Velkommen og introduksjon 
BIM for byggeiere 04.09.2014 1 
BIM FOR BYGGEIERE 
– Digitalisering av byggebransjen 
• Hvordan...
«Burning platform» 
• Samfunnet endrer seg i aksellererende tempo 
• BAE-næringen må lære å lage «tidløse bygninger», bruk...
Eiendomsbransjen utfordres 
BIM for byggeiere 04.09.2014 3 
 Gårsdagens ambisjoner = dagens krav = morgendagens selvfølge...
«Tidløse bygninger» 
Tilpasningsdyktighet er nødvendig for at en 
bygning skal tilfredsstille krav, behov og ønsker til de...
Vi vet at bruken av bygninger endrer seg over tid 
og i akselererende tempo - byggets bruksegnethet 
1932 1987 
2013 
BIM ...
Kostnadsutviklingen på nybygg 
sammenlignet med bil og elektronisk utstyr 
BIM for byggeiere 04.09.2014 6 
1992 2012 
1 ga...
I dag fraktes 10% av innkjørt materiell ut som avfall 
Reduseres byggefeil, reduseres avfallsmengden vesentlig 
Utrolig st...
Noen miljømessige aspekter og hva industrialisering kan bety uttalt i 2002 
BIM for byggeiere 04.09.2014 8 
•40%-bransjen ...
BIM for byggeiere 04.09.2014 9 
Byggenæringen har som eneste 
næring, ikke tatt i bruk IT 
i sine faglige prosesser. 
Dert...
BIM for byggeiere 04.09.2014 10 
Hvorfor åpne BIM standarder? 
–> MER bygg for pengene! 
-Offentlige Norge , juli 2016 
-O...
Hva gjøres i Norge? 
• Politiske føringer for fornyelse i forvaltningen 
• Offentlig digitalisering er myndighetenes krav ...
3/9-14 Fange tidstyver 
BIM for byggeiere 04.09.2014 12
Myndighetenes føringer 
- forenkle, forbedre, fornye 
- forvalte (tillegg for BAE-næringen) 
- tidstyver (effektiv forvalt...
BIM for byggeiere 04.09.2014 14 
Statlige virkemidler 
i fugleperspektiv 
DET OFFENTLIGE 
Storting 
Regjering 
Departement...
Indeksbygg-prosjektet 
Direktør Morten Lie i Direktoratet for 
byggkvalitet (DiBK) undertegner 
samarbeidsavtalen med bygg...
Dagens byggebransje er hogd i stein 
BIM for byggeiere 04.09.2014 16
Utfordringer i BAE-næringen 
BIM for byggeiere 04.09.2014 17 
- Næringen er fortsatt håndverkspreget 
med «ad-hoc»-løsning...
Digitalisering gir effektivisering 
BIM for byggeiere 04.09.2014 18 
- Det offentlige Norge blir digitalisert. 
- Dokument...
BIM for byggeiere 04.09.2014 19 
Sammenhenger 
-Behovsvurdering 
-Verdiskapingsmål 
-Økonomisk bærekraft 
-Eierstyring
Leietaker/bruker og eier-involvering tidlig i tidligfase 
BIM for byggeiere 04.09.2014 20
«Brukerens krav til rommene» Deretter «Krav til bygget» 
Krav til vegger, dører, vinduer, gulv, tekniske løsninger… 
• Tem...
BIM i byggets planprosesser 
BIM for byggeiere 04.09.2014 22 
• Programmering / mulighetsstudie 
• Innsamling brukerbehov ...
Er dette BM, BIM eller åpenBIM? 
Alt er i 3-D, men er det like anvendelig? 
• Uansett er nytteverdien ofte begrenset til e...
åpenBIM som gir mulighet for deling og flytting 
av digital-INFO vil gi et mangfold av ulike 
programvarer for ulike «nisj...
Vårt langsiktige mål for byggenæringen 
BIM for byggeiere 04.09.2014 25
IKT blir 100% i alle deler av 
samfunn og næringsliv, 
også i BAE-næringen 
BIM for byggeiere 04.09.2014 26 
Derfor nå fok...
