Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tên đề án:

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC
Tên cơ qu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tên đề án:

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC

Tên cơ ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰCTẬP
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

TRÍCH YẾU
Bài báo này được hoàn thành dựa trên quá trình ghi chép từng công việc làm
hằng ngày, đó...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cám ơn trường đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho tôi
tham gia vào ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ...............................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

DẪN NHẬP
Trong thời buổi hội nhập quốc tế, giáo dục đại học vô cùng quan trọng- nơi ươm
mầm những ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP
1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Công ty dệt may ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
2.1.Cơ cấu tổ chức
Công ty được tổ chức theo cơ cấu và chức năn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

2.2 Sơ đồ tổ chức công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

LAO ĐỘNG TIỀN

XUẤT NHẬP...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TÀI SẢN
1
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
3. Tài sản cố định vô ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
7.Dự phòng phải trả dài hạn
14...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

5. Lợi nhuận gộp về bán
hàng và cung cấp dịch vụ
(20 = 10 - 11)
6. Doanh thu hoạt động
tài chính
7...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY
Mục tiêu thực tập
 Mục tiêu 1: Tiếp xúc mội trường làm việc văn ph...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Khó khăn:
o Nếu lô hàng là luồng xanh thì không có vần để gi hết, còn nếu là luồng vàng
hoặc là lu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

xuất kho+ 50k( đừng quên cái tờ này nhé).Ông hải quan sẽ đóng dấu vào tờ lưu mẫu
và sẽ giữ lại tờ ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

.

 Công việc 4: Mở tờ khai xuất nhập hàng hóa


Giấy tờ cần thiết: Bill, invoice, packing list
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

 Sau đó, nhấn nút lấy phản hồi và đợi khoảng 5’ ta sẽ được số tờ khai
và luồng hàng hóa. Cuối cùn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

QUY TRÌNH HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Doanh nghiệp

Chấp nhận
thông quan

Khai
báo

r

Nộp chứng từ
điện tử
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Chú thích:
+ Luồng xanh: Miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.
Lô hàng được ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

KẾT LUẬN
Khó khăn:Thiếu kiến thức liên quan cũng như 1 số nghiệp vụ cần thiết. Đường xá
đi lại bất...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

nhân viên thường hay trao đổi với tôi về các lĩnh vực nghề nghiệp và vấn đề tuyển
dụng. Tôi có thể...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 Sách quản trị ngoại thương của Nhà xuất bản lao động
 Báo cáo tài chính 2010...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHỤ LỤC
Quá trình lưu mẫu và lấy hàng:

Xe bus- phương tiện đưa ta di chuyển trong Cảng

Nơi in ph...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Toàn cảnh trong kho, người chuyên lấy hàng.

Cắt bao và kiếm đầu để cắt, nhớ lấy và giữ lại tem ra...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Cắt khổ 15x11 cm

Bấm mẫu vải + tem cuộn vải + phiếu lấy mẫu

Báo cáo th c t p nh n th c

Page27
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Đem đến hải quan và đóng mộc, cái màu xanh gọi là Seal

Đến giám sát kho, đưa tờ khai gốc+tờ khai ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Đến kho, đưa phiếu xuất kho và hóa đơn kiểm hóa, và lấy hàng.

Báo cáo th c t p nh n th c

Page29
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Một số hãng tàu :

Hãng tàu SDV , lầu 6, Etown 2

Hãng tàu On Time Worldwide Logistics, lầu 8, eto...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bao cao thuc tap nhan104681

635 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bao cao thuc tap nhan104681

