Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acordos queremos galego

350 views

Published on

Queremos galego prepara actos para o 17

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Acordos queremos galego

  1. 1. Confederación Intersindical Galega ENSINO www.cig-ensino.com iNFORMA Marzo 2011 A plataforma cidadá Queremos Galego, da que a CIG-Ensino forma parte, tomou recentemente os seguintes acordos: Mobilizacións en todo o país o 17 de maio A plataforma Queremos Galego fará do 17 de maio unha data reivindicativa con presenza social visíbel nas rúas do país e centrada sobre dous aspectos: a crítica á involución da políti- ca lingüística do goberno da Xunta cando se fan dous anos da chegada de Núñez Feijóo á presidencia e, aproveitando a proximidade das eleccións municipais, reivindicar tamén unha galeguización efectiva dos concellos, como ins- titucións que poden e deben ser axentes activos e privilexiados no proceso normalizador da lin- gua galega. O 17 de maio celebraranse concentracións simultáneas en defensa do galego no maior nú- mero posíbel de localidades do país. A medida que se vaian convocando en cada localidade a información estará disponíbel en www.quere- mosgalego.org Acto nacional 30 de abril A plataforma cidadá Queremos Galego convoca un grande acto público en defensa do noso idioma, que contará con actuacións musi- cais. Este grande acto terá lugar en Santiago o serán do 30 de abril. Os nosos locais Santiago (Local Nacional) Morrazo Ourense Val de Monterrei Rua Miguel Ferro Caaveiro nº 10. Rúa Atranco 19A, ench. 1 P. de San Lázaro 12, 4º R. Pedro González 5, 1º Santiago de Compostela. cp.15706. 36947. Cangas 32003. Ourense 32600. Verín Tlf. 981576800 Fax. 981575839 Tlf. 986302987 Fax. 986302987 Tlf. 988238350 Fax. 988222855 Tlf. 988412345 Fax. 988411013 santiago@cig-ensino.com morrazo@cig-ensino.com ourense@cig-ensino.com verin@cig-ensino.com A Coruña Ferrol Pontevedra Vigo Rúa Alfonso Molina s/n Rúa Eduardo Pondal 41-43, R. Pasanteria 1, 2ºesq. R. Gregório Espino 47, bxo. Tlf. 981169810 Fax. 981291735 15403. Ferrol 36002. Pontevedra 36205. Vigo 15007. A Coruña Tlf. 981358750 Fax. 981358760 Tlf. 986861513 Fax. 986855050 Tlf. 986827935 Fax. 986262844 acorunha@cig-ensino.com ferrol@cig-ensino.com pontevedra@cig-ensino.com vigo@cig-ensino.com Baixo Miño Lugo A Mariña Salnés Praza da Guía 3, baixo Rda da Muralla 58, bxo. 27700. Ribadeo R. Alexandre Bóveda 2, 2º 36780. A Guarda 27003. Lugo Avda de Galicia 20, 1º 36600. Vilagarcia Tlf. 986610465 Fax. 986610465 Tlf. 982245023 Fax. 982253891 Tlf. 982129593 Fax. 982129593 Tlf. 986505323 Fax. 986505323 baixominho@cig-ensino.com e-mail: lugo@cig-ensino.com amarinha@cig-ensino.com salnes@cig-ensino.com

×