Ulike tilganger blir mer og mer vanlig! 
BIM for byggeiere 04.09.2014 27 
Online Web Service 
(“Google like” search, 
Apps...
Data Flow in Oil and Gas Field Development Projects 
BIM for byggeiere 04.09.2014 28 
Operator 
Contractor 
system 
Contra...
Internet of Things (IoT) 
Alt blir knyttet til alt 
BIM for byggeiere 04.09.2014 29
Optique – semantic technology 
Personstyrt programvare, basert på End-user 
(brukers) behov fra samling fra Big-data. 
Ved...
BIM for byggeiere 04.09.2014 31 
Accenture 
miljø- og samferdselsbyråd Ole Elvestuens 
Ulike innlegg på «fremtidens Smarte...
BIM for byggeiere 04.09.2014 32 
Drift og FM 
• Dette er i dag veldig prematurt, 
• Fokus er knyttet til enkelt arbeidspro...
for nytte i FM må modellene bli mange og enkle 
- mange modeller knyttet til ulike arbeidsprosesser 
BIM for byggeiere 04....
Gjebruke BIM eller etablere 
enkel modell fra pdf 
eller excel på timer 
Deretter kan den suppleres 
med «Tema-INFO» for 
...
Alle FM-BIMer kan illustreres i etasje-BIMer 
med temaene de skal betjene. 
Husk at FM-personell er kjent på bygget! 
BIM ...
Global e-handel gir store 
omstillinger også i BAE-næringen 
for bygg består utelukkende av handelsvarer, som bestilles, l...
Bygg består av produkter 
• Nøkkelen er produkter, som er i markedet 
• Informasjonslogistikk er nyttig for byggeier, entr...
IFD er sammensatt av: 
Produkt-id Egenskaper Miljødata 
For innkjøp Bestillerkrav Kunde og/eller myndighetskrav 
BIM for b...
BIM er bare et verktøy –men 
vil forandre måten å (for)handle og levere varer på! 
BIM for byggeiere 04.09.2014 39 
Produk...
Kan vi bygge et interface for sømløs kommunikasjon mellom BREEAM 
og Varedata og/eller BIM? 
BIM for byggeiere 04.09.2014 ...
Hvilke roller og prosesser gjør hvem? 
Prissett disse tjenestene (ikke påslag på produktpris) 
BIM for byggeiere 04.09.201...
Handelens rolle i et samspill 
LOGISTIKK! 
Logistikk er kunnskapen om å lede og kontrollere materialflyt, energi, informas...
BIM for byggeiere 04.09.2014 43 
Praktiske utfordringer 
Handelen opplever et voldsomt fokus på produktpriser? 
• Hva er p...
Vil du jobbe mer eller smartere? 
- Dokumentasjonkravene øker, spesielt produktdata dokumentasjon 
Takk for 
oppmerksomhet...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

140904-05-NBEF-bim-for-byggeiere-knud-og-lars cc-v140904-0800-dist-slideshare

364 views

Published on

Introduksjon på NBEF seminar #BIMfor Byggeiere 4/9-2014, ved Knud Mohn, Forsvarsbygg og Lars Chr Christensen, multiBIM as

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

140904-05-NBEF-bim-for-byggeiere-knud-og-lars cc-v140904-0800-dist-slideshare

 1. 1. Velkommen og introduksjon BIM for byggeiere 04.09.2014 1 BIM FOR BYGGEIERE – Digitalisering av byggebransjen • Hvordan kan BIM være NYTTIG for byggeiere? • Hvilke MULIGHETER gir nye verktøy basert på åpen BIM standarder? • Tidligfase - opplæring, utredning og beslutning • Gjennomføringsfasen – eksempler på praktisk bruk av BIM • Drift og forvaltning - tanker, status og utprøving av ulike prosesser Lars C. Christensen, multiBIM og Knud Mohn, Forsvarsbygg Scandic Solli, 4.-5.september 2014