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: Công ty TNHH Việt Thắng Luch I Sinh viên thực hiện: Ngô Quốc Tuấn Lớp: TC101 Mã số sinh viên : 104681 Giảng viên hướng dẫn: thầy Ngô Hữu Hùng Ngày nộp báo cáo: 06/03/2013 Tháng 03/2013
 2. 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: Công ty TNHH Việt Thắng Luch I Sinh viên thực hiện: Ngô Quốc Tuấn Lớp: TC101 Mã số sinh viên: 104681 Giảng viên hướng dẫn: thầy Ngô Hữu Hùng Ngày nộp báo cáo: 06/03/2013 Tháng 03/2013
 3. 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………… Họ tên người nhận xét Ký tên Báo cáo th c t p nh n th c Page2
 4. 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰCTẬP ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………… Họ tên GVHD Ký tên Báo cáo th c t p nh n th c Page3
 5. 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN TRÍCH YẾU Bài báo này được hoàn thành dựa trên quá trình ghi chép từng công việc làm hằng ngày, đó là một trải nghiệm bổ ích, giúp tôi hiểu rõ về cơ cấu tổ chức một công ty may và có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Ngoài trực tiếp làm việc tại công ty, tôi còn được mở rộng thêm mối quan hệ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, và biết thêm được sơ nét về công việc xuất nhập khẩu,… thông qua các công việc tại phòng xuất nhập khẩu. Sự hướng dẫn nhiệt tình cùng việc trao đổi những kinh nghiệm của các thành viên tại công ty đã giúp tôi tích lũy cho mình thêm những kiến thức mới, phục vụ tốt cho việc học tập hiện tại và nghề nghiệp tương lai tôi sau này. Báo cáo th c t p nh n th c Page4
 6. 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn trường đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho tôi tham gia vào đợt thực tập nhận thức bổ ích .Qua 8 tuần làm việc tại phòng xuất nhập khẩu công ty TNHH Việt Thắng- Luch I tôi đã học hỏi và đúc kết cả về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn quý báu, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp tương lai. Ngoài ra, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy Ngô Hữu Hùng – thầy phụ trách thực tập của tôi đã hướng dẫn để hoàn thành bài báo cáo này. Tôi đặc biệt cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Châu– trưởng phòng xuất nhập khẩu đã đồng ý tiếp nhận tôi vào thực tập, anh phó phòng – Lê Minh Chấn và anh Minh Nhật- nhân viên phòng xuất nhập khẩu Tổng công ty Việt Thắng ,các anh đã hướng dẫn và có những sự chỉ bảo tận tình và giúp đỡ tôi. Và xin được cảm ơn toàn thể các bạn bè thực tập khác từ các trường đại học khác nhau đã tận tình giúp đỡ, chia sẽ và cùng tôi làm việc trong suốt thời gian thực tập. Báo cáo th c t p nh n th c Page5
 7. 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ....................................................................... 2 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰCTẬP ............................................. 3 TRÍCH YẾU ..................................................................................................................... 4 LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................... 5 DẪN NHẬP ...................................................................................................................... 7 GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................... 8 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ........................................................................ 8 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ............................................................. 9 3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .............................................................. 