Decàleg URV

206 views

Published on

Orientacions i recomanacions per a la realització de formació on-line de cursos inicialment presencials

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Decàleg URV

 1. 1. Disseny tecnopedagògic de programeseducatius en líniaUOC 2013Lara Moreno CasadóPAC 3
 2. 2. Pas cap a modalitat e-learning…… ha tenir en compte…(orientacions i recomenaciosns)
 3. 3. Model InstruccionalEl disseny instruccional és el procés sistèmic, planificat i estructurat que sha de dur aterme per produir cursos per a leducació presencial o en línia, ja sigui a nivellformatiu o dentrenament, mòduls o unitats didàctiques, objectes daprenentatge i engeneral recursos educatius que vagin molt més enllà dels contingut.Un model de disseny instruccional es fonamenta en les teories del aprenentatge i va desde la definició del que el professor vol que lestudiant aprengui-els objectius deaprenentatge fins a lavaluació formativa del procés.El disseny instruccional com a eix de planificació per a laproducció i implementació, beneficia tant a professorscom a estudiants. Utilitzar un model de dissenyinstruccional facilita lelaboració del material per part deels involucrats en la producció, també facilita la gestiódel procés als professors i lexecució del mateix alsestudiants, dallí la importància que aquest model estiguiadequat a les necessitats de la institució i especialment ales necessitats dels estudiants, el que assegura la qualitatlaprenentatge.Models instruccionals
 4. 4. AdaptabilitatAdaptabilitat dels aspectes següents:• Objectius• Continguts• Estratègies didàctiques
 5. 5. PlanificarLa planificació de la formaciórequereixen una adequadaestructuració i una minuciosaplanificació que faciliti el seuseguiment per part delsparticipants en aquest curs.Lelaboració dun curs de formacióa distància requereixlorganització de totalestructura i material de treballen base a mòduls i unitatsdidàctiques que facilitin elprocés daprenentatge delparticipant. Com més estructuremel material, més possibilitatstindrem, al mateix temps, de dur aterme un seguiment directe sobreel progrés de cada un delsparticipants en el curs.
 6. 6. ContingutsÉs molt important que el contingutpresenti una estructura modular (enpetites unitats o paquetsdinformació) ja que, aquest aspectecontribuirà a facilitar el procésdaprenentatge per part del participant,així com les possibilitats de control iseguiment daquest procés, per partdel formador.Aquest contingut i material de suportes pot presentar de diversos formats( web, multimèdia, word, etc), dacorda les necessitats del curs en si.Com a material de la formació espoden incloure enllaços, vídeos ohipervincles, entre altres, per ampliarels coneixements d’aquesta.
 7. 7. Treballcol·laboratiuEl treball amb especialistes d’altresàrees ens poden ajudar a larealització de la nostra formació.Per exemple:- Informàtics- Redactors- Consultors- Pedagogs- Etc.
 8. 8. Docents qualificats (I)Necessitem que els docents encarregats d’impartir, assessorar i dinamitzar la formació on-lineadquireixin coneixements TIC’s. D’aquesta manera es podran exprimir totes les possibilitats queaquesta modalitat ens ofereix.En cas de no tenir aquest docents, és interessant plantejar l’opció de formar-los anticipadamentper a que puguin provar-ho i així aplicar-ho adequadament (curs de 20-25 hores per conèixer isaber utilitzar les eines adequades)
 9. 9. Docents qualificats (II)Els rols del docent han de ser diferent respecte als que estan acostumats (rols presencials).Segons Kraus (2005) i Casas Armengol (1998), els rols d’un docent e-learning han de ser:a) Assessorar teòricament sobre les dubtes que el procés de capacitació generi.b) Dissenyar, implementar i avaluar les diferents tutories a realitzar.c) Estimular la participació i el compromís de cada destinatari.e) Conèixer aptituds, actituds, interessos, possibilitats i dificultats de cada destinatari enrelació amb la tasca.f) Acompanyar els participants en el procés dadquisició i aplicació dels coneixementsabordats.g) Realitzar la instància davaluació i correcció del produït.h) Acompanyar el procés de elaboració dels treballs pràcticsi) Detectar les problemàtiques que sorgeixin durant lacapacitació.j) Assolir un coneixement profund, actualitzat i teòric-pràctic de laseva disciplina.k) Dominar de les teories i les metodologies de lensenyament ilaprenentatge, especialment en educació no presencial.l) Conèixer les noves tecnologies informàtiques i de comunicaciói de seva utilització en el procés daprenentatge.m) Tenir Capacitat per a formular estratègies de capacitacióoriginals i pertinent.
 10. 10. Alumnes e-learningS’ha de realitzar una adaptació del coneixement, contingut i estratègies per aque l’alumne:a) Tingui flexibilitat per adaptar-se a noves formes daprenentatge poc afinsals esquemes formatius tradicionals.b) Posseeixi competències tècniques en el maneig i ús de les tecnologies,així com una actitud favorable cap a les mateixesc) Participi de manera activa en els processos densenyament-aprenentatge.d) Gestioni del seu propi aprenentatge.e) Es planifiqui i s’organitzi en el temps(sense deixar que tota la feina sacumuliper al final).f) Tingui una actitud oberta a lacol·laboració i realització de treballs engrup.g) Participi activament en el fòrum, xat,activitats proposades, etc.h) Aporti seves idees i coneixements algrup.
 11. 11. Eines TICEscollir una plataforma adient al procés d’E-A és imprescindible per començar a crear lanostra formació.De tot el ventall que podem trobar a la xarxa, es presenten algunes d’elles, les quals sóngratuïtes i de fàcil utilització:Web informativa
 12. 12. Prova pilotLa realització d’una prova pilot és imprescindible per conèixer si finalment tot elpensat i creat s’ajusta als objectius indicats en un inici.Una vegada coneixem el resultat, continuem endavant amb tota l’oferta formativa orealitzem propostes de millora per aplicar-les.
 13. 13. AvaluacióS’ha de realitzar unaavaluació de tots eslaspectes que són utilitzatsen la modalitat e-learning pertal de poder realitzar milloreso continuar de la mateixamanera.Exemples de Què avaluar?- Eines TIC’s- Continguts exposats(utilitzat, comprensió)- Temporalització- Assoliment dobjectius- Etc...
 14. 14. Bibliografia• http://elearningobservatory.blogspot.com.es/2011/03/planificar-la-creacion-de-cursos-e.html• http://www.campusandaluzvirtual.es/node/748• http://www.horizonteweb.com/magazine/comunet1.htm• http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf• http://www.iidia.com.ar/rgm/comunicaciones/CIESyNT-2005-T192.pdf• http://www.cfp.us.es/web/contenido.asp?id=3404• http://wwwhatsnew.com/2011/02/12/7-plataformas-gratuitas-para-crear-cursos-de-aprendizaje-online/• http://www.slideshare.net/vicente_cvc/modelos-instruccionales• http://www.tise.cl/2009/tise_2009/pdf/14.pdf

×