 2. 2. «Burning platform» • Samfunnet endrer seg i aksellererende tempo • BAE-næringen må lære å lage «tidløse bygninger», brukerstyrt • Nye muligheter gir rom for en ny virkelighet • Globale trender: global e-handel og bruk av internett • England, Tyskland og Frankrike kommer etter i anvendelse av åpne digitale standarder (stor markedsmakt påvirker programvare) • buildingSMART Int. søker finansiering hos Trimble, Autodesk og Nemetscheck (de verdensledende på BIM programvare) • BAE-næringen må standardisere for å utnytte digitalisering BIM for byggeiere 04.09.2014 2
 3. 3. Eiendomsbransjen utfordres BIM for byggeiere 04.09.2014 3  Gårsdagens ambisjoner = dagens krav = morgendagens selvfølgeligheter  Rask utvikling – nye krav  Lovverk, nasjonale mål, EU-krav mv.  Samfunnsansvar og samfunnskrav.  Ref. St.meld.nr.7 (2008-2009): (Innovasjonsmeldingen) Miljøkrav og mer miljøvennlig offentlig eiendoms-forvaltning og –utvikling  Ref. St.meld 28 (2011-2012): (Gode bygg for eit betre samfunn)  Ref. St-meld 21 (2011- 2012): (Norsk klimapolitikk) Miljøkrav og mer miljøvennlig offentlig eiendomsforvaltning og –utvikling
 4. 4. «Tidløse bygninger» Tilpasningsdyktighet er nødvendig for at en bygning skal tilfredsstille krav, behov og ønsker til den organisasjonen den skal huse, over tid (LCC) huser, over tid. BIM for byggeiere 04.09.2014 4 Tilpasningsdyktighet Bygning Krav, behov og ønsker Organisasjon/aktivitet (Mennesker) Tilpasningsdyktighet er nødvendig for at en bygning skal tilfredsstille krav, behov og ønsker til den organisasjonen den huser, over tid.
 5. 5. Vi vet at bruken av bygninger endrer seg over tid og i akselererende tempo - byggets bruksegnethet 1932 1987 2013 BIM for byggeiere 04.09.2014 5 Banktjenester erstattes med APP, hva med bankenes bygninger? 2005
 6. 6. Kostnadsutviklingen på nybygg sammenlignet med bil og elektronisk utstyr BIM for byggeiere 04.09.2014 6 1992 2012 1 ganger 10 ganger 1 ganger 4 ganger 1 ganger 0,5 ganger F.eks på biler og elektronisk utstyr er kostnadene mer og mer flyttet over på bruk
 7. 7. I dag fraktes 10% av innkjørt materiell ut som avfall Reduseres byggefeil, reduseres avfallsmengden vesentlig Utrolig stort miljøgevinst for nybygg bare med bedre og digital planlegging BIM for byggeiere 04.09.2014 7
 8. 8. Noen miljømessige aspekter og hva industrialisering kan bety uttalt i 2002 BIM for byggeiere 04.09.2014 8 •40%-bransjen 1,2 mill tonn byggavfall pr år 40% av energibruken 40% av materialbruken Lav gjenvinningsprosent Industrialisering av byggproduksjonen kan .. redusere materialbruken til del halve .. og produksjonstiden med 35-80% .. gi økt produktivitet .. redusere kompetansebehovet .. redusere byggefeil Men: Man har ikke kommet langt med dette! Miljø- og energiøkonomiske løsninger blir VIKTIGERE
 9. 9. BIM for byggeiere 04.09.2014 9 Byggenæringen har som eneste næring, ikke tatt i bruk IT i sine faglige prosesser. Dertil er næringen svært fragmentert (i Norge ca 40.000 enheter, hvor 97 % av dem har mindre enn 20 ansatte). Dette har også medført at næringene har hatt en negativ produktivitets-utvikling de siste 40 årene. BIM er byggenærings IKT-plattform, med digital kommunika-sjon på åpne internasjonale standarder. For å hente ut gevinster må samhandling mellom aktører etableres, og det må være endringsvillighet blant dem.
