140911 miljøkoordinator saml-sunnaas-140911-1000-dist

309 views

Published on

BREEAM presentasjon for miljøkoordinatorer i HSØ RHF av Lars Chr Christensen, SiV HF/multiBIM på miljøkoordinator nettverkssamling på Sunnaas14/9-2014

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

140911 miljøkoordinator saml-sunnaas-140911-1000-dist

 1. 1. BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) -en miljøsertifiseringsmetode Lars Chr Christensen Senior rådgiver VDC & FM, multiBIM BREEAM-NOR AP/ BREEAM-NOR revisor eksamen
 2. 2. Inspirasjon i mitt arbeid med BREEAM -anbudskonkurranser og prosjekter Ullerntunet Hoveseterhjemmet AKSO Statoil Stjørdal
 3. 3. Inspirasjon… Powerhouse Brattøra Fornebuporten Næring Verftsgata 2
 4. 4. Agenda elementer • 2x2x2 – BREEAM – hva & hvorfor • BREEAM – offisielt budskap • BREEAM – min innsikt og erfaring • «Spørsmål og svar» • Oppsummering
 5. 5. miljøklassifiseringssystem BREEAM og BREEAM-NOR MILJØ PÅ AGENDAEN OGSÅ I BYGGEBRANSJEN...
 6. 6. En aktør: Hvorfor BREEAM og miljø? • «Vinne prosjekter» – Krav om BREEAM i flere og flere prosjekter i markedet – For at BREEAM ikke skal være prisdrivende må vi lære oss hva det er og hvordan det virker • Komme raskt i gang med å bygge erfaring og kompetanse - UTVIKLING • «Er nytt, og noe vi må henge med på» – Vi får ikke alle svar fra andre, vi må finne ut av ting selv • «i hvert fall ikke usmart» – Levere bedre kvalitet for samme pris – Har en JORD, bør i større grad tenke på våre etterkommere
 7. 7. Byggenæringen er en «40 % næringen» • 40 % av avfallet • 40 % av materialressurser • 40 % av energien
 8. 8. Bygg for framtida - Miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren »Myndighetenes vilje og regler i dag og i morgen (http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/BOBY/handlingsplaner/H-2237_web.pdf)
 9. 9. Meld.St.28 Gode bygg for eit betre samfunn -Ein framtidsretta bygningspolitikk (http://www.regjeringen.no/pages/37918068/PDFS/STM201120120028000DDDPDFS.pdf)
 10. 10. Miljøeffektivitet i bygge- og eiendomssektoren (GRIP-utredning for KRD) »Grunnleggende beskrivelse av verdikjeden i byggesektoren http://www.byggemiljo.no/getfile.php/Filer/Publikasjoner/Milj%F8effektivitet%20i%20bygge-%20og%20eiendomssektoren%202000.pdf
 11. 11. miljøklassifiseringssystem BREEAM og BREEAM-NOR MILJØ I SYKEHUSSEKTOREN: GRØNNE SYKEHUS OG BREEAM
 12. 12. Mennesker Prosesser Omgivelser Grønt sjukehus Tønsberg prosjeket
 13. 13. miljøklassifiseringssystem BREEAM og BREEAM-NOR BREEAM SLIK NGBC PRESENTERER DET
 14. 14. Kilde: NGBC
 15. 15. Kilde: NGBC
 16. 16. Kilde: NGBC
 17. 17. Kilde: NGBC
 18. 18. Kilde: NGBC
 19. 19. Kilde: NGBC
 20. 20. Kilde: NGBC
 21. 21. Kilde: NGBC
 22. 22. Kilde: NGBC
 23. 23. Kilde: NGBC
 24. 24. Kilde: NGBC
 25. 25. Kilde: NGBC
 26. 26. miljøklassifiseringssystem BREEAM og BREEAM-NOR BREEAM – UT FRA MIN INNSIKT OG ERFARING
 27. 27. BREEAM kategorier i et prosjektperspektiv
 28. 28. BREEAM-NOR skal stimulere næringen til å løfte seg utover lovpålagte minimuskrav
 29. 29. Kilde: NGBC
 30. 30. BREEAM
 31. 31. BREEAM – Utfordringer -sett fra Fornebuporten prosjektet
 32. 32. Kilde: NGBC
 33. 33. Eiere, planleggere, utførende… Kilde: NGBC
 34. 34. miljøklassifiseringssystem BREEAM og BREEAM-NOR BREEAM – SYSTEMATISK MILJØARBEID
 35. 35. BREEAM kategorier i et prosjektperspektiv
 36. 36. BREEAM-NOR kategoriene (emne områder) man hea ene tra wat mat wst le pol Kilde: Link Arkitektur
