Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai thi mau tuyen vi tri tro ly giam doc ngan hang

200 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bai thi mau tuyen vi tri tro ly giam doc ngan hang

  1. 1. http://tailieuso.com/ Bài thi mẫu tuyển vị trí Trợ lý giám đốc ngân hàng (Phần thi Tin học) Bank Clerk Computer Exam Practice Question Paper Bài thi mẫu trên máy tuyển vị trí Trợ lý giám đốc ngân hàng Thời gian thi: 60 phút Số câu hỏi: 50 câu Ngôn ngữ: Full English Phần thi: Tin học văn phòng Bạn thích làm vị trí như trong Ảnh này không. Điều đó không khó, ngoài việc thi nghiệp vụ, sẽ có nhiều kiến thức về máy tính mà bạn phải vượt qua. Vì ngân hàng hoạt động trong một nền công nghệ tiên tiến. Bạn hãy thử sức mình qua bài Test mẫu dưới đây. Bài thi có KEY ở dưới. Hãy tự kiểm tra xem bạn làm được bao nhiu điểm. Để nghiêm túc hơn thì bạn hãy in BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI ở dưới ra, để làm bài thi giống như đi thi thứ thiệt vậy. BÀI THI MẪU
  2. 2. http://tailieuso.com/ KEY BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI Chúc may mắn !

×