Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fem coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en compte,si no és per di'ls­hi això:
«Feu coses o calleu.No sigueu...
Fem coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en compte,si no és per di'ls­hi això:
  «Feu coses o calleu.No sig...
Fem coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en compte,si no és per di'ls­hi això:
  «Feu coses o calleu.No sig...
Fem coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en compte,si no és per di'ls­hi això:
  «Feu coses o calleu.No sig...
Àrea d'usuaris del bloc
Fem coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en compte,si no és per di'ls­hi això:
          «Feu coses...
Solsona 20 de març
Solsona 20 de març
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Solsona 20 de març

422 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Solsona 20 de març

 1. 1. Fem coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en compte,si no és per di'ls­hi això: «Feu coses o calleu.No sigueu el femer que destorba el vianant».I si volen parlar,no els admetem disputa. Fem  coses.” JOAN SALVAT­ PAPASSEIT La Guia d'Entitats del Solsonès |El Portal Solsonesviu.info |Taula d'Entitats Solsona, 20 de març del 2010
 2. 2. Fem coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en compte,si no és per di'ls­hi això: «Feu coses o calleu.No sigueu el femer que destorba el vianant».I si volen parlar,no els admetem disputa. Fem coses.” JOAN SALVAT­ PAPASSEIT Casal de Cultura de Solsona, 20 de març del 2010 La Guia d'entitats 1. P ròleg. A ssociaci ó de D ones del Solson ès 2. In troducci ó 3. L es E ntitats del Solson ès 4. C alendari anual d’actes festius i populars 5. R ecursos per a entitats: E ls equipam ents p úblics de la com arca. 6. R ecursos per a entitats: P rogram es d’assessoram ent i recursos pe 7. Índex d’en titats per m unicipi 8. Índex alfabètic d’entitats
 3. 3. Fem coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en compte,si no és per di'ls­hi això: «Feu coses o calleu.No sigueu el femer que destorba el vianant».I si volen parlar,no els admetem disputa. Fem coses.” JOAN SALVAT­ PAPASSEIT Casal de Cultura de Solsona, 20 de març del 2010 El portal Solsonesviu.info Guia d'entitats Usuaris del bloc .Gestió de l'agenda .Gestió de la borsa d'intercanvi .Publicació de notícies Borsa d'intercanvi Calendari actualitzat Llista de distribució ( solsonesviu@larada.net)
 4. 4. Fem coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en compte,si no és per di'ls­hi això: «Feu coses o calleu.No sigueu el femer que destorba el vianant».I si volen parlar,no els admetem disputa. Fem coses.” JOAN SALVAT­ PAPASSEIT El portal Solsonesviu.info
 5. 5. Àrea d'usuaris del bloc
 6. 6. Fem coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en compte,si no és per di'ls­hi això: «Feu coses o calleu.No sigueu el femer que destorba el vianant».I si volen parlar,no els admetem disputa. Fem coses.” JOAN SALVAT­ PAPASSEIT Casal de Cultura de Solsona, 20 de març del 2010 Taula d'Entitats Qui som , què fem i què podem fer?? 1 . C u ltu r (A sso c ia c ió c u ltu r a l p a tr o n a t d e la V) | 2 . d esp o r tiv e s c ie ta t d e a ls a ll E L o r d (S o C a ç a d o r s d e N a v è s) d u c a tiv e s i d e lle u r e r m in a4r. A te n c ió so (Sia l M 5 .  | 3 . E (a d e te ) |  c O ) |   (A r F ) | 6 (A D e fe n sa d e la n a tu Da N a tu r a V iv.aD e V e ïn s sso c ia c ió d e v e ïn s d e P in e ll d e S o lso n ) | 7 . D e p ro p ie ta r isr u p a c ió d e P ro p ie ta r is F o r e sta ls d e l S o lsofe ssio n a ls ès  (A g ) | 8 . P ro n è s (A sso c ia c ió p e r a la P ro m o c ió d e ls P r o d u c te s A r te sa n s i d e Q ).  lita t d e l S o ls ua

×