 37. 37. Hva er BREEAM: «hvilke og hvor mye kategori fokus => gir miljøambisjon => gir miljøscore 1 ) BREEAM NOR kategorier og relative vekting 2 ) BREEAM NOR klassifi kasjonsnivå Kilde: Link Arkitektur
 38. 38. ccc «miljøgodt bygg krever minimums krav på hvert nivå, vanskelig med smarte grep for billige poeng» man hea ene tra wat mat wst le pol man mat mat hea man hea ene mat man hea ene wst man mat hea ene wst 3 ) BREEAM NOR Minstestandarder Kilde: Link Arkitektur
 39. 39. «ulik miks kan gi samme areal/score» man hea ene tra wat mat wst le pol 4 ) Ulike BREEAM NOR Strategier for å oppnå ’Very Good’ Kilde: Link Arkitektur
 40. 40. Pre-analyse: Vurdering av prosjekt og definisjon av nivå miljø ambisjon Kilde: Link Arkitektur
 41. 41. Kilde: Link Arkitektur
 42. 42. Kilde: Link Arkitektur
 43. 43. Kilde: Link Arkitektur
 44. 44. ENERGI Kilde: Link Arkitektur
 45. 45. Kilde: Link Arkitektur
 46. 46. MATERIALER Kilde: Link Arkitektur
 47. 47. Kilde: Link Arkitektur
 48. 48. Kilde: Link Arkitektur
 49. 49. Kilde: Link Arkitektur
 50. 50. Kilde: Link Arkitektur
 51. 51. Deltakere Kilde: Link Arkitektur
 52. 52. Kilde: Link Arkitektur
 53. 53. Kilde: Link Arkitektur
 54. 54. Kilde: Link Arkitektur
 55. 55. Kilde: Link Arkitektur
 56. 56. Kilde: Link Arkitektur
 57. 57. Kilde: Link Arkitektur
 58. 58. Kilde: Link Arkitektur
 59. 59. Kilde: Link Arkitektur
 60. 60. Kilde: Link Arkitektur
 61. 61. miljøklassifiseringssystem BREEAM og BREEAM-NOR BREEAM – KATEGORIER OG EMNER
 62. 62. Kilde: NGBC
 63. 63. Kilde: NGBC
 64. 64. Kilde: NGBC
 65. 65. Kilde: NGBC
 66. 66. Kilde: NGBC
 67. 67. Kilde: NGBC
 68. 68. Kilde: NGBC
 69. 69. Kilde: NGBC
 70. 70. Kilde: NGBC
 71. 71. Kilde: NGBC
 72. 72. miljøklassifiseringssystem BREEAM og BREEAM-NOR BREEAM IN-USE
 73. 73. Kilde: NGBC
 74. 74. Kilde: NGBC
 75. 75. Kilde: NGBC
 76. 76. Kilde: NGBC
 77. 77. Kilde: NGBC
 78. 78. Kilde: NGBC
 79. 79. Kilde: NGBC
 80. 80. Kilde: NGBC
 81. 81. Kilde: NGBC
 82. 82. Kilde: NGBC
 83. 83. Kilde: NGBC
 84. 84. Kilde: NGBC
 85. 85. Kilde: NGBC
 86. 86. Kilde: NGBC
 87. 87. Kilde: NGBC
 88. 88. Kilde: NGBC
 89. 89. Kilde: NGBC
 90. 90. Kilde: NGBC
 91. 91. Kilde: NGBC
 92. 92. Kilde: NGBC
 93. 93. Kilde: NGBC
 94. 94. Kilde: NGBC
 95. 95. Kilde: NGBC
 96. 96. miljøklassifiseringssystem BREEAM og BREEAM-NOR BREEAM COMMUNITIES
 97. 97. Kilde: NGBC
 98. 98. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 99. 99. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 100. 100. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 101. 101. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 102. 102. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 103. 103. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 104. 104. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 105. 105. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 106. 106. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 107. 107. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 108. 108. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 109. 109. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 110. 110. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 111. 111. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 112. 112. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 113. 113. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 114. 114. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 115. 115. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 116. 116. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 117. 117. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 118. 118. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 119. 119. Kilde: Anders Nore Walden, Asplan VIAK
