Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Robotica

316 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Robotica

  1. 1. LA ROBÒTICA
  2. 2. Index <ul><li>-La robotica </li></ul><ul><li>-Robots i manipuladors </li></ul><ul><li>-Arquitectura d’un robot industrial </li></ul><ul><li>-Actuadors </li></ul>
  3. 3. La Robòtica <ul><li>Es pot definir la robotica com el conjunt de coneixements que permeten dissenyar, realitzar i controlar equips basats en estructures mecàniques poliarticulades. </li></ul>
  4. 4. Robots i manipuladors <ul><ul><li>Els manipuladors i els robots son màquines programables que poden fer tasques repetitives amb mes rapidesa i mes precisio, reduint els costos de fabricació. </li></ul></ul>
  5. 5. Arquitectura robot <ul><li>El parell de revolució o articulació : </li></ul><ul><li>En el parell prismatic o de guia-corredora: </li></ul><ul><li>El parell cilindric: </li></ul><ul><li>El parell helicoïdal o de rosca: </li></ul><ul><li>El parell esferic o rotula esferica: </li></ul><ul><li>El parell pla: </li></ul>
  6. 6. Actuadors <ul><li>Un actuador és un dispositiu mecànic destinat a moure o controlar un mecanisme o un sistema. Un actuador típicament és un dispositiu mecànic que agafa energia, normalment creada per aire o gas, electricitat o lìquid, i la converteix en algun tipus de acció motriu. </li></ul>

×