11 CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY...................................................................... 15 Mục tiêu thực tập ......................................................................................................... 15 Các công viêc đã làm: .................................................................................................. 15  Công việc 1: Làm thủ tục thông quan ở Cục Hải quan- 2, Hàm Nghi, Q1.... 15  Công việc 2: Lưu mẫu và lấy hàng kho ở Cảng Cát Lái ................................ 16  Công việc 3: Lấy lệnh, bill............................................................................... 17  Công việc 4: Mở tờ khai xuất nhập hàng hóa ............................................... 18 KẾT LUẬN..................................................................................................................... 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 24 PHỤ LỤC ....................................................................................................................... 25 Quá trình lưu mẫu và lấy hàng: .................................................................................... 25 Một số hãng tàu : ......................................................................................................... 30 Báo cáo th c t p nh n th c Page6
 8. 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN DẪN NHẬP Trong thời buổi hội nhập quốc tế, giáo dục đại học vô cùng quan trọng- nơi ươm mầm những tài năng, hạt giống tương laic ho sự nghiệp phát triển của 1 quốc gia.“ Học đi đôi với hành” luôn là kim chỉ chỉ nan thực tế nhất để rèn luyện và năng cao khả năng cảu sinh viên.Vì vậy, trường Đại học Hoa sen lên kế hoạch “ đan xem kẽ” việc học với 2 đợt thực tập tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp xúc với môi trường làm việc của doanh nghiệp. Đợt thực tập nhận thức, tôi đã xác định cho mình các mục tiêu sau:  Mục tiêu 1: Tiếp xúc mội trường làm việc văn phòng  Mục tiêu 2: Rèn luyện lỹ năng mềm.  Mục tiêu 3: Xây dựng nền tảng nghề nghiệp tương lai Sau một thời gian tìm hiểu thì tôi đã chọn Công ty Việt Thắng- Luch I để thực tập nhận thức.Tuy những việc tôi thực tập ở công ty không đúng với chuyên môn của tôi nhưng qua đó tôi đã có được những kinh nghiệm thực tế mới lạ, những kiến thức, những mối quan hệ xung quanh. Tất cả những điều đó sẽ theo tôi như những kinh nghiệm đầu tiên khi tiếp xúc môi trường thực tế. Báo cáo th c t p nh n th c Page7
 9. 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Công ty dệt may Việt Thắng - Luch I được thành lập ngày 07/08/1996.Hợp đồng giấy phép đầu tư số 1728 GB do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cấp ngày 07/11/1996, thời hạn hợp đồng 15 năm.  Tên gọi : Công ty TNHH Việt Thắng – Luch I  Tên tiếng anh: VIET THANG LUCH I JOINT -VENTURE CO.  Tên giao dịch: Việt Thắng –Luch I Co.Ltd  Mã số thuế:  Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM  Điện thoại: 0838974426  Fax: 0838975526  Công ty cổ phần Việt Thắng góp 50% vốn. Trong quá trình hoạt động công ty đã được bổ sung một số giấy phép điều chỉnh:  Giấy phép điều chỉnh số 1728/GPĐC 1 do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cấp ngày 12/09/199  Giấy phép điều chỉnh số 1728/GPĐC- BKH- HCM do UBND TPHCM cấp ngày 12/04/2001  Giấy phép điều chỉnh số 1728/GPĐC- BKH- HCM do UBND TPHCM cấp ngày 13/09/2001 1.2 Chức năng  Công ty chuyên sản xuất các loại quần áo cao cấp để xuất khẩu, các sản phẩm của công ty chủ yếu là sản xuất để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, số lượng hang xuất khẩu chiếm 97%  Ngoài ra công ty còn gia công hang may mặc cho các công ty trong và ngoài nước.  Thị trường của công ty chủ yếu là các nước Eu, Châu Mỹ, Italy….  Sản phẩm chủ yếu là áo Jacket. Báo cáo th c t p nh n th c Page8
