Successfully reported this slideshow.
Habilitats en comunicació, resolució de conflictes i negociació a càrrec de Natàlia Herèdia López Sessió formativa
Habilitats en comunicació, resolució de conflictes i negociació <ul><li>Objectius. </li></ul><ul><li>Ens coneixem? </li><...
<ul><li>Per què podem necessitar tècniques de comunicació i de presentació? </li></ul>1. Objectius
<ul><li>En un acte de comunicació la veritat no és el que jo dic, sinó el que l’altre entén. </li></ul>1. Objectius ‘ ¿Tu ...
<ul><li>El que val és el que entén el nostre receptor </li></ul>1. Objectius Hem d’assumir el paper de comunicadors i inte...
<ul><li>Prendre consciència de la importància de com ens comuniquem. </li></ul><ul><li>Fer-ho bé ens pot ajudar personalme...
2. Ens coneixem?
2. Ens coneixem? <ul><li>Per què conèixer-nos? </li></ul><ul><li>La percepció d’un mateix. </li></ul><ul><li>Tractem amb p...
2. Ens coneixem? > Per què conèixer-nos? <ul><li>Objectiu de conèixer-nos: guanyar-nos la confiança dels demés per poder ...
2. Ens coneixem? > La percepció d’un mateix <ul><li>La percepció que tenim de nosaltres mateixos pot ser completament dife...
2. Ens coneixem? > Tractem amb persones <ul><li>Tractar amb persones sovint significa tenir que comunicar-nos i resoldre c...
2. Ens coneixem? > Tractem amb persones <ul><li>Preguntem-nos... quan ens comuniquem amb els altres: </li></ul><ul><li>Apl...
3. La comunicació
3. La comunicació <ul><li>Què és la comunicació? </li></ul><ul><li>Passos de la comunicació. </li></ul><ul><li>Habilitats ...
3. La comunicació > Què és la comunicació? <ul><li>La comunicació es un camp d’estudi dins les ciències socials que explic...
3. La comunicació > Què és la comunicació? <ul><li>Esquema bàsic de la comunicació </li></ul>Del 65 al 85 per cent de la c...
3. La comunicació > Elements de la comunicació Emissor : creïble i persuasiu. Receptor : té una capacitat i interès limita...
3. La comunicació > Elements de comunicació Missatge : En una comunicació el missatge no és unilateral sinó que es forma ...
3. La comunicació > Elements de la comunicació <ul><li>Un missatge és eficaç </li></ul><ul><li>quan compleix aquests requ...
3. La comunicació > Elements de la comunicació Codi : Sistema o nivell lingüístic que utilitzem en la comunicació. Canal :...
3. La comunicació > Elements de la comunicació <ul><li>El lloc i el moment escollit. </li></ul><ul><li>Pertorbacions i int...
3. La comunicació > Passos de la comunicació <ul><li>Donar forma a la idea. </li></ul><ul><li>Traduir la idea en missatge ...
3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Quan la comunicació no funciona la responsabilitat és de qui emet...
3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Actituds que cal aplicar: </li></ul><ul><li>Escolta activa </li><...
3. La comunicació > Habilitats en comunicació <ul><li>Escolta activa </li></ul><ul><li>L’habilitat que ens permet prendre...
3. La comunicació Habilitats en la comunicació <ul><li>Escolta activa </li></ul><ul><li>Com? </li></ul><ul><li>Observant l...
3. La comunicació Habilitats en la comunicació <ul><li>Escolta activa </li></ul><ul><li>Quan? </li></ul><ul><li>Si observe...
3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Escolta activa </li></ul><ul><li>Escoltar amb... > Escoltar les ....
3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Empatia </li></ul><ul><li>Posar-se en el paper del nostre interlo...
3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Assertivitat </li></ul><ul><li>L’art d’expressar de forma clara i...
3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Assertivitat </li></ul><ul><li>Com? </li></ul><ul><li>- Defendre ...
3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Assertivitat </li></ul><ul><li>No verbal: </li></ul><ul><li>Cos f...
3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Demanar feedback </li></ul><ul><li>Retroalimentació pluridireccio...
3. La comunicació > Habilitats en la comuncació <ul><li>En resum... </li></ul><ul><li>Conèixer al client i saber les seves...
4. Presentar en públic
4. Presentar en públic <ul><li>A tenir en compte... </li></ul><ul><li>Elements lingüístics i paralingüístics de la present...
4. Presentar en públic > A tenir en compte… <ul><li>Informar no és comunicar </li></ul><ul><li>Cal preparar la comunicació...
4. Presentar en públic > Elements lingüístics i paralingüístics de la presentació <ul><li>Components paralingüístics de l...
4. Presentar en públic > Elements lingüístics i paralingüístics de la presentació <ul><li>Llenguatge corporal </li></ul><...
4. Presentar en públic > Elements lingüístics i paralingüístics de la presentació <ul><li>Llenguatge corporal </li></ul><u...
3. Presentar en públic > Cal tenir en compte… <ul><li>Quins elements influeixen en una presentació? </li></ul><ul><li>L’au...
4. Presentar en públic > Parlar en públic <ul><li>Ens hem de sentir segurs </li></ul><ul><li>Fixar punts de referència </l...
4. Presentar en públic > Parlar en públic
4. Presentar en públic > Parlar en públic <ul><li>Controlar les emocions </li></ul><ul><li>Aplicar la intel·ligència emoci...
4. Presentar en públic > Parlar en públic <ul><li>Intel·ligència emocional </li></ul><ul><li>automotivar-nos </li></ul><ul...
4. Presentar en públic > Etapes de la presentació <ul><li>Preparar el material </li></ul><ul><ul><ul><li>Controlar el tem...
4. Presentar en públic > Etapes de la presentació <ul><li>Procés d’elaboració </li></ul><ul><li>Elaborar el guió dels con...
4. Presentar en públic > Com fer la presentació <ul><li>Presentació de les transparències </li></ul><ul><li>Seguir un índ...
4. Presentar en públic > Com fer la presentació <ul><li>Com fer la presentació a fi d’ajudar a l’audiència </li></ul><ul>...
