Pp riksdag regering

604 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
604
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pp riksdag regering

  1. 1. Riksdag/RegeringParlamentarism; regeringen behöverriksdagens stöd/godkännande för att kunna styra landet.
  2. 2. RiksdagenRiksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år. Riksdagsledamöterna kommer från hela Sverige och representerar både sina väljare och sitt parti. För att bli riksdagsledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti.Ledamöterna har hjälp i sitt arbete av politiskt neutrala tjänstemän, tex jurister, ekonomer, sekreterare…
  3. 3. Riksdagens uppgifter• Riksdagen stiftar lagar och beslutar om skatter och om statens utgifter.• Den granskar regeringen och myndigheterna och tar ställning till utrikespolitiken.• Riksdagen kan tvinga ett statsråd att avgå genom att förklara att statsrådet inte har riksdagens förtroende. Om en misstroendeförklaring skulle riktas mot självaste statsministern får hela regeringen avgå om inte regeringen väljer att utlysa ett extra riksdagsval.• Som underlag för riksdagens beslut ligger i de flesta fall förslag från regeringen.
  4. 4. Vem kan lämna förslag till riksdagen?• Det är bara regeringen, riksdagsledamöterna och olika riksdagsorgan som kan lämna förslag till riksdagen.• Regeringens förslag kallas propositioner, och riksdagsledamöternas förslag kallas motioner.• En motion är ofta ett motförslag till en proposition.• Enskilda personer eller organisationer har möjlighet att försöka påverka genom att kontakta ett riksdagsparti eller en riksdagsledamot.
  5. 5. Utskotten• Riksdagens utskott är arbetsgrupper med riksdagsledamöter som granskar alla förslag som lämnas till riksdagen.• Det finns 15 utskott med 17 riksdagsledamöter i varje utskott.• Utskotten är uppdelade på samma sätt som de är i riksdagen, alltså efter hur många röster varje parti fick i valet.• Varje utskott har ansvar för ett särskilt område. Utbildningsutskottet arbetar till exempel med förslag som har med skolorna att göra.
  6. 6. Regeringens uppgifter• Regeringen styr och leder Sverige. Det sker genom att regeringen lämnar förslag (propositioner) till riksdagen och genomför de beslut som riksdagen fattar. I det arbetet har regeringen hjälp av de olika departementen och cirka 300 statliga myndigheter.• Statsråden är med i regeringen och kallas ibland ministrar. Varje statsråd har ett eget område som han eller hon har hand om. Det kan vara jordbruk, skola eller statens pengar.• Får själva bestämma i vissa frågor som rör enskilda personer eller organisationer, tex. utse chefer och fördela pengar. De regler som regeringen fattar beslut om kallas förordningar.
  7. 7. Departement• Departementen arbetar med olika frågor. Det kan vara jordbruk, kultur eller miljö.• Varje departement har ett eller fler statsråd som leder departementet.• Departementens huvuduppgifter är att bistå regeringen i skrivandet av propositioner och i styret av myndigheterna som berörs av departementens områden.• Merparten av departementets personal är inte partipolitiskt tillsatta.• Medan den politiska ledningen är knuten till ministern är övriga tjänstemän fast anställda och sitter kvar även vid regeringsskiften
  8. 8. SOU Statens offentliga utredningarVissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra och kräver därför en särskilt grundlig genomgång innan en proposition kan tas fram och lämnas till riksdagen för beslut.I sådana sammanhang kan regeringen välja att tillsätta en särskild utredare eller en kommitté som ska utreda frågan.När utredningen har överlämnat sitt betänkande till den ansvariga ministern skickas innehållet ut för synpunkter (remiss) till berörda myndigheter, intresseorganisationer och allmänheten.När alla kommit till tals formuleras propositionen.De flesta av dessa utredningar är offentliga, d.v.s. att alla ska få ta del av dem.Du kan läsa SOU:er på SOU.gov.se
  9. 9. Talmannen:• Leder riksdagens arbete dvs. ytterst ansvarig för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs & är dess främste representant• Lägger fram förslag till ny statsminister. Detta är unikt för Sverige. I andra parlamentariska demokratier leder statschefen regeringsskiftet. » Per Westerberg• Statsministern väljer ut övriga statsråd

×