 10. 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 2.1.Cơ cấu tổ chức Công ty được tổ chức theo cơ cấu và chức năng.Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động cùa công ty với sự tham gia của các phòng ban Đứng đầu là Hội đồng quản trị, hoạt động theo quy chế phù hợp với các quy định trong Điều lệ công ty  Ban Giám Đốc Giám đốc là đại diện pháp nhân của công ty, là người trực tiếp chịu trách nhiệm về công ty, về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, trực tiếp điều hành mọi hoạt của các phòng ban: phòng kế toán, phòng tài vụ, phòng xuất nhập khẩu, phòng kinh doanh.  Phó giám đốc Thi hành chỉ đạo của giám đốc, chịu trách nhiệm những nhiệm vụ mà Giám đốc phân công và trực tiếp lãnh đạo các phòng ban  Bộ phận kế toán tài chính Đứng đầu là Kế toán trưởng Thực hiện các nghiệp .vụ lien quan đến thống kê tài sản của công ty, quản lý các chế độ thủ tục tải chính theo quyết định hiện hành, lập bào cáo các hoạt động sản xuất, các báo cáo tài chính.  Bộ phận xuất nhập khẩu Thực hiện các đàm phán , ký kết, soạn thảo hợp đồng và thực hiện dịch vụ xuất khẩu, chủ yếu là nhận gia công các mặt hang hoặc ủy thác các sản phẩm của khách hàng.  Bộ phận kỹ thuật Nghiên cứu các điều kiện công nghệ phục vụ sản xuất theo kế hoạch của công ty, kiểm tra chất lượng, thiết kế mẫu, kiểu dáng các loại sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đối với các sản phẩm nhận gia công, bộ phận này sẽ nghiên cứu sản phẩm để đưa ra mức giá  Văn phòng Lo việc hành chính, lưu trữ hồ sơ Báo cáo th c t p nh n th c Page9
 11. 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 2.2 Sơ đồ tổ chức công ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC LAO ĐỘNG TIỀN XUẤT NHẬP KHẨU NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VẬT TƯ QUẢN ĐỐC THỦ QUỸ KẾ TOÁN SẢN XUẤT HOÀN TẤT CHUẨN BỊ SẢN XUẤT 8 CHUYỀN SẢN XUẤT PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHUYÊN DÙNG Báo cáo th c t p nh n th c CƠ ĐIỆN Page10
 12. 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÀI SẢN 1 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1. Phải thu khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 5. Các khoản phải thu khác 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV. Hàng tồn kho 1. Hàng tồn kho 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V. Tài sản ngắn hạn khác 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2. Thuế GTGT được khấu trừ 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 5. Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN I- Các khoản phải thu dài hạn 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 3. Phải thu dài hạn nội bộ 4. Phải thu dài hạn khác 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II. Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Báo cáo th c t p nh n th c Đơn vị tính:...đồng......... Số cuối năm (3) Số đầu năm (3) 4 5 44,266,544,134 33214439116 2703479398 2703479398 3962152854 3962152854 6017500000 6017500000 26776070331 26444768502 53501829 22911626315 22572627510 87878805 277800000 6533075254 6533075254 251120000 4619972350 4619972350 2236419151 1720687597 1919254103 317165048 1370583283 15135952 334968362 8426885452 7949056323 6001894152 6001894152 23988585905 17986691753 5397919367 5397919367 21443749510 16045830143 Page11