 10. 10. BIM for byggeiere 04.09.2014 10 Hvorfor åpne BIM standarder? –> MER bygg for pengene! -Offentlige Norge , juli 2016 -Offentlige UK (England) 2016 -Offentlige Frankrike 2017 -Offentlige Tyskland 2017? -USA? -Kina?
 11. 11. Hva gjøres i Norge? • Politiske føringer for fornyelse i forvaltningen • Offentlig digitalisering er myndighetenes krav og politisk mål • DIBK – utarbeider forskrifter inkl regler for digital dokumentasjon • DIFI – standardiserer offentlige innkjøp, også via internett BIM for byggeiere 04.09.2014 11 Dette gir BAE-næringen omstilling og utfordringer • Dagens BAE-næring er fortsatt håndverksdrevet • Digitaliseringspotensiale må utnyttes
 12. 12. 3/9-14 Fange tidstyver BIM for byggeiere 04.09.2014 12
 13. 13. Myndighetenes føringer - forenkle, forbedre, fornye - forvalte (tillegg for BAE-næringen) - tidstyver (effektiv forvaltning) BIM for byggeiere 04.09.2014 13
 14. 14. BIM for byggeiere 04.09.2014 14 Statlige virkemidler i fugleperspektiv DET OFFENTLIGE Storting Regjering Departementene Direktorat/tilsyn Fylkene Kommunene DET SIVILE SAMFUNN Eier Bruker/leietaker Forvalter Byggherre Arkitekt Energi Vaktmester Entreprenør Materialer Bank Forsikring Takstmenn Meglere Leverandører
 15. 15. Indeksbygg-prosjektet Direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) undertegner samarbeidsavtalen med byggenæringen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner bivåner mens direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene venter på å signere. Samarbeidsavtalen, kalt Indeks-bygg, går ut på å vurdere konsekvenser av nye byggeregler. Dette er oppstarten på en viktig samarbeidsplattform, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han deltok under signeringen av en avtale mellom byggebransjen og myndighetene i dag. – For en regjering som har ambisjon om å forenkle, fornye og forbedre er dette et viktig tiltak, sa statsråden. BIM for byggeiere 04.09.2014 15
 16. 16. Dagens byggebransje er hogd i stein BIM for byggeiere 04.09.2014 16
 17. 17. Utfordringer i BAE-næringen BIM for byggeiere 04.09.2014 17 - Næringen er fortsatt håndverkspreget med «ad-hoc»-løsninger på arbeidssted - Dagens dokumentasjonsprosesser er tidskrevende manuelle prosesser - BAE-næringen er blitt mye mindre attrak-tiv, og rekrutteringen er altfor liten - Næringen er sterkt fragmentert, og fragmenteringen øker - Markedet er leverandørstyrt, og balanserer på grensen av hva kundene vil betale og akseptere. (Resultatet er at byggekostnadene har aksellerert uten av fortjenesten har økt)
 18. 18. Digitalisering gir effektivisering BIM for byggeiere 04.09.2014 18 - Det offentlige Norge blir digitalisert. - Dokumentasjonskravet øker. - Dokumentasjon blir tilgjengelig i «skyen» - Bygget må gjøres «smartere» for å levere på energikrav, UU og HMS-krav - BAE-næringen MÅ høste av effektivi-seringene IKT-løsninger kan gi. - Eiere av bygninger er bestillere. (offentlige og private eiere bruker BAE-næringen likt) - Premissene for endring legges av bestiller. - Bestillerleddet mangler kompetanse i nyttegjøring av IKT i dag. - Kontraktregimene må tilpasse seg til endrete krav i leveransene. POTENSIALET er mye større i BAE-næringen enn i andre næringer, den er informasjonsintensiv men fortsatt «håndverksdrevet».