4. Presentar en públic > Com fer la presentació <ul><li>Errors comuns en una presentació </li></ul><ul><li>Utilitzar dife...
5. Etapes de la presentació > Com fer la presentació <ul><li>La presentació podrà variar segons el projecte i l’orientació...
5. Etapes de la presentació > Com fer la presentació <ul><li>Exemple de presentació d’un projecte </li></ul><ul><li>Quines...
6. Gestió dels conflictes i queixes
6. Gestió dels conflictes i queixes <ul><li>Què és un conflicte? </li></ul><ul><li>Tipus de conflictes – problemes. </li>...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Què és un conflicte? En un entorn social cada persona té una forma de veure i entend...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Què és un conflicte? Un problema és un fet que impedeix o dificulta alguna funció o ...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Què és un conflicte? Cada persona percep, entén, processa, resol un conflicte, de fo...
6. Gestió dels conflictes, queixes Tipus de conflictes - problemes <ul><li>Dilema </li></ul><ul><li>Conflictes </li></ul><...
6. Gestió dels conflictes, queixes Tipus de conflictes - problemes Incidència “ Succés inesperat, no planejat i que afecta...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Tipus de conflictes - problemes Conflicte “ El conflicte designa el conjunt de dos o ...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Tipus de conflictes - problemes Dilema “ En lògica, un dilema és un problema que es p...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Tipus de conflictes - problemes Queixa “ Una queixa es produeix quan alguna persona m...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Tipus de conflictes - problemes * Wikipedia Més personal Més extern
6. Gestió dels conflictes, queixes > Com abordar-los i resoldre’ls Actituds davant d’un problema a l’empresa. <ul><li>Esqu...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Com abordar-los i resoldre’ls
6. Gestió dels conflictes, queixes > Com abordar-los i resoldre’ls Com reaccionem davant d’un problema? <ul><li>Ens sabem ...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Com abordar-los i resoldre’ls <ul><li>Primer ens hem de tranquil·litzar ja que tota p...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Com abordar-los i resoldre’ls Símptoma Definició del problema Anàlisis de les causes ...
6. Gestió dels conflictes, queixes > L’arrel dels problemes <ul><li>Organitzatius. </li></ul><ul><li>De comunicació interd...
6. Gestió dels conflictes, queixes > L’arrel dels problemes Possible origen del problemes conflictes en una organització: ...
6. Gestió dels conflictes, queixes > L’arrel dels problemes Abans de queixar-nos… <ul><li>És realment un problema o una pe...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Punts bàsics per triomfar Cal cercar solucions al conflicte. <ul><li>Aplicar la intel...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Resum... En resum... <ul><li>No perdre els nervis. </li></ul><ul><li>Saber escoltar. ...
6. Gestió dels conflictes, queixes > Resum... Exemples... <ul><li>Com informes a un client que no hi ha pressupost/temps q...
7. Negociació
7. Negociació <ul><li>Quan negociar? </li></ul><ul><li>Cooperació vs. Competitivitat </li></ul><ul><li>Fases i etapes </li...
7. Negociació > Quan negociar? <ul><li>La negociació és un procés natural del ésser humà que consisteix en conciliar inter...
7. Negociació > Cooperació vs. Competitivitat Enfocament competitiu vs. cooperatiu Interessos oposats Interessos comuns ...
7. Negociació > Cooperació vs. Competitivitat “ No tindràs el que et mereixes sinó el que sàpigues negociar” S’ha de tenir...
7. Negociació > Fases i etapes <ul><li>Preparació </li></ul><ul><ul><li>1.1 Recopilar informació nostra i del interlocutor...
7. Negociació > Fases i etapes 4) Cerca de solucions 4.1 Acord per compromís, per concessions 5) Acord – tancament 5.1 Es...
7. Negociació > Fases i etapes <ul><li>Davant d’un conflicte hem de cercar solucions: </li></ul><ul><li>De forma creativa ...
Conclusions generals
Conclusions generals <ul><li>Hem d’estar molt atents als nostres interlocutors </li></ul>
Conclusions generals L’anàlisi i resolució de problemes/conflictes és una tasca diària, com millor coneguem el procés mill...
Altres temes que se’n deriven, a tractar en una altra sessió… Comunicació i presentació externa - Presa de requeriments - ...
Gràcies!
Conclusions <ul><li>10 conclusions </li></ul>Som éssers humans i com a tal ens passem el dia comunicant-nos, resolent prob...
Conclusions <ul><li>1 </li></ul>Cal prendre consciència del què volem dir, com ho diem i com arriba al/s interlocutor/s. A...
Conclusions <ul><li>2 </li></ul>Per fer-ho, malgrat que cadascú té la seva personalitat, ens hem d'esforçar en les habilit...
Conclusions <ul><li>3 </li></ul>L'objectiu és persuadir i intentar convèncer al/s interlocutor/s. Per tant, hem de cuidar ...
Conclusions <ul><li>4 </li></ul>També és important la correcció lingüística!
Conclusions <ul><li>5 </li></ul>Cal controlar les emocions. S'ha de gaudir i no preocupar-nos en el què pensaran de nosalt...
Conclusions <ul><li>6 </li></ul>Hem d'estar atents a les reaccions del/s Interlocutor/s per tal de guiar estratègicament l...
Conclusions <ul><li>7 </li></ul>Hem d'estar atents a les reaccions del/s Interlocutor/s per tal de guiar estratègicament l...
Conclusions <ul><li>8 </li></ul>Tractant els problemes de forma natural i d'arrel, ens ajudarà ser més resolutius i preveu...
Conclusions <ul><li>9 </li></ul>En una negociació si anem a guanyar 100% acabarem perdent a la llarga. És important cedir,...
Conclusions <ul><li>10 </li></ul>Tot plegat requereix fixar-se, estar atent i molt d'entrenament... Ànims!
Altres temes que se’n deriven, a tractar en una altra sessió… Comunicació i presentació externa - Presa de requeriments - ...
