Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Länsi uudenmaan matkailun infograafi 2014

4,255 views

Published on

Infograafi on toteutettu Uudenmaan liitossa osana TouNet -hanketta. Mukana yhteistyössä Novago Yrityskehitys Oy.

TouNet-hanke (Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region) on ylimaakunnallinen matkailun kehittämishanke, jossa ovat mukana Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Päijät-Häme. Hankkeen toteuttajia ovat Uudenmaan liitto (31.12.2013 saakka Culminatum Innovation Oy Ltd), Lahden seutu – Lahti Region Oy, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Turku Touring. Hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin aluekehitysrahastosta (EAKR), alueen kunnilta sekä hanketta hallinnoivilta organisaatioilta. EAKR:sta tuleva rahoitus kanavoituu Päijät-Hämeen liiton kautta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,5 M€.

Published in: Travel
  • Be the first to comment

Länsi uudenmaan matkailun infograafi 2014

  1. 1. www.lansi.fi/lansiuudenmaanmatkailu LÄNSI-UUDENMAAN MATKAILU LUKUINA 2007 193 000 000 euroa 2013 235 000 000 euroa Suurimmat ulkomaalaisryhmät Länsi-Uudellamaalla Osuus ulkomaisista yöpymisistä Yöpymisvuorokaudet eri majoituksissa Länsi-Uudenmaan alueella Keskimääräinen viipymä Länsi-Uudellamaalla 1,9 yötä Kotimaisten viipymä oli 1,8 ja ulkomaisten 2,4 yötä. Lähteet: TEM, MEK, UNWTO, Selvitys Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista Länsi-Uudenmaan alueen kunnissa 2009, Matkailun tulo ja työllisyysselvitys Uudellamaalla 2013, Uudenmaan liitto, Tilastokeskus, Helsingin Sanomat, Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Lapissa 2011, Seutunet 2012 Matkailutulon kasvu Länsi-Uudellamaalla (Lohja, Raasepori, Inkoo, Siuntio, Hanko) Kasvua +22 % +47 % » Koko Uusimaa 1,9 miljardia Uudenmaan matkailutulo Länsi-Uusimaa 307 miljoonaa Itä-Uusimaa 168 miljoonaa Keski-Uusimaa 201 miljoonaa Lapin matkailutulo 500 miljoonaa Matkailun osuus Suomen bkt:sta vuonna 2012 oli 2,7 % Osuus on suurempi kuin maa- ja metsätaloudella, pankkisektorilla tai elintarviketeollisuudella. Suomen matkailu Kasvua 2007 »»»» 2012 +21 % Rekisteröityjen yöpymisten määrä Länsi-Uusimaa 341 493 Hämeenlinnan seutu 235 124 Porvoon ja Loviisan seutu 70 219 Espoo 370 276 Lahden seutu 377 395 Venäläiset 28 % Ruotsalaiset 12 % Saksalaiset 8 % Iso-Britannialaiset 5 % Maksullisissa majoituksissa yöpyvät 706 000 Tuttavien luona yöpyvät 1 116 000 Vapaa-ajan asunnossa yöpyvät 4 299 000 Rekisteröityjen yöpymisten lukumäärä on kasvanut Länsi-Uudellamaalla 47 % kymmenessä vuodessa (2004–2013) Yöpymisistä oli 63,8 % vapaa- ajanmatkustusta 32,2 % työmatkustusta 4 % muuta matkustusta Matkailun työllisyysvaikutus Matkailu on Länsi-Uudenmaan työllistävin elinkeino (noin 2000 henkilötyövuotta). Lähde: Matkailutulotutkimus 2009 ja Seutunet 2012 Globaalin matkailun kehitys (matkailijaa) Ulkomaalaisten osuus kaikista matkailijoista 53 % Helsinki 44 % Espoo 11 % Porvoon ja Loviisan seutu 9 % Länsi- Uusimaa 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 25 miljoonaa 1 miljardi 1,8 miljardia Ulkoasu:AnniLevonen,Uudenmaanliitto Luvut vuodelta 2013 ellei toisin mainita.

×