 19. 19. BIM for byggeiere 04.09.2014 19 Sammenhenger -Behovsvurdering -Verdiskapingsmål -Økonomisk bærekraft -Eierstyring
 20. 20. Leietaker/bruker og eier-involvering tidlig i tidligfase BIM for byggeiere 04.09.2014 20
 21. 21. «Brukerens krav til rommene» Deretter «Krav til bygget» Krav til vegger, dører, vinduer, gulv, tekniske løsninger… • Temperaturgradient • Lyddemping • Brannmotstand • Stivhet • ... BIM for byggeiere 04.09.2014 21 Krav til rommene/sonene • Personlast/arbeidsprosesser • Tempraturkrav • Lyskrav/støykrav • CO2 krav • Utstyr/innredning • ... Bruken av rommene i drift, er det sentrale, ikke bygningen og veggene. Programmeringsfase - Dette snur opp ned på planprosessen
 22. 22. BIM i byggets planprosesser BIM for byggeiere 04.09.2014 22 • Programmering / mulighetsstudie • Innsamling brukerbehov » Romprogram » Kravdokument • Digital skisseplanlegging • Forprosjekt • Premissgivere » Romprogram » Kravdokument » PBL o.a. lovverk • Modell » Begrens informasjon til formålet • Detaljprosjekt • Byggbarhet og kollisjonsjekker på modell • Digital tverrfagligfaglig styring og koordinering av administrator • Objektinformasjon tilrettelagt for beskrivelse og aktiviteter i fremdriftsplan
 23. 23. Er dette BM, BIM eller åpenBIM? Alt er i 3-D, men er det like anvendelig? • Uansett er nytteverdien ofte begrenset til en visuell dialog! BIM for byggeiere 04.09.2014 23
 24. 24. åpenBIM som gir mulighet for deling og flytting av digital-INFO vil gi et mangfold av ulike programvarer for ulike «nisjeforhold». - lett å lage APP’er Åpne standarder muliggjør simulering for beslutning, i dag kontroll av beslutning BIM for byggeiere 04.09.2014 24 - «uendelig antall» aktører kan samhandle - leveranser i skyen kan spores for honorering
 25. 25. Vårt langsiktige mål for byggenæringen BIM for byggeiere 04.09.2014 25
 26. 26. IKT blir 100% i alle deler av samfunn og næringsliv, også i BAE-næringen BIM for byggeiere 04.09.2014 26 Derfor nå fokus på WEB, og med objekter og dokumentasjon i skyen
 27. 27. Ulike tilganger blir mer og mer vanlig! BIM for byggeiere 04.09.2014 27 Online Web Service (“Google like” search, Apps.++) Modern communication devices (eg. Smart phones ,IPad) ?biSMART All Informasjon du trenger, virker biSMART for bruker, som om den Data er Warehouse samlet på et sted. «Cloud» services
 28. 28. Data Flow in Oil and Gas Field Development Projects BIM for byggeiere 04.09.2014 28 Operator Contractor system Contractor system Manufacturer system Design review Commissioning Operation Procurement Manufacturer system Engineering Procurement Construction Typical figures (1 B$ project):  200.000 tags  100.000 documents  20M characteristics and relationships Slik kan også bygningsinformasjoner organiseres
 29. 29. Internet of Things (IoT) Alt blir knyttet til alt BIM for byggeiere 04.09.2014 29
 30. 30. Optique – semantic technology Personstyrt programvare, basert på End-user (brukers) behov fra samling fra Big-data. Ved at de er personstyrt, kan informasjons-sikkerhet ivaretas og skyløsning gjør forsøk på «hacker»-brudd sporbart. Det kan være et persons sykdomshistorie, hvor alle opplysninger og tapping av disse kan spores. Deltakende miljøer i dette EU-prosjekt BIM for byggeiere 04.09.2014 30
 31. 31. BIM for byggeiere 04.09.2014 31 Accenture miljø- og samferdselsbyråd Ole Elvestuens Ulike innlegg på «fremtidens Smarte byer» 22.aug.2012 i regi av IKT-Norge
 32. 32. BIM for byggeiere 04.09.2014 32 Drift og FM • Dette er i dag veldig prematurt, • Fokus er knyttet til enkelt arbeidsprosess, der visualisering gir nytte