Gràcies!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Habilitats En Comunicació, Resolució De Conflictes I Negociació - Natàlia Herèdia i López (26 11 2009)

3,187 views

Published on

(document en català) Pautes i recomanacions per millorar la comunicació interpersonal dins de les empreses.

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

Habilitats En Comunicació, Resolució De Conflictes I Negociació - Natàlia Herèdia i López (26 11 2009)

 1. 1. Habilitats en comunicació, resolució de conflictes i negociació a càrrec de Natàlia Herèdia López Sessió formativa
 2. 2. Habilitats en comunicació, resolució de conflictes i negociació <ul><li>Objectius. </li></ul><ul><li>Ens coneixem? </li></ul><ul><li>La comunicació. </li></ul><ul><li>Presentació en públic. </li></ul><ul><li>Gestió dels conflictes, queixes. </li></ul><ul><li>Negociació. </li></ul><ul><li>Conclusions. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Per què podem necessitar tècniques de comunicació i de presentació? </li></ul>1. Objectius
 4. 4. <ul><li>En un acte de comunicació la veritat no és el que jo dic, sinó el que l’altre entén. </li></ul>1. Objectius ‘ ¿Tu verdad? No, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela’ ( Antonio Machado ). ‘ A mesura que avança una discussió, retrocedeix la veritat’ ( Anònim). ‘ La verdad existe como existe la belleza: todo el mundo las admira, pero a nadie pertenecen’ ( Juanan Urkijo ). ‘ Si tu i jo discutim i tu em guanyes, serà potser, que el què tu dius és veritat i és fals el meu?’ ( Lao Tse ).
 5. 5. <ul><li>El que val és el que entén el nostre receptor </li></ul>1. Objectius Hem d’assumir el paper de comunicadors i intentar transmetre correctament la nostra idea als nostres clients i/o proveïdors. Parlar no vol dir transmetre el missatge. Conèixer molt un tema o projecte en concret no vol dir que el transmetem correctament.
 6. 6. <ul><li>Prendre consciència de la importància de com ens comuniquem. </li></ul><ul><li>Fer-ho bé ens pot ajudar personalment i professionalment en molts àmbits. </li></ul><ul><li>- Hem d’aconseguir fer-nos entendre, persuadir i saber transmetre correctament el missatge </li></ul>1. Objectius
 7. 7. 2. Ens coneixem?
 8. 8. 2. Ens coneixem? <ul><li>Per què conèixer-nos? </li></ul><ul><li>La percepció d’un mateix. </li></ul><ul><li>Tractem amb persones. </li></ul>
 9. 9. 2. Ens coneixem? > Per què conèixer-nos? <ul><li>Objectiu de conèixer-nos: guanyar-nos la confiança dels demés per poder comunicar-nos i negociar més hàbilment. </li></ul><ul><li>Cadascú és com és, som humans i cal respectar-ho. Però si volem influir en les altres persones cal tenir en compte com ens dirigim a ells i intuir com ens perceben. </li></ul>
 10. 10. 2. Ens coneixem? > La percepció d’un mateix <ul><li>La percepció que tenim de nosaltres mateixos pot ser completament diferent a la que tenen els altres. </li></ul>Responsable Energètic Organitzat Decidit Reflexiu Analític Sistemàtic Prudent Intransigent Agressiu Meticulós Autoritari Indecís Inflexiu Recelós Reservat
 11. 11. 2. Ens coneixem? > Tractem amb persones <ul><li>Tractar amb persones sovint significa tenir que comunicar-nos i resoldre conflictes en moments puntuals amb altres persones. </li></ul><ul><li>Cal cuidar la nostra relació amb les persones: </li></ul><ul><li>Col·laboradors </li></ul><ul><li>Proveïdors </li></ul><ul><li>Cap o caps </li></ul><ul><li>Companys </li></ul><ul><li>Clients (interns i externs) </li></ul><ul><li>I amb tothom en general! </li></ul>
 12. 12. 2. Ens coneixem? > Tractem amb persones <ul><li>Preguntem-nos... quan ens comuniquem amb els altres: </li></ul><ul><li>Apliquem la intel·ligència emocional? </li></ul><ul><li>Escoltem activament? </li></ul><ul><li>Som empàtics? </li></ul><ul><li>Ens expressem de forma assertiva? </li></ul>
 13. 13. 3. La comunicació
 14. 14. 3. La comunicació <ul><li>Què és la comunicació? </li></ul><ul><li>Passos de la comunicació. </li></ul><ul><li>Habilitats en la comunicació. </li></ul>
 15. 15. 3. La comunicació > Què és la comunicació? <ul><li>La comunicació es un camp d’estudi dins les ciències socials que explica com es realitzen els intercanvis comunicatius i com aquests afecten a la societat. </li></ul><ul><li>Investiga el conjunt de principis, conceptes i regularitats que serveixen de base per a l’estudi de la comunicació com a procés natural. </li></ul><ul><li>La comunicació és l'intercanvi d’informació (el contingut) entre persones mitjançant diversos canals. </li></ul>
 16. 16. 3. La comunicació > Què és la comunicació? <ul><li>Esquema bàsic de la comunicació </li></ul>Del 65 al 85 per cent de la comunicació és no verbal
 17. 17. 3. La comunicació > Elements de la comunicació Emissor : creïble i persuasiu. Receptor : té una capacitat i interès limitat d’atenció i d’interacció. No podem preveure la seva reacció ni si entendrà el que demanem.
 18. 18. 3. La comunicació > Elements de comunicació Missatge : En una comunicació el missatge no és unilateral sinó que es forma a partir de les iteracions i els processos de codificació i descodificació del missatge. Quan un missatge passa entre diversos interlocutors és fàcil que es perdi la idea original del missatge.
 19. 19. 3. La comunicació > Elements de la comunicació <ul><li>Un missatge és eficaç </li></ul><ul><li>quan compleix aquests requisits: </li></ul><ul><li>Clar </li></ul><ul><li>Precís </li></ul><ul><li>Objectiu </li></ul><ul><li>Veraç </li></ul><ul><li>Oportú </li></ul><ul><li>Interessant </li></ul>
 20. 20. 3. La comunicació > Elements de la comunicació Codi : Sistema o nivell lingüístic que utilitzem en la comunicació. Canal : El canal s’adapta al missatge i a les necessitats. Per exemple un powerpoint Feedback : La informació que recull l'emissor d’una comunicació sobre els seus efectes en el subjecte que la rep. És cabdal per saber com s’interpreta el missatge.