 13. 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 2. Tài sản cố định thuê tài chính - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 3. Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang III. Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1. Đầu tư vào công ty con 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3. Đầu tư dài hạn khác 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) V. Tài sản dài hạn khác 1. Chi phí trả trước dài hạn 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3. Tài sản dài hạn khác 2261844000 2261844000 2261844000 2261844000 163147300 163147300 289292956 289292956 52693429586 41163495439 37842267673 37522444468 5628007805 2884421676 55423000 1583567024 19039587534 328854279 25852915851 24963149837 5348621035 4222017521 6495884549 3737859749 1506698601 319823169 889766014 Tổng cộng tài sản NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I. Nợ ngắn hạn 1. Vay và nợ ngắn hạn 2. Phải trả người bán 3. Người mua trả tiền trước 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 5. Phải trả người lao động 6. Chi phí phải trả 7. Phải trả nội bộ 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 11.Quỹ khen thưởng phúc lợi II. Nợ dài hạn 1. Phải trả dài hạn người bán 2. Phải trả dài hạn nội bộ 3. Phải trả dài hạn khác 4. Vay và nợ dài hạn Báo cáo th c t p nh n th c 674800348 1086544791 114403793 Page12
 14. 14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 7.Dự phòng phải trả dài hạn 14851161949 14851161949 12057643734 15310579588 14701317335 12057643734 2729972156 2729972156 63946059 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I. Vốn chủ sở hữu 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2. Thặng dư vốn cổ phần 3. Vốn khác của chủ sở hữu 4. Cổ phiếu quỹ (*) 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7. Quỹ đầu tư phát triển 8. Quỹ dự phòng tài chính 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2. Nguồn kinh phí 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 614101445 609262253 609262253 Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2010 HẠNG MỤC MÃ SỐ THUYẾT MINH 1 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 4. Giá vốn hàng bán 2 1 3 VI.25 Báo cáo th c t p nh n th c NĂM TRƯỚC (Năm 2009) 4 29744470533 Đơn vị tính: ...... NĂM NAY (Năm 2010) 5 17866757551 2 0 0 10 29744470533 17866757551 27281407735 14544930111 11 VI.27 Page13
 15. 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 7. Chi phí tài chính - Trong đó: Chi phí lãi vay 8. Chi phí bán hàng 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11. Thu nhập khác 12. Chi phí khác 13. Lợi nhuận khác 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) Báo cáo th c t p nh n th c 20 2463062798 3321827440 21 VI.26 1000103644 695596994 22 23 VI.28 342204695 111841288 40924488 21787889 24 25 215006912 1927586358 69839844 2753503314 30 987368477 1153156788 31 32 40 50 597931573 43946327 553985246 1532353723 28465710 0 28465710 1181622498 51 VI.30 438499353 295405624 52 VI.30 0 0 60 1093854370 886216874 70 0 0 Page14
 16. 16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY Mục tiêu thực tập  Mục tiêu 1: Tiếp xúc mội trường làm việc văn phòng  Mục tiêu 2: Rèn luyện lỹ năng mềm.  Mục tiêu 3: Xác định bản thân có phù hợp với chuyên ngành ? Bộ phận thực tập: Phòng Xuất Nhập Khẩu Trưởng bộ phận: Anh NGUYỄN NGỌC CHÂU Phó phòng : Anh Lê Minh Chấn Công việc phụ trách: thu thập thông tin, soạn thảo các giấy tờ liên quan tới hợp đồng xuất nhập khẩu .Làm thủ tục xuất – nhập hàng hóa.. Các công viêc đã làm:  Công việc 1: Làm thủ tục thông quan ở Cục Hải quan- 2, Hàm Nghi, Q1. Sau khi đã khai báo điện tử hải quan thì sẽ có số tờ khai và bàn tiếp nhận tờ khai đó. In tờ khai và cầm tờ khai với giấy giới thiệu của công ty đi qua Cục Hải Quan (số 2 ,Hàm Nghi , Q.1) . Lên lầu 1 là nơi dành cho Gia công xuất nhập khẩu.Dựa vào số bàn ghi trong tờ khai mà ta xác định được vị trí người tác vụ sẽ xác nhận thông quan cho ta.