Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація досвіду роботи вчителя історії качан тетяни володимирівни

5,917 views

Published on

Презентація досвіду роботи вчителя історії качан тетяни володимирівни

Published in: Science
 • Be the first to comment

Презентація досвіду роботи вчителя історії качан тетяни володимирівни

 1. 1. Презентація досвідуПрезентація досвіду роботи вчителя історіїроботи вчителя історії НВК “Лановецька ЗОШНВК “Лановецька ЗОШ І-ІІІ ступенівІ-ІІІ ступенів №2 – гімназія”№2 – гімназія” Качан ТетяниКачан Тетяни ВолодимирівниВолодимирівни
 2. 2. Качан Тетяна Володимирівна, 1977 року народження Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет у 2001 році Вчитель історії, спеціаліст Педагогічний стаж роботи – 14 років
 3. 3. Педагогічне кредо: Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учня, він ніколи не навчатиме дитину так, як навчали його , бо вона народжена в інший час, в інших умовах і житиме по - іншому.
 4. 4. Той народ, який першим реалізує можливості цифрових комунікацій і веде їх до навчальної методики, очолюватиме світовий освітній процес. Гордон Драйден, американський педагог
 5. 5. Працюю над проблемою: «Використання інформаційно- комунікаційних технологій на уроках історії».
 6. 6. Мета: Удосконалення професійних компетенцій що до здійснення особистісного професійного розвитку та створення цілісної і системної взаємодії учня та вчителя, через призму застосування інформаційно – комунікаційних технологій для ефективного супроводу усіх видів пізнавальної діяльності та різноманітних форм мислення кожного учня, на уроках історії.
 7. 7. Робота творчої групи ФАХОВі ЖУРНАЛИ Курси “Іntel” Курси підвищення кваліфікації в ТОКІППО Досвід колег Набуття досвіду Мій особистий розвиток
 8. 8. Переваги використання ІКТ у процесі навчання історії: • ІКТ дозволяють представляти знання історичних фактів, подій, документів, коментарів та інтерпретацій у взаємозв'язку; • знання постають у певному контексті. Контекстом слугують не тільки коментарі, а й багато інших матеріалів (малюнки, звукові вставки, анімація, портрети тощо), які подають інформацію про історичні явища з різних боків. Створюється мережева структура інформації, з великою інформаційною насиченістю і додатковим смисловим потенціалом; • знання формуються завдяки залученню різних каналів сприйняття; • сприйняття, інтерпретація та засвоєння історичних знань за умов використання ІКТ відбувається не тільки когнітивним способом, але й споглядальним шляхом; • реконструкція історичних подій як найважливіший крок у формуванні історичної свідомості відбувається завдяки залученню віртуальної реконструкції, що стимулює інтелектуальну діяльність учнів.
 9. 9. Внаслідок використання ІКТ на уроці історії: • збільшується можливість використання наочних матеріалів на уроці; • підвищується ефективність праці на уроці і учня, і вчителя; • встановлюються міжпредметні зв'язки з основами інформатики та обчислювальної техніки; • стає можливою організація проектної діяльності учнів під керівництвом вчителя історії та інформатики, спрямована на створення електронних навчальних продуктів; • змінюються на краще стосунки вчителя з учнями, особливо з тими, хто цікавиться комп'ютерами: вони починають бачити в учителеві «споріднену душу»; • змінюється ставлення до комп'ютера: учні починають сприймати його як інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності, а не як цікаву іграшку.
 10. 10. Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах навчального процесу: при поясненні нового матеріалу; узагальненні; повторенні; перевірці та корекції знань, умінь, навичок школярів.
 11. 11. ІКТ на уроках історії Актуалізація опорних знань та вмінь учнів Мотивація навчальної діяльності Вивчення нового матеріалу Закріплення знань та вмінь учнів Контроль знань та вмінь учнів Фрагмент фільму, демонстрація учнівських робіт, слайдів Виперед- жувальні завдання, дослідження Демонстрація фільмів, карт, наочних посібників, презентації Тести, схеми, таблиці, кросвордами, віртуальні екскурсії Тести, проблемні питання, проектна діяльність
 12. 12. При цьому комп'ютер як інструмент в руках вчителя може виконувати наступні функції: 1) джерела навчальної інформації; 2) наочного посібника; 3) тренажера; 4) засобу діагностики і контролю; 5) засобу підготовки та зберігання навчального матеріалу; 6) обчислювальної машини та програвача.
 13. 13. У своїй практиці використовую: Типи уроків: • - комбінований урок; • - урок вивчення нового матеріалу; • - урок корекції і контролю знань; • - урок узагальнення і систематизації знань; • - урок засвоєння навичок і умінь; Види уроку: • - урок – рольова гра; • - урок – захист проектів; • - урок – конференція • - урок – подорож; • - урок – КВК; • - урок – дискусія та інші.
 14. 14. Прийоми • - робота в парах , • - групова робота, • - незакінчене речення, • - шпаргалка, • - робота з текстом , • - підіб'ємо підсумки, • - мікрофон, • - впізнай мене, • - умовні позначки, • - знайди помилку, та інші.
 15. 15. Вирішуючи проблему диференціації використовую : . Індивідуальні завдання; . Різні форми взаємоконтролю; . Історичні диктанти ; . Графічні і табличні способи систематизації та узагальнення матеріалу; . Індивідуально – групові завдання різнорівневого характеру
 16. 16. Результативність роботи Участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Історія ІІІ місце Позюмко І. І-ІІ місце Нагорнюк Ю. Позюмко І. Правознавст- во Кравчук Т. ІІ-ІІІ місце Позюмко І. Онищук Т.
 17. 17. • Результативність роботи Участь учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії • 2012-2013н.р. • Нагорнюк Ю. диплом ІІІ ступення.
 18. 18. Проте комп'ютер ніколи не зможе повністю замінити вчителя. • По-перше, тільки вчитель може зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; • по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмету, який вивчається; • по-третє, тільки педагог зможе відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання.
 19. 19. Сучасний педагог просто зобов'язаний уміти працювати з сучасними засобами навчання хоча б заради того, щоб забезпечити одне з найголовніших прав - право на якісну освіту.

×