 21. 21. 3. La comunicació > Elements de la comunicació <ul><li>El lloc i el moment escollit. </li></ul><ul><li>Pertorbacions i interferències. </li></ul><ul><li>(sorolls, cues, moviments estranys que poden ser molestos). </li></ul><ul><li>Manca d’empatia. </li></ul><ul><li>Inexistència de feedback. </li></ul><ul><li>Estereotips i prejudicis. </li></ul><ul><li>Efecte-halo. </li></ul><ul><li>No escoltar. </li></ul>Hi ha barreres que poden dificultar una correcta comunicació. Com per exemple:
 22. 22. 3. La comunicació > Passos de la comunicació <ul><li>Donar forma a la idea. </li></ul><ul><li>Traduir la idea en missatge i codificar-la (guió d’una reunió, esquema, informe, powerpoint …). </li></ul><ul><li>Transmetre la idea en una trobada (reunió, videoconferència…). </li></ul><ul><li>Traduir i comprendre el missatge. </li></ul><ul><li>Utilitzar el missatge. </li></ul>
 23. 23. 3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Quan la comunicació no funciona la responsabilitat és de qui emet el missatge </li></ul><ul><li>Recordem el *: </li></ul><ul><li>20% del que escoltem </li></ul><ul><li>40% del que llegim </li></ul><ul><li>60% del que escrivim </li></ul><ul><li>80% del que expliquem </li></ul><ul><li>* Font ESADE </li></ul>
 24. 24. 3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Actituds que cal aplicar: </li></ul><ul><li>Escolta activa </li></ul><ul><li>Empatia </li></ul><ul><li>Assertivitat </li></ul><ul><li>Demanda de feedback </li></ul>
 25. 25. 3. La comunicació > Habilitats en comunicació <ul><li>Escolta activa </li></ul><ul><li>L’habilitat que ens permet prendre consciència de que ens intentem comunicar. </li></ul><ul><li>Assegurar-nos que s’està entenent el missatge. </li></ul><ul><li>Augmentar la probabilitat d’escolta per part del interlocutor. </li></ul><ul><li>Reduir l’oposició i ajudar l’interlocutor a que es senti millor. </li></ul><ul><li>Facilita la comunicació i ajuda a retenir el contingut a la memòria. </li></ul>
 26. 26. 3. La comunicació Habilitats en la comunicació <ul><li>Escolta activa </li></ul><ul><li>Com? </li></ul><ul><li>Observant l’interlocutor. </li></ul><ul><li>Identificar què ens transmet l’interlocutor. </li></ul><ul><li>Adoptar comportaments i expressions similars a les de l’interlocutor. </li></ul><ul><li>Postura activa. </li></ul><ul><li>Mantenir contacte visual. </li></ul><ul><li>Expressió facial d’atenció i incentius no verbals. </li></ul><ul><li>Parafrasejar i ajudar amb incentius verbals. </li></ul><ul><li>No interrompre el seu discurs. </li></ul><ul><li>No emetre judicis ni rebutjar els seus sentiments. </li></ul>
 27. 27. 3. La comunicació Habilitats en la comunicació <ul><li>Escolta activa </li></ul><ul><li>Quan? </li></ul><ul><li>Si observem canvis bruscos en la conversació. </li></ul><ul><li>Si es perceben expressions que denoten oposició, hostilitat, escepticisme… </li></ul>
 28. 28. 3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Escolta activa </li></ul><ul><li>Escoltar amb... > Escoltar les ...> Percebem el... </li></ul>L’oïda > Paraules > Missatge La ment > To de veu > Intencions El feedback > Llenguatge no v.> Gestualitat
 29. 29. 3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Empatia </li></ul><ul><li>Posar-se en el paper del nostre interlocutor i entendre les seves inquietuds, emocions i ambicions. </li></ul><ul><li>Per què? </li></ul><ul><li>Augmentar la probabilitat d’escolta per part de l’interlocutor. </li></ul><ul><li>Reduir l’oposició i ajudar l’interlocutor a que es senti millor. </li></ul><ul><li>Com? </li></ul><ul><li>Observant com es sent l’interlocutor. </li></ul><ul><li>Adoptant comportaments i expressions similars a les seves. </li></ul><ul><li>Quan? </li></ul><ul><li>Observem que hi ha canvis bruscos en la conversació. </li></ul><ul><li>Es perceben expressions d’oposició i/o hostilitat. </li></ul>
 30. 30. 3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Assertivitat </li></ul><ul><li>L’art d’expressar de forma clara i concisa els desitjos, necessitats i informació essent respectuós amb el punt de vista de l’altra persona: </li></ul><ul><li>Autoafirmar la pròpia convicció sense manipular ni deixar-se manipular. </li></ul><ul><li>Afrontar les situacions amb respecte. </li></ul><ul><li>Poder saber comunicar-se amb persones de tota mena. </li></ul>
 31. 31. 3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Assertivitat </li></ul><ul><li>Com? </li></ul><ul><li>- Defendre els nostres interessos sense agredir a l’altre persona. </li></ul><ul><li>Quan? </li></ul><ul><li>- Quan pretenem arribar a un acord, no guanyar. </li></ul>
 32. 32. 3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Assertivitat </li></ul><ul><li>No verbal: </li></ul><ul><li>Cos ferm però sense estar rígid. Postura relaxada. </li></ul><ul><li>Establir contacte visual. </li></ul><ul><li>Somriure. </li></ul><ul><li>No apropar-se massa a l’altre persona. </li></ul><ul><li>Llenguatge verbal: </li></ul><ul><li>“ M’agradaria que…” </li></ul><ul><li>“ Et necessito per a…” </li></ul><ul><li>Evitar disculpar-se </li></ul>
 33. 33. 3. La comunicació > Habilitats en la comunicació <ul><li>Demanar feedback </li></ul><ul><li>Retroalimentació pluridireccional per compartir observacions, preocupacions i suggeriments amb la finalitat de recopilar informació </li></ul><ul><li>- Demanar l’opinió </li></ul><ul><li>Estar alerta de les reaccions de l’interlocutor </li></ul><ul><li>Identificar el “Visualback” </li></ul><ul><li>Del feedback se'n desprenen noves oportunitats i/o necessitats </li></ul>
