Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.thi truongtcqt

229 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1.thi truongtcqt

  1. 1. Đại học Kinh tế TP.HCM Bài giảng môn học Tài Chính Quốc TếKhoa TCDN/ Bộ môn TCQT Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp Bộ môn Tài Chính Quốc Tế Bài 1: Thị trường tài chính quốc tế Tài Chính Quốc Tế 2011 (International Finance) Nội dung  Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế  Các trung tâm tài chính trên thế giới  Các giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế  Đối tượng giao dịch thị trường tài chính quốc tế 1
  2. 2. Đại học Kinh tế TP.HCM Bài giảng môn học Tài Chính Quốc TếKhoa TCDN/ Bộ môn TCQT Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế Các trung tâm tài chính trên thế giới Open VietNam 24h Market - 3.240 tỷ USD/ngày 2
  3. 3. Đại học Kinh tế TP.HCM Bài giảng môn học Tài Chính Quốc TếKhoa TCDN/ Bộ môn TCQT Các trung tâm tài chính trên thế giới Châu Á EU Bắc Mỹ Úc 0 0 6 6 12 12 18 18 24 24 Tokyo Tokyo Frankfurt Frankfurt New York New York Sydney Sydney HongKong London HongKong London Singapore Singapore Giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế Thương mại và đầu tư (trade and investment): giao dịch vật chất (physical trading) 15% 85% Phòng ngừa rủi ro và đầu cơ (hedging and speculation): Theo BIS (Bank of International Settlement) giao dịch vị thế (position trading) 3
  4. 4. Đại học Kinh tế TP.HCM Bài giảng môn học Tài Chính Quốc TếKhoa TCDN/ Bộ môn TCQT Giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế Giao dịch vị thế (position trading) là gì? Vị thế mua (Long position): “Bullish” Những nhà đầu tư đang ở trong trạng thái nắm giữ (sở hữu) tài sản được gọi là những người “đầu cơ giá lên”, họ có xu hướng đẩy giá lên cao vì giá càng tăng thì vị thế mua của họ càng lời. Giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế Giao dịch vị thế (position trading) là gì? Vị thế bán (Short position): “Bearish” Những nhà đầu tư đã thực hiện bán khống (short selling) hoặc đang ở trong trạng thái nợ tài sản (phải mua lại tài sản trong tương lai) được gọi là những người “đầu cơ giá xuống”, họ có xu hướng đẩy giá xuống thấp vì giá càng giảm thì vị thế bán của họ càng lời. 4
  5. 5. Đại học Kinh tế TP.HCM Bài giảng môn học Tài Chính Quốc TếKhoa TCDN/ Bộ môn TCQT Đối tượng giao dịch trên thị trường TCQT Quỹ đầu tư Doanh NHTM nghiệp NHTW Nhà Các định môi chế khác giới Đối tượng giao dịch trên thị trường TCQT 5
  6. 6. Đại học Kinh tế TP.HCM Bài giảng môn học Tài Chính Quốc TếKhoa TCDN/ Bộ môn TCQT Đối tượng giao dịch trên thị trường TCQT 6

×