synkronisering mot Grep<br />Lars Marius<br />
 40. 40. Forutsetninger<br />NRK/Skole er et emnekart<br />Grep er et emnekart<br />XTM-filer kan lastes ned fra bak.udir.no<br />eksportert fra TMCore til XTM 1.0<br />Så i utgangspunktet burde dette være trivielt<br />men...<br />
 41. 41. Fletting, første gang<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />Læreplan i samfunnsfag<br />Arbeids- og næringsliv<br />Arbeidslivet<br />Etikk<br />Kvinner i arbeidslivet 1970<br />Kvinneroller og likestilling på...<br />Likelønn - deltid og fulltidsarb...<br />Likeverd menn og kvinner<br />diskutere noen etiske problem-<br />stillingar knytte til arbeidslivet<br />Grep<br />NRK/Skole<br />
 42. 42. Fletting, andre gang<br />diskutere noen etiske problem-<br />stillingar knytte til arbeidslivet<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />T<br />Læreplan i samfunnsfag<br />Arbeids- og næringsliv<br />Etikk<br />Kvinner i arbeidslivet 1970<br />Kvinneroller og likestilling på...<br />Likelønn - deltid og fulltidsarb...<br />Likeverd menn og kvinner<br />Læreplan i samfunnsfag<br />Arbeids- og næringsliv<br />NRK/Skole<br />T<br />Arbeidslivet<br />diskutere etiske problem-<br />stillinger knyttet til arbeidslivet<br />Grep<br />diskutere noen etiske problem-<br />stillingar knytte til arbeidslivet<br />diskutere etiske problem-<br />stillinger knyttet til arbeidslivet<br />T<br />
 43. 43. Hvordan TMSync løser dette<br />Grep<br />NRK/Skole<br />
 44. 44. Trinn #1<br />Lag et uttrekk av Grep-emnekartet<br />Kun emnetypene og –verdier vi er interessert i<br />Kun visse fag<br />Implementert som Jython-script på Ontopia<br />bruker tolog for å gjøre uttrekk<br />XTMFragmentExporter for å dumpe til fil<br />
 45. 45. Trinn #2<br />Kjøre TMSync for å oppdatere<br />En spørring plukker ut emnene som skal oppdateres i NRK/Skole-emnekartet<br />En liste med PSI-er angir hvilke felter som skal oppdateres<br />Dermed får emner og felter som ikke kommer fra Grep være i fred<br />
 46. 46. Oppsummering<br />strip-grep.py<br />189 linjer<br />mesteparten er PSI-er som peker på emner i Grep<br />sync-grep.py<br />69 linjer<br />
 47. 47. Case: Integrasjon mot Supernytt<br />Per Magnus<br />
 48. 48. Integrasjon med Supernytt<br />Nytt program i målgruppen til NRK Skole uten satsning på nett<br />Synergier med NRK Skole – enkelt å integrere med emnekartet<br />
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52. Syndikering basert på Grep<br />Lars Marius<br />
 53. 53. Grep-emnekartet<br />Vedlikeholdes av Udir i TMCore<br />Denne setter automatisk inn globalt unike identifikatorer på alle emner<br />dvs, UUID-er<br />Dermed har alle emnene i Grep robust identitet...<br />
 54. 54. Eksempel<br />
 55. 55. Dermed...<br />Syndikator<br />...Nordlys...<br />Nordlysobservatoriet<br />Kristian Birkeland<br />Hvordan oppstår ...<br />...Nordlys...<br />...Nordlys...<br />...Nordlys...<br />Nordlysobservatoriet<br />Hvordan oppstår ...<br />Kristian Birkeland<br />NRK/Skole<br />Naturfag.no<br />????<br />
 56. 56. Mulig informasjon om ressurser<br />Tittel<br />Lite bilde<br />Kort beskrivelse<br />Dato publisert<br />Kilde (dvs: NRK/Skole, Naturfag.no, ...)<br />URL til ressurs<br />Type ressurs?<br />
 57. 57. Visning<br />Kunne typisk vært noe a la NRK/Skole<br />oversikt over fag og læreplaner<br />klikk på kompetansemål for å vise tilknyttede ressurser<br />Nettstedet bør linke til ressursene<br />bør ikke gjøre noe forsøk på å vise ressursene<br />dvs: bør oppføre seg omtrent som en søkemotor<br />Kanskje filtrering på kilde?<br />
 58. 58. Hva trengs for å få dette til?<br />Pålitelige identifikatorer på emnene<br />på plass<br />Ressurser klassifisert mot læringsmål<br />på plass<br />Et grensesnitt for å hente ut relaterte ressurser<br />trivielt å lage<br />Implementasjoner av grensesnittet<br />igjen trivielt<br />Et syndikerende nettsted<br />litt jobb, men ikke overveldende mye<br />
 59. 59. Mulige utvidelser<br />For å gjøre syndikeringen litt rikere kan man også hente ut emner brukt for å klassifisere klipp<br />disse må i så fall ha felles PSI-er<br />slike kan man finne på subj3ct.com<br />burde ikke være noen stor sak å få til, men usikkert om det vil fungere i praksis<br />
 60. 60. Hvorfor har ikke dette vært gjort for lenge siden?<br />
 61. 61. Mer om dette<br />En demo av Grep-syndikering vil bli vist på Topic Maps 2010<br />14-15 April, Oslo<br />http://topicmaps.com<br />

×