 34. 34. 3. La comunicació > Habilitats en la comuncació <ul><li>En resum... </li></ul><ul><li>Conèixer al client i saber les seves expectatives. </li></ul><ul><li>Discutir els temes per separat, no barrejats. </li></ul><ul><li>No acumular sentiments negatius. </li></ul><ul><li>No reprendre el passat. </li></ul><ul><li>Ser específic, concret i precís. Evitar l’abstracció i els sobreentesos i utilitzar un llenguatge clar. </li></ul><ul><li>Cuidar la comunicació no verbal. </li></ul><ul><li>Escollir el lloc i el moment adequat. </li></ul><ul><li>Preparar el guió del que es dirà i com. </li></ul><ul><li>Correcció lingüística. </li></ul>
 35. 35. 4. Presentar en públic
 36. 36. 4. Presentar en públic <ul><li>A tenir en compte... </li></ul><ul><li>Elements lingüístics i paralingüístics de la presentació. </li></ul><ul><li>Parlar en públic. </li></ul><ul><li>Etapes de la presentació. </li></ul><ul><li>Com fer la presentació. </li></ul>
 37. 37. 4. Presentar en públic > A tenir en compte… <ul><li>Informar no és comunicar </li></ul><ul><li>Cal preparar la comunicació : </li></ul><ul><ul><ul><li>Preparar els temes a tractar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fer un esborrall. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Assajar la presentació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presentar-la. </li></ul></ul></ul><ul><li>Canals de comunicació. </li></ul><ul><li>Gestió del temps de la comunicació. </li></ul><ul><li>Aplicar autocontrol. </li></ul>
 38. 38. 4. Presentar en públic > Elements lingüístics i paralingüístics de la presentació <ul><li>Components paralingüístics de la comunicació </li></ul><ul><li>Llenguatge corporal </li></ul><ul><li>Aspectes de la veu i l’enunciació: </li></ul><ul><ul><li>Volum de la veu </li></ul></ul><ul><ul><li>Entonació </li></ul></ul><ul><ul><li>Fluïdesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Claredat </li></ul></ul><ul><ul><li>Velocitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Temps de la parla </li></ul></ul>
 39. 39. 4. Presentar en públic > Elements lingüístics i paralingüístics de la presentació <ul><li>Llenguatge corporal </li></ul><ul><li>Els moviments corporals aporten significats especials a la paraula oral durant l'esdeveniment comunicatiu. </li></ul><ul><li>La postura corporal </li></ul><ul><li>Els gestos </li></ul><ul><li>Expressió facial </li></ul>
 40. 40. 4. Presentar en públic > Elements lingüístics i paralingüístics de la presentació <ul><li>Llenguatge corporal </li></ul><ul><li>Tocar-se el mentó > Presa de decisions. </li></ul><ul><li>Entrellaçar els dits > Autoritat. </li></ul><ul><li>Mirar cap avall > No creure el que s’escolta. </li></ul><ul><li>Fregar-se les mans > Impaciència. </li></ul><ul><li>Arrufar el nas > Avaluació negativa. </li></ul><ul><li>Colpejar lleugerament els dits > Impaciència. </li></ul><ul><li>Seure amb les mans agafant el cap pel darrera > Seguretat. </li></ul><ul><li>Inclinar el cap > Interès. </li></ul><ul><li>Palma de la mà oberta > Sinceritat, franquesa i innocència. </li></ul><ul><li>Caminar recte > Confiança i seguretat en un mateix. </li></ul><ul><li>Menjar-se les ungles > Inseguretat en un mateix. </li></ul>
 41. 41. 3. Presentar en públic > Cal tenir en compte… <ul><li>Quins elements influeixen en una presentació? </li></ul><ul><li>L’auditori. </li></ul><ul><li>Número de persones. </li></ul><ul><li>Perfil de l’audiència. </li></ul><ul><li>El to de la comunicació. </li></ul><ul><li>L'ús de eines de suport. </li></ul><ul><li>Nivell de preparació de la presentació. </li></ul><ul><li>Èmfasi sobre el que volem destacar. </li></ul><ul><li>Preparació davant de possibles preguntes. </li></ul><ul><li>Els nervis del directe… </li></ul>
 42. 42. 4. Presentar en públic > Parlar en públic <ul><li>Ens hem de sentir segurs </li></ul><ul><li>Fixar punts de referència </li></ul><ul><li>Utilitzar el llenguatge personal </li></ul><ul><li>Moure’ns per la sala i per l’auditori </li></ul><ul><li>Mirar a tota l’audiència </li></ul><ul><li>Gaudir de la pròpia presentació </li></ul>
 43. 43. 4. Presentar en públic > Parlar en públic
 44. 44. 4. Presentar en públic > Parlar en públic <ul><li>Controlar les emocions </li></ul><ul><li>Aplicar la intel·ligència emocional. </li></ul><ul><li>Prioritzar l’objectiu de la presentació sobre la impressió que podem causar. </li></ul><ul><li>Evitar l'estrès i gaudir de la presentació. </li></ul><ul><li>Cercar els punts de referència per sentir-nos còmodes. </li></ul><ul><li>Portar el control de la presentació. </li></ul>
 45. 45. 4. Presentar en públic > Parlar en públic <ul><li>Intel·ligència emocional </li></ul><ul><li>automotivar-nos </li></ul><ul><li>preservar l'esforç malgrat les frustracions </li></ul><ul><li>controlar els impulsos </li></ul><ul><li>diferir les gratif icacions </li></ul><ul><li>regular els nostres estats d'ànim </li></ul><ul><li>evitar que l'angoixa interfereixi amb les nostres facultats racionals i la capacitat d'empatitzar i </li></ul><ul><li>confiar en els demés </li></ul>