Đến gặp người đó đưa tờ khai + giấy giới thiệu+ kẹp theo 50 ngàn hoặc 100 ngàn ( tùy theo giá trị của lô hàng hoặc vị thế của công ty) vào trong tờ khai ( nhớ để cho kín một tý).Sau khi người tác vụ đã đóng mộc thông quan, tôi sẽ đến gặp anh Biên- người phụ trách việc ghi sổ, tìm cuốn sổ ứng với tên của người tác vụ và cầm đến cho họ để họ ghi chú.Sau đó,ta sẽ có thêm giấy chứng nhận, cầm tờ khai đến đưa lại cho anh Biên, tại đó nếu ta có rút tờ khai thì nói anh Biên là tôi rút tờ khai thì khi đó ta sẽ đưa tờ khai có dán tem cho a Biên ta chỉ giữ lại tờ kia+ giấy chứng nhận và ký tên vào sổ “ Gia Công” rồi đưa cho anh Biên 10 ngàn.Và đi về. Báo cáo th c t p nh n th c Page15
 17. 17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Khó khăn: o Nếu lô hàng là luồng xanh thì không có vần để gi hết, còn nếu là luồng vàng hoặc là luồng đỏ thì ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.vì khi đó công ty của ta đang gặp rắc rối về Thuế, các lệnh phạt,v.v… do đó khi ta đi khai có thể ta sẽ bị hỏi vặn vẻo mà không biết cách trả lời, sẽ rất mất thời gian để giải quyết giữa cấp trên của ta với người tác vụ. o Kế tiếp là việc ghi sổ, lần đầu chắc hẳn ai cũng có thể ghi lộn sổ hết.Vì vậy , tốt nhất là ta nên hỏi Anh Biên cách ghi, không phải ngại ngùng gì hết.  Công việc 2: Lưu mẫu và lấy hàng kho ở Cảng Cát Lái - Sau khi đã thông quan xong, các giấy tờ cần chuẩn bị cho việc lưu mẫu và lấy hàng : Lệnh giao hàng, tờ khai ,packing list, giấy lưu mẫu. Không thể tưởng tượng nổi với cái nắng nóng 2h trưa, tôi có mặt ở Cảng Cát Lái và bắt đầu tiến hành công việc. - Đầu tiên, nếu trước đó ta không rút tờ khai thì Hải quan sẽ chuyển thằng xuống Cát Lái, khi đó từ cổng B ta đi xe bus-phương tiện duy nhất đưa ta di chuyển trong cảng và dĩ nhiên là miễn phí. Xe bus sẽ đưa ta tới chỗ Thương Vụ, tới đó nếu chưa biết chổ lấy tờ khai thì hỏi những người xung quanh đó, rồi tới chổ đó – là 1 cái container, vô trong đó ta phải thật cận trọng, ăn nói nhỏ nhẹ thui thì ta mới lấy được tờ khai, có tờ khai rồi ta đi xe bus trở lại cổng B rồi từ cổng bảo vệ ta di vào trong rồi nhìn bên tay trái có tòa nhà màu trắng- là nơi ta sẽ in phiếu xuất kho. Nhưng trước khi in phiếu xuất kho ta sẽ đến kho hàng ( trong lệnh giao hàng có ghi số Kho) , đến kho ta trình cho Thủ kho Packing list để ông ta ghi cho cái phiếu kiểm hóa, cầm phiếu đó đến tòa nhà màu trắng để đóng tiền kiểm hóa và in phiếu xuất kho.Sau khi có hóa đơn kiểm hóa, ta đến kho đưa cho Thủ kho và đợi khoảng 5’ thì kiện hàng được lấy ra.Tiếp đó ta sẽ lấy mẫu, dựa vào Packing list ta sẽ tìm mã hàng, tìm được mã hàng ta sẽ nhẹ nhàng tháo đầu cuộn vải ra và cắt 1 đoạn hình chữ nhật khổ 15x11 cm. Sau đó, ta bấm mảnh vải vào tờ lưu mẫu, hoàn tất xong ta lại đi xe bus ra chổ lấy tờ lúc đầu, vô đó ta sẽ đưa : tờ khai + tờ lưu mẫu gốc+ mẫu + phiếu Báo cáo th c t p nh n th c Page16