 33. 33. for nytte i FM må modellene bli mange og enkle - mange modeller knyttet til ulike arbeidsprosesser BIM for byggeiere 04.09.2014 33 - Renhold - Drift - Rømning - Adgangskontroll - Brannrømning - Styring SD-anlegg - ……..mv Kilde: Sykehuset i Vestfold, TBG prosjektet, 2014
 34. 34. Gjebruke BIM eller etablere enkel modell fra pdf eller excel på timer Deretter kan den suppleres med «Tema-INFO» for bruk i f.eks Drift/FM BIM for byggeiere 04.09.2014 34 Kilde: Norsk nettverk for næringseiendom & multiBIM, 2014
 35. 35. Alle FM-BIMer kan illustreres i etasje-BIMer med temaene de skal betjene. Husk at FM-personell er kjent på bygget! BIM for byggeiere 04.09.2014 35 Kilde: Sykehuset i Vestfold, TBG prosjektet, 2014
 36. 36. Global e-handel gir store omstillinger også i BAE-næringen for bygg består utelukkende av handelsvarer, som bestilles, leveres og settes sammen på byggverket, men innholdet må også dokumenteres. Derfor nå fokus på produkter og e-handel, med dokumentasjon i skyen (WEB), men varen fra produksjonssted på lastebil (som før) BIM for byggeiere 04.09.2014 36
 37. 37. Bygg består av produkter • Nøkkelen er produkter, som er i markedet • Informasjonslogistikk er nyttig for byggeier, entreprenør og handelsleddet • IFD • Handel • utfordringer BIM for byggeiere 04.09.2014 37
 38. 38. IFD er sammensatt av: Produkt-id Egenskaper Miljødata For innkjøp Bestillerkrav Kunde og/eller myndighetskrav BIM for byggeiere 04.09.2014 38 Utfordringer for alle i verdikjeden
 39. 39. BIM er bare et verktøy –men vil forandre måten å (for)handle og levere varer på! BIM for byggeiere 04.09.2014 39 Produkter BYGG AVFALL Prosjektarena LEVERANSE DRIFT IFD SignOn Elektronisk handel med byggevarer – i dag! Effektiv handel med byggevarer
 40. 40. Kan vi bygge et interface for sømløs kommunikasjon mellom BREEAM og Varedata og/eller BIM? BIM for byggeiere 04.09.2014 40 IFD/IFC Samme info kan brukes flere ganger! Innsamling og dokumentasjon av produkt-INFO krevende og omfattende (kostbart)
 41. 41. Hvilke roller og prosesser gjør hvem? Prissett disse tjenestene (ikke påslag på produktpris) BIM for byggeiere 04.09.2014 41 Products Products Information / properties (IFD) Logistic / cargo transport (RFID) border customs clearance: I den virkelige verden er fortsatt menneskene der: - Etikk - Markedsføring - Standardiserte prosesser - Skjulte agendaer Der er alt som før
 42. 42. Handelens rolle i et samspill LOGISTIKK! Logistikk er kunnskapen om å lede og kontrollere materialflyt, energi, informasjon og andre ressurser. I mange tilfeller kan det handle om å oppnå størst mulig effektivitet for på beste måte kunne tilfredstille ulike parter i salgsprosessene. BIM for byggeiere 04.09.2014 42 • Logistikk er ikke lenger like differensierende som det var • Flere aktører er profesjonalisert • ”Hygienefaktor” å levere på generell servicegrad = Nye differensieringsstrategier for handelen
 43. 43. BIM for byggeiere 04.09.2014 43 Praktiske utfordringer Handelen opplever et voldsomt fokus på produktpriser? • Hva er produsentens rolle i et samspill? • Hva er grossistens rolle i et samspill? • Hva er bestillerens (entreprenørers/forvalters) rolle i et samspill? • Hvorfor er ikke logistikkrollen mer sentral? • Er samspill i verdikjeden bare en utopi?
 44. 44. Vil du jobbe mer eller smartere? - Dokumentasjonkravene øker, spesielt produktdata dokumentasjon Takk for oppmerksomheten Paradokset i byggenæringen? BIM for byggeiere 04.09.2014 44

×