 46. 46. 4. Presentar en públic > Etapes de la presentació <ul><li>Preparar el material </li></ul><ul><ul><ul><li>Controlar el temps i el número de transparències </li></ul></ul></ul><ul><li>Inici de la presentació </li></ul><ul><ul><ul><li>Presentació i inici </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tècniques per a trencar el gel </li></ul></ul></ul><ul><li>El cos de la presentació </li></ul><ul><ul><ul><li>Involucrar l’audiència en tot moment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Control del Feedback </li></ul></ul></ul><ul><li>Fi de la presentació </li></ul><ul><ul><ul><li>Conclusions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Precs i preguntes </li></ul></ul></ul>
 47. 47. 4. Presentar en públic > Etapes de la presentació <ul><li>Procés d’elaboració </li></ul><ul><li>Elaborar el guió dels continguts (Què). </li></ul><ul><li>Pensar en l’auditori (Per a qui…). </li></ul><ul><li>Preparar els continguts i continent (Amb què). </li></ul><ul><li>Presentació a l’Auditori (com?). </li></ul><ul><li>Projectar la capacitat de comunicar. </li></ul><ul><li>Interactuar amb els assistents. </li></ul><ul><li>Resumir les idees principals. </li></ul><ul><li>Reforçar el tancament. </li></ul>
 48. 48. 4. Presentar en públic > Com fer la presentació <ul><li>Presentació de les transparències </li></ul><ul><li>Seguir un índex definit i marcat. </li></ul><ul><li>Utilitzar un disseny agradable on destaqui el text. </li></ul><ul><li>Definir i utilitzar tipus de lletra visible. </li></ul><ul><li>Determinar si els elements seran gràfics i/o textuals. </li></ul><ul><li>Cuidar els detalls i correcció lingüística. </li></ul><ul><li>Realitzar control de versions. </li></ul><ul><li>Comprovar si la presentació es visualitza correctament en el mitjà escollit. </li></ul>
 49. 49. 4. Presentar en públic > Com fer la presentació <ul><li>Com fer la presentació a fi d’ajudar a l’audiència </li></ul><ul><li>Caràtula. </li></ul><ul><li>Índex. </li></ul><ul><li>Indicar el número de pàgina sobre el total. </li></ul><ul><li>Possible utilització del fil d'Ariadna. </li></ul><ul><li>Utilitzar gràfics i imatges sempre que puguin ajudar a la comprensió. </li></ul><ul><li>Conclusions. </li></ul><ul><li>Precs i preguntes. </li></ul><ul><li>Disposar prèviament del material exposat i entregar-lo en el format convenient a l’audiència. </li></ul>
 50. 50. 4. Presentar en públic > Com fer la presentació <ul><li>Errors comuns en una presentació </li></ul><ul><li>Utilitzar diferents tipus de lletres i formats. </li></ul><ul><li>Colors estridents. </li></ul><ul><li>Introduir massa informació. </li></ul><ul><li>Dissenys pesats. </li></ul><ul><li>Utilitzar massa efectes de moviment i so. </li></ul><ul><li>Un número elevat de transparències. </li></ul><ul><li>No indicar les fonts de les dades. </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 51. 51. 5. Etapes de la presentació > Com fer la presentació <ul><li>La presentació podrà variar segons el projecte i l’orientació de la mateixa </li></ul><ul><li>Proveïdor a client: </li></ul><ul><ul><ul><li>Degut a una oferta. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Una necessitat nova d’un client. </li></ul></ul></ul><ul><li>Internament: </li></ul><ul><ul><ul><li>Presentació del projecte a direcció o altres departaments. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Degut a la gestió del canvi que implica el mateix. </li></ul></ul></ul><ul><li>Suports de presentació </li></ul><ul><ul><ul><li>Presentació oral. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Document de suport. </li></ul></ul></ul>
 52. 52. 5. Etapes de la presentació > Com fer la presentació <ul><li>Exemple de presentació d’un projecte </li></ul><ul><li>Quines necessitats o problemes hi han? </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Definir la situació actual </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Solució a efectuar: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Descripció. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Organització del projecte. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Planificació del projecte. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cost - benefici del mateix. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Conclusions finals </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Perquè s’ha de tirar endavant </li></ul></ul></ul></ul>
 53. 53. 6. Gestió dels conflictes i queixes
 54. 54. 6. Gestió dels conflictes i queixes <ul><li>Què és un conflicte? </li></ul><ul><li>Tipus de conflictes – problemes. </li></ul><ul><li>Com abordar-los i resoldre’ls. </li></ul><ul><li>L’arrel dels problemes. </li></ul><ul><li>Punts bàsics per triomfar. </li></ul>
 55. 55. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Què és un conflicte? En un entorn social cada persona té una forma de veure i entendre la realitat. Aquest fet dóna lloc a conflictes. El conflicte és una situació d’antagonisme o oposició que resulta problemàtic o de difícil gestió.
 56. 56. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Què és un conflicte? Un problema és un fet que impedeix o dificulta alguna funció o tasca que cal aclarir per tal d’obtenir una solució. Entenem com a problema les situacions negatives, però des de la planificació s’entén com problema tota situació que hem de resoldre ja sigui positiva o negativa. Darrera de tot problema hi ha un món d’oportunitats.
 57. 57. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Què és un conflicte? Cada persona percep, entén, processa, resol un conflicte, de forma diferent.