 18. 18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN xuất kho+ 50k( đừng quên cái tờ này nhé).Ông hải quan sẽ đóng dấu vào tờ lưu mẫu và sẽ giữ lại tờ khai có dán tem, sau đó ta đi photo tờ khai kia và đi xe bus ra cổng B rồi tới Giám giám kho , ta đưa : tờ khai photo+ tờ khai gốc+ phiếu xuất kho+ lệnh giao hàng, ta sẽ được cái mộc giao hàng, rồi nhanh chóng tới kho và đưa phiếu xuất kho+ hóa đơn kiểm hóa và đợi 10’ thì hàng ra cửa, sau khi chất hàng lên xe xong ta nhớ đưa 10k,20k,… ( tùy theo số người bốc hàng) cho thằng bốc hàng. Cuối cùng, ta leo lên xe đi ra cổng, trước khi ra khỏi cổng ta phải thanh lý cổng ( vì để chắc chắn 1 lần nữa rằng là hàng hóa đã ra khỏi kho, đưa cho ông ở đó 10K). Và đi thôi  Công việc 3: Lấy lệnh, bill Sau khi tàu chở hàng của bên thuê gia công tới cảng, bên hãng tàu sẽ gọi điện thoại và gửi mail thông báo là tàu đến cảng. Ta in thông báo đó và cầm theo giấy giới thiệu đến văn phòng hãng tàu để lấy bill và lệnh giao hàng. Sau khi có bill và lệnh giao hàng, ta sẽ đối chiếu với tờ thông báo hàng đến để kiểm tra số liệu sau: tên công ty, mã số thuế, mộc của hãng tàu, số cont, số kiện, trọng lượng, v.v.. Lưu ý: Nếu trên bill không có dấu mộc của hãng tàu thì ta sẽ xin giấy miễn thuế của hãng tàu để khi hạch toán thì kế toán sẽ dễ dàng ghi chép. Báo cáo th c t p nh n th c Page17
 19. 19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN .  Công việc 4: Mở tờ khai xuất nhập hàng hóa  Giấy tờ cần thiết: Bill, invoice, packing list  Đầu tiên: khai hải quan về hợp đồng gia công  Sau đó, mở tờ khai nhập hoặc xuất  Điền đầy đủ các thông tin vào phần mềm khai “ Ecus”, mỗi doanh nghiệp sẽ có ID và Pass riêng. Sau đó nhấn nút ghi và kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn không bị sai sót, rồi ta nhấn nút “ Khai báo”.  Đợi khoảng 5’ ta sẽ nhận số tiếp nhận Báo cáo th c t p nh n th c Page18
 20. 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN  Sau đó, nhấn nút lấy phản hồi và đợi khoảng 5’ ta sẽ được số tờ khai và luồng hàng hóa. Cuối cùng. Ta nhấn in 222 và đi thông quan. Kết quả cuối cùng ta nhận được khi kết thúc. Báo cáo th c t p nh n th c Page19
 21. 21. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN QUY TRÌNH HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Doanh nghiệp Chấp nhận thông quan Khai báo r Nộp chứng từ điện tử Xuất trình, nộp chứng từ giấy Hệ thống Xử lý dữ liệu điện tử HQ B2. Kiểm tra hồ sơ hải quan Kiểm tra chứng từ điện tử Kiểm tra chứng từ giấy Xuất trình, nộp chứng từ giấy và hàng hóa để kiểm B1. Kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai Báo cáo th c t p nh n th c B3. Kiểm tra thực tế hàng hóa chú B4. Xác nhận đã thông quan điện tử/ giải phóng hàng/ đưa hàng hóa về bảo quản Xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát HQ B5. Quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ B6. Phúc tập hồ sơ Page20 XK NK
 22. 22. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Chú thích: + Luồng xanh: Miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Lô hàng được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan thì chuyển sang bước 4. + Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan thì doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu và xuất trình hồ sơ giấy để cơ qaun hải quan kiểm tra. Nếu lô hàng được chấp nhận thông quan thì thực hiện tiếp bước 4, nếu cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra htực tế hàng hóa thì chuyển sang bước 3. Bước 3: - Luồng đỏ: Doanh nghiệp xuất trình hồ sơ giấy và hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra. Báo cáo th c t p nh n th c Page21