 120. 120. HENT skolen: webinar miljøklassifiseringssystem BREEAM og BREEAM-NOR BREEAM – MANUALEN -KATEGORIER OG EMNER
 121. 121. Norwegian Green Building Council- NGBC Kilde: http://www.ngbc.no/ –Eier og forvalter BREEAM-NOR –Oppfølging revisorer –Markedsføring revisorer –Spredning og Incentiver
 122. 122. miljøklassifiseringssystem BREEAM og BREEAM-NOR BREEAM – EMNER EN LITEN ØVELSE…
 123. 123. Energieffektivitet +lavkarbo Teknisk driftsstart flomsikring Termisk soning xx LCA+ansvarlig innkjøp Termisk komfort Forurensning innemiljø kildesortering vannmåler stenge sanitær Mikrobiell forurensning Energieff. +lavkarbo Skjerme støy Gjenbruk area +forurensent area Resirk tilslag Entr HMS Gjenbruk+forurens+skjerme Red. vannforur blending kollektiv Kollektivkollektiv +avst. tilbud reisealternativ NOx utslipp Robust konst XX Måling energi Utendørs belys+ belysningsnivå+l ys forurensning Energieffektivitet +lavkarbo Høyf+ belysningsnivå+ soner Nat.vent heis +sikre vent brukerveileder
 124. 124. HENT skolen: webinar miljøklassifiseringssystem BREEAM og BREEAM-NOR KORT OPPSUMMERING
 125. 125. Hva er Breeam? • BREEAMs målsettinger: – Å dempe byggs påvirkning på miljøet – Å anerkjenne bygg ut fra deres miljømessige fordeler – Å utvikle en troverdig miljømerking for bygg – Å stimulere etterspørselen etter bærekraftige bygg • BREEAMs mål: – Gi markedsanerkjennelse til bygg med lav miljøpåvirkning – Sikre at beste miljøpraksis blir innarbeidet i bygg – Fastsette kriterier og standarder som overgår de som kreves ved forskrift, og utfordre markedet til å utvikle innovative løsninger som minimerer byggs miljøpåvirkning – Bevisstgjøre eiere, brukere, designere og de som drifter byggene om fordelene ved bygg med redusert miljøpåvirkning – La organisasjoner vise framgang i forhold til bedriftens miljømål
 126. 126. BREEAM kategorier i et prosjektperspektiv
 127. 127. BREEAM-NOR kategoriene (områdene) man hea ene tra wat mat wst le pol
 128. 128. Hva er BREEAM: «hvilke og hvor mye kategori fokus => gir miljøambisjon => gir miljøscore 1 ) BREEAM NOR kategorier og relative vekting 2 ) BREEAM NOR klassifi kasjonsnivå
 129. 129. ccc «miljøgodt bygg kreverminimums krav på hvert nivå, vanskelig med smarte grep for billige poeng» man hea ene tra wat mat wst le pol man mat mat hea man hea ene mat man hea ene wst man mat hea ene wst 3 ) BREEAM NOR Minstestandarder
 130. 130. «ulik miks kan gi samme areal/score» man hea ene tra wat mat wst le pol 4 ) Ulike BREEAM NOR Strategier for å oppnå ’Very Good’
 131. 131. Pre-analyse: Vurdering av prosjekt og definisjon av nivå miljø ambisjon
 132. 132. Kilde: NGBC
 133. 133. Nettressurser • Mer om BREEAM og NGBC – BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) http://en.wikipedia.org/wiki/BREEAM – Building Research Establishment (BRE) http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Research_Establishm ent – http://www.ngbc.no/ – http://www.breeam.org/index.jsp • In-use – http://ngbc.no/breeam-nor-use – http://www.breeam.org/page.jsp?id=373 • community – https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidens byer/4086/9704/article-102824
 134. 134. Takk for meg! Lars Chr Christensen Senior Rådgiver VDC & FM, multiBIM as BREEAM-NOR AP & revisoreksamen BREEAM lcc@multiBIM.no

×