 58. 58. 6. Gestió dels conflictes, queixes Tipus de conflictes - problemes <ul><li>Dilema </li></ul><ul><li>Conflictes </li></ul><ul><li>Incidències </li></ul><ul><li>Queixes </li></ul><ul><li>Mala gestió del temps </li></ul><ul><li>Imprevistos </li></ul><ul><li>… i qualsevol altra… </li></ul>
 59. 59. 6. Gestió dels conflictes, queixes Tipus de conflictes - problemes Incidència “ Succés inesperat, no planejat i que afecta al servei”* “ Qualsevol anomalia que afecta o pot afectar a la seguretat de les dades”* * Wikipedia
 60. 60. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Tipus de conflictes - problemes Conflicte “ El conflicte designa el conjunt de dos o més hipotètiques situacions excloents, és a dir, que no es poden donar simultàniament…” * Wikipedia
 61. 61. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Tipus de conflictes - problemes Dilema “ En lògica, un dilema és un problema que es pot resoldre mitjançant dues solucions, ninguna de les dues completament acceptables…” * Wikipedia
 62. 62. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Tipus de conflictes - problemes Queixa “ Una queixa es produeix quan alguna persona manifesta que no està satisfet amb els serveis, productes o treballs subministrats per part d’un proveïdor, institució, departament o persona…” * Wikipedia
 63. 63. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Tipus de conflictes - problemes * Wikipedia Més personal Més extern
 64. 64. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Com abordar-los i resoldre’ls Actituds davant d’un problema a l’empresa. <ul><li>Esquivar-lo (no fer res). </li></ul><ul><li>Passar-lo (‘dispaching’). </li></ul><ul><li>Bloqueig (no saber què fer). </li></ul><ul><li>Intentar resoldre’l sense saber-ne la causa (no veure’l). </li></ul><ul><li>Veure’l com una oportunitat per millorar (bona actitud). </li></ul><ul><li>S’ha de tractar com un tema professional, no personal, ni ferir els sentiments dels altres </li></ul>
 65. 65. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Com abordar-los i resoldre’ls
 66. 66. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Com abordar-los i resoldre’ls Com reaccionem davant d’un problema? <ul><li>Ens sabem controlar? </li></ul><ul><li>Ens posem nerviosos? </li></ul><ul><li>Ens angoixem? </li></ul><ul><li>Sabem gestionar la pressió que genera tenir problemes? </li></ul><ul><li>Se'ns ve el món a sobre? </li></ul><ul><li>Estem preparats i sabem automotivar-nos? </li></ul><ul><li>Saber controlar les emocions serà un dels punts crucials per trobar la solució més beneficiosa per tots. </li></ul>
 67. 67. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Com abordar-los i resoldre’ls <ul><li>Primer ens hem de tranquil·litzar ja que tota persona té problemes. </li></ul><ul><li>Tenir una actitud positiva. </li></ul><ul><li>Responsabilitzar-se del que a cadascú li pertoca. </li></ul><ul><li>L’èxit és saber-los afrontar, analitzar, trobar una solució i posar-la en marxa. </li></ul>
 68. 68. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Com abordar-los i resoldre’ls Símptoma Definició del problema Anàlisis de les causes Formulació de les alternatives Valoració de les alternatives Decisió Pla d’acció
 69. 69. 6. Gestió dels conflictes, queixes > L’arrel dels problemes <ul><li>Organitzatius. </li></ul><ul><li>De comunicació interdepartamentals. </li></ul><ul><li>Quotidians. </li></ul><ul><li>De canvis, adaptació i processos de millora. </li></ul><ul><li>Amb els recursos propis. </li></ul><ul><li>Amb proveïdors . </li></ul><ul><li>Amb clients… </li></ul><ul><li>Les queixes poden ser sobre qualsevol aspecte, però es deuen bàsicament al seu component subjectiu vinculat a les valoracions personals dels fets </li></ul>
 70. 70. 6. Gestió dels conflictes, queixes > L’arrel dels problemes Possible origen del problemes conflictes en una organització: <ul><li>Falta de comunicació i/o mala comunicació. </li></ul><ul><li>Distorsió del missatge. </li></ul><ul><li>Falta de motivació. </li></ul><ul><li>Poc compromís per solucionar problemes. </li></ul><ul><li>Falta de recursos i mala organització del treball. </li></ul><ul><li>Traspassar ‘marrons’. </li></ul><ul><li>Buscar solucions ràpides (sense analitzar les conseqüències) i no cercar alternatives. </li></ul><ul><li>No fer treball en equip. </li></ul><ul><li>No posar-nos en el paper de l’altre. </li></ul>
 71. 71. 6. Gestió dels conflictes, queixes > L’arrel dels problemes Abans de queixar-nos… <ul><li>És realment un problema o una percepció personal del mateix? </li></ul><ul><li>Disposem d’una visió general del problema? </li></ul><ul><li>Es realitza empatia amb els nostres interlocutors? </li></ul><ul><li>Coneixem els culs d’ampolla en els processos de l’empresa? </li></ul><ul><li>Els veiem com possibles processos de millora per l’empresa o a la nostra vida quotidiana? </li></ul><ul><li>Hem cercat possibles solucions del problema abans de queixar-nos? </li></ul><ul><li>Queden escrites i emmagatzemades aquestes queixes en alguna BBDD? </li></ul>
 72. 72. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Punts bàsics per triomfar Cal cercar solucions al conflicte. <ul><li>Aplicar la intel·ligència emocional. </li></ul><ul><li>Cercar solucions Win2win. </li></ul><ul><li>Cercar objectius comuns entre les dues parts. </li></ul><ul><li>Tractar el conflicte de forma natural. </li></ul>
 73. 73. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Resum... En resum... <ul><li>No perdre els nervis. </li></ul><ul><li>Saber escoltar. </li></ul><ul><li>Identificar quina és l’arrel del problema (diferenciar entre problema i persona) </li></ul><ul><li>Controlar les emocions. </li></ul><ul><ul><ul><li>no deixar-nos portar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relativitzar les coses. </li></ul></ul></ul><ul><li>Cercar solucions que siguin bones per les dues parts. </li></ul><ul><li>Tenir en compte que haurem de fer concessions. </li></ul>