 23. 23. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KẾT LUẬN Khó khăn:Thiếu kiến thức liên quan cũng như 1 số nghiệp vụ cần thiết. Đường xá đi lại bất tiện, tinh thần luôn căng thẳng vì luôn phải mang theo trong người số tiền lớn., nguy hiểm khi làm việc ở Cảng. Thuận lợi:Nhân viên trong phòng hòa đồng , thân thiết, nhiệt tình chỉ bảo giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn.Môi trường làm việc thoải mái, ăn mặc tư do miễn là lịch sự. Đánh giá: Sau 8 tuần thực tập, tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về công việc xuất nhập khẩu cũng như có cái nhìn rộng hơn về 1 lĩnh vực mà tôi chưa có 1 khái niệm nào về nó- ngành kinh doanh quốc tế. Tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt tất cả các công việc được giao cũng như quan sát quá trình làm việc của mọi người xung quanh. Quả thật,tôi rất thích loại công việc như thế này, được đi đi lại lại, tiếp xúc với nhiều loại người với cá tính khác nhau , làm tôi cảm thấy mình mạnh dạn hơn khi giao tiếp cũng như khả năng giải quyết linh động trước những tình huống bất ngờ. Sau quá trình thực tập tại Việt thắng – Luch I, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và học hỏi thêm nhiều kiến thức mới. Kết quả mà tôi đạt được với những mục tiêu đã đề ra là: Mục tiêu 1: Tiếp cận với môi trường làm việc và tìm hiểu công việc thực tế tại phòng xuất nhập khẩu. Tôi đã thực sự làm việc như một nhân viên ở bộ phận xuất nhập khẩu..Áp dụng và kiểm tra những kiến thức đã học vào công việc thực tế.Với những kiến thức về tin học văn phòng (excel) và kỹ năng giao tiếp tôi đã vận dụng một cách thành thạo khi làm việc khai báo điện tử. Nhưng do chưa được nắm kiến thức căn bản nên còn nhiều vấn đề tôi chưa hiểu rõ. Tôi đã đạt được mục tiêu này ở mức 70%. Mục tiêu 2: Bổ sung và trao dồi các kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách hàng và nhân viên, lãnh đạo. Sau quá trình làm việc và tiếp xúc với các anh chị nhân viên và lãnh đạo tôi đã có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Các anh chị Báo cáo th c t p nh n th c Page22
 24. 24. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN nhân viên thường hay trao đổi với tôi về các lĩnh vực nghề nghiệp và vấn đề tuyển dụng. Tôi có thể đạt được mục tiêu này ở mức 95%. Mục tiêu 3: Xây dựng nền tảng nghề nghiệp cho tương lai. Việc thực tập nhận thức tại phòng xuất nhập khẩu đã cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm và điều kiện để trao dồi kỹ năng. Điều này giúp tôi nhận ra tôi có tố chất của 1 nhân viên xuất nhập khẩu.Qua đó, giúp tôi có thêm sự lựa chọn cho nghề nghiệp trong tươn lai.Tôi có thể đạt được mục tiêu này khoảng 95% Báo cáo th c t p nh n th c Page23
 25. 25. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách quản trị ngoại thương của Nhà xuất bản lao động  Báo cáo tài chính 2010 Báo cáo th c t p nh n th c Page24
 26. 26. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN PHỤ LỤC Quá trình lưu mẫu và lấy hàng: Xe bus- phương tiện đưa ta di chuyển trong Cảng Nơi in phiếu xuất kho và đóng tiền kiểm hóa Báo cáo th c t p nh n th c Page25
 27. 27. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Toàn cảnh trong kho, người chuyên lấy hàng. Cắt bao và kiếm đầu để cắt, nhớ lấy và giữ lại tem ra. Báo cáo th c t p nh n th c Page26
 28. 28. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Cắt khổ 15x11 cm Bấm mẫu vải + tem cuộn vải + phiếu lấy mẫu Báo cáo th c t p nh n th c Page27
 29. 29. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Đem đến hải quan và đóng mộc, cái màu xanh gọi là Seal Đến giám sát kho, đưa tờ khai gốc+tờ khai photo +phiếu xuất kho + lệnh giao hàng => đóng mộc lấy hàng Báo cáo th c t p nh n th c Page28
 30. 30. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Đến kho, đưa phiếu xuất kho và hóa đơn kiểm hóa, và lấy hàng. Báo cáo th c t p nh n th c Page29
 31. 31. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Một số hãng tàu : Hãng tàu SDV , lầu 6, Etown 2 Hãng tàu On Time Worldwide Logistics, lầu 8, etown 2 Báo cáo th c t p nh n th c Page30

×