Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Socialismen

 • Login to see the comments

Socialismen

 1. 1. Ordet socialism kommer från latinets ” socius ”, som betyder kamrat
 2. 3. Socialismens mest kända förgrundsgestalt. Han skrev det kommunistiska manifestet och Das Kapital. Han är grundare till marxismen och kommunismen som utvecklas som politiks ideologi under 1900-talet.
 3. 4. <ul><li>Revolutionär socialism </li></ul><ul><li>Kommunism </li></ul><ul><li>Reformsocialism </li></ul><ul><li>Socialdemokrati </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Det finns klasskillnader i våra moderna samhällen som beror på ojämlika maktförhållanden och förtryck </li></ul><ul><li>De tillhör de fattigare grupperna i samhället får inte sina grundläggande behov tillfredställda trots att det finns tillgångar i samhället och i världen </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Demokrati/folkstyre/deltagande </li></ul><ul><li>Diktatur - det kommunistiska partiet styr för att föra den stora gruppen arbetarnas talan gentemot ”gamla” makthavare. (Adeln, borgarna – kapitalister) </li></ul>
 6. 7. Stor ekonomisk roll: staten ska äga produktionsmedlen Ta hand om välfärdsfrågor som skola, vård, omsorg men generöst tilltaget
 7. 8. Det klasslösa samhället Gemensamt ägande av produktionsmedlen med svagare grupper
 8. 9. <ul><li>Internationalism - global rättvisa och solidaritet </li></ul><ul><li>Välfärdssamhället - inom socialdemokratin </li></ul><ul><li>Demokrati – makten och utgår ifrån folket och dess behov </li></ul><ul><li>Jämställdhet mellan könen </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Gemensamt ägande, men inte av allt! </li></ul><ul><li>Det är produktionsmedlen som ska ägas gemensamt. </li></ul><ul><li>Gemensamt ägande  vinsten fördelas lika, eller efter behov </li></ul><ul><li>Staten kan stå för det gemensamma ägandet! </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Lön till de som arbetar – inte till de som råkar äga produktionsmedlen </li></ul><ul><li>Av var och en efter förmåga – till var och en efter behov! </li></ul><ul><li>Kompensatoriskt – bidra till de svagare grupperna i samhället. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Ekonomisk omfördelning genom ex skatter ska skapa ett jämlikare samhälle och </li></ul><ul><li>kompensera svagare grupper. </li></ul><ul><li>Vid kommunistisk revolution kan ekonomiska medel beslagtas med </li></ul><ul><li>våld för att nå målen. </li></ul>

×