 74. 74. 6. Gestió dels conflictes, queixes > Resum... Exemples... <ul><li>Com informes a un client que no hi ha pressupost/temps quan saps que això generarà un conflicte? </li></ul><ul><li>Si un client s’enrotlla com una persiana i no acabem d’entendre què vol. </li></ul><ul><li>Canvis de requeriments, bolets </li></ul><ul><li>Client antipàtic, tens </li></ul><ul><li>Com dir a un client que s’està equivocat </li></ul><ul><li>Autoritat/jerarquia de l’interlocutor: com ens afecta? </li></ul><ul><li>Com es resolen els conflictes en aquests casos? </li></ul><ul><li>Com t’encares a una audiència nombrosa? </li></ul><ul><li>Diferents interlocutors que no estan d’acord entre ells? </li></ul>
 75. 75. 7. Negociació
 76. 76. 7. Negociació <ul><li>Quan negociar? </li></ul><ul><li>Cooperació vs. Competitivitat </li></ul><ul><li>Fases i etapes </li></ul>
 77. 77. 7. Negociació > Quan negociar? <ul><li>La negociació és un procés natural del ésser humà que consisteix en conciliar interessos i resoldre conflictes de 2 o més parts </li></ul><ul><li>Cada dia negociem amb diversitat de persones i amb diverses finalitats </li></ul><ul><li>Cal utilitzar la imaginació en el procés amb una sèrie de tàctiques </li></ul>
 78. 78. 7. Negociació > Cooperació vs. Competitivitat Enfocament competitiu vs. cooperatiu Interessos oposats Interessos comuns - continuïtat + continuïtat Confiança Poder
 79. 79. 7. Negociació > Cooperació vs. Competitivitat “ No tindràs el que et mereixes sinó el que sàpigues negociar” S’ha de tenir en compte que “guanyar tot en la negociació” no sempre és bo en les relacions de continuïtat
 80. 80. 7. Negociació > Fases i etapes <ul><li>Preparació </li></ul><ul><ul><li>1.1 Recopilar informació nostra i del interlocutor </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2 Fixar uns objectius (mínims i màxims) </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3 Marcar l’estratègia i tàctiques a seguir </li></ul></ul><ul><li>2) Obertura </li></ul><ul><li>2.1 Definir el objectivo principal </li></ul><ul><li>2.2 Adoptar actitud de soci col·laborador </li></ul><ul><li>3) Exploració, tanteig </li></ul><ul><li>3.1 Detectar les necessitats </li></ul><ul><li>3.2 Cercar convergència d’interessos </li></ul><ul><li>3.3 Cedir i apropiar-se de les necessitats </li></ul>
 81. 81. 7. Negociació > Fases i etapes 4) Cerca de solucions 4.1 Acord per compromís, per concessions 5) Acord – tancament 5.1 Esperar el moment oportú 5.2 Ha de ser acceptable (interessos comuns) 5.3 Intel·ligent (realista i suficient) 6) Seguiment 6.1 Comparar i avaluar allò acordat 6.2 Reunions de seguiment
 82. 82. 7. Negociació > Fases i etapes <ul><li>Davant d’un conflicte hem de cercar solucions: </li></ul><ul><li>De forma creativa </li></ul><ul><li>Cedint </li></ul><ul><li>Cercant el benefici de totes les parts </li></ul><ul><li>I tenint en compte a les persones </li></ul>
 83. 83. Conclusions generals
 84. 84. Conclusions generals <ul><li>Hem d’estar molt atents als nostres interlocutors </li></ul>
 85. 85. Conclusions generals L’anàlisi i resolució de problemes/conflictes és una tasca diària, com millor coneguem el procés millor afrontarem els problemes.
 86. 86. Altres temes que se’n deriven, a tractar en una altra sessió… Comunicació i presentació externa - Presa de requeriments - Presentacions al client - Traspàs de requeriments i funcionals a proveïdors Comunicació interna - Documents de traspàs - Traspàs de requeriments i funcionalitats entre departaments Tot articulat segons la metodologia de CD
 87. 87. Gràcies!
 88. 88. Conclusions <ul><li>10 conclusions </li></ul>Som éssers humans i com a tal ens passem el dia comunicant-nos, resolent problemes i negociant.
 89. 89. Conclusions <ul><li>1 </li></ul>Cal prendre consciència del què volem dir, com ho diem i com arriba al/s interlocutor/s. Aquesta és la clau d'una comunicació amb èxit.
 90. 90. Conclusions <ul><li>2 </li></ul>Per fer-ho, malgrat que cadascú té la seva personalitat, ens hem d'esforçar en les habilitats que ens permetran millorar-la: practicar la empatia, ser assertiu, escoltar activament i estar atent al feedback.
 91. 91. Conclusions <ul><li>3 </li></ul>L'objectiu és persuadir i intentar convèncer al/s interlocutor/s. Per tant, hem de cuidar tots els aspectes verbals i no verbals en una comunicació.
 92. 92. Conclusions <ul><li>4 </li></ul>També és important la correcció lingüística!
 93. 93. Conclusions <ul><li>5 </li></ul>Cal controlar les emocions. S'ha de gaudir i no preocupar-nos en el què pensaran de nosaltres sinó centrar-nos que s'entengui com nosaltres desitgem els continguts de la presentació.
 94. 94. Conclusions <ul><li>6 </li></ul>Hem d'estar atents a les reaccions del/s Interlocutor/s per tal de guiar estratègicament la comunicació amb aquesta finalitat.
 95. 95. Conclusions <ul><li>7 </li></ul>Hem d'estar atents a les reaccions del/s Interlocutor/s per tal de guiar estratègicament la comunicació amb aquesta finalitat.
 96. 96. Conclusions <ul><li>8 </li></ul>Tractant els problemes de forma natural i d'arrel, ens ajudarà ser més resolutius i preveure futurs conflictes.
 97. 97. Conclusions <ul><li>9 </li></ul>En una negociació si anem a guanyar 100% acabarem perdent a la llarga. És important cedir, tot i que sempre defensant de forma assertiva els nostres interessos.
 98. 98. Conclusions <ul><li>10 </li></ul>Tot plegat requereix fixar-se, estar atent i molt d'entrenament... Ànims!
 99. 99. Altres temes que se’n deriven, a tractar en una altra sessió… Comunicació i presentació externa - Presa de requeriments - Presentacions al client - Traspàs de requeriments i funcionals a proveïdors Comunicació interna - Documents de traspàs - Traspàs de requeriments i funcionalitats entre departaments Tot articulat segons la metodologia de CD
 100. 100. Gràcies!

×