Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa_tasa-arvo

567 views

Published on

Materiaalin avulla tarkastellaan sukupuolisensitiivistä opetusta ja ohjausta. Materiaalin tavoitteena on auttaa tunnistamaan epätasa-arvon ilmeneminen ja sitä ylläpitävät rakenteet ja toimintavat. Materiaalissa määritellään sukupuolisensitiivisyyden käsite ja sen avulla pyritään ymmärtämään sukupuolen merkitys opetuksessa. Materiaali kannustaa tunnistamaan omat työtapansa ja niiden taustalla vaikuttavat arvot ja asenteet.

Materiaalia voi soveltaa opetus- ja ohjaustyössä, mutta sitä voi hyödyntää myös työelämän erilaisissa tilanteissa, joissa sukupuoli on jollakin tavalla läsnä.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa_tasa-arvo

 1. 1. SUKUPUOLISENSITIIVISYYS OPETUKSESSA
 2. 2. NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEEKIN – VALITETTAVASTI.
 3. 3. SUKUPUOLISENSITIIVISYYSTavoitteet:• Tunnistaa sukupuolten epätasa-arvon ilmeneminen ja sitä ylläpitävät rakenteet ja käytännöt.• Ymmärtää sukupuolisensitiivisyyden käsite.• Ymmärtää sukupuolen merkitys opetuksessa.• Tunnistaa omat työtapansa ja niiden taustalla olevat arvot ja asenteet.Sisältö:• Sukupuolijärjestelmä• Sukupuolisensitiivisyys• Sukupuoli opetuksessa• Oman toiminnan arviointi
 4. 4. MISTÄ ON PIENET POJAT TEHTY?
 5. 5. MISTÄ ON PIENET POJAT TEHTY, MISTÄ ON PIENET TYTÖT TEHTY?• Vastaus: -”Etanoista sammakoista koiranhännän tupsukoista; Niistä on pienet pojat tehty!” -”Sokerista kukkasista inkivääristä kanelista; Niistä on pienet tytöt tehty!”
 6. 6. SUKUPUOLIJÄRJESTELMÄ• Naisten ja miesten sukupuolirooleja ylläpitävä ja tuottava taloudellisten, yhteiskunnallisten ja poliittisten rakenteiden järjestelmä.• Ääneen lausuttuja ja piileviä sääntöjä, velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka hallitsevat sukupuolten välistä suhdetta; yleisesti hyväksytyt normit säätelevät sitä, mitä on olla tyttö tai poika.• Jäsentää naisille ja miehille eri työt ja arvot, vastuualueet ja velvoitteet.• Asettaa lähtökohtaisesti naiset keskenään samanlaisiksi ja vastaavasti miehet keskenään samanlaisiksi. (Liisa Huhta 27.5.2010)
 7. 7. MITÄ AJATUKSIA KUVA HERÄTTÄÄ?
 8. 8. SUKUPUOLISENSITIIVISYYS• Sukupuolierot huomioidaan, mutta ei anneta stereotypioiden määritellä kohtelua: → Miten suhtaudumme tyttö- ja poikaoppilaisiin tai -opiskelijoihin (esim. reagointi hyvään/huonoon käytökseen). → Millaisia ominaisuuksia tulemme huomaamatta vahvistaneeksi tai miten aikuisina tulkitsemme kenenkin ominaisuudet (esim. koulumenestys ahkeruutta vai lahjakkuutta). (Liisa Huhta 23.4.2010)• Sukupuolisensitiivisyys mahdollistaa yksilön huomioimisen paremmin ja kokonaisvaltaisemmin: → Kun ymmärrämme sukupuolen merkityksen, kykenemme huomioimaan paremmin yksilön sukupuolen takana.
 9. 9. SUKUPUOLISENSITIIVISYYS OPETUKSESSA• Opetuksessa ja koulutuksessa pidetään usein yllä sukupuolineutraaliuden periaatetta tasa-arvoihanteena: - Sukupuolta ei nosteta esiin; ”kaikkia kohdellaan samalla tavalla.”• Sukupuolisensitiivinen ohjaaja/opettaja tiedostaa ja ymmärtää, että maailma on monessa suhteessa erilainen naisille ja miehille, ja kykenee huomioimaan tämän kohdatessaan opiskelijoitaan.• Sukupuolisensitiivinen ohjaaja/opettaja kannustaa yksilöä hyödyntämään vahvuuksiaan ja tekemään mielekkäitä valintoja omista, eikä sukupuolensa, lähtökohdista.
 10. 10. SUKUPUOLISENSITIIVISYYS EDELLYTTÄÄ…• Tahtoa ymmärtää sukupuolen merkitys mm. yksilön aseman, tarpeiden, odotusten ja viestintätapojen kannalta.• Kykyä tunnistaa omat työtapansa ja niiden taustalla olevat arvot ja asenteet.• Taitoa tunnistaa epätasa-arvon ilmeneminen sekä sitä ylläpitävät käytännöt. » Monet sukupuolineutraalit käytännöt saattavat tosiasiassa asettaa miehet ja naiset erilaiseen asemaan
 11. 11. LENTOKONEASENTAJAT
 12. 12. ENTÄ MITEN ITSE TOIMIT?• Millaisia opetusmenetelmiä, materiaaleja ja esimerkkejä käytät?• Miten paljon käytät puhuttelunimien sijasta ryhmänimitystä ”tytöt” tai ”pojat”? Onko sillä merkitystä?• Kuunteletko ja huomioitko tyttöjä ja poikia yhtä paljon?• Vaaditko tyttöjä ja poikia noudattamaan sääntöjä samalla tavalla?• Oletko pohtinut vaikuttaako opiskelijan sukupuoli antamiisi arvosanoihin?
 13. 13. ”TAKANA OVAT AJAT, JOLLOIN AMIKSIAPIDETTIIN TYHMINÄ MOPOPOIKINA TAIKARVANOPPA-AUTOJEN RASSAAJINA” (HS 28.4.2010)
 14. 14. KIITOS! Lapin Letkawww.lapinletka.fi

×